Stavset skole

Stavset skole

Kontakt Stavset skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Administrasjon

Rektor: , telefon 46 84 28 33.

Avdelingsleder småtrinn og spesialpedagogisk koordinator: , telefon 93 08 61 97.

Avdelingsleder mellomtrinn: , telefon 99 50 06 48.

Avdelingsleder SFO: , telefon 90 95 96 27.

Daglig leder Stavsetbas1: , telefon 92 65 15 93.

Konsulent: , telefon 72 54 52 00.

Informasjon fra skolen

Lokal rammeplan Stavset SFO

Lokal rammeplan for Stavset SFO

Stein, saks, papir

Trondheim kommune jobber med prosjektet Stein, saks, papir - en strategi for å bygge sterke Barnefelleskap.

«Tidligere ble vi født inn i fellesskapet og måtte kjempe for å bli et individ, i dag blir vi født som individer, men må kjempe for en plass i fellesskapet.»

Strategidokumentet kan leses her: Stein, saks, papir.

Telefon SFO, trinn og basen 23-24

 • 1. trinn/SFO 1. trinn 95 49 62 21
 • 2. trinn/ SFO 2. trinn 95 49 59 39
 • 3. trinn/ SFO 3. trinn 95 48 56 10
 • 4. trinn/ SFO 4. trinn 95 48 65 86
 • 5. trinn 48 22 39 83
 • 6. trinn 48 22 97 84
 • 7. trinn 48 23 46 20 
 • Stavsetbasen 91 18 55 23

Elevpermisjon

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom.

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

Søknad om elevpermisjon skal sendes i god tid før permisjonen.

1-2 skoledager: Søknad om permisjon sendes inn under fanen Fravær i Foreldreportalen, og kontaktlærer kan innvilge denne.

3-10 skoledager: Søknad sendes til rektor via foreldreportalen.

Stavset skoleStavset skole på vinterenRød himmel over Stavset skole

Stavsetbas1

Om Stavsetbas1

Stavsetbas1 er en del av Stavset skole og et byomfattende tilbud i Trondheim kommune. Arealene ligger i nær tilknytning til trinnene og elevene er en naturlig del av det sosiale miljøet på skolen.

Vårt hovedfokus er ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) som brukes i alle situasjoner gjennom hele skolehverdagen. I sin daglige kommunikasjon med andre bruker elevene tegn (norsk med tegnstøtte), grafiske symboler, tematavler, Poddbok, og elektronisk hjelpemidler som Tobii, Rolltalk og elektronisk Podd.

Bok med forskjellige dyr

Barn som ser på en plakat

Stavsetbas1 har et tilrettelagt fysisk miljø, med takheis på flere rom. Sanserommet er også populært for andre elever ved skolen. Uteområdet gir mulighet for variert fysisk aktivitet og lek, med lekeapparat tilrettelagt for rullestolbrukere.

IMG_6382.jpeg

Her kan dere se noen bilder av Stavsetbas1 sine nye arealer. 

IMG_6380.jpeg

IMG_6381.jpeg

Lek og læring er sentralt for barns utvikling. Vi tilrettelegger for tilhørighet og samspill med andre barn, for å vekke elevens nysgjerrighet og kommunikasjon, og for å gi gode erfaringer.

Malesaker

Stavset skole har som overordnet mål, at elevene skal ha en innholdsrik og meningsfull skolehverdag. Elevene deltar i undervisning på trinn ut fra sine behov. Vi har også fokus på “omvendt inkludering” der elever, deltar i undervisning på Stavsetbas1.

Skolegård.jpg

For tiden benytter vi også alternativ læringsarena som ridning og svømming.

Ansatte Stavsetbas1
 • Nina Wøhni (daglig leder) 
 • Hanne Therese Utvær
 • Kerstin Lund Bjarnar
 • Heidi Ytterdal Mangrud
 • Kristin Mortensen
 • Ingrid Jenssen
 • Marianne Mikalsen
 • Eva Karina Hammer
 • Ingvild Marie Forbregd Riise
Kontaktinformasjon

Direktenummer til Stavsetbas1 er 91 18 55 23.

SFO Stavset

Alle barn som går i 1.-4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn.

Direktenummer SFO 23-24

1. trinn, 95 49 62 21

2. trinn, 95 49 59 39

3. trinn, 95 48 56 10

4. trinn, 95 48 65 86

Baseledere 23-24

1. trinn - Anne Marit Høiseth 

2. trinn - Nina Mikkelhaug

3/4. trinn - Malin Engdal

Ansatte SFO 23-24

Avdelingsleder SFO

, telefon 90 95 96 27

SFO 1. trinn

 • Anne Marit Høiseth - baseleder 
 • Emma Nerggard Føll
 • Marie Røstad
 • Kasper Fornes Klingenberg
 • Heidi Roarsen
 • Regine Oskarsen Rakfjord

SFO 2. trinn

 • Nina Mikkelhaug - baseleder
 • Linn Therese Jørgensen
 • Kathrine Basmo
 • Stina Hårstad
 • Maja Nergaard Føll
 • August Solhaug
 • Marte Christofersen Dyrnes
 • Julie Leonhardsen

SFO 3. og 4. trinn

 • Malin Engdal - baseleder
 • Hilde Gundersen
 • Renate Bye
 • Elise Ervik
 • Sigrid Hansdatter Jakobsen
 • Kristine Holberg Røstum
 • Vilde Hammervold Aars
 • Bella Teresa De La Cruz Solheim
Åpningstider SFO

Morgentilbud fra klokken 07.30-08.00.

SFO har åpent til 16.45 hver dag.

Endring åpningstid SFO

De nye vedtektene åpner for at SFO kan være stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Stavset SFO har i samråd med FAU bestemt at vi gjennomfører dette.

Sommeren 2023 er SFO helt stengt i uke 28 og 29.

Info om Stavset SFO

Stavset SFO gir tilbud til elever fra 1.-4. klasse før og etter skoletid, samt på skolefridager og i ferier. SFO har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er SFO stengt.

Stavset SFO er delt inn i tre baser: 1., 2., og 3./4. trinn. Vi har morgentilbud fra klokken 07.30 til 08.00, hvor barna kan spise medbrakt frokost. SFO starter igjen etter skoletid cirka klokken 13.30 og holder åpent til 16.45. Vi har egen SFO-kantine hvor barna selv smører seg den maten de har lyst på.

På SFO setter vi frileken høyt, men har også planlagte, voksenstyrte aktiviteter. Vi deler året inn i tema, som for eksempel «nysgjerrigper», «musikk», eller «skogen». Temaene endres fra år til år. Vi tilbyr lek i gymsal, formingsaktiviteter, utelek, turer og mye mer.

4. trinn har en fjerdeklasseklubb med egen klubbplan. Der får de være med å bestemme aktiviteter selv, og har litt mer frie tøyler enn de andre barna. De har også en hybel (et eget rom) som de kan bruke hver dag, der de har egne leker. I skoleferier har vi noen ganger utflukter til for eksempel svømmehaller, klatring eller museum.

Planleggingsdager og sommerstengt SFO

Skoleåret 23/24 har SFO planleggingsdager på følgende datoer. SFO er da stengt.

 • 17.08.23
 • 18.08.23
 • 26.01.24
 • 10.05.24
 • 21.06.24

Sommeren 2024 er SFO helt stengt i uke 28 og 29.

Lokal rammeplan for Stavset SFO

Her kan du lese lokal rammeplan for Stavset SFO.

Lokal rammeplan for Stavset SFO.

FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Leder i FAU skoleåret 23/24

Anniken Thorgaard Moe, telefon 93 03 28 16, e-post

Hva gjør vi

Hvert trinn har sin definerte arbeidsoppgave. Oppgavene er fordelt på følgende måte:

 • 7. trinn – medansvarlig for Onsdagsklubben, ansvarlig for flaggborg 17. mai
 • 6. trinn – hovedansvarlig for Onsdagsklubben
 • 5. trinn – ansvarlig for 17. mai-arrangement, medansvarlig for Onsdagsklubben
 • 4. trinn – leder av FAU, foreldrerepresentant i Brukerrådet, ansvarlig for julegrantenning
 • 3. trinn – nestleder FAU, leder av Brukerrådet
 • 2. trinn – hovedansvarlig for Sesamkveld
 • 1. trinn – medansvarlig for Sesamkveld

Hver representant blir valgt for to år av gangen. Dette for å sikre kontinuitet og kunnskapsoverføring.

FAU ved Stavset skole gjør en rekke ting for å opprettholde et godt miljø ved skolen. Av faste arrangement har vi Sesamkveld, Onsdagsklubb, julegrantenning og 17. mai-feiringen på skolen.

I tillegg arrangerer FAU andre sosiale sammenkomster og allmøter hvis vi finner det nødvendig. Overskuddet av arrangementene går tilbake til skolen slik at elevene kan nyte godt av det. Tidligere er blant annet ballbingen gjort mulig av midler fra FAU.

Møteplan FAU

Møtedatoer for FAU skoleåret 23-24. Møtene avholdes på personalrommet fra kl 19.30-20.30.  

 • 04.12.23
 • 08.01.24
 • 05.02.24
 • 04.03.24
 • 08.04.24
 • 06.05.24 
Sesamkveld

Elevkvelder for 1.-4. trinn

Sesamkveld er et arrangement for elevene på 1.-4. trinn. Det gjennomføres fem ganger i løpet av et skoleår. Her er det kafe med salg av frukt, kaker og brus. Det er åpen gymsal med apparater eller diskotek. Det finnes en rekke spill, alt fra bordhockey til brettspill. Før jul har vi juleverksted, og i februar er det karneval. Vi har egen DJ som spiller på diskokveldene.

For å få gjennomført Sesamkveldene er vi avhengige av hjelp av foreldrene. Det er enten vakter i gymsal og spillområde, eller kakebaking til salg i kafeen. To av trinnene er alltid ansvarlig for gjennomføringen. Møter ikke ALLE vaktene opp må Sesamkvelden avlyses! Dette av sikkerhetsmessige årsaker.

Vi oppfordrer foreldre til å delta på Sesamkveldene.

Datoer for Sesamkveld skoleåret 23-24:

 • 18.10.23
 • 15.11.23
 • 07.02.24
 • 10.04.24
Onsdagsklubb

Elevkvelder for 5.-7. trinn

Onsdagsklubb er et arrangement for 5.-7. trinn. Det gjennomføres også fem ganger i løpet av et skoleår. Her er det kafé med salg av pizza, frukt, kaker og brus. Det er disko i gymsalen med DJ. Her er det også spillmuligheter som bordtennis, bordhockey og brettspill.

Det er færre foreldre som har vakter, men møter ikke ALLE vaktene blir Onsdagsklubben avlyst! Dette av sikkerhetsmessige årsaker.

Datoer for Onsdagsklubb skoleåret 23-24:

 • 25.10.23
 • 29.11.23
 • 14.02.24
 • 17.04.24

MalerierBilderMalerier

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Sissel Bae er vikarierende helsesykepleier på Stavset skole. 

Sissel er på skolen mandag, tirsdag, torsdag og fredag, og er tilgjengelig fra kl 09.00 - 14.00.  

Onsdager er hun tilgjengelig på telefon mellom kl 12.30-15.30. 

Telefon 48 16 57 35.

E-post:

Skolehelsetjenesten har et fast program på hvert trinn. 

Tannhelsetjenesten

Barna ved Stavset skole tilhører:

Byåsen tannklinikk
Anders Wigens vei 1
Telefon: 72 56 70 40

Trinnsider

1. trinn

1. trinn skoleåret 23-24

 • Solveig Skipnes - trinnleder og kontaktlærer 
 • Rita Skjulsvik - kontaktlærer
 • Tai Arstad - kontaktlærer 
 • Kerstin Lund Bjarnar - kontaktlærer
 • Anne Marit Høiseth - fagarbeider
 • Linn Therese Jørgensen - fagarbeider
 • Regine Oskarsen Rakfjord - lærling 
2. trinn

2. trinn skoleåret 23-24

 • Karoline Wirum - trinnleder og kontaktlærer
 • Kjell-Roger Lange - kontaktlærer
 • Elin Furuhaug - kontaktlærer
 • Ragnhild Førrisdahl - faglærer
 • Anne Margrete Lange - faglærer
 • Nina Mikkelhaug - fagarbeider
 • August Solhaug - lærling
3. trinn

3. trinn skoleåret 23-24

 • Vibeke Gresseth - trinnleder og kontaktlærer
 • Espen Andersen - kontaktlærer
 • Marit Kirkvold - kontaktlærer
 • Hanne Therese Utvær - kontaktlærer
 • Kirsti Saltnes - kontaktlærer
 • Ragnhild Førrisdahl - faglærer
 • Hilde Gundersen - fagarbeider
4. trinn

4. trinn skoleåret 23-24

 • Merethe Risholt - trinnleder og kontaktlærer
 • Marit Elisabeth Olsen - kontaktlærer
 • Monica Kleveland - kontaktlærer
 • Anne Margrete Lange - faglærer
5. trinn

5. trinn skoleåret 23-24

 • Lars Erling Killingberg - trinnleder og kontaktlærer
 • Roar Bjørnaas - kontaktlærer
 • Bodil Schunemann - kontaktlærer
 • Renate Bye - fagarbeider
 • Marie Røstad - fagarbeider
6. trinn

6. trinn skoleåret 23/24

 • Siv Skjærvold - trinnleder og kontaktlærer
 • Julie Wirum Aasheim - kontaktlærer
 • Line Christofersen - kontaktlærer
 • Emma Nergaard Føll - faglærer 
 • Malin Engdal - fagarbeider
 • Marie Røstad - fagarbeider
7. trinn

7. trinn skoleåret 22-23

 • Rozbeh Moadel Mojdehi - trinnleder og kontaktlærer
 • Kine Bjørnbakk Heines - kontaktlærer
 • Emma Nergaard Føll - faglærer 
 • Kathrine Basmo - fagarbeider

Tilbud fra lag og foreninger

Allsidig allidrett

Allsidig Allidrett er et tilrettelagt tilbud for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Det er aktiviteter som ballspill, hinderløype og annen lekbasert aktivitet tilpasset deltakernes interesser og ønsker. Mer informasjon om tilbudet kan leses her: Allsidig allidrett 2024.pdf.

Barnebokåret 2023

Vil du lese oftere med barnet ditt? Eller trenger du tips til hvilke bøker barnet kan lese selv? Leselyst starter med den gode boka. I samarbeid med Trondheim folkebibliotek inviterer Litteraturhuset i Trondheim foreldre, besteforeldre, barnehageansatte, lærere og alle andre som er interessert i litteratur for barn, med på en kveld hvor vi ser på fjorårets beste barnebøker 0-13.år. Mer informasjon om arrangementet kan leses her: Plakat_A3_Barnebokåret_V2.pdf.

Ferieaktiviteter i Trondheim kommune 

På denne siden kan dere se oversikt over ferieaktiviteter i Trondheim kommune: Ferieaktiviteter i Trondheim kommune.

Trondheim kommunale kulturskole

Trondheim kommunale kulturskole har et rikt kulturtilbud. I dette dokumentet kan du se hvilken undervisning som finnes i nærheten av deg.

Trondheim kommunale kulturskole

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stavset skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041060

Adresse: Enromvegen 6, 7026 TRONDHEIM

Leder

Per Anders Moen
Rektor

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Espen Andreas Andersen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Jorunn Ann Arnesen

Assistent (sfo)

E-post:

Jorunn Ann Arnesen

Assistent skole

E-post:

Tai Arstad

Adjunkt

E-post:

Kathrine Basmo

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kerstin Lund Bjarnar

Spesialpedagog

Telefon:

E-post:

Ingrid Bjerkan

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Dorte Malen Sætre Bjerkeset

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Roar Bjørnaas

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Kjersti Braathen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Hanne Emilie Buvik

Assistent

Telefon:

E-post:

Renate Bye

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Renate Bye

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Line Christofersen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Bella Teresa De La Cruz Solheim

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Bella Teresa De La Cruz Solheim

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Silje Bjerkli Daaland

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Johanne Hammerø Eide

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Malin Engdal

Barnevernspedagog II

Telefon:

E-post:

Elise Ervik

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Hanne Flatval

Avdelingsleder skole II

Telefon:

E-post:

Elin Furuhaug

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Emma Nergaard Føll

Assistent (sfo)

E-post:

Emma Nergaard Føll

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Maja Nergaard Føll

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Maja Nergaard Føll

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ragnhild Førrisdahl

Lektor

Telefon:

E-post:

Eli Kristin Gisetstad

Konsulent 1 m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Vibeke Sehested Gresseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Hilde Flyum Gundersen

Ergoterapeut I

E-post:

Eva Karina Hammer

Vernepleier

Telefon:

E-post:

Ståle Hammern

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Mikael Hoff Hansen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sunniva Sandland Hatlem

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Kine Bjørnbakk Heines

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Dina Toftemo Holmestad

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Kristine Hornnes

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Marte Bergh Humstad

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Anne Marit Høiseth

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Stina Hårstad

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Stina Hårstad

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Sigrid Hansdatter Jakobsen

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Ingrid Jenssen

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Linn Therese Jørgensen

Barnevernspedagog

Telefon:

E-post:

Martine Tidemann Karlsen

Barne/ung.arb. IV

Telefon:

E-post:

Lars Erling Killingberg

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Marit Kirkvold

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Thomas Bølum Kjørstad

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Monica Kleveland

Adjunkt I

E-post:

Kasper Fornes Klingenberg

Barne/ung.arb.

E-post:

Sebastian Kristoffersen

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Anne Margrete Lange

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Kjell Roger Lange

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Julie Leonhardsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Syver Byfuglien Løkken

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Heidi Ytterdahl Mangrud

Vernepleier III

E-post:

Sondre Medalen

Lektor

E-post:

Marianne Mikalsen

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Nina Mikkelhaug

Miljøveileder

E-post:

Rozbeh Moadel Mojdehi

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Mortensen

Helsefagarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Kirsti Sætre Nårud

Avdelingsleder skole III

E-post:

Marit Elisabeth Olsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Serine Francesca Pandolfo-Næss

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Regine Oskarsen Rakfjord

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Ingvild Marie Forbregd Riise

Miljøveileder

E-post:

Merethe Sumstad Risholt

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Heidi Roarsen

Assistent

E-post:

Heidi Roarsen

Assistent skole

E-post:

Magnus Rønning

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Marie Røstad

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kristine Holberg Røstum

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Eva Joanna Wara Chura Raanaa

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Kirsti Helena Saltnes

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Selma Sande

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Bodil Schunemann

Adjunkt I

E-post:

Elisa Schunemann

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Elisa Schunemann

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Andrine Skallebakke

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Solveig Skipnes

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Rita Skogstad Skjulsvik

Adjunkt I

E-post:

Margrete Hynne Skjærpe

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Siv Skjærvold

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Tuva Småge

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

Ingeborg Solbraa

Student Høysk/Univ.

Telefon:

E-post:

August Solhaug

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Jens Toppen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Svein Arild Ulset

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Svein Arild Ulset

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Hanne Therese Utvær

Lektor

Telefon:

E-post:

Karoline Wirum

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Nina Cesilie Wøhni

Vernepleier IV

Telefon:

E-post:

Vilde Hammervold Aars

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Julie Wirum Aasheim

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 20.02.2024

041060

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward