Hjem Ranheim skole

Ranheim skole

Kontakt Ranheim skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

SFO

SFO er åpen fra kl. 07.15 - 16.30

SFO 1. trinn, telefon 979 96 171
SFO 2. trinn, telefon 979 96 172
SFO 3. og 4. trinn, telefon 979 96 176

Beskjeder og engangs hentemelding sendes via Meldeboka før klokken 13:00.

Avdelingsleder SFO: Vibeke Birkeland Holthe, telefon 957 34 097.

Les mer om Ranheim SFO

Skolehelsetjenesten

På Ranheim skole jobber helsesøster Annike Leivestad Mork. Helsesøster er tilstede på skolen tirsdag, onsdag og fredag. Helsesøster har kontor ved administrasjonen på Ranheim skole.

Helsesøster kan ellers kontaktes alle hverdager på 906 55 048 eller på e-post.

Skolemåltid

Alle elevene får tilbud om skolemåltid hver dag.

Tilbudet er brødmat tre ganger i uken, salatbar en dag i uken og varmmat en dag i uken.

De kan også abonnere på melk, yoghurt og frukt.

1. – 3. trinn spiser i egen kantine i sin avdeling.

4. – 7. trinn spiser i skolens festsal.

Vi har flotte kjøkkenfasiliteter, og kan  tilby gode skolemåltid.

Alle elevene spiser sammen, uansett om de har med matpakke eller kjøper skolemåltid.

Meny for våren 2018

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærer Ragnhild Sandnes:ragnhild.sandnes@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Elin Furstrand: elin-anette.furstrand@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Nora Myrvold: nora.holtmon.myrvold@trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Anna Hustad Birkeland: anna.hustad.birkeland@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Torunn Riiber: torunn.riiber@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Øystein Brørs: oystein.brors@ou.trondheim.kommune.no@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Joachim Berg Jensen: joachim.berg-jensen@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til google drive)

2. trinn

Kontaktlærer Sigrun Kittang Alnes: sigrun-kittang.alnes@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Hanne Bjørgmo Dragsnes: hanne.dragsnes@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Anne Kathrine  Solem: anne-kathrine.solem@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Kristin Davidsen: kristin.davidsen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Eva Merete Jølsgård: eva-merete.jolsgard@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Andreas Røragen Vold: andreas.roragen@ou.trondheim.kommune.no

 

Ukeplaner (link til google drive)

3. trinn

Kontaktlærer Astri Olsrød: astri.olsrod@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Arild Formo: arild.formo@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Elisabeth Bekkadal: elisabeth.bekkadal@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Elisabet Bratland: elisabet.bratland@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Kirsten Beate Saksvik. Myrvold: kirsten-beate.saksvik@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Annikken Vold : annikken.vold@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Silja Bandlien: silja.bandlien@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Gunhild Johansen Blomsø: gunhild.johansen.blomso@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Joachim Berg-Jensen: joachim.berg-jensen@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til google drive)

4. trinn

Kontaktlærer Kjell Roger Lange: kjell-roger.lange@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Heidi Aleksandersen: heidi.aleksandersen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Eirik Blakstad: eirik.blakstad@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Birgit Alstad: birgit.alstad@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Annveig Eggen: annveig.eggen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Børge Schawland: borge.schawland@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Merete Singsaas: merete.singsaas@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til google drive)

5. trinn

Kontaktlærer Petter Skjervold: petter.skjervold@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Åsta Flægstad Sandnes: asta.venas.flagstad@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Marius Lieungh: marius.lieungh@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Marie Olaussen: marie.olaussen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Lars Boye Isaksen : lars-boye.isaksen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Toril Brevik : toril.brevik@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til google drive)

6. trinn

Kontaktlærer Marte Engan: marte.engan@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Sonja Riiber: sonja.riiber@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Rita Skjulsvik: rita-skogstad.skjulsvik@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Jan Egil Nøstvold Olsen : jan-egil.olsen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Siri Dahl Hansbakken : siri-dahl.hansbakken@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Marius Borg: marius.borg@ou.trondheim.kommune.no

 

Ukeplaner (link til google drive)

7. trinn

Kontaktlærer Anita B. Opsal: anita-bugge.opsal@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Tommy Eide: tommy.eide@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Daniel Bjerke: daniel.bjerke@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Ann-Elin Bakken : ann-elin.bakken@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Mari Kosberg : mari.kosberg@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Siri Dahl Hansbakken : siri-dahl.hansbakken@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til google drive) 

FAU

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg.  Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.  Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

Medlemmer i FAU 2017/2018

Referater fra FAU-møter

Erfaringsbase FAU

Informasjon fra FAU

Hvorfor har skolen et FAU?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring.  Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU skal:

  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Planer og prosjekter

Begynneropplæring

Relasjonskompetanse

Trygge relasjoner gir trygge barn. Vi er svært opptatt av å skape gode relasjoner både mellom de voksne og barna på skolen og barna imellom. Hele skoleåret jobber vi for å øke vår kunnskap om hva som fremmer gode relasjoner. Alle ansatte øver konkret på dette i møte med ungene. Deretter drøftes erfaringene med resten av staben på hvert trinn. Til sammen gjør dette at alle voksne blir mer bevisst på hvordan de skal opptre relasjonsfremmende. Prosjektet på skolen bygger på May Britt Drugli sitt arbeide.

Les mer

IKT

Ranheim skole har ambisjon om å ligge i front når det gjelder utvikling av elevenes digitale kompetanse. Mye av elevenes arbeid foregår digitalt. Målet vårt er å gjøre elevene til gode og bevisste digitale brukere. Hvordan søke etter og vurdere informasjon? Hvordan produsere dokumenter, regneark og presentasjoner? Hva kan du bruke av tekst og bilder du finner? Hvordan kommunisere digitalt? Målet er at elevene utvikler god digital dømmekraft.

Digitale ferdigheter

 

Sosial kompetanse

Alle barn vil være sammen med andre barn, ha mange venner. Alle mennesker vil tjene på å ha god sosiale kompetanse. Vi på Ranheim skole ønsker å jobbe systematisk for styke elevenes sosiale ferdigheter. 

I skoleåret 2017/18 setter vi oss grundig inn i hva sosial kompetanse er. Hva ligger i begrepene empati, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet og samarbeid? Vi diskuterer og prøver ut hvordan vi kan jobbe med elevene slik at de utvikler sin sosiale kompetanse. 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ranheim skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 04.10.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?