Nypvang skole

Nypvang skole

Kontakt Nypvang skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ledelse og administrasjon

Ledelse og administrasjon

Rektor: , 90 55 93 52

Avdelingsleder skole/SFO: , 41 65 35 62

Konsulent: , 72 54 66 20

Arbeidsrom for 1.-4. trinn: 72 54 66 28

Arbeidsrom for 5.-7. trinn: 72 54 66 26

Spesialpedagogisk koordinator

Spesialpedagogisk koordinator: , 47 75 81 95

Tilgjengelig mandag, onsdag og torsdag.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Nypvang skole

Helsesykepleier: , tlf. 91 67 21 24
Skoleåret 2023/24: Til stede mandager, onsdager og torsdager.

Skolelege: Tone Hjemås, tlf. 90 19 76 59

Ergoterapeut: , tlf. 90 22 36 84

Fysioterapeut: , tlf. 90 71 35 79

Skolehelsetjenesten informerer

Skolestart. Mestring og helse.

Aksjon mot hodelus helg uke 35!

SFO

SFO Nypvang

Baseleder SFO: Ina Andersen, tlf: 92 88 19 44

 Telefon SFO: 95 26 39 08 
07.15-08.15 og 13.30-16.45

Rammeplan

Høsten 2020 ble det vedtatt en kommunal rammeplan for SFO i Trondheim kommune. Nypvang skoles lokale rammeplan for SFO finner man her: Rammeplan

Tilsyn, trygghet og omsorg

Vi på skolefritid skal gi barna tilsyn, trygghet og omsorg. Dette er noen av de viktigste oppgavene vi voksne har i hverdagen på skolefritid.

Fritid, lek og sosialt

Tiden barna er på skolefritid, er barnas fritid. Vi legger stor vekt på å gi barna mulighet og tid til å leke. Leken er barnas egen aktivitet og gjennom den skjer det mye læring og utvikling. Personalet er tilgjengelig for aktiviteter og igangsetting ved behov. Kontakt og sosialt samvær med andre barn og utvikling av vennskap, er ting som vi vektlegger og som barna får oppleve ved å være på skolefritid. Her er leken en veldig viktig aktivitet for å oppnå nettopp det. Det å ha venner og noen å leke med er grunnlaget for en god dag.

Fritidsaktiviteter

Vi har organiserte fritidsaktiviteter. Vi vil tilby barna ulike aktiviteter over perioder, som de kan melde seg på. Noen av de aktivitetene vil også foregå på tvers av avdelingene, slik at barna fra ulike trinn også treffes til aktivitet. Det gjør også at personalet sin kompetanse kommer flere til gode. Når vi har organiserte aktiviteter, får barna som regel velge selv om de vil være med eller ikke. Dette med tanke på at skolefritid er barnas fritid.

Åpningstider og informasjon om tilbudet

SFO har åpent fra 07.15-08.15 og fra skolens slutt til 16.45. På skolefridager er åpningstiden fra 07.15-16.45. Vi har stengt 5 planleggingsdager i året. Tilbudet er fra 1.-4. trinn. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn.

SFO holder stengt julaften, nyttårsaften og hverdagene før skjærtorsdag. Vi holder sommerstengt i uke 28 og 29.

Planleggingsdager 2023/2024

 • onsdag 16.08.2023
 • torsdag 17.08.2023
 • fredag 18.08.2023
 • fredag 26.01.2024
 • fredag 10.05.2024

Planleggingsdager 2024/2025

 • mandag 12.08.2024
 • tirsdag   13.08.2024
 • torsdag  28.11.2024
 • fredag    29.11.2024
 • planleggingsdager vår 2025 kommer 

 

 

Til nye førsteklassinger 2024/2025

Førsteklassingen

Her vil dere finne informasjon om innskriving, SFO og skolestart.

Søknad om skoleskyss

Søknad om skoleskyss må være senest 18. mars, for at eleven skal være sikret skoleskyss til skolestart. 

 Informasjon om skoleskyss og søknadsskjema finner dere her.

Grønt Flagg

Vi er en Grønt Flagg-skole! Les om prosjektet Grønt Flagg her.

Trinn 2023/2024

Nypvang skole er en barneskole med barn fra 1. trinn til 7. trinn.

1. trinn

1. trinn er en gruppe på 24 elever. De holder til i tilbygget til hovedbygget.

Kontaktlærere er Susanne Mellingsæter og Elin B. Johansen.

Mandag til fredag: 08.30-13.30.

2. trinn

2. trinn er 22 elever. De holder til i andre etasje i hovedbygget.

Kontaktlærer er Anne Merethe Klomstad og Arve Gylland.

Mandag til fredag: 08.30-13.30

3. trinn

3. trinn er 14 elever. De holder til i andre etasje i hovedbygget.

Kontaktlærer er Liss Sæther.

Mandag til fredag: 08.30-13.30.

4. trinn

4. trinn har 29 elever. De holder til i den lave paviljongen.

Kontaktlærere er Anders Kjønø og Svanaug Fallan.

Mandag, onsdag, torsdag og fredag: 08.30-13.30.

Tirsdag: 08.30-14.30.

5. trinn

5. trinn har 27 elever. De har klasserom i den høye paviljongen, i andre etasje.

Kontaktlærere er Kine Pedersen og Håvard Askim.

Mandag, onsdag og fredag: 08.30-13.30.

Tirsdag og torsdag: 08.30-14.30.

6. trinn

6. trinn er 24 elever. De holder til i første etasje i den høye paviljongen, til høyre.

Kontaktlærere er Elise Knutsen og Maria Brækstad.

Mandag, onsdag og fredag: 08.30-13.30

Tirsdag og torsdag: 08.30-14.30

7. trinn

7. trinn har 28 elever fordelt på to grupper. De holder til i første etasje den høye paviljongen, til venstre.

Kontaktlærere er Marit Karlsen og Kasper Eliassen.

Mandag og onsdag: 08.30-13.30

Tirsdag, torsdag og fredag: 08.30-14.30

FAU

Foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Foreldrerådet består av alle foreldre til elever ved skolen. Foreldrerådets primære oppgave er å fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre aktivt tar del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Foreldrerådet legger vekt på å arbeide for å skape et godt samhold mellom hjem og skole og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. Foreldrerådet skal også bidra til å skape kontakt mellom skolen og samfunnet.

For mer informasjon se www.fug.no.

Utvalg og arrangement

FAU består av seks foreldrerepresentanter valgt på årsmøtet. Leder er også representant i Brukerrådet (en av to foreldre valgt av Foreldrerådet/FAU). FAU har ansvar for en del arrangementer i løpet av skoleåret. Disse er også FAU økonomisk ansvarlig for. De fleste arrangementene planlegges og gjennomføres av klassekontaktene i samarbeid med klassens foreldre.

Årshjul over arrangement finnes her.

Kontakt og samarbeid med FAU

Alle foreldre kan kontakte FAU når de ønsker noe tatt opp med skolen eller foreldrene. Aktuelle saker kan også fremmes gjennom klassekontaktene. FAU ønsker generelt å styrke samhandlingen mellom foreldre, klassekontakter og FAU.

 • Leder: Astrid Forseth
 • Nestleder: Ingunn Eide
 • Kasserer: Beate Kristin Daae
 • Sekretær: Lena Indegård

FAU har en egen e-post hvor de kan kontaktes: .

Referat fra FAU-møter

Referat fra FAU-møter finner du her.

Trinnkontakter 2023/2024

1. trinn: Ingrid Angelo Rath og Lena Indergård. Vara: Sandra Myhre og Mette Kvidal

2. trinn: Audun Tangen Pedersen

3. trinn: Inger Sund og Rahmi Lale

4. trinn: Camilla Bjørklund og Astrid Utgaard

5. trinn: Monika Bjørset og Astrid Forseth. Vara: Turid Hagerup og Jim Leinum

6. trinn: Tine Siren Strand og Kjetil Gjøen

7. trinn: Kristian Beyer og Stian Moen

Brukerråd

Medlemmer brukerråd 2023/2024

Representanter fra FAU: Astrid Forseth

Ansatt: Svanaug Fallan

Rektor: Lene Skjølsvik

Elevråd: Sigrid S. Grip og Eilif Osa

Møtereferat

Her finner du møtereferat.

Utlån av skolens lokaler

Søknad om lån

Søknad sendes gjennom Trondheim kommunes utlånsløsning,

Reglement for utlån

Vi følger regelverket til Trondheim kommune for utlån av kommunale lokaler.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nypvang skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061050

Adresse: Leinstrandvegen 817, 7083 LEINSTRAND

Leder

Lene Skjølsvik
Enhetsleder

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Ina Andersen

Barne/ung.arb. IV

Telefon:

E-post:

Håvard Stavne Askim

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Sigri Bergum

Barne/ung.arb.

E-post:

Sigri Bergum

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Maria Brækstad

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Erik Johan Bøe

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Marte Eggen

Barne/ung.arb.

E-post:

Kasper Eliassen

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Bay Mathias Hvaal Engebråten

Barne/ung.arb.

E-post:

Bay Mathias Hvaal Engebråten

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Svanaug Iren Fallan

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Arve Gylland

Adjunkt

E-post:

Espen Hoel-Krog

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Elin Borgan Johansen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Marit Karlsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Anders Kjønø

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Telefon:

E-post:

Anne Merethe Klomstad

Kontaktlærer

Direktetelefon:

E-post:

Oda Krogfjord

Barne/ung.arb.

E-post:

Mona Langfjord

Barne- og ungdomsarbeider

Telefon:

E-post:

Marit Elise Lilleberg

Lektor

E-post:

Silje Olsen Lillevik

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Silje Olsen Lillevik

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Emilie Leistad Ludvigsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Susanne S Mellingsæter

Adjunkt I

E-post:

Turid Melum

Konsulent 1 m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Usha Murugathasan

Assistent (sfo)

E-post:

Jens Hapnes Rege

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Pia Helene Skagfjord

Barne- og ungdomsarbeider

E-post:

Jens Sletvold

Barne/ung.arb.

E-post:

Hulda L. Bondø Stene

Adjunkt

E-post:

Håkon Stubø

Barne/ung.arb.

E-post:

Håkon Stubø

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Liss Sæther

Adjunkt

E-post:

Malin Vestad

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Galde Ødegård

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Rune Ødegård

Assistent skole

E-post:

Sist oppdatert: 09.04.2024

061050

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward