Hjem Stavset skole
Stavset skole

Stavset skole

Kontakt Stavset skole

Se kart

Lokal rammeplan for Stavset SFO.pdf

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Administrasjon

Rektor, Per Anders Moen, telefon 46 84 28 33.

Avdelingsleder 1.-4. trinn, Heidi Bjørnbet, telefon 99 54 20 06.

Avdelingsleder 5.-7. trinn, Ståle Hammern, telefon 99 50 06 48.

Spesialpedagogisk koordinator, Nina Wøhni, telefon 92 65 15 93.

Konsulent, Eli Kristin Gisetstad, telefon 72 54 52 00.

Informasjon fra skolen

Velkommen til skolestart

Elevene på 2. trinn til og med 7. trinn starter mandag 16.08 klokken 08.15. Garderobene og arealene er åpne fra 08.00. Vanlig lengde på skoledagen. Husk matpakke, drikke og godt humør.

Elevene på 1. trinn starter mandag 16.08 klokken 10.00 og møter foran scenen i skolegården. Se eget skriv som er sendt ut i posten.

Mer informasjon om skoledagen og akkurat ditt trinn får dere i meldeboka fra lærerne på de ulike trinnene.

Vedtak om skoleplass for skolestartere høsten 2021

Vedtak om skoleplass for skolestartere høsten 2021 vil bli sendt ut per post i løpet av de kommende ukene før jul.

Søknad om SFO-plass

Alle barn som går i 1.-4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn.

Du kan søke om SFO-plass elektronisk i søknadsportalen. Vi gjør oppmerksom på at tidligste oppstartsdato for høstens førsteklassinger er 1. august.

OBS! Det er ennå ikke mulig å søke om SFO-plass for høsten 2021 for skolestartere. Det vil åpnes for å søke 3. mars.

Ved feil i søknadsportalen må du ta kontakt med Fagenhet for oppvekst og utdanning på fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no.

Varsel om endring av betalingssatser for SFO fra og med 01.01.20

I kommunedirektørens forslag til budsjett for Trondheim kommune for 2020 er det foreslått en økning av betalingssatsene ved skolefritidsordningen. Brukerbetalingen økes med 3,1 prosent fra 1. januar 2020, tilsvarende lønns- og prisvekst fra 2019-2020.

Infoskrivet kan leses her: Varsel om endring av betalingssatser for SFO.

Om skolen

Stavset skole er en barneskole (1.-7. trinn) med cirka 307 elever og 45 ansatte. Skolens visjon ”Stavset skole, der alle holder sammen og gjør hverandre gode”, forplikter våre ansatte til å utvikle gode samarbeidsrutiner både på team og i samhandling med barn.

Skolen ligger sør for Trondheim sentrum og er i gangavstand fra Granåsen skisenter, like ved Bymarka. Vi legger stor vekt på utstrakt bruk av uteområdet både i skole og i SFO-tiden. Vi har en SFO-avdeling inndelt i tre baser; 1. trinn, 2. trinn og 3./4. trinn. Vi har også en egen 4.-klasseklubb på SFO.

Lederteamet består av rektor, to avdelingsledere og spesialpedagogisk koordinator. Vi har trinnledere på hvert trinn, og baseledere for hver base på SFO. Dette skoleåret har vi følgende satsingsområder:

 • IKT
 • Realfag - herunder vertsskapsskole og deltaker i MAM-prosjektet og ressursskole for FLL
 • Lesing og skriving i alle fag
 • Engelsk
 • Kultur

I tillegg har vi fokus på tidligere satsingsområder som vurdering og “voksen på Stavset”.

Lokale Planer

Ordensreglement

Sosial læreplan

Struktur indre hjelpetjeneste

Tilpasset opplæring - spesialpedagogiske rutiner

Lokal rammeplan for Stavset SFO

Stein, saks, papir

Trondheim kommune jobber med prosjektet Stein, saks, papir - en strategi for å bygge sterke Barnefelleskap.

«Tidligere ble vi født inn i fellesskapet og måtte kjempe for å bli et individ, i dag blir vi født som individer, men må kjempe for en plass i fellesskapet.»

Strategidokumentet kan leses her: Stein, saks, papir

Telefon SFO, trinn og basen 21/22

 • 1. trinn/ SFO 1. trinn, 95 48 56 10
 • 2. trinn/ SFO 2. trinn, 95 48 65 86
 • 3. trinn/ SFO 3. trinn, 48 22 39 83
 • 4. trinn/ SFO 4. trinn, 48 22 97 84
 • 5. trinn, 48 23 46 20
 • 6. trinn, 95 49 62 21
 • 7. trinn, 95 49 59 39
 • Basen nr 1, 91 18 56 89
 • Basen nr 2, 91 18 55 23

Elevpermisjon

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom.

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

Søknad om elevpermisjon skal sendes i god tid før permisjonen.

Elevpermisjoner inntil to dager søkes i Meldeboka til kontaktlærer.

Permisjoner over to dager søkes ved å sende e-post til skolens postmottak: stavset-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Stavset skoleStavset skole på vinterenRød himmel over Stavset skole

SFO Stavset

Alle barn som går i 1.-4. trinn har rett til plass på SFO. Plassen blir automatisk oppsagt etter 4. trinn, og du trenger ikke søke på nytt for hvert skoleår. Barn med særskilte behov kan søke skolen direkte om plass i SFO på 5.-7. trinn.

Direktenummer SFO 21/22

1. trinn, 95 48 56 10

2. trinn, 95 48 65 86

3. trinn, 48 22 39 83

4. trinn, 48 22 97 84

Baseledere 21-22

1. trinn - Anne Marit Høiseth

2. trinn - Nina Mikkelhaug

3/4. trinn - Malin Engdal

Åpningstider SFO

Morgentilbud fra klokken 07.30-08.00.

SFO har åpent til 16.45 hver dag.

Endring åpningstid SFO

De nye vedtektene åpner for at SFO kan være stengt på julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Stavset SFO har i samråd med FAU bestemt at vi gjennomfører dette.

Sommeren 2021 er SFO helt stengt i uke 28 og 29.

Info om Stavset SFO

Stavset SFO gir tilbud til elever fra 1.-4. klasse før og etter skoletid, samt på skolefridager og i ferier. SFO har 5 planleggingsdager i løpet av året. Da er SFO stengt.

Stavset SFO er delt inn i tre baser: 1., 2., og 3./4. trinn. Vi har morgentilbud fra klokken 07.30 til 08.00, hvor barna kan spise medbrakt frokost. SFO starter igjen etter skoletid cirka klokken 13.30 og holder åpent til 16.45. Vi har egen SFO-kantine hvor barna selv smører seg den maten de har lyst på. Vi har også et fruktmåltid mot slutten av dagen.

På SFO setter vi frileken høyt, men har også planlagte, voksenstyrte aktiviteter. Vi deler året inn i tema, som for eksempel «nysgjerrigper», «musikk», eller «skogen». Temaene endres fra år til år. Vi tilbyr lek i gymsal, formingsaktiviteter, utelek, turer og mye mer.

4. trinn har en fjerdeklasseklubb med egen klubbplan. Der får de være med å bestemme aktiviteter selv, og har litt mer frie tøyler enn de andre barna. De har også en hybel (et eget rom) som de kan bruke hver dag, der de har egne leker. I skoleferier har vi noen ganger utflukter til for eksempel svømmehaller, Leos lekeland, klatring eller museum.

Planleggingsdager og sommerstengt SFO

Skoleåret 21/22 har SFO planleggingsdager på følgende datoer. SFO er da stengt.

 • 12.08.21
 • 13.08.21
 • 28.01.22
 • 27.05.22
 • 24.06.22

Sommeren 2021 er SFO helt stengt i uke 28 og 29.

Lokal rammeplan for Stavset SFO

Her kan du lese lokal rammeplan for Stavset SFO.

Lokal rammeplan for Stavset SFO.

FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets Arbeidsutvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Leder i FAU skoleåret 21/22

Ann-Karoline Karlsvik, telefon 47 02 56 85, e-post annkaroline@annkaroline.no 

Hva gjør vi

Hvert trinn har sin definerte arbeidsoppgave. Oppgavene er fordelt på følgende måte:

 • 7. trinn – medansvarlig for Onsdagsklubben, ansvarlig for flaggborg 17. mai
 • 6. trinn – hovedansvarlig for Onsdagsklubben
 • 5. trinn – ansvarlig for 17. mai-arrangement, medansvarlig for Onsdagsklubben
 • 4. trinn – leder av FAU, foreldrerepresentant i Brukerrådet, ansvarlig for julegrantenning
 • 3. trinn – nestleder FAU, leder av Brukerrådet
 • 2. trinn – hovedansvarlig for Sesamkveld
 • 1. trinn – medansvarlig for Sesamkveld

Hver representant blir valgt for to år av gangen. Dette for å sikre kontinuitet og kunnskapsoverføring.

FAU ved Stavset skole gjør en rekke ting for å opprettholde et godt miljø ved skolen. Av faste arrangement har vi Sesamkveld, Onsdagsklubb, julegrantenning og 17. mai-feiringen på skolen.

I tillegg arrangerer FAU andre sosiale sammenkomster og allmøter hvis vi finner det nødvendig. Overskuddet av arrangementene går tilbake til skolen slik at elevene kan nyte godt av det. Tidligere er blant annet ballbingen gjort mulig av midler fra FAU.

Møteplan FAU

Møtedatoer for FAU våren 2021

 • 11.01.21
 • 08.02.21
 • 08.03.21
 • 12.04.21
 • 10.05.21
 • 07.06.21

Alle møter er kl. 18.15. Møtene gjennomføres digitalt.

Sesamkveld

Elevkvelder for 1.-4. trinn

Sesamkveld er et arrangement for elevene på 1.-4. trinn. Det gjennomføres fem ganger i løpet av et skoleår. Her er det kafe med salg av frukt, kaker og brus. Det er åpen gymsal med apparater eller diskotek. Det finnes en rekke spill, alt fra bordhockey til brettspill. Før jul har vi juleverksted, og i februar er det karneval. Vi har egen DJ som spiller på diskokveldene.

For å få gjennomført Sesamkveldene er vi avhengige av hjelp av foreldrene. Det er enten vakter i gymsal og spillområde, eller kakebaking til salg i kafeen. To av trinnene er alltid ansvarlig for gjennomføringen. Møter ikke ALLE vaktene opp må Sesamkvelden avlyses! Dette av sikkerhetsmessige årsaker.

Vi oppfordrer foreldre til å delta på Sesamkveldene.

Onsdagsklubb

Elevkvelder for 5.-7. trinn

Onsdagsklubb er et arrangement for 5.-7. trinn. Det gjennomføres også fem ganger i løpet av et skoleår. Her er det kafé med salg av pizza, frukt, kaker og brus. Det er disko i gymsalen med DJ. Her er det også spillmuligheter som bordtennis, bordhockey og brettspill.

Det er færre foreldre som har vakter, men møter ikke ALLE vaktene blir Onsdagsklubben avlyst! Dette av sikkerhetsmessige årsaker.

MalerierBilderMalerier

Skolehelsetjenesten

Sissel Bae er helsesykepleiere på Stavset skole.

Sissel jobber tirsdag, onsdag, torsdag, fredag kl 08.30-15.00.

Telefon 48 16 57 35

E-post: sissel.bae@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenesten har et fast program på hvert trinn.

Tannhelsetjenesten

Barna ved Stavset skole tilhører:

Byåsen tannklinikk

Anders Wigens vei 1

Telefon: 72 56 70 40

Trinnsider

1. trinn

1. trinn skoleåret 20/21

 • Elin Furuhaug - trinnleder og kontaktlærer
 • Monica Kleveland - kontaktlærer
 • Anne Margrete Lange - kontaktlærer
 • Marit Elisabeth Olsen - faglærer
 • Hilde Gundersen - fagarbeider
 • Linn Therese Jørgensen - fagarbeider
2. trinn

2. trinn skoleåret 20/21

 • Merethe Risholt - trinnelder og kontaktlærer
 • Karoline Wirum - kontaktlærer
 • Solveig Skipnes Steinmoen - kontaktlærer
 • Stian Antonsen - fagarbeider
 • Benjamin Myhre Sitter - lærling
3. trinn

3. trinn skoleåret 20/21

 • Siv Skjærvold - trinnleder og kontaktlærer
 • Julie Wirum Aasheim - kontaktlærer
 • Marit Kirkvold - kontaktlærer
 • Frida Sneeggen - fagarbeider
 • Malin Engdal - fagarbeider
4. trinn

4. trinn skoleåret 20/21

 • Per Arnesen - trinnleder og kontaktlærer
 • Vibeke Gresseth - kontaktlærer
 • Espen Andersen - faglærer
 • Linn Therese Jørgensen - fagarbeider
5. trinn

5. trinn skoleåret 20/21

 • Kirsti Sætre Nårud - trinnleder
 • Rita Skjulsvik - kontaktlærer
 • Line Christofersen - kontaktlærer
 • Tai Arstad - kontaktlærer
6. trinn

6. trinn skoleåret 20/21

 • Bodil Schunemann - trinnleder og kontaktlærer
 • Kim Rune Skjervstad - kontaktlærer
 • Kirsti Saltnes - kontaktlærer
 • Anne Marit Høiseth - fagarbeider
7. trinn

7. trinn skoleåret 20/21

 • Lars Erling Killingberg - Trinnleder og kontaktlærer
 • Rozbeh Moadel Mojedehi - kontaktlærer
 • Espen Andersen - faglærer

Tilbud fra lag og foreninger

Trondheim kommunale kulturskole

Trondheim kommunale kulturskole har et rikt kulturtilbud. I dette dokumentet kan du se hvilken undervisning som finnes i nærheten av deg.

Trondheim kommunale kulturskole

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Stavset skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 14.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006