Trondheim sentralstasjon, gnr/bnr 439/159 m. fl. , detaljregulering r20140024

Klagefrist: 25.05.2019

Trondheim sentralstasjon, gnr/bnr 439/159 m. fl. , detaljregulering r20140024

Overnevnte plan er 27.03.2019 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å gi byen et nytt og attraktivt kollektivknutepunkt. Det legges til rette for ny terminal for jernbane, hurtigbåt og buss. Utviklingen av Trondheim sentralstasjon skal i tillegg bidra til god sentrumsutvikling.

Planen skal bidra til at flere kan arbeide og bo i sentrum, og gi et supplerendetilbud av handel og tjenesteyting til Midtbyen. Planforslaget legger til rette for flere nye offentlige rom,god forbindelse fra Midtbyen til Sjøgangen og Brattøra og en ny flerfunksjonstilpasset bebyggelse i inntil 8 etasjer; kollektivterminal med tilhørende funksjoner, inntil 490 boliger, næring/kontor og forretning, i alt inntil ca. 90.400 m2 BRA.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
- Plankart over grunnen
Planbestemmelser

Tilleggsnotat til sluttvedtaket

Vedlegg til bestemmelsene: 

Helhetsplan Brattøra og Trondheim sentralstasjon

Vedtak og saksfremstilling

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

14/6520

Sist oppdatert: 03.05.2019

Gå til toppen

arrow_upward