Rosten skole

Rosten skole

Kontakt Rosten skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

SFO

Direkte telefonnummer til SFO:

 • 1. trinn (nede): 91 11 20 42
 • 2. trinn (oppe): 91 57 21 94
 • 3.-4. trinn (oppe): 95 26 32 83

Vi benytter "Vigilo" som kommunikasjonsverktøy, der faste "gå-hjem-beskjeder" registreres.

Åpningstid

Kl. 07.00-16.30

Rosten SFO er stengt disse dagene i skoleåret 2023/2024:

 • 17/8-23
 • 18/8-23
 • 22/12-23
 • 26/1-24
 • 10/5-24

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Rosten

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut.

Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre. Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Skolehelsetjenesten tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Rosten skole tilhører Heimdal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og (logoped). Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Du er velkommen til å snakke om det du har behov for, f.eks. vondt i magen, hodepine, mat, kroppen, pubertet, seksualitet, noe som er trist og leit.

Alle barn og unge har rett til skolehelsetjeneste i følge “Lov om helsetjeneste” i kommunen.

Helsesykepleier Siri-W. Larsen: 97 99 62 82 er på skolen alle dager unntatt tirsdager.

Fysioterapeut Gry O. Bævre: 48 08 92 02

Ergoterapeut Margrethe Lian: 90 22 36 84

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver
 • 1. trinn: Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte. Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.
 • 2. trinn: Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).
 • 3. trinn: Helsedag omhandler; Helseundersøkelse: vektmåling (høyde-vekt). Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.
 • 5. trinn: Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.
 • 6. trinn: Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).
 • 7. trinn: Vaksinasjon: Humant papillomavirus (HPV)
 • 8. trinn: Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt) UngMEST- Helseopplysning i klasse med tema “God helse”.
 • 10. trinn: Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste.

Utenom det faste programmet:

PIS- grupper: Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd. Deltagelse/veiledning/informasjon på foreldremøter.

Vi håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnas beste.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Info om Rosten skole 2023/24

Vi er totalt 428 elever ved Rosten skole:

 • 1. trinn: 33 elever
 • 2. trinn: 34 elever
 • 3. trinn: 33 elever
 • 4. trinn: 29 elever
 • 5. trinn: 24 elever
 • 6. trinn: 21 elever
 • 7. trinn: 22 elever
 • 8a: 30 elever
 • 8b: 28 elever
 • 8c: 28 elever
 • 9a: 21 elever
 • 9b: 23 elever
 • 9c: 23 elever
 • 10a: 26 elever
 • 10b: 27 elever
 • 10c: 26 elever

FAU og brukerråd

FAU leder: Karen Beate Glærum 93 28 08 48,

Nesteleder FAU: Roger Ekle

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rosten skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061070

Adresse: Østre Rosten 43, 7075 TILLER

Leder

Siv Indseth
Rektor

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

May-Linn Amundsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Kari Aunaas

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Knut Robert Baugerud

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Frida Beitland

Miljøterapeut II

Telefon:

E-post:

Anina Herstad Berg

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Erik Christoffer Bjørnstad

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Frank Sunil Braseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Aleksander Briskelund

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ellen Karine Bull

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Cicelie Vågnes Bunes

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Sunniva Rottem Dahl

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Irene Digre

Barne/ung.arb.

E-post:

Linda Eidsør

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Alise Einmo

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Hans Eirik Ellingsen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Bård Atle Myklebost Ersnes

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Stine Marie Finsrud

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marie Ørstad Forbregd

Lektor

Telefon:

E-post:

Wenche Gundersen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Vanessa Vilvang Halseth

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Fabiola N Hatlelid

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Regine Engelina Hatvik

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Anne Grethe Heksem

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Laila Herjuaune

Avdelingsleder skole V

Telefon:

E-post:

Sigrid Hanna Eidem Holm

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Øyvind Holm

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Håvard Horne

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Fride Maria Furberg Hvidsten

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Silje Høiby

Lektor m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Ann-Helen Alvestad Høvik

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Telefon:

E-post:

Guro Hårstad

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Anniken Nornberg Isaksen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Trude Iversen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Johanne Jensen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Pål Einar Jensen

Avdelingsleder skole II

Telefon:

E-post:

Maja Jensen-Aanes

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Nina M. Hegstad Johansen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Nina M. Hegstad Johansen

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Elin Kalset

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Marthe Hildegard Kalset

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Bjørn Dahlby Karlsen

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Eirin Karlsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Heidi Karlsen

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Kevin Karlsen

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Kirsti Hyllnes Klaussen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Marie Calmeyer Knutsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Eirik Kvalvik

Miljøterapeut III

Telefon:

E-post:

Synnøve Stoum Kyrkjeeide

Lektor

Telefon:

E-post:

Karoline Skjellum Kaasbøll

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Beate Kristin Landstad

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Alexander Larionov-Myhre

Lektor

Telefon:

E-post:

Caroline Ekhaugen Lund

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Jannicke Lund

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Vilde Lund

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ingvild Pålsdatter Lønvik

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Espen Mangset

Adjunkt I

E-post:

Geir Bjarne Marjavara

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Espen Kjeldseth Mella

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Nora Nicolaisen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Alf Nilsen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Amanda Østby Nilssen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Truls Næss

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Håkon Odenrud

Lektor

Telefon:

E-post:

Sharmika Raventhiran

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Sissel Rønning

Konsulent

Telefon:

E-post:

Eva Joanna Wara Chura Raanaa

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Ingrid Sand

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Synne Schjelderup

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Nora Buserud Skadsdammen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Erik Skjaanes

Lektor

Telefon:

E-post:

Beate Sletten

Dagl leder sfo

Direktetelefon:

E-post:

Benedicte Sætre Solbjør

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Jørgen Jensen Solli

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Maria Munch Starheim

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Mathias Nordgård Strupstad

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Åslaug Vingsand

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Maria Walbye

Lektor

Telefon:

E-post:

Ane Margrethe Ydstie

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Marie Ødegaard

Assistent (sfo)

E-post:

Lise Øian

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Sunniva Skjelbred Øien

Lektor

Telefon:

E-post:

Johannes Bakke Aashamar

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Sist oppdatert: 12.04.2024

061070

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward