Områdeplan Litlgråkallen - Kobberdammen - Fjellsetra

Områdeplan Litlgråkallen - Kobberdammen - Fjellsetra

Oversiktskart, materiale til sluttbehandling, vedtatt plan, konsekvensutredning og anleggsbeskrivelse for Gråkallen vinterpark.

Konsekvensutredning

Etterutredning

Anleggsbeskrivelse fra skiklubbene

Kartlegging av kulturminner

Vedlegg 6.1 Arkeologiske undersøkelser

Sist oppdatert: 29.04.2021

A03-P1-EPI006