Hjem Romolslia skole

Romolslia skole

Kontakt Romolslia skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om oss

Romolslia skole er en 1-7 skole hvor 180 elever og 25 voksne har sitt virke. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser som innbyr til fysisk aktivitet og allsidig lek hele året.

Vi setter læring i høysetet, og er opptatt av å skape et trygt og stimulerende skolemiljø som fremmer lærelyst og kreativ tenking. Vi tror på den gode følelsen av å lykkes. Vi mener at læringsutbyttet blir best når eleven mestrer sammen med andre. Glade barn lærer best, derfor har vi som mål at alle elever skal glede seg til å gå på skolen - hver dag!

Her kan du se bilder og lese om skolens visjon.

SFO

Åpningstider: 

Vi har åpent fra 07.15-16.30 på skolefrie dager.
Når det er skole er vi åpen 07.15-08.15 og 12.45-16.30.
Det betyr at det ikke er betjent telefon mellom disse tidspunkt.

Husk at SFO er stengt i uke 28 og 29 i sommer!

Ansatte på SFO 

Geir Einar Gundersen, Romlinge-sjæf

Mai Bekken, barneveileder

 

Anna Batol Sand, barne- og ungdomsarbeider

Berit Bjørkum, barneveileder

Kari Mette Holthe Karlsen, barne- og ungdomsarbeider

Håkon Torgersen, barne- og ungdomsarbeider

Mia Mindjek, kunstansvarlig

Satsingsområder:

HVA ER LØFT?

LØFT betyr løsningsfokusert arbeidsmåte.

Innebærer i praksis at vi inntar en litt annen rolle som voksen i Romlingen ved å flytte oppmerksomhet fra korreksjon og jobben som ”grensesoldat” til bekreftelser og synliggjøring av det som går bra.

Hva skjer ?

Du gir oppmerksomhet til det som er fint og flott og bra og ikke minst; ønsket! Du kan bruke en økt andel av kommunikasjonen med barn til å rose og bekrefte, skryte og gi respons på....

Kan veiledning av barn gjøres mer elegant?

Vi skal fortsatt si

 • Nei
 • Stopp
 • Dette får du ikke lov til
 • Hysj
 • Ta av deg støvlene før du går inn
 • Sitt stille ved bordet

men bruke mer energi på å synliggjøre, bekrefte og løfte opp saker og ting barn

 • Lykkes med
 • Greier
 • Tar initiativ til
 • Sier og gjør
 • Og som vi ønsker mer av...

 

 • Lysglimtjakt?!
 • Trivselspraten?!
 • Skryteprat?
 • Rødt før blått?!
 • Superpositivtilbakemelding?!

DET DU GIR MEST OPPMERKSOMHET FÅR DU MEST AV!

Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Unni Selina Kløften

Kontortid: Tirsdag og torsdag kl 08.30-15.30

Mobil: 480 39 387

E-post: unni-selina.kloften@trondheim.kommune.no

NB! For å ivareta personvern/taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss. 

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver

Førskole/1. trinn:
Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.

Helseundersøkelse: Vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.

2. trinn:
Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:
Høyde- og vektmåling

Helseopplysning i grupper med tema: Kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, hygiene, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep

5. trinn:
Helseopplysning i grupper med tema: Pubertet.

6. trinn:
Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:
Vaksinasjon: HPV (mot livmorhalskreft, jenter)

Deltagelse på foreldremøter, ansvarsgruppemøter og andre møter etter behov, ønske og kapasitet.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten tiltak (BFT). Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skriv til foreldre.

Hvem som helst kan prate med helsesøster

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og eventuelt videre henvisning.

Skolehelsetjenesten har et tverrfaglig samarbeid med skole, rådgivende skolelege, BFT tiltak/forvaltning, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, fastlege og andrelinjetjenesten der det er behov for det.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter)i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i skolehelsetjenesten.

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
FOR-2003-04-03-450

Veileder for helsestasjon - og skolehelsetjenesten.

Folkehelseloven: Lov om folkehelsearbeid.

Forskrift om pasientjournal. (2000-12-21)

Mer informasjon om forsterket skolehelsetjeneste (FSH)

Barne- og familietjenesten Lerkendal tiltak, har en forsterket skolehelsetjeneste. Her man henvende seg med ulike lettere psykiske og sosiale vansker. Dette kan for eksempel være tristhet, nervøsitet, konflikter (både med venner og foreldre), atferdsvansker, sorg, mistrivsel hjemme og på skolen, mobbing.

Alle skoler i Lerkendal bydel har en forsterket skolehelsetjeneste (FSH). Det vil si at andre faggrupper jobber tverrfaglig sammen med helsesøster. Dette er sosialfaglige (eks. barnevernspedagoger, sosionomer), med kompetanse i arbeid/samtaler med barn/unge og foreldre/familier.

FAU

FAU ved Romolslia har følgende kontaktpersoner:

Leder: Ole Jørgen Sandøreng

Sekretær : Eirik Larssen

Kasserer: Ingrid Strømsvik

 Foreldrenes egen visjon

Arbeidsområder for FAU

 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
 • Samarbeide med Elevrådet, rektor og lærere
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Les mer: Foreldreutvalget for grunnopplæringen 

Referat fra møter:

Oktober 2018

September 2018

 

Viktige planer og dokumenter

Her finner du informasjon og planer som skolen mener det er viktig at du som foresatt/forelder har tilgjengelig.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Romolslia skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 04.03.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?