Hjem Nypvang skole

Nypvang skole

Nypvang skole fotografert fra skolegården. Bildet viser administrasjonsbygget og hovedbygget fra 1888.

Kontakt Nypvang skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Ledelse og administrasjon

Ledelse og administrasjon

Rektor: Anne-Lise Gullsøy915 98 861 - 72 54 66 22

Fagleder: Solveig Sletvold72 54 66 25

Daglig leder SFO: Ragnhild Foss72 54 66 25

Konsulent: Turid Melum72 54 66 20 

Arbeidsrom for 1.-4. trinn: 72 54 66 28

Arbeidsrom for 5.-7. trinn: 72 54 66 26

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier: Ingunn Moen 916 72 124 (onsdag og fredag)

Ergoterapeut: Margrethe Lian 902 23 684

Fysioterapeut: Merete Sternang 907 13 579

SFO

SFO Nypvang

Telefonnummer til SFO: 952 63 540 og 952 63 908

SFO har åpent fra 07.15 - 08.15 og fra skolens slutt til 16.45. På skolefridager er åpningstiden fra 07.15 - 16.45. Vi har stengt 5 planleggingsdager i året. Tilbudet er fra 1. - 4. trinn. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5. - 7. trinn.

Etter at søknadsskjema er sendt inn må du svare på epost for å bekrefte at du mottar plassen. Etter det vil du vil du få brev i posten med mer detaljert informasjon fra oss på Nypvang. 1. klassingene som skal starte på SFO høsten 2020 kan ikke søke SFO-plass før ny foreldreportal for søknader er klar. Det er forventet at søknadsportalen er på plass innen april 2020. Det betales kontingent for 11 måneder i året. Velger du inntil 12 timer i uka, kan barna være mandag, tirsdag og onsdag i hele skolefri-uker/ ferier. Se: SFO- plass Trondheim kommune.

Alle som søker får plass og vi har to typer tilbud; Helplass: fra 12. timer pr. uke. Kontigent 2 925,- pr. mnd. Halvplass: inntil 12 timer pr. uke. Kontigent 1 960,- pr. mnd. Kostpenger er på 200 kroner måneden og gjelder for begge plasstilbudene. Er det noe du har lyst til å spørre om eller vil du snakke litt, kan du ta kontakt på tlf. 72 54 66 20 / 922 99 508 eller sende en e-post til solveig.sletvold@ou.trondheim.kommune.no 

Velkommen til Nypvang SFO og et godt samarbeid for barnas beste. SFO er et fritidstilbud der vi ivaretar barnas behov for lek og frie aktiviteter.  Vi har som mål å gi et SFO- tilbud innenfor rammer med tydelige, omsorgsfulle og tilgjengelige voksne. SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og hverdagene før skjærtorsdag. Vi holder sommerstengt i uke 28 og 29

Førsteklassingen

Informasjon angående førsteklassinger 2020/2021.

NypvangNytt

Siste nytt om skolen vår.

 

Vi er en Grønt flagg-skole!      logo

Trinn

Nypvang skole er en barneskole med barn fra 1. trinn til 7. trinn.

1. trinn

1. trinn er i år 27 elever fordelt på to grupper. De holder til i den lave paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 1. trinn:

Elin Borgan Johansen og Kristin Gulbransen

Ukeplanene til 1. trinn finner du her

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.30-13.30.
Onsdag: 08.30-12.30.

2. trinn

2. trinn er i år 31 elever fordelt på to grupper. De holder til i tilbygget til hovedbygget.

Det er to kontaktlærere på 2. trinn:

Arve Gylland og Anne-Merethe Øwre Klomstad

Ukeplanene til 2. trinn finner du her

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.30-13.30
Onsdag: 08.30-12.30

3. trinn

3. trinn har 28 elever fordelt på to grupper. De har klasserom i 2. etasje i hovedbygget.

Det er to kontaktlærere på 3. trinn:

Svanaug Fallan og Kine Furuholt Pedersen

Ukeplanene til 3. trinn finner du her

Mandag til fredag: 08.30-13.30.

4. trinn

4. trinn har 41 elever fordelt på to grupper. En gruppe har klasserom i 2. etasje i hovedbygget og en gruppe i klasserom i administrasjonsbygget (gamle musikkrom).

Det er to kontaktlærere på 3. trinn:

Maria Brækstad og Susanne S. Mellingsæter

Ukeplanene til 4. trinn finner du her

Mandag, onsdag og fredag: 08.30-13.30.
Tirsdag og torsdag: 08.30-14.30.

5. trinn

5. trinn har 29 elever. De holder til på høyre side i 2. etasje i paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 5. trinn:

Anders Kjønø og Vebjørn Robertsen  

Ukeplanene til 5. trinn finner du her

Mandag, onsdag og fredag: 08.30-13.30.
Tirsdag og torsdag: 08.30-14.30.

6. trinn

6. trinn har 33 elever. De holder til i 1. etasje i den høye paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 6. trinn:

 Malin Nilsen og  Marit Karlsen

Ukeplanene til 6. trinn finner du her

Mandag, onsdag og fredag: 08.30-13.30.
Tirsdag og torsdag: 08.30-14.30.

7. trinn

7. trinn er 23 elever. De holder til på venstre side i 2. etasje i paviljongen.

De har to kontaktlærere:

 Magnhild Hestnes Ødegård og  Elise Knutsen

Ukeplanene til 7. trinn finner du her

Mandag og onsdag: 08.30-13.30.
Tirsdag, torsdag og fredag: 08.30-14.30. 

FAU

Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldre til elever ved skolen. Foreldrerådets primære oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre aktivt tar del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet legger vekt på å arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. Foreldrerådet skal også bidra til å skape kontakt mellom skolen og samfunnet.

For mer informasjon se www.fug.no

Utvalg og arrangement

FAU består av seks foreldrerepresentanter valgt på årsmøtet. Leder er også representant i Brukerrådet (en av to foreldre valgt av Foreldrerådet/FAU). FAU har ansvar for en del arrangementer i løpet av skoleåret. Disse er også FAU økonomisk ansvarlig for. De fleste arrangementene planlegges og gjennomføres av klassekontaktene i samarbeid med klassens foreldre.

Kontakt og samarbeid med FAU                                                             

Alle foreldre kan kontakte FAU når de ønsker noe tatt opp med skolen eller foreldrene. Aktuelle saker kan også fremmes gjennom klassekontaktene. FAU ønsker generelt å styrke samhandlingen mellom foreldre, klassekontakter og FAU.

Leder: Bente Aasegg

Kasserer: Marianne Mohrsen

Sekretær: Camilla Bjørklund

FAU har en egen epost hvor de kan kontaktes: fau@nypvangskole.no

Referat fra FAU-møter

Referat fra FAU-møter finner du her.

Trinnkontakter 2019/2020

1. trinn: Sandra Shani Myhre og Marthe Askin-Solem

2. trinn: Kjetil Gjøen og Ingrid Andelo Rath

3. trinn: Marthe Nordvik og Håvard Nygård

4. trinn: Ingunn Skånø Eide og Victoria Kauf Kasper

5. trinn: Unni Logstein og Inger Sundsvold

6. trinn: Elisabeth Bjørnbeth og Ingunn Grytting Skjetlein

7. trinn: Roel May og Mildrid Høen

Brukerråd

Medlemmer brukerråd 2019/2020

Leder: Veronica Figenschau

FAU: Bente Aasegg

Foreldrerepresentant: Marianne Mohrsen

Ansatt: Vebjørn Robertsen

Rektor: Anne-Lise Gullsøy

Elevråd: Oda Emilie Vågø Krogh og Linnea Humstad

 Møtereferat

Her finner du møtereferat

Utlån av skolens lokaler

Søknad om lån

Søknad sendes gjennom Bookingbasen

 Reglement for utlån 

Vi følger regelverket til Trondheim kommune når det gjelder utlån av skolens lokaler.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nypvang skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 11.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004