Hjem Vikåsen skole

Vikåsen skole

Kontakt Vikåsen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

 VIKÅSEN SKOLE - VI LØFTER OSS SAMMEN!

Telefon til skolen: 72 54 30 50
Telefon til SFO: 72 54 30 70/57
Tur/ute SFO: 917 60 234

Telefon rektor Grethe Hartvigsen-Larsen: 917 60 163

På Vikåsen skole sier alle HEI til hverandre når vi møtes!

Vikåsen skole 

Vikåsen oppvekstsenter ble åpnet i august 1993. Oppvekstsenteret omfattet den gang helsestasjon, barnehage 1-5 år, 6-årsbarnehage, skole og SFO. 

I 1997 ble 6-årsbarnehagen en del av skolen og utgjør nå 1. årstrinn i grunnskolen.

Vikåsen skole har 333 elever fordelt på 17 grupper. På SFO er det tilknyttet  155 barn. 

Barnehagen 1-5 år er nå egen enhet.

Vi er en skole hvor kultur og natur er grunnmur i arbeidet med god læring og fritid for barna. Beliggenheten til skolen gjør at vi har lett tilgang til naturen.

Skolens visjon er: "VI LØFTER OSS SAMMEN!".

Våre verdier er trivsel, trygghet og tilhørighet.

Aktuelt

Sommerinfo

SFO har åpent hele sommeren bortsett fra uke 28 og 29. Administrasjonen er stengt fra og med uke 27 til og med uke 31. Første skoledag til høsten er mandag 19.08. 2. - 7. trinn starter 08.15, mens 1. trinn har oppstart klokken 09.00. Vi ønsker alle en god sommer.

Undervisning

Satsingsområder

IKT

1+1 prosjektet

Realfagsløyper:

Realfagsløyper er et kompetansehevingsprogram for lærere. Det er fokus på arbeid med innlæring av realfag, men mange av verktøyene kan også brukes i andre fag. Programmet består av økter med ulike tema som presenteres, bearbeides og prøves ut i undervisningen. 

Her finner du hjemmesiden som blir brukt i utviklingsprosjektet.

Tradisjoner

Kulturuka

Kulturuke blir arrangert annet hvert år. Både skole, skolefritidsordningen, og Solbakken og Vikåsen skolekorps har som oftest et eller annet på programmet. 

Innholdet varierer fra år til år, men er allsidig og kan være alt fra utstillinger, forestillinger, konserter, kor og sang til naturstier og utendørsaktiviteter. Elevenes kafédrift og sosialt samvær er også en viktig del av Kulturuka.

Aldersblanding

Siden skolen åpnet i 1993 har vi utviklet og tilrettelagt for "aldersblanding". Dette er et tilbud av aktiviteter knyttet opp mot skolens satsingsområder. Aktivitetene varierer noe fra semester til semester. Elevene får da mulighet til å velge aktiviteter ut fra egne interesser. Vi gjennomfører nå aldersblandet undervisning på 2.-4. trinn.

Mål for aldersblanding

- Bygge bro over klassegrensene, og styrke trivselen i skolemiljøet. 
- Ta vare på det sosiale og kulturelle miljøet på skolen.

Elevene skal: 
- Få øvelse i å treffe valg og ta ansvar. 
- Oppleve mestring og bruke sine sterke sider. 
- Lære av hverandre, inspirere hverandre og ta ansvar for hverandre.

Aktivitetsdager

- Idrettsdag
- Skogdag
- Skidag
- Solidaritetsmarsj

Andre tradisjoner

- Storkor
- Luciaforestilling
- Avslutningsforestilling på 7. trinn    

 Bibliotek

Her kan du søke i skolens bibliotek.

Skole- og fritidsordningen (SFO)

Om Vikåsen SFO

Det er omlag 155 barn tilknyttet vår SFO. Barna har mulighet til å leke på tvers av alder og grupper/klasser. 4. trinn har en egen liten base, men kan samtidig delta i aktivitet og lek med de andre barna om de ønsker det. 

Vikåsen SFO gir gode lekemuligheter gjennom nærhet til naturen og arealer som er innredet for fritid. Lekens egenverdi er viktig for oss. Vi lærer mye gjennom lek - samtidig leker vi fordi leken i seg selv er gøy! SFO skal være drivkraft for god fritid. 

Vikåsen SFO - grunnsyn og verdier.  

Vi tilbyr både tilrettelagte aktiviteter og gir rom for den frie leken. Vår SFO samarbeider med korpset og tilbyr "Blås i SFO". I perioder samarbeider vi også med andre aktører som f.eks. RIL Basket og/eller lignende. 

Vikåsen SFO har arealer som er tilpasset fritid med flere små lekekroker med ulike leker/aktiviteter. Vi har også tilgang på sambruksarealer/spesialrom som sløyd, gymsal m.m.

Tradisjonelt har Vikåsen skole satset mye på uteliv - det gjør vi fortsatt. "Friluft" er et område i skogkanten ved skolen som SFO har bygget opp. Der holder vi på med forskjellige aktiviteter. Blant annet matlaging på bål, snekkeraktivitet, spikking, zip-line, lek i gapahuker, hinderløype m.m.

Satsingsområdene for SFO fra sentralt hold:

 • Lekens betydning
 • Relasjonskompetanse
 • Barns medvirkning/samarbeid med barn
 • Hele barnet - hele dagen

I tillegg har vi egne satsningsområder:

 • Uteliv
 • Mat
 • 4. trinn
 • Våre områder skal være sikre, funksjonelle og inspirerende
 • Metodikk: LØFT - løsningsfokusert tilnærming
 • RESPEKTskole

Åpningstider:

 • Vi åpner klokken 7.15 alle dager
 • Vi stenger klokken 16.30 alle dager

Oppbygging av hverdagen: 

 • Kl. 7.15-8.15: Morgen-SFO med frilek og tilsyn
 • Kl. 7.15-7.45: Frokost (kom senest 7.30 for å rekke mat)
 • Kl. 08.05-08.15: Rydding og overgang til undervisning
 • Kl. 08.10.08.15: 1. trinn følges til undervisningsareal
 • Kl. 8.15-12.45/13.30/14.15: Undervisning
 • Kl. 12.45/13.30/14.15: Barna hentes fra undervisning av SFO-personal og får informasjon om SFO-dagen
 • Kl. 12.45/13.30/14.15-15.45: Lek og aktiviteter
 • Kl. 12.45/13.30/14.15-15: Mat / Dagros er åpen
 • Ca. kl. 15.30: Servering av frukt
 • Kl. 15.30-15.45: Avslutning av aktiviteter og opprydding
 • Kl. 15.45-16.30: Frilek og opprydding 
Litt om oss som jobber på SFO og organisering i team

Her kommer det mer info (under oppbygging)

Kvalitet i SFO 

Her kommer det mer info (under oppbygging)

Satsingsområder SFO og lokal plan

Her kommer det mer info (under oppbygging)

Ferie og planleggingsdager SFO

SFO har årlig fem planleggingsdager, da er SFO stengt. Hvor disse plasseres kan variere fra år til år. Her er en oversikt over foreløpig plasserte planleggingsdager:

Skoleåret 2018/2019:

 • 16.08.2018
 • 17.08.2018
 • 25.01.2019
 • 31.05.2019
 • 21.06.2019

Skoleåret 2019/2020:

 • 16.08.19
 • De øvrige er foreløpig ikke satt, vil avklares neste brukerrådsmøte.

Stengt til følgende tider i ferier (i tråd med vedtektene):

 • Onsdag i påskeuken
 • Juleaften
 • Nyttårsaften
 • Sommerukene 28 og 29 

Barn og uttak av ferie

Barna skal vært år ha minimum 3 uker ferie. Disse tre ukene og de fem planleggingsdagene utgjør en betalingsfri måned (juli). Det er viktig at de barna som går på 4. trinn avvikler disse tre ukene før plassen opphører, altså før 1. august. 

Vi gjør oppmerksom på at barn med kortplass kun kan benytte seg av mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker. Er det behov for flere dager må det søkes om fullplass for gjeldende måned. Jamfør vedtektene. 

Foreldresamarbeid og informasjon

Her kommer det mer info (under oppbygging)

Forventninger til foreldre/foresatte

Her kommer det mer info (under oppbygging)

FAQ - ofte stilte spørsmål

Her kommer det mer info (under oppbygging)

Skolemiljø

Ny lov om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 01.08.17 er det vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. 

Informasjon til elever og foresatte om skolemiljø.

Handlingsplan mot mobbing

Her finner du skolens handlingsplan mot mobbing.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.

Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00-08.00 på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.

Nettsiden til alarmtelefonen finner du her: www.116111.no.

Null mobbing

Her kan elever og foresatte få tips til arbeid mot mobbing.

Nettvett

Her kan elever og foresatte få tips i forhold til nettvett.

Helsesykepleier/helsesøster

Helsesykepleier ved Vikåsen skole, Kirsten Kamark, er til stede mandag og onsdag. Hun kan nås hver dag på telefonnummer 948 78 495.

Skolens årshjul

-------------------------------

Skolemelk og skolefrukt

Bestilling av skolemelk og skolefrukt gjøres på internett. Nytt av året er at skolemelk bestilles på skolelyst.no.

Skolefrukt bestilles på skolefrukt.no.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Vikåsen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 25.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?