Hjem Nypvang skole

Nypvang skole

Kontakt Nypvang skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

 

Administrasjonen 

Rektor: Anne-Lise Gullsøy915 98 861 - 72 54 66 22
Fagleder: Solveig Sletvold72 54 66 25

Daglig leder SFO: Ragnhild Foss72 54 66 25

Konsulent: Turid Melum72 54 66 20 

Arbeidsrom for 1., 3. og 5. klasse: 72 54 66 28

Arbeidsrom for 2., 4., 6. og 7. klasse: 72 54 66 26

SFO

Telefonnummer til SFO: 952 63 540 og 952 63 908

SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og hverdagene før skjærtorsdag.

Skolehelsetjeneste

Helsesykepleier: Edle Heggvik, 72 54 66 45 / 948 21 969
                           (tirsdager)

Helsesykepleier: Ingunn Moen 72 54 66 45 / 916 72 124  
                           (onsdager og fredager)

Ergoterapeut: Margrethe Lian 902 23 684

Fysioterapeut: Merete Sternang 907 13 579

Førsteklassingen

Informasjon angående førsteklassinger 2019/2020.

NypvangNytt

Her finner du siste nytt om skolen vår.

 

Vi er en Grønt flagg-skole!      logo

Trinn

Nypvang skole er en barneskole med barn fra 1. trinn til 7. trinn.

1. trinn

1. trinn er i år 27 elever fordelt på to grupper. De holder til i den lave paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 1. trinn:

Elin Borgan Johansen og Kristin Gulbransen

Ukeplanene til 1. trinn finner du her

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.30-13.30
Onsdag: 08.30-12.30

2. trinn

2. trinn er i år 31 elever fordelt på to grupper. De holder til i tilbygget til hovedbygget.

Det er to kontaktlærere på 2. trinn:

Arve Gylland og Anne-Merethe Øwre Klomstad

Ukeplanene til 2. trinn finner du her

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08.30-13.30
Onsdag: 08.30-12.30

3. trinn

3. trinn har 28 elever fordelt på to grupper. De har klasserom i 2. etasje i hovedbygget.

Det er to kontaktlærere på 3. trinn:

Svanaug Fallan og Kine Furuholt Pedersen

Ukeplanene til 3. trinn finner du her

Mandag til fredag: 08.30-13.30.

4. trinn

4. trinn har 41 elever fordelt på to grupper. En gruppe har klasserom i 2. etasje i hovedbygget og en gruppe i klasserom i administrasjonsbygget (gamle musikkrom).

Det er to kontaktlærere på 3. trinn:

Maria Brækstad og Susanne S. Mellingsæter

Ukeplanene til 4. trinn finner du her

Mandag, onsdag og fredag: 08.30-13.30.
Tirsdag og torsdag: 08.30-14.30.

5. trinn

5. trinn har 29 elever. De holder til på høyre side i 2. etasje i paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 5. trinn:

Anders Kjønø og Vebjørn Robertsen  

Ukeplanene til 5. trinn finner du her

Mandag, onsdag og fredag: 08.30-13.30.
Tirsdag og torsdag: 08.30-14.30.

6. trinn

6. trinn har 33 elever. De holder til i 1. etasje i den høye paviljongen.

Det er to kontaktlærere på 6. trinn:

 Malin Nilsen og  Marit Karlsen

Ukeplanene til 6. trinn finner du her

Mandag, onsdag og fredag: 08.30-13.30.
Tirsdag og torsdag: 08.30-14.30.

7. trinn

7. trinn er 23 elever. De holder til på venstre side i 2. etasje i paviljongen.

De har to kontaktlærere:

 Magnhild Hestnes Ødegård og  Elise Knutsen

Ukeplanene til 7. trinn finner du her

Mandag og onsdag: 08.30-13.30.
Tirsdag, torsdag og fredag: 08.30-14.30. 

FAU

Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldre til elever ved skolen. Foreldrerådets primære oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre aktivt tar del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet legger vekt på å arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. Foreldrerådet skal også bidra til å skape kontakt mellom skolen og samfunnet.

For mer informasjon se www.fug.no

Utvalg og arrangement

FAU består av seks foreldrerepresentanter valgt på årsmøtet. Leder er også representant i Brukerrådet (en av to foreldre valgt av Foreldrerådet/FAU). FAU har ansvar for en del arrangementer i løpet av skoleåret. Disse er også FAU økonomisk ansvarlig for. De fleste arrangementene planlegges og gjennomføres av klassekontaktene i samarbeid med klassens foreldre.

Kontakt og samarbeid med FAU                                                             

Alle foreldre kan kontakte FAU når de ønsker noe tatt opp med skolen eller foreldrene. Aktuelle saker kan også fremmes gjennom klassekontaktene. FAU ønsker generelt å styrke samhandlingen mellom foreldre, klassekontakter og FAU.

Leder: Bente Aasegg

Kasserer: Marianne Mohrsen

Sekretær: Camilla Bjørklund

FAU har en egen epost hvor de kan kontaktes: fau@nypvangskole.no

 

TRINNKONTAKTER 2019/2020:

1. trinn: Sandra Shani Myhre og Marthe Askin-Solem

2. trinn: Kjetil Gjøen og Ingrid Andelo Rath

3. trinn: Marthe Nordvik og Håvard Nygård

4. trinn: Ingunn Skånø Eide og Victoria Kauf Kasper

5. trinn: Unni Logstein og Inger Sundsvold

6. trinn: Elisabeth Bjørnbeth og Ingunn Grytting Skjetlein

7. trinn:Roel May  og Mildrid Høen

Brukerråd

Brukerråd - informasjon og møtereferat

Her finner du møtereferat

Medlemmer brukerråd 2018/2019:

Leder for brukerråd: Veronica Figenschau

FAU: Bente Aasegg

Foreldrerepresentant: Håvard Hjelde

Ansatt: Vebjørn Robertsen

Rektor: Anne-Lise Gullsøy

SFO leder: Ragnhild Foss

Elevråd: Simen Slapgård-Enes og Sirill Olsen Kjøren

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nypvang skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 23.10.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004