Hjem Rye skole

Rye skole

Kontakt Rye skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

"Aktiv læring i trygt miljø"

Skolestart skoleåret 2019/2020

Første skoledag er mandag 19. august. Alle våre elever fra 1.-7. trinn møter i skolegården klokken 08.35.

Vi minner om at SFO er stengt pga. planleggingsdager 14.-16. august.

Ønsker alle en fin sommer :)

 

Skolen vår

Rye skole er en barneskole som ligger landlig til på Byneset. Skolen ble bygd i 1980, er godt vedlikeholdt og har lyse og funksjonelle undervisningsarealer. Skolen har gode uteskolemuligheter i umiddelbar nærhet. 

Skoleåret 2018/19 har skolen 113 elever. Cirka 50 går i SFO. Skolen har 20 ansatte, derav 10 pedagoger. Lærerne er organisert i to team. Rye skole har et arbeidsfellesskap preget av læring og utvikling, samarbeid og trivsel. 

Vår visjon er: AKTIV LÆRING I TRYGT MILJØ

Informasjonshefte om skolen 

Planer

Strategiplan

Handlingsplan mot mobbing

Satsingsområder

For skoleåret 2018/19 har Rye skole følgende satsingsområder:

  • Realfag
  • IKT-iktplan.no

Regjeringens realfagsstrategi "Tett på realfag - Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019)" har fire overordnede mål:

  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  • Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  • Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.
  • Mål for realfag skoleåret 17/18.
  • Øke kompetansen innen realfag hos alle pedagoger.
  • Synliggjøre realfagssatsningen for elever og foreldre.
  • Realfagsgruppen har også ansvar for mer konkrete tiltak, som systematisering av realfagsutstyr og demonstrasjoner.


IKT
Prosjektet IKT i trondheimsskolen arbeider med konkrete satsingsområder og tiltak for å heve den digitale kompetansen i skolene. I strategien inngår både utstyr, verktøy og kompetanseutvikling

www.iktplan.no er vår veiviser for øving og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter.

Planen er utviklet av Senter for IKT i utdanningen, og kvalitetssikret mot Kunnskapsløftet og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet.

I www.iktplan.no spesialtilpasses til de digitale verktøyene og den pedagogiske programvaren som benyttes i trondheimsskolen. Trondheim kommune har inngått samarbeidsavtale med Senter for IKT i utdanningen for å implementere planen i alle skolen innen 2019. Digital dømmekraft og nettvett er særskilte satsningsområder. Vi legger ned mye arbeid rundt dette med kompetanseheving blant ansatte.

Skolemiljøutvalget

 13.11.18

21.5.19

iktplan.no

Trinnene, årsplaner

1. trinn

Årsplaner 1. trinn:

2. trinn

Årsplaner 2. trinn:

3. trinn

Årsplaner 3. trinn:

Norsk
Matematikk høst
Matematikk vår
Engelsk
Samfunnsfag
Naturfag
KRLE
Musikk
Kunst og håndverk
Kroppsøving

4. trinn

På 4. trinn er det i år 28 elever, 10 gutter og 18 jenter

Årsplaner 4. trinn:

5. trinn

Årsplaner 5. trinn:

6. trinn

Årsplaner 6. trinn:

7. trinn

SFO

Åpningstida for Rye SFO er kl. 07.15-17.00.
Dette er utvidet i forhold til de andre SFO i Trondheim. Dette er en ordning som kan bli endret hvis økonomien blir strammere (færre barn, flere barn på kortere oppholdstid).

Personalet har 5 planleggingsdager i året og SFO er da stengt for barna.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO 12.00.

SFO har feriestengt de 3 siste ukene i juli.

Skolehelsetjenesten

«God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hverdagens krav»
- Peter F. Hjort

Skolehelsetjenesten på Rye skole består av helsesøster, ergoterapeut, fysioterapeut og rådgivende skolelege.

Skolehelsetjenesten samarbeider tett med skolen for at alle barn på Rye skal ha en god skolehverdag og for at de skal bli i stand til å håndtere livets små og store opp- og nedturer.

Både foreldre og elever er velkommen til å ta kontakt med oss.


Ergoterapeut

Katrine Floa Bang     

Telefon 476 76 638

e-post: katrine-floa.bang@trondheim.kommune.no  

Fysioterapeut

Gry Okkenhaug Bævre           

Telefon 48 08 92 02

e-post: gry-okkenhaug.bevre@trondheim.kommune.no

 

Helsesøster

Renate Johansen

Telefon 476 24 962

e-post: renate.johansen@trondheim.kommune.no

 

Rådgivende skoleleger:

Ørjan Sæknan (tirsdag) og Stein Kristian Lereim (onsdag).FAU og Brukerråd

Referat fra Brukerråd

12. februar 2018

6. april 2018

25.09.18

13.11.18

15.01.19

12.03.19

21.05.19

Referat FAU-møter

15. januar

5. februar

5. november

3. desember 2018

7. januar 2019

4. mars 2019

1.april 2019

6.mai 2019

3.juni 2019

 Rutiner 

Sjekkliste skøytebaneberedskap

Sjekkliste 17. mai-frokost

Sjekkliste skoledans

Sjekkliste juletrefest

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rye skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 15.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004