Hjem Helse og omsorgPsykisk helseRask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

EnglishEnglish version
Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling for angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Behandlingstilbudet er basert på anerkjente og virksomme terapimetoder som eksempelvis kognitiv atferdsterapi.

Du kan være aktuell for rask psykisk helsehjelp dersom:

 • Du ikke har behov for akutt helsehjelp
 • Du er over 18 år
 • Du ikke mottar eller er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • Du ikke mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse

Til studenter: Dersom du er student i Trondheim, ber vi om at du først undersøker om det kan være aktuelt for deg å benytte seg av Studentsamskipnaden i Trondheim (SIT) sine tjenester knyttet til psykisk helse.

På grunn av smittevernhensyn vil kontakt med Rask psykisk helsehjelp foregå på video eller telefon i tiden fremover.

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, kontakter du oss ved å sende inn kontaktskjema.

Kontaktskjema

Du vil da bli oppringt for en samtale for å finne ut om vi er rette tilbud for deg. Vi ringer deg mellom kl. 09.00 og 15.00 fra telefonnummer 91 61 37 75.

Dersom du trenger veiledning til utfylling av skjema kan du ringe oss på telefonnummer 91 61 37 75 mellom kl. 12.00-12.30.

Vår besøksadresse er Holtermanns veg 70 (Trondheimsporten) 9. etasje.

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i tilbudene på grunn av koronasituasjonen.

Tilbud

Introkurset - Rask psykisk helsehjelp

I starten av all terapi er det viktig å få kunnskap og en felles forståelse av ulike begrep som for eksempel nedstemthet, angst, bekymringer, stress, selvhevdelse eller søvnvansker. Ofte er det slik at søvn, angst og nedstemthet henger nært sammen, og det er derfor viktig å lære litt om alle disse delene, samt teknikker for å endre uhensiktsmessige mønster knyttet til dette.

Introkurset er undervisningsbasert og bygger på kognitiv terapi. Vi tenker at å ikke alltid ha det bra er normalt og en del av livet, men når plagene begynner å gå utover livskvalitet og daglig fungering kan det være lurt å gjøre noen justeringer. Kunnskapen du får her vil derfor være gjenkjennelig for mange, da det handler om hvordan vi fungerer psykisk alle sammen. Teknikkene du lærer vil også kunne ha en forebyggende effekt, slik at du senere i livet kan stoppe en uheldig utvikling på et tidligere tidspunkt.

Introkurset tilbys som et selvstendig kurs eller som en del av behandling.

Praktisk informasjon

Smittesituasjonen avgjør om kurset avholdes med fysisk oppmøte i våre lokaler eller digitalt, dette vil det bli gitt beskjed om i forkant.

Introkurset går over fire uker og består av en samling pr uke. Det blir ledet av to terapeuter. Vi har plass til opptil 25 deltagere på hvert kurs. Kursmateriell vil bli utdelt første kursdag.

Dersom du tenker at kurset kan være noe for deg kan du ta kontakt med oss ved å sende inn skjema for påmelding til introkurs.

Dato for neste kurs

 • 1. kursdag torsdag 15. april 2021, kl. 09.00-11.00
 • 2. kursdag torsdag 22. april 2021, kl. 09.00-11.00
 • 3. kursdag torsdag 29. april 2021, kl. 09.00-11.00
 • 4. kursdag torsdag 6. mai 2021, kl. 09.00-11.00
Angstbehandling

Angst er en følelse som kan trigges i ulike situasjoner. Når graden av angst blir så høy at det går utover livskvaliteten din, kan det være lurt å få hjelp. I kurset “Fake it ´til you make it! - Kurs i å håndtere angstplager” lærer du hva angst er og hva som opprettholder angsten. Videre vil du lære teknikker for å møte angsten på en mer hensiktsmessig måte ved å justere på tanke- og handlingsmønsteret. I gruppen trenger du ikke si så mye om hvorfor du har det som du har det, da vi heller fokuserer på å dele erfaringer med de ulike øvelsene.

Kurset baserer seg på kognitiv terapi og ledes av to terapeuter, og det er plass til 8 deltakere. Du vil få utdelt kursmateriell ved oppstart. Etter fjerde samling kan du selv vurdere om du ønsker å fortsette eller om du vil avslutte. Hvis du fortsetter vil de siste tre samlingene fokusere på håndtering av bekymring.

Neste kurs starter tirsdag 13.04.21 og vil holdes ukentlig fra kl. 09.00-11.30.

NB: Dersom smittesituasjonen tilsier at vi ikke kan møtes fysisk vil kurset gjennomføres digitalt.

Søvngruppe

Søvngruppe kan passe for personer som har vansker med å få sove, våkner for tidlig, eller har mange oppvåkninger i løpet av natten

Alle som melder interesse vil bli oppringt for en samtale om sine søvnproblemer, og få mer informasjon om behandlingen.

Samlingene holdes i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

Om gruppen

Behandlingen i gruppen består av undervisning og veiledning og det er plass til inntil åtte deltakere. Metodikken som benyttes er basert på kognitiv atferdsterapi og det legges opp til at hver enkelt jobber med innholdet på egenhånd mellom samlingene. Metoden kan oppleves krevende fordi man i en oppstartsfase vil tilbringe mindre tid i sengen.

Gruppen passer ikke for personer som

 • jobber i turnus med nattarbeid
 • har rusproblemer
 • får behandling i spesialisthelsetjenesten
 • har søvnapné eller narkolepsi

Neste kurs starter 6. april 2021.

Kurs i mestring av depresjon

Gruppeform

‘Kurs i mestring av depresjon’ er bygd på evidensbasert kognitiv-atferdsterapeutisk metodikk etter mal fra ‘kurs i mestring av depresjon’ i programmet assistert selvhjelp.

Gruppen driftes av tre kognitive terapeuter.

Tid, sted og varighet

Torsdager fra 12-14 med 6 ukers varighet, første gruppe starter 08. april. Inntil videre vil gruppa avholdes digitalt grunnet smittevernhensyn. Mer informasjon om dette vil bli gitt til den enkelte kursdeltager.

Gruppens innhold

Kursformen består av psykoedukasjon (undervisning) og diskusjoner (erfaringsutveksling) i samlet gruppe, man velger selv hvor mye man ønsker å dele av egne erfaringer. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med hjemmeoppgaver mellom samlingene, alle hjemmeoppgaver vil bli presentert i forkant og drøftet i etterkant. Egenjobbing er viktig for et godt resultat.

Typiske tema vi jobber med er eksempelvis:

Grubling og bekymring, hva er depressiv tenking og hva er det som opprettholder den? Hva menes med tankefeller og hvordan bryte ‘onde sirkler’. Typisk hjemmeoppgave kan være å jobbe med grunnleggende teknikker som vil bli gjennomgått i kurset.

Hvem passer gruppen for?

Gruppen passer for personer som har symptomer tilsvarende mild til moderat depresjon, som er i stand til å møte regelmessig til kurssamlinger og til å jobbe med hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Personer med alvorlig depresjon vil oftest ha behov for andre tilbud.

Kurs i mestring av stress og belastninger

Hvem er kurset for?

Kurset er for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastning. Hva som oppleves som belastning er individuelt og kan endres over tid. Belastninger kan oppstå på ulike arenaer, og knyttes til forskjellige livssituasjoner.

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, stress og mestring. På kurset jobbes det med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. For å få best mulig utbytte av kurset er det lagt opp til stor grad av egenaktivitet. Dette dreier seg om øving i metoder og teknikker på kursdagene samt hjemmeoppgaver.

Målet med kurset

På kurset lærer du metoder og teknikker for å bedre egen mestringsevne. Målet er å mestre belastningen på en slik måte at den oppleves som kontrollerbar eller håndterlig.

Metode

Kurset er basert på kognitiv terapi, og kunnskap om stress, belastning og mestring er sentral del av innholdet i kurset.

Praktisk informasjon

Kurset blir ledet av kognitiv terapeuter, går over seks ganger og hver samling er på to timer. Det er vanligvis 8-10 deltakere på hvert kurs. Kursmateriellet er internettbasert, og det gis ut en individuell kode til hver enkelt på første samling. Det forutsettes at en har noe datakunnskaper, og tilgang til nettbrett eller datamaskin.

Oppstart neste kurs

11. mai. Ukentlige samlinger over 6 uker, tirsdager kl 12.30-14.30.

Smittesituasjonen avgjør om kurset avholdes med fysisk oppmøte i våre lokaler eller digitalt, dette vil det bli gitt beskjed om i forkant.

Individuell behandling

Veiledet selvhjelp / Veiledet internettbehandling

Veiledet selvhjelp er et tilbud der du og din terapeut blir enige om et selvhjelpsprogram som gir økt kunnskap og teknikker for å håndtere ulike psykiske utfordringer. Metoden er fleksibel ved at du kan jobbe med programmet på egenhånd når det passer, kombinert med ukentlig telefonveiledning fra din terapeut med fokus på modulen du har jobbet med siden sist. Det tilbys forskjellige programmer for et bredt spekter av ulike psykiske vansker.

Endringsfokuserte samtaler / Samtalebehandling

Kognitiv terapi i form av samtaler handler i stor grad om å få hjelp til å sortere, bli bevisst og lære teknikker for å håndtere tanker og følelser på en mer hensiktsmessig måte. I samtalene vil du sammen med en terapeut få veiledning knyttet til dette, samt konkrete hjemmeoppgaver for å teste ut teknikkene i dine omgivelser. Vi kan tilby opp til 7 samtaler, og vurderer fortløpende effekt og nytte. Ofte kombineres samtaler med andre tilbud som kurs eller veiledet selvhjelp.  

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol og/eller andre rusmidler

Vi tilbyr samtaler og kan:

 • gi råd og veiledning
 • kartlegge problem
 • ha endringsfokuserte samtaler
 • bistå i kontakt med øvrig hjelpeapparat

For samarbeidspartnere

Dersom du er samarbeidspartner (fastlege, saksbehandler i helse- og velferd o.l) og vil vite mer om rask psykisk helsehjelp, kan du sende inn ønske om å bli oppringt.

Klage på tjenester

Du kan klage om du ikke er fornøyd med tjenestene du mottar.

Du kan også kontakte ombudet for helse, omsorg og oppvekst.

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006