Hjem Kultur og fritidFor deg som er støttekontakt eller fritidsassistent

For deg som er støttekontakt eller fritidsassistent

Koronaråd til støttekontakter og fritidsassistenter

Obligatorisk opplæring i smittevern for støttekontakter og fritidsassistenter - frist 1. november

Til fritidsassistenter og støttekontakter i Trondheim kommune:

I samarbeid med kommuneoverlegen gjenåpner vi støttekontaktordningen i sin fulle bredde, forutsatt at alle parter følger grunnpilarene i smittevernet og gjennomfører vedlagt opplæring:

  1. Syke personer skal ikke delta
  2. God hygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer

Det betyr:

Alle må gjennomføre vedlagt opplæring INNEN 01.11.2020.

Gå til opplæring i smittevern for støttekontakter og fritidsassistenter

Støttekontakt må ta ansvar for god hånd- og hostehygiene for seg selv og bruker, hvis bruker ikke evner å ivareta dette selv.

Dersom du har behov for hånddesinfeksjon eller munnbind i oppdraget, kan du hente dette i Dronningens gt 1b (kan hentes maks 4 per gang). Dette registrerer dere på utlagt liste.

Hvis fysisk nærhet under 1 m er nødvendig for å kunne utføre oppgaven/rollen som støttekontakt, er det greit med fysisk kontakt så lenge det er begrenset til så få personer som mulig.

Det anbefales utendørsaktiviteter hvis mulig. Dette vil bli enda viktigere alternativ ved økende smitte i Trondheim/samfunnet.

Gjennomført opplæring godtgjøres med 1 time (registreres i HR-portalen/timeliste med merknad “smittevernopplæring”).

Gjenåpning av aktiviteter

Nå er det endelig klart for å starte opp med fritidsaktiviteter for barn, unge og voksne! Det er fremdeles nødvendig å forholde seg til råd og retningslinjer for smittevern som gjelder til enhver tid. Vi ber dere sette dere godt inn i disse før dere starter opp med aktivitet.

Smittevern er for tiden på gult nivå:

  • ingen med symptomer på sykdom / luftveisinfeksjoner skal være med i aktivitetene, det gjelder både fritidsassistenter og deltakere.

  • det skal være mulig å ha god håndhygiene. Enten tilgang til såpe og vann eller håndsprit.

  • alle skal holde minst 1 meter avstand til hverandre.

  • det skal gå minst 10 dager etter hjemkomst fra utlandet før du kan møte på jobb som fritidsassistent / starte i oppdraget som støttekontakt.

  • ROS-analyse og tiltaksplaner for gruppeaktiviteter skal oppdateres før oppstart.

Det er viktig at alle følger med på lokale og nasjonale myndigheters råd og retningslinjer. Er du i tvil om du kan utføre oppdraget ditt eller gjøre jobben, ber vi deg ta kontakt med din kontaktperson hos Kulturenheten for å avklare dette.

Koronaråd for ansatte i Trondheim kommune

Koronaråd fra Trondheim kommune

Regjeringens temasider for korona

FHIs temaside for korona

Mer omfattende informasjon om ulike temaer

Her er noen tips til ting å gjøre sammen.

Kulturenheten har også laget en site med tips til aktiviteter.

Det er viktig å følge med på den generelle informasjonen som blir gitt til kommunens innbyggere som ligger ute på Trondheim kommunes hjemmeside.

Hvis du tror du kan være smittet, ring din fastlege. Dersom du ikke får tak i din fastlege, ring legevakt på telefon: 116 117.

Trondheim kommunes informasjonstelefon: 90 50 90 52 (hverdager kl. 08.00-15.30).

Vi ber om at dere følger med på nettsidene og e-post/sms, da endringer kan skje på kort varsel dersom det kommer nye råd/føringer eller oppdateringer. Hvis det er noe du lurer på, ta kontakt med din kontaktperson i Kulturenheten.

 

Praktisk informasjon for deg som er støttekontakt eller fritidsassistent

Her finner du informasjon og praktiske verktøy du trenger når du er støttekontakt eller fritidsassistent.

Er du ikke støttekontakt/fritidsassistent, men har lyst til å bli det? Les mer om hvordan du registrerer deg.

Skjema for rapportering, timelister og egenmelding

NB! Skjema som inneholder sensitive opplysninger må sendes per papirpost eller leveres i Dronningens gate 1b. Skjema uten sensitive opplysninger kan sendes elektronisk.

Timelister skal leveres hver måned. Hvis det går mer enn 30 dager i mellom registreringene, vil du ikke kunne registrere nye timer i HR-portalen. Skjemaene under er pdf-filer. Disse må lastes ned, åpnes/fylles ut i f.eks. Adobe Acrobat Reader (gratis app/program) og lagres.

Rapportskjema sender du på e-post til din kontaktperson.

Timelister sendes til Kulturenheten.

Eventuelt skrives de ut, og sendes med vanlig post/personlig oppmøte.

 

Praktisk informasjon

For støttekontakter

For fritidsassistenter

For støttekontakter & fritidsassistenter

NB! Du må ha bekreftelse på formål med politiattest fra din kontaktperson på Barnekultur før du sender inn.

NB! Politiattest skal være levert før oppdraget starter.

Oversikt over aktivitetstilbud for barn og voksne

 

Utstyr og lokaler som kan bestilles/bookes

Andre aktiviteter

 

Kontakt Kulturenheten

Kontaktinfo til ansatte i Barnekultur

Kontaktinfo til ansatte i Tilrettelagt fritid

Spørsmål vedrørende godtgjøring/registrering av timer i HR-portalen rettes til merkantilt team:

Elin Brattgjerd, telefon 48 28 79 94
E-post: elin.brattgjerd@trondheim.kommune.no

John Haugen, telefon 47 90 72 93
E-post: john-a.haugen@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 23.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006