Hjem Stavset skole

Stavset skole

Illustrasjonsfoto av Stavset skole

Kontakt Stavset skole

Se kart

 

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Administrasjon 

RektorPer Anders Moen, telefon 468 42 833. 
Avdelingsleder 1.-4. trinnHeidi Bjørnbet , telefon 995 42 006.
Avdelingsleder 5.-7. trinnStåle Hammern, telefon 995 00 648.
Spesialpedagogisk koordinatorNina Wøhni, telefon 926 51 593.
KonsulentEli Kristin Gisetstad, telefon 72 54 52 00.

Informasjon fra skolen 

Vedrørende korona situasjonen 

Regjeringen har besluttet at stening av alle skoler forlenges til og med 13.04.20. Skolen er stengt for all aktivitet, inkludert utleie. Vi oppfordrer alle til å følge med på oppdateringer på Trondheim kommunes hjemmesider og i Meldeboka for oppdatert informasjon.

Planleggingsdag i skole og SFO 24.01.20

Minner om at det er planleggingsdag i skole og SFO fredag 24.01.20. SFO har stengt denne dagen. 

Varsel om endring av betalingssatser for SFO fra og med 01.01.20

I kommunedirektørens forslag til budsjett for Trondheim kommune for 2020 er det foreslått en økning av betalingssatsene ved skolefritidsordningen. Brukerbetalingen økes med 3,1 prosent fra 1. januar 2020, tilsvarende lønns- og prisvekst fra 2019-2020. 

Infoskrivet kan leses her: Varsel om endring av betalingssatser for SFO. 

Om skolen

Stavset skole er en barneskole (1.-7. trinn) med ca 305 elever og 50 ansatte. Skolens visjon ”Stavset skole, der alle holder sammen og gjør hverandre gode”, forplikter våre ansatte til å utvikle gode samarbeidsrutiner både på team og i samhandling med barn.

Skolen ligger sør for Trondheim sentrum og er i gangavstand fra Granåsen skisenter, like ved Bymarka. Vi legger stor vekt på utstrakt bruk av uteområdet både i skole og i SFO-tiden. Vi har en SFO-avdeling inndelt i tre baser; 1. trinn, 2. trinn og 3./4. trinn. Vi har også en egen 4.-klasseklubb på SFO.

Lederteamet består av rektor, to avdelingsledere og spesialpedagogisk koordinator. Vi har trinnledere på hvert trinn, og baseledere for hver base på SFO. Dette skoleåret har vi følgende satsningsområder:

 • IKT
 • Realfag - herunder vertsskapsskole og deltaker i MAM-prosjektet og ressursskole for FLL
 • Lesing og skriving i alle fag
 • Engelsk
 • Kultur

I tillegg har vi fokus på tidligere satsningsområder som vurdering og “voksen på Stavset”.

Lokale Planer

Ordensreglement

Sosial læreplan 

Struktur indre hjelpetjeneste 

Tilpasset opplæring - spesialpedagogiske rutiner 

Stein, saks, papir 

Trondheim kommune jobber med prosjektet Stein, saks, papir - en strategi for å bygge sterke Barnefelleskap. 
«Tidligere ble vi født inn i fellesskapet og måtte kjempe for å bli et individ, i dag blir vi født som individer, men må kjempe for en plass i fellesskapet»
 
Strategidokumentet kan leses her: Stein, saks, papir

Telefon SFO og trinn 19/20

 • 1. trinn/ SFO 1. trinn 482 23 983
 • 2. trinn/ SFO 2. trinn 482 29 784
 • 3. trinn/SFO 3. trinn 482 34 620
 • 4. trinn/SFO 4. trinn 954 96 221
 • 5. trinn 954 95 939
 • 6. trinn 954 85 610
 • 7. trinn 954 86 586   

Elevpermisjon 

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom. 

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

Søknad om elevpermisjon skal sendes i god tid før permisjonen. 

Elevpermisjoner inntil to dager søkes i Meldeboka til kontaktlærer. 

Permisjoner over to dager søkes ved å sende e-post til skolens postmottak: stavset-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no 

SFO Stavset

Alle barn som går i 1.-4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn. 

1. klassingene som skal starte på SFO høsten 2020 kan ikke søke SFO-plass før ny foreldreportal for søknader er klar. Det er forventet at søknadsportalen er på plass innen april 2020.

NB! For tiden er det ikke mulig å søke om, endre og si opp SFO-plass elektronisk grunnet overgang til nytt fagsystem. Ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning på fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no ved behov for plass, endring eller oppsigelse. 

Direktenummer SFO 19/20 

1. trinn 482 23 983

2. trinn 482 29 784

3. trinn 482 34 620  

4. trinn 954 96 221

Baseledere 

1. trinn - Wenche Hildal 

2. trinn - Nina Mikkelhaug 

3/4. trinn - Linn Therese Jørgensen   

Åpningstider SFO 

Morgentilbud fra klokken 07.30-08.00. 

SFO har åpent til 16.45 hver dag. 

Endring åpningstid SFO 

De nye vedtektene åpner for at SFO kan være stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Stavset SFO har i samråd med FAU bestemt at vi gjennomfører dette. Det vil si at SFO er stengt onsdag 17. april 2019. 

I 2020 har SFO sommerstengt i uke 28 og 29. 

Info om Stavset SFO 

Stavset SFO gir tilbud til elever fra 1.-4. klasse før og etter skoletid, samt på skolefridager og i ferier. SFO har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er SFO stengt. 

Stavset SFO er delt inn i tre baser: 1., 2., og 3./4. trinn. Vi har morgentilbud fra klokken 07.30 til 08.00, hvor barna kan spise medbrakt frokost. SFO starter igjen etter skoletid cirka klokken 13.30 og holder åpent til 16.45. Vi har egen SFO-kantine hvor barna selv smører seg den maten de har lyst på. Vi har også et fruktmåltid mot slutten av dagen. 

På SFO setter vi frileken høyt, men har også planlagte, voksenstyrte aktiviteter. Vi deler året inn i tema, som for eksempel «nysgjerrigper», «musikk», eller «skogen». Temaene endres fra år til år. Vi tilbyr lek i gymsal, formingsaktiviteter, utelek, turer og mye mer. 

4. trinn har en fjerdeklasseklubb med egen klubbplan. Der får de være med å bestemme aktiviteter selv, og har litt mer frie tøyler enn de andre barna. De har også en hybel (et eget rom) som de kan bruke hver dag, der de har egne leker. I skoleferier har vi noen ganger utflukter til for eksempel svømmehaller, Leos lekeland, klatring eller museum.

Planleggingsdager SFO 

Skoleåret 19/20 har SFO planleggingsdager på følgende datoer. SFO er da stengt. 

15.08.19

16.08.19

24.01.20

22.05.20

19.06.20

Endring åpningstid SFO 

De nye vedtektene åpner for at SFO kan være stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Stavset SFO har i samråd med FAU bestemt at vi gjennomfører dette. Det vil si at SFO er stengt onsdag 8.april 2020. 

I 2020 har SFO sommerstengt i uke 28 og 29. 

FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet. 

Leder i FAU skoleåret 19/20

Elin Almås, telefon 977 69 204 

Hva gjør vi

Hvert trinn har sin definerte arbeidsoppgave. Oppgavene er fordelt på følgende måte:

 • 7. trinn – medansvarlig for Onsdagsklubben, ansvarlig for flaggborg 17. mai
 • 6. trinn – hovedansvarlig for Onsdagsklubben
 • 5. trinn – ansvarlig for 17. mai-arrangement, medansvarlig for Onsdagsklubben
 • 4. trinn – leder av FAU, foreldrerepresentant i Brukerrådet, ansvarlig for julegrantenning
 • 3. trinn – nestleder FAU, leder av Brukerrådet
 • 2. trinn – hovedansvarlig for Sesamkveld
 • 1. trinn – medansvarlig for Sesamkveld

Hver representant blir valgt for to år av gangen. Dette for å sikre kontinuitet og kunnskapsoverføring.

FAU ved Stavset skole gjør en rekke ting for å opprettholde et godt miljø ved skolen. Av faste arrangement har vi Sesamkveld, Onsdagsklubb, julegrantenning og 17. mai-feiringen på skolen.

I tillegg arrangerer FAU andre sosiale sammenkomster og allmøter hvis vi finner det nødvendig. Overskuddet av arrangementene går tilbake til skolen slik at elevene kan nyte godt av det. Tidligere er blant annet ballbingen gjort mulig av midler fra FAU.

Møteplan FAU 

Møtedatoer for FAU vår 2020

 • 03.02.20
 • 02.03.20
 • 30.03.20
 • 04.05.20
 • 08.06.20 - Årsmøte 

Alle møter er kl 18.15 på personalrommet. 

Sesamkveld 

Elevkvelder for 1.-4. trinn   

Sesamkveld er et arrangement for elevene på 1.-4. trinn. Det gjennomføres fem ganger i løpet av et skoleår. Her er det kafe med salg av frukt, kaker og brus. Det er åpen gymsal med apparater eller diskotek. Det finnes en rekke spill, alt fra bordhockey til brettspill. Før jul har vi juleverksted, og i februar er det karneval. Vi har egen DJ som spiller på diskokveldene.

For å få gjennomført Sesamkveldene er vi avhengige av hjelp av foreldrene. Det er enten vakter i gymsal og spillområde, eller kakebaking til salg i kafeen. To av trinnene er alltid ansvarlig for gjennomføringen. Møter ikke ALLE vaktene opp må Sesamkvelden avlyses! Dette av sikkerhetsmessige årsaker.                                                         

Vi oppfordrer foreldre til å delta på Sesamkveldene.

Datoer for Sesamkveld skoleåret 19/20

16.10.19

13.11.19

15.01.20

04.03.20 

Onsdagsklubb

Elevkvelder for 5.-7. trinn   

Onsdagsklubb er et arrangement for 5.-7. trinn. Det gjennomføres også fem ganger i løpet av et skoleår. Her er det kafé med salg av pizza, frukt, kaker og brus. Det er disko i gymsalen med DJ. Her er det også spillmuligheter som bordtennis, bordhockey og brettspill.

Det er færre foreldre som har vakter, men møter ikke ALLE vaktene blir Onsdagsklubben avlyst! Dette av sikkerhetsmessige årsaker.

Datoer for Onsdagsklubb skoleåret 19/20

23.10.19

20.11.19

22.01.20

11.03.20

Skolehelsetjenesten 

Ingrid Lien Johnsen og Ragnhild Benum Reiten er helsesykepleiere på Stavset skole.  

Kontaktinformasjon:

Ingrid Lien Johnsen - jobber mandag, tirsdag, onsdag        

telefon 911 04 764            

e-post: ingrid-lien.johnsen@trondheim.kommune.no

 

Ragnhild Benum Reiten - jobber torsdag 

telefon 909 95 198

e-post: ragnhild-benum.reiten@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenesten har et fast program på hvert trinn.

Tannhelsetjenesten

Barna ved Stavset skole tilhører:
Byåsen tannklinikk
Anders Wigens vei 1
Telefon: 72 56 70 40

Trinnsider 

1. trinn 

1. trinn skoleåret 19/20

 • Merethe Risholt - trinnleder og kontaktlærer
 • Karoline Wirum - kontaktlærer 
 • Solveig S. Steinmoen - kontaktlærer
 • Wenche Hildal - fagarbeider 
2. trinn 

2. trinn skoleåret 19/20

 • Per Arnesen - trinnleder og kontaktlærer
 • Julie Aasheim - kontaktlærer
 • Marit Kirkvold - kontaktlærer 
 • Stian Antonsen - fagarbeider 
3. trinn 

3. trinn skoleåret 19/20

 • Vibeke Gresseth - trinnleder og kontaktlærer
 • Anne Margrete Lange - kontaktlærer
 • Monica Kleveland - faglærer 
 • Anniken Stensheim - faglærer 
 • Linn Therese Jørgensen  - fagarbeider 
4. trinn 

4. trinn skoleåret 19/20

 • Kirsti Sætre Nårud - trinnleder og kontaktlærer
 • Elin Furuhaug - kontaktlærer
 • Line Christofersen - kontaktlærer
 • Rita Skjulsvik - kontaktlærer
 • Anniken Stensheim - faglærer 
 • Kristina Rovik - faglærer 
 • Hilde Gundersen - fagarbeider 
5. trinn 

5. trinn skoleåret 19/20

 • Bodil Schunemann - trinnleder
 • Kim Rune Skjervstad - kontaktlærer
 • Kirsti Saltnes - kontaktlærer
 • Marit Elisabeth Olsen - faglærer 
 • Anne Marit Høiseth - fagarbeider 
6. trinn

6. trinn skoleåret 19/20

 • Lars Erling Killingberg - trinnleder og kontaktlærer
 • Rozbeh Moadel Mojdehi - kontaktlærer
 • Marit Elisabeth Olsen - faglærer 
 • Nina Mikkelhaug - fagarbeider 
7. trinn 

7. trinn skoleåret 19/20

 • Siv Skjærvold - trinnleder og kontaktlærer
 • Espen Andersen - kontaktlærer
 • Tai Arstad - kontaktlærer
 • Kristina Rovik - faglærer 
 • Nina Mikkelhaug - fagarbeider  

 

Tilbud fra lag og foreninger 

Barnas skiskole  

Trondhjems Skiklub tilbyr Barnas skiskole SES, Ski etter skoletid, for barn ved Stavset skole. Det er et skitilbud til 1.-3. trinn. Gjennom et 5-ukers tilbud (5 x 75min) utvikler barna grunnleggende skiferdigheter gjennom skileik. Tilbudet starter i uke 3 og varer ut uke 7. Stavset har tilbud på onsdager.

Påmelding gjøres vi denne linken: https://trondhjemsskiklub.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=98858-BDBC-4715

For ytterlige informasjon om tilbudet, se brosjyre her: Barnas skiskole 

Hockeyskole 

Det starter opp skøyte- og hockeyskole tirsdag 22.oktober på Dalgård ishall. For mere info se her: Skøyte- og hockeyskole 

For påmelding se: deltager.no/astor2019

3T-Håndballskole 

7.-10. oktober arrangeres det håndballskole for barn mellom 8 og 12.år på Kolstad Arena. Treninger ledes av elitespillere fra Kolstad Håndball. Mer informasjon kan leses på  3T-Håndballskole.

Åpning av Dalgård tennisanlegg 

4. september kl 17.00 er det offisiell åpning av Dalgård tennisanlegg. Mere info kan leses her: Åpning av Dalgård tennisanlegg 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stavset skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 25.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004