Hjem Stavset skole

Stavset skole

Illustrasjonsfoto av Stavset skole

Kontakt Stavset skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Administrasjon 

RektorPer Anders Moen, telefon 468 42 833. 
Avdelingsleder 1.-4. trinnHeidi Bjørnbet , telefon 995 42 006.
Avdelingsleder 5.-7. trinnStåle Hammern, telefon 995 00 648.
Spesialpedagogisk koordinatorNina Wøhni, telefon 926 51 593.
KonsulentEli Kristin Gisetstad, telefon 72 54 52 00.

Informasjon fra skolen 

Sommeren 2019

På grunn av ferieavvikling vil sentralbordet være ubetjent i ukene 27-30. 

SFO er stengt i uke 28-29. 

I uke 27 og 30 kan SFO nås på: 

 • SFO 1 .trinn 482 29 784
 • SFO 2. trinn 482 34 620
 • SFO 3. trinn 954 96 221
 • SFO 4. trinn 954 95 939

Varsel om endring av betalingssatser for SFO f.o.m. 01.01.19

I rådmannens forslag til budsjett for Trondheim kommune for 2019 er det foreslått en økning av betalingssatsene ved skolefritidsordningen. Brukerbetalingen økes med 2,8 prosent fra 1. januar 2019, tilsvarende lønns- og prisstigning fra 2018-2019. 

Infoskrivet kan leses her: Varsel om endring av betalingssatser for SFO 

Om skolen

Stavset skole er en barneskole (1.-7. trinn) med ca 305 elever og 50 ansatte. Skolens visjon ”Stavset skole, der alle holder sammen og gjør hverandre gode”, forplikter våre ansatte til å utvikle gode samarbeidsrutiner både på team og i samhandling med barn.

Skolen ligger sør for Trondheim sentrum og er i gangavstand fra Granåsen skisenter, like ved Bymarka. Vi legger stor vekt på utstrakt bruk av uteområdet både i skole og i SFO-tiden. Vi har en SFO-avdeling inndelt i tre baser; 1. trinn, 2. trinn og 3./4. trinn. Vi har også en egen 4.-klasseklubb på SFO.

Lederteamet består av rektor, to avdelingsledere og spesialpedagogisk koordinator. Vi har trinnledere på hvert trinn, og baseledere for hver base på SFO. Dette skoleåret har vi følgende satsningsområder:

 • IKT
 • Realfag - herunder vertsskapsskole og deltaker i MAM-prosjektet og ressursskole for FLL
 • Lesing og skriving i alle fag
 • Engelsk
 • Kultur

I tillegg har vi fokus på tidligere satsningsområder som vurdering og “voksen på Stavset”.

Lokale Planer

Ordensreglement

Sosial læreplan 

Struktur indre hjelpetjeneste 

Tilpasset opplæring - spesialpedagogiske rutiner 

Telefon SFO og trinn 18/19

 • 5. trinn 954 85 610
 • 6. trinn 954 86 586
 • 7. trinn 482 23 983   

Elevpermisjon 

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom. 

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

Søknad om elevpermisjon skal sendes i god tid før permisjonen. 

Elevpermisjoner inntil to dager søkes i Meldeboka til kontaktlærer. 

Permisjoner over to dager søkes ved å sende e-post til skolens postmottak: stavset-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no 

SFO

Direktenummer SFO 18/19 

1. trinn 482 29 784

2. trinn 482 34 620

3. trinn 954 96 221 

4. trinn 954 95 939

Baseledere 

1. trinn - Nina Mikkelhaug 

2. trinn - Wenche Hildal 

3/4. trinn - Anne Marit Høiseth  

Åpningstider SFO 

Morgentilbud fra klokken 07.30-08.00. 

SFO har åpent til 16.45 hver dag. 

Endring åpningstid SFO 

De nye vedtektene åpner for at SFO kan være stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Stavset SFO har i samråd med FAU bestemt at vi gjennomfører dette. Det vil si at SFO er stengt onsdag 17. april 2019. 

I 2019 har SFO sommerstengt i uke 28 og 29. 

Info om Stavset SFO 

Stavset SFO gir tilbud til elever fra 1.-4. klasse før og etter skoletid, samt på skolefridager og i ferier. SFO har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er SFO stengt. 

Stavset SFO er delt inn i tre baser: 1., 2., og 3./4. trinn. Vi har morgentilbud fra klokken 07.30 til 08.00, hvor barna kan spise medbrakt frokost. SFO starter igjen etter skoletid cirka klokken 13.30 og holder åpent til 16.45. Vi har egen SFO-kantine hvor barna selv smører seg den maten de har lyst på. Vi har også et fruktmåltid mot slutten av dagen. 

På SFO setter vi frileken høyt, men har også planlagte, voksenstyrte aktiviteter. Vi deler året inn i tema, som for eksempel «nysgjerrigper», «musikk», eller «skogen». Temaene endres fra år til år. Vi tilbyr lek i gymsal, formingsaktiviteter, utelek, turer og mye mer. 

4. trinn har en fjerdeklasseklubb med egen klubbplan. Der får de være med å bestemme aktiviteter selv, og har litt mer frie tøyler enn de andre barna. De har også en hybel (et eget rom) som de kan bruke hver dag, der de har egne leker. I skoleferier har vi noen ganger utflukter til for eksempel svømmehaller, Leos lekeland, klatring eller museum.

Planleggingsdager SFO 

Skoleåret 19/20 har SFO planleggingsdager på følgende datoer. SFO er da stengt. 

15.08.19

16.08.19

24.01.20

22.05.20

19.06.20

Endring åpningstid SFO 

De nye vedtektene åpner for at SFO kan være stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Stavset SFO har i samråd med FAU bestemt at vi gjennomfører dette. Det vil si at SFO er stengt onsdag 17. april 2019. 

I 2019 har SFO sommerstengt i uke 28 og 29. 

FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet. 

Leder i FAU skoleåret 18/19

Ingrid Dyrset Stangenes, telefon 954 00 631

Hva gjør vi

Hvert trinn har sin definerte arbeidsoppgave. Oppgavene er fordelt på følgende måte:

 • 7. trinn – medansvarlig for Onsdagsklubben, ansvarlig for flaggborg 17. mai
 • 6. trinn – hovedansvarlig for Onsdagsklubben
 • 5. trinn – ansvarlig for 17. mai-arrangement, medansvarlig for Onsdagsklubben
 • 4. trinn – leder av FAU, foreldrerepresentant i Brukerrådet, ansvarlig for julegrantenning
 • 3. trinn – nestleder FAU, leder av Brukerrådet
 • 2. trinn – hovedansvarlig for Sesamkveld
 • 1. trinn – medansvarlig for Sesamkveld

Hver representant blir valgt for to år av gangen. Dette for å sikre kontinuitet og kunnskapsoverføring.

FAU ved Stavset skole gjør en rekke ting for å opprettholde et godt miljø ved skolen. Av faste arrangement har vi Sesamkveld, Onsdagsklubb, julegrantenning og 17. mai-feiringen på skolen.

I tillegg arrangerer FAU andre sosiale sammenkomster og allmøter hvis vi finner det nødvendig. Overskuddet av arrangementene går tilbake til skolen slik at elevene kan nyte godt av det. Tidligere er blant annet ballbingen gjort mulig av midler fra FAU.

Møteplan FAU 

Møtedatoer for FAU vår 2019

 • 07.01.19
 • 04.02.19
 • 04.03.19
 • 01.04.19
 • 06.05.19

Alle møter er kl 18.00 på personalrommet. 

Sesamkveld 

Elevkvelder for 1.-4. trinn   

Sesamkveld er et arrangement for elevene på 1.-4. trinn. Det gjennomføres fem ganger i løpet av et skoleår. Her er det kafe med salg av frukt, kaker og brus. Det er åpen gymsal med apparater eller diskotek. Det finnes en rekke spill, alt fra bordhockey til brettspill. Før jul har vi juleverksted, og i februar er det karneval. Vi har egen DJ som spiller på diskokveldene.

For å få gjennomført Sesamkveldene er vi avhengige av hjelp av foreldrene. Det er enten vakter i gymsal og spillområde, eller kakebaking til salg i kafeen. To av trinnene er alltid ansvarlig for gjennomføringen. Møter ikke ALLE vaktene opp må Sesamkvelden avlyses! Dette av sikkerhetsmessige årsaker.                                                         

Vi oppfordrer foreldre til å delta på Sesamkveldene.

Datoer for Sesamkveld skoleåret 18/19

 • 17. oktober
 • 14. november
 • 23. januar
 • 27. februar
 • 3. april
Onsdagsklubb

Elevkvelder for 5.-7. trinn   

Onsdagsklubb er et arrangement for 5.-7. trinn. Det gjennomføres også fem ganger i løpet av et skoleår. Her er det kafé med salg av pizza, frukt, kaker og brus. Det er disko i gymsalen med DJ. Her er det også spillmuligheter som bordtennis, bordhockey og brettspill.

Det er færre foreldre som har vakter, men møter ikke ALLE vaktene blir Onsdagsklubben avlyst! Dette av sikkerhetsmessige årsaker.

Datoer for Onsdagsklubb skoleåret 18/19

 • 24. oktober
 • 28. november
 • 30. januar
 • 6. mars
 • 10. april

Skolehelsetjenesten 

Ingrid Lien Johnsen er helsesykepleier på Stavset skole.

Hun har kontortid på skolen tirsdager, onsdager og torsdager 08.30-15.00. 

Telefon: 91104764 

Eller e-post: ingrid-lien.johnsen@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenesten har et fast program på hvert trinn.

Tannhelsetjenesten

Barna ved Stavset skole tilhører:
Byåsen tannklinikk
Anders Wigens vei 1
Telefon: 72 56 70 40

Trinnsider 

1. trinn 

1. trinn skoleåret 19/20

 

2. trinn 

2. trinn skoleåret 19/20

 

3. trinn 

3. trinn skoleåret 19/20

 

4. trinn 

4. trinn skoleåret 19/20

 

5. trinn 

5. trinn skoleåret 19/20

 

6. trinn

6. trinn skoleåret 19/20

 

7. trinn 

7. trinn skoleåret 19/20

 

Tilbud fra lag og foreninger 

Forskerfabrikkens sommerskole er klar for påmelding! 

Gjennom en superspennende uke får unge forskerspirer oppdage hvor kult realfag er. 

Velkommen til Norges morsomste sommerskole, stappfull av forskeropplevelser barna sent vil glemme. Perfekt for nysgjerrige forskerspirer som skal opp i 5., 6. og 7. klasse til høsten. I én uke skal barna eksperimentere og utforske naturvitenskapens spennende verden. Sommerskolen er splitter ny fra i fjor! 

Alle deltakere får hvert sitt sett med ekte krystaller og mineraler, forskerbriller, kurshefte og t-skjorte til odel og eie.

Forskerfabrikkens sommerskole kommer til Trondheim i uke 26, 32 og 33 og arrangeres på Singsaker, Strindheim, Byåsen og Markaplassen skole, men er åpen for alle uavhengig av hvilken skole man er tilknyttet.

 Spre gjerne ordet til venner og kjente. 


https://youtu.be/49CkZb47lRU Hvorfor det? Hvordan da? Harald Eia har alltid vært nysgjerrig!

 

Det er begrenset antall plasser, så her er det førstemann til mølla som gjelder! Av erfaring blir det raskt fulle kurs og ventelister. Foresatte melder selv på barna via Forskerfabrikkens nettsider:

https://www.forskerfabrikken.no/pamelding/sommerskole/

Infoskriv kan leses her: Forskerfabrikken 

Caos Café og Kulturhus 

Caos Café er et tilbud til deg i 5. til 7.klasse. 

Hver mandag ønsker vi tweenies velkommen til Caos kulturhus i Uglaveien 8 fra klokken 17.00 til 20.00. Vi har en planlagt aktivitet hver kveld, og avslutter med konkurranse og premie. 

For oversikt over planlagte aktiviteter se her: Caos Café

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stavset skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.07.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?