Vikåsen skole

Vikåsen skole
Vikåsen skole - vi løfter oss sammen!

Kontakt Vikåsen skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

VIKÅSEN SKOLE - VI LØFTER OSS SAMMEN!

Telefon til skolen: 72 54 30 50

Telefon til SFO: 91 76 02 34

Telefon rektor Rigmor Furu, 95 28 28 11

På Vikåsen skole sier alle HEI til hverandre når vi møtes!

Vikåsen skole

Vikåsen oppvekstsenter ble åpnet i august 1993. Oppvekstsenteret omfattet den gang helsestasjon, barnehage 1-5 år, 6-årsbarnehage, skole og SFO.

I 1997 ble 6-årsbarnehagen en del av skolen og utgjør nå 1. årstrinn i grunnskolen.

Vikåsen skole har 350 elever fordelt på 18 grupper. På SFO er det tilknyttet 185 barn.

Barnehagen 1-5 år er nå egen enhet.

Vi er en skole hvor kultur og natur er grunnmur i arbeidet med god læring og fritid for barna. Beliggenheten til skolen gjør at vi har lett tilgang til naturen.

Skolens visjon er: "VI LØFTER OSS SAMMEN!".

Våre verdier er trivsel, trygghet og tilhørighet.

Informasjon

17.mai

Informasjon

Kartskisse

Kommunens skolerelaterte informasjonssider

Aktuelt

Vedtektsendringer på SFO - medfører endringer for bruk av tid for gratisplassene, gjelder fra 1. mai 2024.

Skolestartere 2024/2025

"Overgangspakken 2024/2025" - et dokument med informasjon til dere som har skolestarter på Vikåsen skole til høsten. Inneholder også oversikt over datoer for treffpunkter fram mot skolestart. 

Informasjon om åpningstider på skolens dører

Ankomst SFO morgenen 2. trinn til 4. trinn: Om morgenen fram til klokken 08.05 kun er anledning til å gå inn på SFO fra 2. trinnsdøren og via dør nede i sokkelen. Det er viktig at dere som går ut av bygget gjennom andre dører etter å ha levert barn på SFO ikke slipper andre inn gjennom disse dørene. Dette handler om sikkerhet og oversikt over barna vi har i bygget.

Ankomst SFO morgenen 1. trinn (skolestarterne): Barn som kommer til/etter kl. 08.05 og med skoleskyssen kommer til et tidspunkt som gjør at de regnes for å møte direkte til undervisning. De skal derfor gå rett til sine garderober og eventuelt vente på utsiden til de respektive dører åpnes. SFO slutter altså innkryssingen/stenger for mottak om morgenen kl. 08.05. Fra dette tidspunktet starter lærere tilsyn på skolegården og i garderoben på det minste trinnet.

Dørene i de ulike garderobene åpnes:

 • 1. trinn: 08.05
 • De øvrige trinn: 08.15
 • Døren ved ekspedisjonen er åpen mellom kl. 08.00-15.30
 • Dør nede i sokkel (ved musikkrom) er åpen fra kl. 08.15-16.30.
 • Inngang til morgen-SFO: Via dør nede i sokkelen fram til klokken 7.45. De som kommer til SFO mellom klokken 07.45-08.15 må møte ved garderoben til 2. trinn/evt. gå inn ved. 2. trinnsgarderoben (vi er ofte ute om morgenen i dette tidsrommet og tar da imot barna ute). 

Mvh. Vikåsen skole

Undervisning

Satsingsområder

Fagfornyelsen

Fra august 2020 er nye læreplaner, Kunnskapsløftet 2020, gjeldene. I den nye fagplanen er det en ny overordnet del, og innholdet i fagene er fornyet. På Vikåsen skole jobber vi med implementering av den nye læreplanen. Det handler om at vi som organisasjon videreutvikler og tilpasser vår praksis inn mot fornyet innhold og mål.

Læringsmiljø

Elevenes læringsmiljø er viktig for oss, og noe vi har stort fokus på. I 2021 inngikk vi et samarbeid med MOT. Foruten å gi støtte til vårt arbeid med elevenes læringsmiljø, vil det være med på å styrke helheten i elevenes skoleløp. Markaplassen ungdomsskole er allerede MOT-skole, og for våre elever betyr det at de møter et kjent program når de starter på ungdom skolen. Les mer på MOTs nettside.

På Vikåsen skole har vi kulturdag. I samarbeid med kulturskolen får elevene på 2. til 7. trinn en økt med kor, dans, drama og band.

Kulturuka

Kulturuke blir arrangert annet hvert år. Både skole, skolefritidsordningen, og Solbakken og Vikåsen skolekorps har som oftest et eller annet på programmet.

Innholdet varierer fra år til år, men er allsidig og kan være alt fra utstillinger, forestillinger, konserter, kor og sang til naturstier og utendørsaktiviteter. Elevenes kafédrift og sosialt samvær er også en viktig del av Kulturuka.

Aldersblanding

Siden skolen åpnet i 1993 har vi utviklet og tilrettelagt for "aldersblanding". Dette er et tilbud av aktiviteter knyttet opp mot skolens satsingsområder. Aktivitetene varierer noe fra semester til semester. Elevene får da mulighet til å velge aktiviteter ut fra egne interesser. Vi gjennomfører nå aldersblandet undervisning på 2.-4. trinn. På 

Mål for aldersblanding

 • Bygge bro over klassegrensene, og styrke trivselen i skolemiljøet.
 • Ta vare på det sosiale og kulturelle miljøet på skolen.

Elevene skal

 • Få øvelse i å treffe valg og ta ansvar.
 • Oppleve mestring og bruke sine sterke sider.
 • Lære av hverandre, inspirere hverandre og ta ansvar for hverandre.

Aktivitetsdager

 • Idrettsdag
 • Skogdag
 • Skidag
 • Solidaritetsmarsj

Andre tradisjoner

 • Storkor
 • Luciaforestilling
 • Avslutningsforestilling på 7. trinn
Bibliotek

Her kan du søke i skolens bibliotek.

Skolemelk og skolefrukt

Bestilling av skolemelk og skolefrukt gjøres på internett. Skolemelk bestilles på skolelyst.no.

Skolefrukt bestilles på skolefrukt.no.

FAU

Kontaktinformasjon

Leder for FAU er Mikal Skodjereite. Han har telefonnummer 47 35 28 48. 

E-postadresse:

 

Om Vikåsen SFO

Det er om lag 185 barn tilknyttet vår SFO. Barna har mulighet til å leke på tvers av alder og grupper/klasser. 4. trinn har en egen liten base, men kan samtidig delta i aktivitet og lek med de andre barna om de ønsker det.

Vikåsen SFO gir gode lekemuligheter gjennom nærhet til naturen og arealer som er innredet for fritid. Lekens egenverdi er viktig for oss. Vi lærer mye gjennom lek - samtidig leker vi fordi leken i seg selv er gøy! SFO skal være drivkraft for god fritid.

Grunnprinsipper og fokusområder for SFO i Trondheim kommune:

 • Lekens betydning
 • Relasjonskompetanse
 • Barns medvirkning/samarbeid med barn
 • Hele barnet - hele dagen

I tillegg har vi egne satsingsområder:

 • Uteliv
 • Mat og måltider
 • Aktiviteter og områder som er sikre, funksjonelle og inspirerende
 • Metodikk: LØFT - løsningsfokusert tilnærming
 • Sosial ferdighetstrening: ut fra prinsippene i MOT (SUPER!!) og AART

Du kan lese mye mer om vår SFO i vår Lokal rammeplan for Vikåsen SFO.

Kontakt

 • Vi bruker fortrinnsvis Vigilo til kontakt og beskjeder
 • Telefon til avdelinga skal kun benyttes i særskilte tilfeller
 • Telefon 91 76 02 34

Åpningstider

 • Vi åpner klokken 07.15, alle dager vi har åpent
 • Vi stenger klokken 16.30, alle dager vi har åpent 

Oppbygging av hverdagen

 • Kl. 07.15-08.15: Morgen-SFO med frilek og tilsyn
 • Kl. 07.15-07.45: Frokost (NB: kom senest 07.30 til Dagros for å rekke frokost)
 • Kl. 08.05-08.15: Rydding og overgang til undervisning
 • Kl. 08.10-08.15: 1. trinn følges til undervisningsareal
 • Kl. 08.15-12.15/13.15/14: Undervisning
 • Kl. 12.30/13.15/14: Barna hentes fra undervisning av SFO-personal og får informasjon om SFO-dagen
 • Kl. 12.30/13.15/14-15.45: Lek og aktiviteter
 • Kl. 12.30/13.15/14-15: Mat/Dagros er åpen
 • Kl. 15.30-15.45: Avslutning av aktiviteter og opprydding
 • Ca. kl. 15.45: Servering av frukt
 • Kl. 15.45-16.30: Frilek og opprydding/avslutning
SFO-ansatte

Ledelse av SFO:

 • Wenche Husby, avdelingsleder på enheten med hovedansvar for SFO
  Kontaktinformasjon: Telefon 72 54 30 65
 • Ted Sæther, basekoordinator for SFO
  Kontaktinformasjon: Telefon avdeling: 91 76 02 34. Telefon kontor: 72 54 30 57

Øvrige ansatte:

 • Nina Wold
 • Knut Frengen
 • Toril Berg
 • Julian Borgersen
 • Monica Leknes
 • Nezar G. Obaid
 • Elisabeth Bakken 
 • Mathilde Østby
 • Stig N. Gulbrandsen
 • Trine L. Hansen 
 • Anne H. Iversen (matansvarlig) (Filimon vikar i en lengre periode)

Lærlinger/lærekandidater 2023/2024:

 • Ingse Trones Ekse 
 • Maria Elvheim 

Annet:

 • Øvrig tilkallingshjelp benyttes ved behov
Kvalitet i SFO i Trondheim kommune

Trondheim kommune har vedtatt en rammeplan for SFO. Denne kvalitetsplanen gjelder fra 2020-2024. 

Den kommunale rammeplanen skal sikre kvalitet i SFO og stiller krav om lokale rammeplaner. Vikåsen SFO har arbeidet med skriftlige lokale planer i mange år og vår lokale rammeplan er det lenke til under neste punkt.

Vi viser også til Nasjonal plan for SFO. 

Lokal rammeplan for Vikåsen SFO

Lokal rammeplan for Vikåsen SFO.

I denne lenken vil dere finne informasjon om SFO, både hvordan vi organiserer oss, våre grunnprinsipper, standarder vi arbeider etter, våre utviklingsområder samt at vi svarer ut kravene til Kvalitet i SFO slik det fremkommer i kommunal rammeplan.

Har dere spørsmål eller innspill så ta gjerne kontakt med oss.

Ferie og planleggingsdager på SFO

SFO har årlig fem planleggingsdager, da er SFO stengt. Hvor disse plasseres kan variere fra år til år. Her er en oversikt over foreløpig plasserte planleggingsdager:

Skoleåret 2023/2024: (vedtatt i Brukerråd)

 • 17.08.2023
 • 18.08.2023
 • 26.01.2024
 • 10.05.2024
 • 21.06.2024

Det er også stengt til følgende tider i ferier: (i tråd med vedtektene)

 • Julaften
 • Nyttårsaften
 • Onsdag i påskeuken
 • Sommerukene 28 og 29

Påmelding til ferier:

Vi har ikke påmelding til feriene med unntak av Sommeråsen (sommerukene på SFO). Det sendes påmeldingsskjema i Vigilo før sommerferien. Til de øvrige feriene er det bare å møte opp i åpningstidene våre. Merk dere forøvrig avsnittet nedenfor med tanke på bruk av dager i skolefrie uker og kortplass på SFO.

Barn og uttak av ferie:

Barna skal hvert år ha minimum 3 uker ferie, disse bør være sammenhengende. Disse tre ukene og de fem planleggingsdagene utgjør en betalingsfri måned (juli). Det er viktig at de barna som går på 4. trinn avvikler disse tre ukene før plassen opphører, altså før 1. august. Dette gjelder også barn på øvrige trinn om de slutter på SFO til 1. august. 

NB:

Barn med gratisplass (som ikke har kjøpt til fullplass) kan benytte mandag og tirsdag i tidsrommet 08.15-15.45 i skolefrie uker (høstferie, vinterferie og sommeruker). 

Vi gjør oppmerksom på at barn med kort/deltidsplass kan benytte mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker. Jamfør vedtektene. Gjelder 3. trinn og 4. trinn skoleåret 2023/2024. Fra 1. august skoleåret 2024/2025 er det kun 4. trinn som kan ha denne plasstypen. 

Informasjon/kontakt og bruk av Vigilo

Vigilo er plattformen vi bruker i den hverdagslige flyten av beskjeder og informasjon. Det er mange beskjeder som går daglig det er derfor viktig å bruke Vigilo slik at beskjedene er skriftlige. Veileder til Vigilo finner dere her på hjemmesiden.

Noen ganger er det likevel hensiktsmessig med tettere og annen form for dialog. Er det noe du er usikker på, eller du ønsker tettere dialog om gi et vink i Vigilo så finner vi tid til å møtes. Er du usikker kan du ta direkte kontakt med Ted Sæther eller Wenche Husby på telefon.

Generell informasjon om vår SFO ligger på denne hjemmesiden, i tillegg har skolen en Facebook-gruppe. Det understrekes at dere ikke må være med i denne gruppen for å få nødvendig informasjon. På Facebook-gruppen legges "bonusinfo" i form av bilder eller informasjon som også er tilgjengelig gjennom hjemmesiden eller Vigilo. Ønsker du å bli medlem av denne gruppen søk opp gruppen "Vikåsen Skole" og be om medlemskap.

Alle foresatte/foreldre skal sende inn oppholdstid for barnet som har SFO-plass i Vigilo. 

Forventninger til foreldre/foresatte

Noe av det viktigste dere kan hjelpe oss med er å sikre at våre oversiktslister stemmer slik at vi har god oversikt over hvilke barn vi har på SFO til hvilke tider. For dere foreldre/foresatte innebærer dette at dere sikrer/bidrar på følgende områder:

 • Sørg for at det ligger informasjon om barnets oppholdstid på SFO i Vigilo.  
 • Gi alltid tydelig beskjed direkte til den som har listeansvar på SFO når dere henter barnet.
 • Har barnet søsken, besteforeldre evt. andre som henter er det viktig at dere også instruerer disse på å varsle tydelig til listeansvarlig når barnet hentes.
 • Har dere barn som går hjem selv er det en forutsetning at disse barna er modne nok til å varsle selv når de går fra SFO, og ikke går på egen hånd uten klarsignal fra listeansvarlig på SFO. Dere må prate med barnet deres om viktigheten av å forholde seg til denne avtalen. Dersom barnet ikke klarer dette må det vurderes om barnet er modent nok til å gå hjem alene. Gå gjerne i dialog med oss dersom dere føler dere usikre.
 • Dersom dere henter barn med SFO-plass direkte etter undervisning, sikre at dette er registrert hos kontaktlærer eller SFO før dere går.
 • Bidra til å sikre tilsyn om morgenen:

I samarbeid med FAU/Brukerråd er det besluttet at kun dør nede i sokkelen (ved musikkrom) og 2. trinnsdøren skal være åpen om morgenen som hovedinngang for SFO.

Det er viktig at dere som går ut av bygget gjennom andre dører etter å ha levert barn på SFO ikke slipper andre inn gjennom disse dørene. Dette handler om sikkerhet og oversikt over barna vi har i bygget.

Barn som kommer til/etter kl. 08.05 og med skoleskyssen kommer til et tidspunkt som gjør at de regnes for å møte direkte til undervisning. De skal derfor gå rett til sine garderober og eventuelt vente på utsiden til de respektive dører åpnes. SFO slutter altså innkryssingen/stenger for mottak om morgenen kl. 08.05. Fra dette tidspunktet starter lærere tilsyn på skolegården og i garderoben på det minste trinnet.

Utover dette forventer Vikåsen SFO følgende av foreldre/foresatte:

 • At foreldre/foresatte leser og forholder seg til informasjonen vi gir
 • Barnet har klær/skiftetøy tilgjengelig hver dag som er passende for sesongen (ofte har vi fire årstider på en dag).
 • Begrens telefonbruk til oss i så stor grad som mulig, unngå eksempelvis å ringe fra parkeringsplassen for å få sendt ut barna, eller bruke oss som mellomledd i avtaler om hjemmebesøk.
 • At foreldre/foresatte har en grunnleggende forståelse for at vi i hovedsak arbeider med grupper av barn, men har noen tilpasninger der det er behov/hensiktsmessig.
 • Vi ønsker sterkt at foreldre/foresatte tar kontakt med oss om det er noe de ønsker å gi oss tilbakemelding på, eller lurer på.
 • Dersom foreldre/foresatte sitter inne med ressurser de ønsker å bidra inn i SFO med, ønsker vi å gi rom for dette (eksempelvis, strikkekurs, skate-dag eller annet som kan være aktuelt). Ta kontakt!

Vi informerer også om skolens regler for bruk av mobiltelefon og smart/mobilklokker:

Kort orientering og klargjøring omkring bruken av mobiltelefoner og smartklokker blant elevene. I skolereglene står det at dersom elevene har mobiltelefon med på skolen, så må denne ligge avslått i sekken.

Noen elever har nå tatt i bruk «smartklokker» og vi anser disse klokkene som en mobiltelefon. Derfor ønsker vi å orientere om at disse, i likhet med mobiltelefonen, må ligge avslått i sekken helt til skoledagens slutt (gjelder også SFO). Mange av klokkene har kamera og opptaksmuligheter, og dette er ikke noe vi ønsker at elevene skal ha tilgang til i undervisningen i fellesskapet, særlig med hensyn til personvernet for den enkelte elev.

Håper på forståelse for dette, og at dere det er aktuelt for, tar en prat med deres barn om skolereglene.

Hvis du som forelder/foresatt lurer på hvordan barnet ditt har det på SFO så ikke nøl med å ta kontakt. Vi har det samme målet - at barna skal trives og ha det bra på Vikåsen SFO!

 

Bruk av gratisplass ved Vikåsen SFO


I sommer ble det vedtatt endringer i vedtektene for SFO, dette medfører at det blir en endring for gratisplassene. Dette i form av at det blir definert når man kan benytte de 12 timene. Fra 1. mai gjelder følgende for de med gratisplass 12 timer (og som ikke har kjøpt til ekstra fullplass):

 • Oppstart på SFO kan tidligst skje etter undervisning hver dag (det vil si at morgen-tilbudet ikke kan benyttes)
 • De med gratisplass kan være på SFO til maksimalt 15.45, og kan benytte 12 timer per uke innenfor tidsrammen: oppstart på SFO etter undervisning og fram til 15.45 (se lengre ned for mer detaljer)
 • I skolefrie uker (sommerferie, høstferie og vinterferie) kan man kun benytte mandag og tirsdag i tidsrommet 08.15-15.45

Når tidspunktet er satt fra undervisningens slutt til 15.45 så blir dette i overkant av 12 timer. Dere får selv bestemme hvor de 12 timene plasseres innenfor den gitte tidsrammen. Dette er tillitsbasert og vi vil kun ta stikkprøver av og til. Dersom vi ser at det foregår et overforbruk må vi gjøre nye vurderinger av tidsrommet. Oversikt over tidsrommet hvor gratisplass (maksimalt 12 timer) kan benyttes gjennom uken:

Mandag: 13.15-15.45
Tirsdag: 13.15-15.45
Onsdag: 1. trinn: 13.15-15.45  Øvrige: 14.00-15.45
Torsdag: 12.30-15.45
Fredag: 13.15-15.45

For de øvrige plasstilbudene viser vi til vedtektene for SFO i Trondheim kommune, her er det ingen endringer/presiseringer for bruk av plass utover det som står nedfelt i vedtektene. 

Oppsettet er med forbehold, det vil kunne gjøres nye vurderinger. Ved eventuelle endringer vil enheten ta opp saken i Brukerråd. Beslutningsmyndighet på hvor timene skal/kan benyttes ligger på enhetsnivå. 

Skolemiljø

Ny lov om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 01.08.17 er det vedtatt nytt regelverk om skolemiljø.

Informasjon til elever og foresatte om skolemiljø.

Handlingsplan mot mobbing

Her finner du skolens handlingsplan mot mobbing.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 er en gratis nødtelefon for barn og unge som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt.

Telefonen er også åpen for voksne som er bekymret for barn og unge. Alarmtelefonen er åpen fra kl. 15.00-08.00 på hverdager og døgnåpen i helgene og på helligdager.

Nettsiden til alarmtelefonen finner du her: www.116111.no.

Null mobbing

Her kan elever og foresatte få tips til arbeid mot mobbing.

Nettvett

Barnevakten.no har mange gode tips og råd med tanke på nettvett.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Vikåsen skole

Helsesykepleiere ved Vikåsen skole er :

 • Iselin Austvik. Telefon 90 10 18 77. Tilstedeværelse: mandag, onsdag og torsdag,  

Helsesykepleier er en del av skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege.”

Nettlenker

Om Vikåsen skole

Kontaktinformasjon

Rektor: Rigmor Furu, telefon 95 28 28 11.

Avdelingsleder: Marius Jusnes, hovedansvar 1.-4. trinn, telefon 91 16 40 05.

Avdelingsleder: John Drøivoldsmo, hovedansvar 5.-7. trinn, telefon 91 76 02 33.

Avdelingsleder: Wenche Husby, hovedansvar SFO, telefon 95 26 38 08.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Vikåsen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021090

Adresse: Vikåsen 16, 7054 RANHEIM

Leder

Rigmor Furu
Enhetsleder

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Ida Eli Almaas

Adjunkt I

E-post:

Elisabeth Bakken

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Toril Berg

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anne Berntzen

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Håkon Bjørgo

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Julian Borgersen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Rolf-Andre Gundersen Bratli

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ida Marie Drøivoldsmo

Underv.st. u/godkj utdannelse

Direktetelefon:

E-post:

John Drøivoldsmo

Avdelingsleder skole II

Telefon:

E-post:

Eirik Torp Eidsaunet

Assistent (sfo)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingse Trones Ekse

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Maria Alice Elvheim

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Iver Enderlé

Assistent (sfo)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristin R Eriksen

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Julie Lien Forbord

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Knut Frengen

Miljøarbeider

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kjersti Granås

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Nervik Guldseth

Lektor

E-post:

Helle Nervik Guldseth

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Halgunset

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Anneli Hansen

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Trine Løndal Hansen

Miljøterapeut III

E-post:

Torill Frost Hennum

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Håvard Horne

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Hovdal

Lektor m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Husby

Avdelingsleder skole IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Berit Høiseth

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anne Harsvik Iversen

Miljøveileder IV

Telefon:

E-post:

Mia Iversen

Assistent (sfo)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Per-Jacob Mørch Jacobsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Cecilie Gyldenløve Jenssen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ivar Morkemo Johansen

Lektor

Telefon:

E-post:

Marius Rørtveit Jusnes

Avdelingsleder III

Telefon:

E-post:

Anna Martha Ngwa Kleven

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Monica Leknes

Miljøveileder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ted Erik Løckra Sæther

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Ted Erik Løckra Sæther

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Filimon Fesshaye Mahari

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Emily Selma Johanne Mc Donald

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Bodil Mjåland

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Renate Nilsen

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Nordstrøm

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Nezar Ghassan Obaid

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Tove Irèn Oksvold

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Kjell-Torstein Orseth

Lærer

E-post:

Gaute Oterholm

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Liv Paulsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tiril Fredriksberg Roald

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Linda Rygh Sandve

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Smith

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Amalie Stokke

Assistent (sfo)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

André Trondsetås

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Nina Wold

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mathilde Østby

Miljøveileder IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 26.06.2024

021090

Fant du det du lette etter?