Klæbu ungdomsskole

Klæbu ungdomsskole

Kontakt Klæbu ungdomsskole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om skolen

Klæbu ungdomsskole ligger i Klæbu, Heimdal bydel i Trondheim kommune. Skolen har ca. 250 elever og ca. 40 ansatte.

Våre elever kommer fra Tanem barneskole og Sørborgen barneskole.

For å få noen glimt fra vår hverdag, kan vi følges på Facebook.

Klæbu ungdomsskole samarbeider med NTNU og tar i mot studenter i praksis fra PPU og GLU.

Skolemelk

Klæbu ungdomsskole har avtale med Skolelyst for levering av skolemelk.

Valgfag og tilvalgsfag 2023/2024

Vi tilbyr i år følgende tilvalgsfag. Klikk på faget for å lese mer om det på Utdanningsdirektoratets nettsider:

Tilvalgsfag velges for hele ungdomsskoleløpet med standpunktkarakter etter 10. klasse.

Av valgfag kan elevene i år velge mellom. Klikk på faget for å lese mer om det på Utdanningsdirektoratets nettsider:

Valgfag velges for ett år i gangen. Om man velger et nytt valgfag etter ett år, vil halvårsvurderingen med karakter for våren bli stående som en standpunktkarakter på vitnemålet. For eksempel: Velger eleven design og redesign i 8. klasse, men bytter til friluftsliv i 9. klasse, vil karakteren fra design og redesign våren 8. trinn bli stående som standpunktkarakter på vitnemålet. Fortsetter man da med friluftsliv i 10. klasse, vil karakteren i friluftsliv fra våren i 10. klasse bli stående som standpunktkarakter på vitnemålet.

Ta kontakt med karriererådgiver Marit Skjærvold om det er spørsmål om tilvalgsfag eller valgfag.

Utviklingsarbeid

Tett på

Klæbu ungdomsskole deltar i Trondheim kommunes utprøving av Tett på-modellen. Målet med “Tett på” er å etablere tettere samarbeid mellom fagpersoner og barn og foresatte, slik at barn får bedre tilrettelegging. Dette prosjektet er en oppfølging av Stortingsmelding 6, “Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO” fra 2019. Mer om prosjektet.

Utviklingsløyper

I samarbeid med Naturfagssenteret deltar vi i prosjektet "Utviklingsløyper". Dette er et verktøy for forberedelse til fagfornyelsen gjennom didaktisk kompetanseutvikling, og gjennomføres lokalt på skolen. I høst jobber vi med tema relevans og anvendelse.

Vurdering for læring

På Klæbu ungdomsskole benytter vi ikke tallkarakterer som vurderingsform, unntatt ved halvårsvurderinger og standpunktvurderinger. Dette baserer vi på vurderingsforskriften, samt vurdering for læring. Viktige prinsipper er da:

  • Løpende dialog med eleven om læring og utvikling i faget
  • At eleven har, og forstår, mål med eget læringsarbeid
  • At vi har et bilde av elevens faglige ståsted som gjør oss i stand til å gi god veiledning og tilpasset undervisning.
  • At undervisningen er basert på god kunnskap om elevenes kompetanse og læringsbehov

Les mer om vurderingspraksis på Utdanningsdirektoratets sider. Ta kontakt med oss om du har spørsmål rundt dette.

Søking videregående skole

Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Søknadsfristen er 1. februar 2024 ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling.

Søknadsfrist minoritetsspråklige elever som har vært i Norge i mindre enn 5 år er 1. februar

Nettsider med informasjon om søking til videregående skole:

Ta kontakt med karriererådgiver Marit Skjærvold om du har spørsmål.

Eksamen våren 2024

Skriftlig eksamen 2023 - 10. trinn

  • 07. mai 2024 kl.09.00 - trekkdag for skriftlig eksamen
  • 14. mai 2024 - skriftlig eksamen i engelsk
  • 15. mai 2024 - skriftlig eksamen i norsk hovedmål
  • 16. mai 2024 - skriftlig eksamen i norsk sidemål
  • 21. mai 2024 - skriftlig eksamen i matematikk

Elevene på 10. trinn skal kun ha eksamen i ett av disse fagene. Opplysning om hvilket fag man kommer opp i skjer 07. mai klokken 09.00. Det er ikke mulig å få opplyst hvilket fag man er trukket opp i før dette tidspunktet!

Nytt rundt eksamen i norsk

Kandidater som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal kun ha én eksamensdag i norsk hovedmål, og ikke to eksamensdager som tidligere.

Ordningen trer i kraft fra og med våren 2022. Informasjon om den nye ordningen.

Eksamen etter nye læreplaner

Eksamen gjennomføres nå i tråd med de nye læreplanene. Informasjon om eksamen etter nye læreplaner.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen vil være i perioden uke 22 til 25. Elevene på 10. trinn skal ha én muntlig eksamen. Mer informasjon om dette kommer.

Ta kontakt med avdelingsleder Marit eller avdelingsleder Krister ved spørsmål rundt eksamen.

Skolens ansatte

Ledelse og administrasjon

Rektor: Ingvild Estenstad

Tlf: 98 87 47 10

Avdelingsleder: Marit Skjærvold

Tlf: 97 07 44 76

Marit er også skolens karriererådgiver

Avdelingsleder: Krister M. Oddøy

Tlf: 41 85 45 02

Krister er også ansvarlig for IKT på skolen

Konsulent: Eldbjørg Straume

Tlf sentralbord: 97 07 63 25. 

Spesialpedagogisk koordinator: Mette H. Kongshaug

Tlf: 97 19 53 99

8. trinn

Kontaktlærere 8A

Kaia B. Rismyhr og Maria B. Skjetne

Kontaktlærere 8B

Mari Sverdrup og Thomas Litherland

Kontaktlærere 8C

Eivind Elvrum og Jonathan Følsvik

Faglærere

Raquel Værnes

Barne- og ungdomsarbeidere/miljøveiledere

Stina Sundset

9. trinn

Kontaktlærere 9A

Ingunn Krokstad og Ola M. Sæta

Kontaktlærere 9B

Andrea Aune og Torgeir Botheim

Kontaktlærere 9C

Eli Anita Fossum og Marius Lervik

Faglærere

Beate S. Monstad, Marte Ruderaas og Mette H. Kongshaug

Barne- og ungdomsarbeidere/miljøveiledere

Hege Sivetsvik, Janne Hesseberg Græsli, Tonje Midtbø Hagemo, Vanja Mikkelsen-Skaug og Øystein Stai

10. trinn

Kontaktlærere 10A og 10B

Eirik T. Bjørneset, Hanne Oksavik og Ragnar Nordal

Kontaktlærere 10C og 10D

Catrine F. Haugen, Paul H. Baltzersen og Tine Brusevold

Faglærere

Ingun Ramlo og Lucyna Czaplinska

Barne- og ungdomsarbeidere/miljøveiledere

Janne T. Langdal

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

FAU

Leder FAU: Ingrid Bjørkøy

Epost:

Mob: 90 54 88 28

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved helsesykepleier Kjersti Sivertsen er til stede på ungdomsskolen torsdag og fredag (fredag i oddetallsuker).

Helsesykepleier har åpen dør som betyr at elevene kan komme uten timeavtale.

Alle elever på 8. trinn tilbys individuell helsesamtale inkludert vekstmåling.

Foresatte er velkommen til å ta direkte kontakt med helsesykepleier ved behov på e-post eller telefon. Vis hensyn og ikke skriv sensitiv informasjon. 

Kontaktinformasjon skolehelsetjenesten

NB! For å ivareta personvern og taushetsplikt bør privat og personlig informasjon ikke skrives i e-post, men dere kan bruke e-post til å komme i kontakt med skolehelsetjenesten.

Helsesykepleier Kjersti Sivertsen:

Telefon: 97 99 62 86

Fysioterapeut Kristin Dyrud:

Telefon: 92 80 54 52

Ergoterapeut Katrine Floa Bang:

Telefon: 47 67 66 38

Skolelaget på Klæbu ungdomsskole

Skolelaget på Klæbu ungdomsskole består av helsesykepleier, Trondheimshjelpa og PPT.

Trondheimshjelpa

Trondheimshjelpa i Heimdal bydel har som mål å kunne gi hjelp som hjelper. Det er et forebyggende og helsefremmende tilbud for barn, ungdom, deres familie og øvrige nettverk. Trondheimshjelpa kan tilby barn, unge og deres familier samtaler og ulike former for råd og veiledning, både individuelt og i gruppe. 

Kontakinformasjon Trondheimshjelpa

Klæbu ungdomsskole sin kontaktperson i Trondheimshjelpa er Linn Rønningsgrind.

Telefon: 94 82 60 12

E-post:

Kontakinformasjon PPT

Klæbu ungdomsskole sin kontaktperson i PPT er Christin Sundet.

Telefon: 91 32 03 24

E-post:

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Klæbu ungdomsskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

E-post:

TK-kode: 061150

Adresse: Tanemsbruvegen 137, 7540 KLÆBU

Leder

Ingvild Estenstad
Rektor mod II

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Andrea Aune

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Paul Hoff Baltzersen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Madeleine Berggren

Lektor I

E-post:

Ingrid Graneggen Bjørklimark

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Telefon:

E-post:

Eirik Trovåg Bjørneset

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Torgeir Botheim

Lektor m/till utd

Direktetelefon:

E-post:

Tine Elisabeth Dahl Brusevold

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Lucyna Czaplinska

Lektor

Telefon:

E-post:

Eivind Elvrum

Lektor

Telefon:

E-post:

Eli Anita Fossum

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Jonathan Følsvik

Lektor

Telefon:

E-post:

Janne Hesseberg Græsli

Miljøterapeut II

Telefon:

E-post:

Tonje Midtbø Hagemo

Barne/ung.arb.

E-post:

Catrine Flakk Haugen

Lektor m/till utd

Telefon:

E-post:

Mette Haugen Kongshaug

Adjunkt m/till utd

Telefon:

E-post:

Ingunn Krogstad

Adjunkt m/till utd

Direktetelefon:

E-post:

Janne Torsmyr Langdal

Assistent

Direktetelefon:

E-post:

Andrea Henden Lien

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Thomas Litherland

Lektor

Telefon:

E-post:

Vanja Mikkelsen-Skaug

Barne/ung.arb. II

Telefon:

E-post:

Beate Elena Skjefstad Monstad

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Ragnar Nordal

Adjunkt m/till utd

Telefon:

E-post:

Krister Mathias Oddøy

Avdelingsleder

E-post:

Ingun Bjørnebo Ramlo

Adjunkt m/till utd

E-post:

Kaia Rismyhr

Adjunkt

E-post:

Marte Mikkelsen Ruderaas

Adjunkt m/till utd

Telefon:

E-post:

Marit Skjærvold

Avdelingsleder

Telefon:

E-post:

Øystein Stai

Barne- og ungdomsarbeider

Telefon:

E-post:

Eldbjørg Straume

Konsulent m/høyskole

Telefon:

E-post:

Stina Sundset

Barne/ung.arb. I

Direktetelefon:

E-post:

Stina Sundset

Fagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Mari Sverdrup

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ola Moss Sæta

Adjunkt m/till utd

Telefon:

E-post:

Julija Vukovic

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Raquel Værnes

Adjunkt m/till utd

E-post:

Sist oppdatert: 12.06.2024

061150

Fant du det du lette etter?