Søknad om SFO-plass

Søknadsportalen er nå satt i drift, og man kan søke om SFO-plass.

Alle barn som går i 1.-4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn.

Du kan søke om SFO-plass elektronisk i søknadsportalen. (Vi gjør oppmerksom på at tidligste oppstartsdato for høstens 1. klassinger er 1. august.)

Skal du endre eller si opp SFO-plass må du ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning på fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no.