Hjem Rosten skole
Rosten skole

Rosten skole

Kontakt Rosten skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Smittevernregler

Vi er fortsatt i en situasjon hvor vi må følge smitteverntiltakene i veilederne om smittevern for grunnskolen. Vi er nå i en trafikklysmodell på gult nivå.

Dette betyr at

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • Det skal være god hygiene og forsterket renhold.
 • Det gjennomføres kontaktreduserende tiltak.

På Rosten skole på 1.-7.trinn er hvert trinn en kohort.

 • 1.-4.trinn er samarbeidende kohorter og barna på SFO er en kohort.
 • 5.-7.trinn er samarbeidende kohorter.
 • På ungdomstrinnet er hver klasse en kohort og hvert trinn er samarbeidende kohorter.

Skolegården er delt inn slik at samarbeidende kohorter deler samme område. Utover dette må elevene holde avstand. Om elever får symptomer på luftveisinfeksjon vil foresatte bli kontaktet av skolen og eleven må gå hjem/bli hentet på skolen. Det er viktig at foresatte ikke kommer inn i skolen med mindre det er avtalt med skolen.

Vi ønsker oss alle tilbake til en normal skolehverdag, men veien dit er å følge smitteverntiltakene best mulig akkurat nå. Hvis det er noe dere lurer på i den forbindelse, er det bare å ta kontakt med oss.

SFO

Direkte telefonnummer til SFO er 95 26 32 83.

Vi benytter "meldeboka" der beskjeder og hentemeldinger kan registreres.

Åpningstid

Kl. 07.00-16.30

Planleggingsdager for SFO 2020/2021

SFO er stengt disse dagene:

 • 13. august 2020
 • 14. august 2020
 • 9. oktober 2020
 • 29. januar 2021
 • 14. mai 2021

Rosten SFO er stengt disse dagene i skoleåret 2021/22:

 • 12.august 2021
 • 13.august 2021
 • dato kommer
 • dato kommer
 • dato kommer

Skolehelsetjenesten ved Rosten

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre. Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Skolehelsetjenesten tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Rosten skole tilhører Heimdal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og (logoped). Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Du er velkommen til å snakke om det du har behov for, f.eks. vondt i magen, hodepine, mat, kroppen, pubertet, seksualitet, noe som er trist og leit.

Alle barn og unge har rett til skolehelsetjeneste i følge “Lov om helsetjeneste” i kommunen.

Helsesykepleier Siri-W. Larsen er på skolen alle dager unntatt tirsdager.

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver
 • 1. trinn: Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte. Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.
 • 2. trinn: Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).
 • 3. trinn: Helsedag omhandler; Helseundersøkelse: vektmåling (høyde-vekt). Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.
 • 5. trinn: Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.
 • 6. trinn: Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).
 • 7. trinn: Vaksinasjon: Humant papillomavirus (HPV)
 • 8. trinn: Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt) UngMEST- Helseopplysning i klasse med tema “God helse”.
 • 10. trinn: Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste.

Utenom det faste programmet:

PIS- grupper: Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd. Deltagelse/veiledning/informasjon på foreldremøter.

Vi håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnas beste.

Skolehelsetjenesten Rosten skole 2018/2019

Helsesøster: Siri-Wibecke Larsen, telefon 97 99 62 82

Fysioterapeut: Kristine R. Amundsen, telefon 90 47 46 40

Ergoterapeut: Margrethe Lian, telefon 90 22 36 84

Rådgivende skoleleger: Ørjan Sæknan og Stein Kristian Lereim.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Info om Rosten skole 2020/21

Vi er totalt 406 elever ved Rosten skole:

 • 1.tr 29 elever
 • 2.tr 22 elever
 • 3.tr 15 elever
 • 4.tr 22 elever
 • 5.tr 28 elever
 • 6.tr 28 elever
 • 7.tr 29 elever
 • 8a 27 elever
 • 8b 26 elever
 • 8c 27 elever
 • 9a 28 elever
 • 9b 28 elever
 • 9c 27 elever
 • 10a 24 elever
 • 10b 23 elever
 • 10c 25 elever

FAU og brukerråd

FAU leder: Camilla Stokke fau.rostenskole@gmail.com

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rosten skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 01.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004