Investeringer i idrettsanlegg

Investeringer i idrettsanlegg

I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen undersøkt i hvilken grad Trondheim kommune har tilfredsstillende økonomi- og prosjektstyring ved investeringer i idrettsanlegg. For å besvare problemstillingen har revisjonen gjennomført en casestudie av tre av sju ferdigstilte prosjekter i perioden 2019-2021: 

  • Granåsen helse- og arenabygg
  • Leangen hurtigløpsbane
  • Skjermvegen aktivitetspark

Temaene som belyses er investeringsrutiner, beslutningsgrunnlag, organisering, brukermedvirkning, prosjekt- og økonomistyring, rapportering og evaluering.

Konklusjon

Kommunen har på noen områder hatt tilfredsstillende økonomi- og prosjektstyring i de tre undersøkte prosjektene. Det foreligger beslutningsgrunnlag som er forankret i politiske planer og brukermedvirkningen har vært bred i alle prosjektene. Rapporteringen internt og til politisk nivå har vært i tråd med de etablerte rutinene. 

Gjennomgangen viser imidlertid en del svakheter. Prosjektene er blitt vesentlig dyrere sammenlignet med opprinnelige vedtatte investeringsrammer. Utredningen av prosjektene har på enkelte områder vært mangelfulle. Spesielt kunne usikkerhet, risikoforhold og grunnforhold vært utredet bedre. Evaluering av prosjektene er ikke gjennomført. Det er ikke lenger et krav om sluttrapportering til politisk nivå. 

Budsjettene har ikke vært brutt ned på enkeltprosjektene i regnskapssystemet, og det er dermed ikke mulighet for kontroll av budsjett opp mot regnskap i systemet. Det har vært ufullstendig prosjektregnskap i et av prosjektene. De kontrollerte prosjektene viser at det har vært enkelte utfordringer knyttet til kontinuitet og robusthet i prosjektorganisasjonene.

Les rapporten her:

Rapport 7/22-F - Investeringer i idrettsanlegg

Faktaark - Investeringer i idrettsanlegg

Sist oppdatert: 06.12.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward