Hjem Spongdal skole

Spongdal skole

Kontakt Spongdal skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Informasjon om Spongdal skolen

Spongdal skole ligger i landlige omgivelser på Byneset i utkanten av Trondheim kommune i Trøndelag fylke. Besøksadressen er Hangerslettvegen 1401. Nye Spongdal skole og Byneshallen stod ferdig til skoleåret 2014/15. Avstand til Trondheim sentrum er omlag 22 km. Vi er en kombinert barne- og ungdomsskole med 53 ansatte og 326 elever (150 på barnetrinnet og 176 på ungdomstrinnet) skoleåret 2018/19. Vår skole er den eneste skolen i området Byneset/Leinstrand som har ungdomstrinn. Spongdal skole tar derfor imot elever fra Rye og Nypvang barneskoler når disse skal over på ungdomsskolen.

Skoledagens lengde

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim kommune

Skoleskyss

Valgfag

Spongdal skole tilbyr følgende valgfag skoleåret 2018/19
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Produksjon av varer og tjenester
 • Teknologi i praksis
 • Design og redesign (kun på 10. trinn)
 • Sal og scene (kun på 10. trinn)

Utdanningsdirektoratets informasjon om Valgfag

Fremmedspråk: Tysk og spansk

Fordypning: Engelsk

Arbeidslivsfag

Utdanningsdirektoratets informasjon om fremmedspråk, fordypning og arbeidslivsfag Se kap. 2.1.4

SFO

KONTAKTOPPLYSNINGER

Telefon SFO, 72545890 / 72545892 / 90173487

Telefon skolen, 72545880

Avdelingsleder SFO: sigrid-marie.standahl@ou.trondheim.kommune.no

ÅPNINGSTIDER, FERIE OG PLANLEGGINGSDAGER

Skolefritidsordningen holder åpent før og etter skoletid fra 07.00-08.15 og fra 13.30-16.45. På skolefridager er åpningstiden fra 07.00-16.45.

Vi holder feriestengt to uker i fellesferien. I 2018 er SFO stengt i uke 28 og 29. SFO er også stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Planleggingsdager skoleåret 2018-2019
Torsdag 16.08.18
Fredag 17.08.18
Fredag 12.11.18
Fredag 25.01.19
Fredag 31.05.19

Om Spongdal SFO

Spongdal SFO legger vekt på relasjonsbygging og omsorg. Spongdal SFO skal være et sted hvor barn kan glede seg over å få venner og leike. Barna skal få tilbringe sin fritid i gode og trygge omgivelser. De skal føle seg sett og verdsatt.

Å gi barn gode relasjoner krever kompetente voksne som har fokus på god kommunikasjon med barn. Våre ansatte har variert utdanning og alle ønsker å fremme barns sosiale og emosjonelle kompetanse.

Å ha fokus på omsorg sikrer at ditt barn er trygg på de voksne og blir sett og hørt gjennom en lang dag. Barnet skal bli nevnt ved navn, trøstet ved behov og møte voksne som er opptatt av hvordan barnet selv opplever sin hverdag.

Tilrettelagte aktiviteter er også en måte å skape samhold og trivsel på. Hver måned gir vi ut en retningsgivende plan hvor noen av aktivitetene står. Vi har stort fokus på barns egen lek.

Lek

Lek er både en metode og et mål i seg selv. Gjennom lek utvikler barn vennskap, kunnskap og er i intens fysisk aktivitet (forskning på fysisk aktivitet i SFO).

Vi legger stor vekt på lek, da det er barns egen uttrykksform og kultur. Gode vilkår for lek og utfoldelse under trygge forhold skaper trivsel og grunnlag for god utvikling! Fordi leken er så vesentlig for barn, må den skjermes og dyrkes, gis tid, ro og plass. Dette påvirke organiseringen av hverdagen i SFO.

Lek

 • Er en typisk aktivitet for barn – barn leker mens voksne arbeider. 
 • Er lystbetont og gir glede og fryd for den som deltar. 
 • Er på ”liksom,” den er en reise i fantasiens verden. 
 • Innebærer at det skapes en viss orden, et system med regler.Innebærer spenning.
 • Er et uttrykk for indre behov. 
 • Er forberedelse til det voksne livet.

FAU

Mer om FAU

Leder: Torill Aasegg

Nestleder: Ann Helen Singstad

Kasserer: Erik Andreas Rye Berg

Sekretær:  Lise Risstad

 

Kontaktlærere, trinnkontakter og FAU-representanter 2018-2019:

Dine oppgaver som klassekontakt eller FAU-representant

Vedtekter for FAU Spongdal skole

Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Spongdal skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Avdelingsledere:

Vibecke Norum Aune (hovedansvar for b-trinn). Vikarierende enhetsleder

Telefon: 72 54 58 80/926 25 501

E-post: vibecke.norum@ou.trondheim.kommune.no

Rune Werner Kvilvang (hovedansvar for u-trinn)

Telefon: 980 54 358

E-post: rune-werner.kvilvang@ou.trondheim.kommune.no

Rådgiver/spes.pedkoordinator:

Siri Johansen

Telefon: 72 54 58 83

E-post: Siri.Johansen@ou.trondheim.kommune.no

Helsesøster:

Telefon: 948 22 058

Helsesøster Edel Naustan Brødreskift er til stede mandag, tirsdag, onsdag og torsdag

E-post: Send e-post

 

Spongdal Tannklinikk: 

Telefon: 72 58 30 00

Driftsoperatør 

Telefon: kl. 06.00-15.00: 72 54 58 94/469 24 916

Tilsynsvakt Byneshallen 

Telefon mandag-fredag: Kl. 16.00-23.00, lørdag-søndag: Kl. 10.00-20.00: 72 54 58 94.

(NB! åpningstidene er veiledende og kan variere i henhold til aktivitetsnivå)

Sist oppdatert: 04.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?