Hjem Helse og omsorgPsykisk helseRask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling for angst, lettere depresjonsplager, begynnende alkohol-/rusproblemer eller søvnproblemer. Eksempler på dette kan være panikkangst, nedstemthet og grubling, overdreven bekymring, stressrelaterte problemer og søvnvansker.

Behandlingstilbudet er basert på anerkjente og virksomme terapimetoder som eksempelvis kognitiv atferdsterapi.

Du kan være aktuell for rask psykisk helsehjelp dersom:

 • Du ikke har behov for akutt helsehjelp
 • Du er over 18 år
 • Du ikke mottar eller er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • Du ikke mottar kommunale tjenester relatert til psykisk helse

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, vil vi at du kontakter oss ved å sende inn kontaktskjema.

Kontaktskjema

Du vil da bli oppringt for en samtale for å finne ut om vi er rette tilbud for deg. Vi ringer deg mellom kl. 12 og 15 fra telefonnummer 916 13 775.

Vår besøksadresse er Holtermanns veg 70 (Trondheimsporten) 9. etasje.

Vi gjør oppmerksom på at det kan skje endringer i tilbudene på grunn av koronasituasjonen.

Tilbud

Introkurset - Rask psykisk helsehjelp

I starten av all terapi er det viktig å få kunnskap og en felles forståelse av ulike begrep som for eksempel nedstemthet, angst, bekymringer, stress, selvhevdelse eller søvnvansker. Ofte er det slik at søvn, angst og nedstemthet henger nært sammen, og det er derfor viktig å lære litt om alle disse delene, samt teknikker for å endre uhensiktsmessige mønster knyttet til dette.

Introkurset er undervisningsbasert og bygger på kognitiv terapi. Vi tenker at å ikke alltid ha det bra er normalt og en del av livet, men når plagene begynner å gå utover livskvalitet og daglig fungering kan det være lurt å gjøre noen justeringer. Kunnskapen du får her vil derfor være gjenkjennelig for mange, da det handler om hvordan vi fungerer psykisk alle sammen. Teknikkene du lærer vil også kunne ha en forebyggende effekt, slik at du senere i livet kan stoppe en uheldig utvikling på et tidligere tidspunkt.

Introkurset tilbys som et selvstendig kurs eller som en del av behandling.

Praktisk informasjon

Introkurset går over fire uker og består av en samling pr uke. Det blir ledet av to terapeuter. Vi har plass til opptil 30 deltagere på hvert kurs. Kursmateriell vil bli utdelt første kursdag.

Dersom du tenker at kurset kan være noe for deg kan du ta kontakt med oss ved å sende inn skjema for påmelding til introkurs.

Kurset blir avholdt på Olavsgården i Thoning Owesens gate 20

Dato for neste kurs

 • 1. kursdag torsdag 12. november, kl. 09 - 11
 • 2. kursdag torsdag 19. november kl. 09 - 11
 • 3. kursdag torsdag 26. november kl. 09 - 11
 • 4. kursdag torsdag 3. desember kl. 09 - 11
Søvngruppe

Søvngruppe kan passe for personer som har vansker med å få sove, våkner for tidlig, eller har mange oppvåkninger i løpet av natten

Alle som melder interesse vil bli oppringt for en samtale om sine søvnproblemer, og få mer informasjon om behandlingen.

Samlingene holdes i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

Dato for neste gruppe: 13. oktober 2020

Om gruppen

Behandlingen i gruppen består av undervisning og veiledning og det er plass til inntil åtte deltakere. Metodikken som benyttes er basert på kognitiv atferdsterapi og det legges opp til at hver enkelt jobber med innholdet på egenhånd mellom samlingene. Metoden kan oppleves krevende fordi man i en oppstartsfase vil tilbringe mindre tid i sengen.

Gruppen passer ikke for personer som

 • jobber i turnus med nattarbeid
 • har rusproblemer
 • får behandling i spesialisthelsetjenesten
 • har søvnapné eller narkolepsi
Kurs i mestring av stress og belastninger

Hvem er kurset for?

Kurset er for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastning. Hva som oppleves som belastning er individuelt og kan endres over tid. Belastninger kan oppstå på ulike arenaer, og knyttes til forskjellige livssituasjoner.

Hva går kurset ut på?

Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, stress og mestring. På kurset  jobbes det med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. For å få best mulig utbytte av kurset er det lagt opp til stor grad av egenaktivitet. Dette dreier seg om øving i metoder og teknikker på kursdagene samt hjemmeoppgaver.

Målet med kurset

På kurset lærer du metoder og teknikker for å bedre egen mestringsevne. Målet er å mestre belastningen på en slik måte at den oppleves som kontrollerbar eller håndterlig.

Metode

Kurset er basert på kognitiv terapi, og kunnskap om stress, belastning og mestring er sentral del av innholdet i kurset.

Praktisk informasjon

Kurset blir ledet av kognitiv terapeuter, går over seks ganger og hver samling er på to timer. Det er vanligvis 8-10 deltakere på hvert kurs. Kursmateriellet er internettbasert, og det gis ut en individuell kode til hver enkelt på første samling. Det forutsettes at en har noe datakunnskaper, og tilgang til nettbrett eller datamaskin.

Sted: Holtermannsveien 70, 9.etg

På grunn av omstrukturering av våre tilbud utsettes gruppeoppstart til våren 2021.

Kurs i mestring av depresjon

Kurs i mestring av depresjon er bygd på evidensbasert kognitiv-atferdsterapeutisk metodikk og vil bli holdt over 6 ukentlige samlinger a 2,5 timer.

Kursdeltakere får et lite kurshefte ved oppstart som skal brukes for å utføre hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Hvert kurs består av en kursgruppe på inntil 12 kursdeltakere. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og bruker kurshefte mellom samlingene. Egenjobbing er viktig for et godt resultat.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for personer som sliter med mild til moderat depresjon, som er i stand til å møte regelmessig til kurssamlinger og til å jobbe med hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Personer med alvorlig depresjon vil oftest ha behov for andre tilbud.

Kursene holdes i Holtermannsveien 70, 9. etasje.

På grunn av omstrukturering av våre tilbud utsettes gruppeoppstart til våren 2021.

Kurs i bedre selvfølelse

Kurset egner seg for deg som strever med lavt selvbilde, dårlig selvtillit og som har lite tro på deg selv. Det passer de fleste som kjenner på psykisk ubehag (i lav/moderat grad) og på utilfredshet i hverdagen. Målet er at kurset skal kunne bistå kursdeltakerne til større bevissthet om seg selv og med egne utfordringer. Målet er også at du skal bli tryggere på deg selv, bli mer kjent med og bedre til å ivareta egne behov. Kurset er ikke et behandlingstilbud for deg med omfattende psykiske vansker. Er du i tvil om kurset vil passe for deg kan du ta kontakt og få mer informasjon.

Tema vi tar opp i kurset

 • Selvfølelse, selvkritikk og hvordan forbedre lav selvfølelse.
 • Hvordan forstå og hvordan håndtere ubehagelige følelser.
 • Tilfør makt i eget liv, unngå å havne i den utmattende offerrollen.
 • Bli bedre kjent med og bedre til å ta vare på egne indre behov.

Kurset er bygget på evidensbaserte metoder innen kognitiv terapi og teorier innen mindfulness og emosjonsfokusert terapi.

Vi tar inn ca 10 kursdeltakere til hvert kurs. Kursformen består av noe undervisning, diskusjoner i samlet gruppe og i smågrupper. Det legges opp til at kursdeltakerne jobber med praktiske øvelser og leser relevant litteratur mellom samlingene. Jobbing hjemme mellom ukesamlingene er viktig for å oppnå et godt resultat etter kursukene.

Kurslengde 6 uker, ukesamlinger a 2,5 timer

Kurssted: Holtermannsveien 70

På grunn av omstrukturering av våre tilbud utsettes gruppeoppstart til våren 2021.

Individuell behandling

Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling i form av en metode kalt veiledet selvhjelp. Metoden innebærer jobbing med egen problematikk gjennom bruk av et nettbasert selvhjelpsprogram, parallelt med jevnlig telefonveiledning fra kognitiv terapeut i en definert periode. Det inneholder informasjon, øvelser og oppgaver, og legger opp til aktiv jobbing med egen problematikk. Tilbudet inneholder egne program for angst, depresjon, søvnproblemer, bekymring og stress/belastning.

Forskning på veiledet selvhjelp tyder på at det har god behandlingseffekt på psykiske helseplager som eksempelvis angst og depresjon.

Samtaleterapi kan også tilbys med inntil sju samtaler, dersom veiledet selvhjelp ikke er aktuelt som behandlingsform.

Samtaletilbud til deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol og/eller andre rusmidler

Er du eller andre i ferd med å utvikle et rusmiddelproblem? Bekymret for eget eller andres bruk av alkohol, narkotika eller tabletter?

Vi tilbyr samtaler og kan:

 • gi råd og veiledning
 • kartlegge problem
 • ha endringsfokuserte samtaler
 • bistå i kontakt med øvrig hjelpeapparat

For samarbeidspartnere 

Dersom du er samarbeidspartner (fastlege, saksbehandler i helse- og velferd o.l) og vil vite mer om rask psykisk helsehjelp, kan du sende inn ønske om å bli oppringt.

Klage på tjenester

Du kan klage om du ikke er fornøyd med tjenestene du mottar.

Du kan også kontakte ombudet for helse, omsorg og oppvekst.

Sist oppdatert: 23.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006