Spongdal skole

Spongdal skole

Kontakt Spongdal skole

Se kart

 

           Spongdal skole

En del av ferden, på vei ut i verden!

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Informasjon om Spongdal skole

Spongdal skole ligger i landlige omgivelser på Byneset i utkanten av Trondheim kommune i Trøndelag fylke. Besøksadressen er Hangerslettvegen 1401.

Nye Spongdal skole og Byneshallen stod ferdig til skoleåret 2014/15. Avstand til Trondheim sentrum er om lag 22 km.

Vi er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca. 60 ansatte og 315 elever (115 på barnetrinnet og 200 på ungdomstrinnet) skoleåret 2022/23.

Vår skole er den eneste skolen i området Byneset/Leinstrand som har ungdomstrinn. Spongdal skole tar derfor imot elever fra Rye og Nypvang barneskoler når disse skal over på ungdomsskolen.

Skoledagens lengde

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Trondheim kommune

Skoleskyss 2022-2023

Fravær på vitnemål

Spongdal skole årshjul 2022/23

Spongdal skole tilbyr følgende valgfag skoleåret 2022/23
 • Friluftsliv (8.-10. trinn)
 • Fysisk aktivitet og helse (8.-10. trinn)
 • Innsats for andre (8.-10. trinn)
 • Programmering (8. trinn)
 • Produksjon av scene (9.-10. trinn)

Fremmedspråk/fordypning:

 • 8. trinn: Fransk,spansk,engelsk fordypning og arbeidslivsfag
 • 9.-10. trinn: Tysk,spansk,engelsk fordypning og arbeidslivsfag

Utdanningsdirektoratets informasjon om Valgfag

SFO

Kontaktopplysninger

Avdelingsleder SFO: Sigrid Standahl, telefon: 72 54 58 91

E-post: sigrid-marie.standahl@ou.trondheim.kommune.no

Telefon SFO: 72 54 58 90/ 72 54 58 92/ 90 17 34 87

Telefon skolen 72 54 58 80

Personalet ved SFO:

Bente Amdahl
Bitten Tøndevold
Janice Okstad
Jorunn Konstad
Martin Wiggen (i permisjon)
Steinar Flaa
Sigrid Standahl (avdelingsleder)
Tonje Kvaal
Torun Unsgård

Åpningstider, avvikende åpningstider og planleggingsdager

Åpningstiden er fra 07.00 til 16.45.

Vi holder stengt fem planleggingsdager i året. Se oversikt under. Vi holder feriestengt to uker i fellesferien.

SFO er også stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Avvikende åpningstid

SFO-stengt 05.04.23

Ikke SFO-tilbud

 • 18.08.22-19.08.22 : Planleggingsdag sammen med skolen
 • 14.10.22: Planleggingsdag
 • 27.01.23: Planleggingsdag
 • 06.04.23-07.04.23: Påske
 • 10.04.23: 2. påskedag
 • 01.05.23: Arbeidernes dag
 • 17.05.23: 17. mai
 • 18.05.23: Kristi himmelfartsdag
 • 19.05.23: Planleggingsdag

Planleggingsdager 2023-24:

Torsdag 17. august, 2023
Fredag 18. august, 2023
Fredag 13. oktober, 2023
Fredag 26. januar, 2024
Fredag 10. mai, 2024

Oppstart for nye barn

SFO åpner for nye barn 1. august. Ikke alle nye barn kan starte denne dagen. Dette pga at vi ønsker å ivareta det enkelte barn i oppstarten på en best mulig måte. Det er viktig med gode overganger fra barnehage til SFO og skole.

Alle som har fått plass ved SFO får et personlig brev i løpet av mai måned, med detaljert informasjon om hvor og når de skal møte opp, og hva de behøver.

Alle skolestartere blir tilskrevet i forbindelse med innskriving i løpet av februar. Da får de informasjon om søknadsfrist, dagsrytme og andre praktiske anliggender.

Søknadsfristen for å få plass fra 1. august er 15. april.

Om Spongdal SFO

Spongdal SFO legger vekt på relasjonsbygging og omsorg. Spongdal SFO skal være et sted hvor barn kan glede seg over å få venner og leike. Barna skal få tilbringe sin fritid i gode og trygge omgivelser. De skal føle seg sett og verdsatt.

Å gi barn gode relasjoner krever kompetente voksne som har fokus på god kommunikasjon med barn. Våre ansatte har variert utdanning og alle ønsker å fremme barns sosiale og emosjonelle kompetanse.

Å ha fokus på omsorg sikrer at ditt barn er trygg på de voksne og blir sett og hørt gjennom en lang dag. Barnet skal bli nevnt ved navn, trøstet ved behov og møte voksne som er opptatt av hvordan barnet selv opplever sin hverdag.

Tilrettelagte aktiviteter er også en måte å skape samhold og trivsel på. Hver måned gir vi ut en retningsgivende plan hvor noen av aktivitetene står. Vi har stort fokus på barns egen lek.

Lek

Lek er både en metode og et mål i seg selv. Gjennom lek utvikler barn vennskap, kunnskap og er i intens fysisk aktivitet (forskning på fysisk aktivitet i SFO).

Vi legger stor vekt på lek, da det er barns egen uttrykksform og kultur. Gode vilkår for lek og utfoldelse under trygge forhold skaper trivsel og grunnlag for god utvikling.

I og med at leken er så vesentlig for barn, må den skjermes og dyrkes, gis tid, ro og plass til. Dette påvirke organiseringen av hverdagen i SFO.

Lek

 • Er en typisk aktivitet for barn – barn leker mens voksne arbeider.
 • Er lystbetont og gir glede og fryd for den som deltar.
 • Er på ”liksom,” den er en reise i fantasiens verden.
 • Innebærer at det skapes en viss orden, et system med regler.Innebærer spenning.
 • Er et uttrykk for indre behov.
 • Er forberedelse til det voksne livet.
Hva foresatte kan forvente av SFO
 • at barn på 1. trinn skal få nok tid og hjelp til å etablere relasjoner og trygghet den første tiden
 • at barnet ditt skal få trøst og omsorg når det trenger det
 • at barnet ditt blir sett og får hjelp til å løse konflikter hvis det opplever utfordringer
 • at vi ringer deg eller tar kontakt hvis vi er bekymret for noe knyttet til ditt barn
 • at vi møter deg med et "hei" og viser at vi ser deg når du er innom, selv om vi ikke alltid har tid til den lille praten
 • at vi viser deg respekt og godtar dine løsninger knyttet til oppdragelsen av ditt barn, som du kjenner best
 • at vi sørger for at du får skriftlig informasjon(sendt på Vigilo)om planlagte aktiviteter
Forventninger til foresatte
 • at du omtaler andre barn, sfo, skolen og ansatte på en positiv  og anerkjennende måte
 • at du snakker om hva det er å være en god venn, og at en av og til må leke det som andre vil
 • at du anerkjenner at lek er en viktig del av barnet ditt sin hverdag og at barnet er god på leik
 • at du snakker med de ansatte direkte om det er noe du lurer på eller er misfornøyd med
 • at du har klare avtaler om når barnet skal komme å gå på sfo. At du ikke ringer for å sende hjem barnet
 • at du hjelper barnet ditt med å holde orden på eiendelene sine. Klær, skiftetøy og sko. 
 • at du kommer innom garderobene for å rydde og se etter om utstyr er på plass.  Husk å merke utstyr. 
 • at du ikke bruker mobil i hente- og bringesituasjoner 
 • at du har forståelse for at det er mange som trenger oss, og at vi ikke alltid har tid til den lille “praten”
 • at du gjør avtaler om å bli med hjem ol dagen før
 • at du spør barnet ditt om det har gjort noe godt for andre og om noen har gjort noe bra for barnet

FAU

Mer om FAU
 • Leder: Bente Aasegg
 • Nestleder: Lene Brå
 • Sekretær: Knut Sigve Andersen
 • Kasserer: Jazelle Larsen

Kontakt på epost: fau.spongdal.skole@gmail.com

Kontaktlærere, trinnkontakter og FAU-representanter 2022-2023:

Dine oppgaver som klassekontakt eller FAU-representant

Vedtekter for FAU Spongdal skole

Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen

Kommunalt foreldreråd for grunnskolen

Lokalmiljø

Møter

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Spongdal skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Kontakt Spongdal skole : 72 54 58 80                                      Send e-post     
Enhetsleder

Vibecke Norum Aune

Telefon: 72 54 58 80/ 92 62 55 01

E-post: vibecke.norum@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsledere

Thomas Rønning (hovedansvar for u-trinn)

Telefon: 90 59 02 07

E-post: thomas1.ronning@trondheim.kommune.no

Monica Settem (hovedansvar for b-trinn)

Telefon: 72 54 58 82

E-post: monica.settem@trondheim.kommune.no

Sigrid Standahl (avdelingsleder SFO)

Telefon: 72 54 58 91

E-post: sigrid-marie.standahl@ou.trondheim.kommune.no

Rådgiver/Spesialpedagogisk rådgiver

Siri Johansen

Telefon: 48 01 50 37

E-post: siri.johansen@ou.trondheim.kommune.no

Helsesykepleier

Helsesykepleier

Edel Naustan Brødreskift, telefon 94 82 20 58
e-post: edel1.brodreskift@trondheim.kommune.no
Til stede på skolen: Mandag-torsdag

Fysioterapeut

Stina Solberg, telefon 90 26 50 34
e-post: stina.solberg@trondheim.kommune.no

Kristin Dyrud, telefon 92 80 54 52
e-post: kristin.dyrud@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut

Margrethe Lian, telefon 90 22 36 84
e-post: margrethe.lian@trondheim.kommune.no

Spongdal Tannklinikk

Telefon: 72 58 30 00

Driftsoperatør

Telefon: Kl. 06.00-15.00: 72 54 58 94/46 92 49 16

Tilsynsvakt Byneshallen

Telefon 72 54 58 94.

 • Mandag-fredag: Kl. 16.00-23.00
 • Lørdag-søndag: Kl. 10.00-20.00

NB! åpningstidene er veiledende og kan variere i henhold til aktivitetsnivå.

TK-kode: 061100

Sist oppdatert: 30.03.2023

061100

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006