Sverresborg skole

Sverresborg skole

Kontakt Sverresborg skole

Finn ansatt og se kart

Første skoledag etter sommerferien er torsdag 15.august. Klokkeslett for oppstart publiseres her og i Vigilo ved begynnelsen av august. Vi ønsker alle en fin sommer!

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Trinnenes hjemmesider

Hjemmeside 8. trinn

Hjemmeside 9. trinn

Hjemmeside 10. trinn

Informasjon til nye elever på 8. trinn (valgfag og språk)

Ny i 8. klasse 2024/2025

Skolemelk

Bestilles av foresatte via Skolelyst.no

Kantina

Kantina er åpen for kjøp av mat. Matkort med 10 klipp koster 200 kr og kan kjøpes i skolens friminutt på kantina. Elevene kan også betale med bankkort. I kantina er det salg av baguetter, drikke, yoghurt med mer. Kantina er ment som et supplement til matpakken. Vi oppfordrer i hovedsak elevene til å ha med matpakke.

Miljøhandlingsplan

Skolen søker per mars 2023 om resertifisering av Grønt Flagg. Vi har nå utarbeidet en ny miljøhandlingsplan.

8. trinn 2024/2025

Avdelingsleder , telefon 47 60 39 39.

Kontaktlærere

8A
, ,

8B
, ,

8C
, ,

9. trinn 2024/2025

Avdelingsleder Gøran Olsen, telefon 41 35 34 20

Kontaktlærere

9A
, ,

9B
, ,

9C
, ,

9D
, ,

10. trinn 2024/2025

Avdelingsleder , telefon 95 78 63 83.

Kontaktlærere

10A
, ,

10B
, ,

10C

 , ,

10D
, ,

10. trinn eksamen

Skriftlig eksamen 2024

Kunngjøring av eksamenstrekket er 7. mai kl 09.00. Alle elever på 10. trinn blir trukket opp i ett fag. Engelsk, norsk eller matematikk.

13. mai - Forberedelsesdag engelsk

14. mai - Eksamen engelsk

14. mai - Forberedelsdag i norsk hovedmål og sidemål

15. mai - Eksamen norsk hovedmål

16. mai - Eksamen norsk sidemål

21. mai - Eksamen matematikk

Muntlig eksamen

11. juni - Forberedelsesdag pulje 1

12. juni - Eksamensdag pulje 1 

13. juni - Forberedelsesdag pulje 2

14. juni - Eksamensdag pulje 2

Chromebook - regler 

Elevene ved Sverresborg skole har fått en Chromebook som arbeidsverktøy og den må tas godt vare på. Elevene er ansvarlig for å ta vare på skolens eiendom, akkurat som med alt annet skolemateriell

Informasjon til elev og foresatt

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

 

Helsesykepleier Wenche Falck er å treffe på skolen fra 08.00-15.30. Skulle det være behov for kontakt utenom kontortid, er det bare å sende e-post.

E-post:

Kontortelefon 72 54 69 60

FAU

FAU styret består av 

8.trinn Maria Arvnes

8.trinn Linda Skjærvik

8.trinn Per Olav Monseth

9.trinn Cathrine Sundfær

10.trinn Borgny Wold

10.trinn Sunniva Finsvik Hoel

 

Foreldrekontaktmøte onsdag 6.mars 2024  kl. 1800-2000 på personalrommet

Referat

FAU jobber med
  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Planer og prosjekter

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sverresborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041070

Adresse: Framveien 20, 7020 TRONDHEIM

Leder

Cato Høve
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Ida Tevik Arntsen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Balstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Fabiola A Silva Barrera

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Victoria Gartland Bauck

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Stein Bonesmo

Fagleder skole II

Telefon:

E-post:

Ingeborg Brun

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Marita Nordvik Bruset

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Paal Andreas Bøe

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Xiaoye Chen

Lærer

Telefon:

E-post:

Mia Mathilde Danielsen

Lektor

E-post:

Eric Norman De Lange Davies

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Ragnhild Eggan

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Hanne Berg Envik

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Odd Morten Fiskum

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Marianne Hveding Fjellstad

Avdelingsleder skole V

Telefon:

E-post:

Frank Sindre Flønes

Miljøterapeut

E-post:

Erling Friedmann

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Eva Frisnes

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Tobias Frydenlund

Lektor

Telefon:

E-post:

Hulda Marianne Molvik Gausen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Eirin Wangsholm Hanssen

Konsulent

E-post:

Karina Dorothea Herring

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Helge Hestnes

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Marlene Holden

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Signe Høstmark

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Ingvild Jakobsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Beate Jørstad

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Torunn Jøssund

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Emilie Kvål Kirkestuen

Lektor

E-post:

Johan Kjølstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Olav Magnus Knutsen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Stian Kristengård

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Therese Tveita Kvendbø

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Agnes Leth-Olsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Sivert Ludviksen

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Camilla Lund

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Eirik Andre Meisfjord

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Frode Mikaelsen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Mia Mjølhus

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Anne Grethe Mjønes

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Nina Moen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Espen Mokkelbost

Avdelingsleder skole III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lise Møller-Holst

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Silje Jeanette Strand Mølmen

Lektor

Telefon:

E-post:

Erlend J. Mørkve

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Konrad Nordfjellmark

Lektor

Telefon:

E-post:

Lise Odden

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Telefon:

E-post:

Nadine Ohla

Lektor

Telefon:

E-post:

Gøran Olsen

Avdelingsleder skole V

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mehrzad Rad

Barne- og ung.arb m/fags 2 år

Telefon:

E-post:

Heidi Rian

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Knut Rogstad

Barne/ung.arb. II

E-post:

Vibeke Rokseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Line Nyjordet Rossvoll

Miljøterapeut m/master I

E-post:

Hilde Rotabakk

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Lisbeth Johansen Sandnes

Barne/ung.arb.

E-post:

Hedda Kaarstad Sjong

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Bjørn Skar

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Anne Tingstad Skjevik

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Maria Skår

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ane Solli

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Ola Berger Stai

Adjunkt

E-post:

Kamilla Levik Steinsvåg

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Børge Sundsfjord

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Jørgen Sunnvoll

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Jan Christian Sørli

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Guro Sørumshaugen

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Robin Nikolai Terjesen

Lektor

Telefon:

E-post:

Jostein Tronseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Richard Antoine Valverde

Kokk uten fagbrev

Telefon:

E-post:

Zeljko Vucic

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Henning Waage

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Hallbjørg Øien

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Håkon Aaland

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 11.07.2024

041070

Fant du det du lette etter?