Odd Husbys veg og Anders Wigens veg, gnr/bnr 104/7 og 104/1152 m.fl., detaljregulering, r20200008

Klagefrist: 28.12.2020

Odd Husbys veg og Anders Wigens veg, gnr/bnr 104/7 og 104/1152 m.fl., detaljregulering, r20200008

Overnevnte plan er 19.11.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å tilrettelegge for økt utnyttelse av flere eiendommer på Dalgård med utbygging av formålene bolig, forretning og tjenesteyting med tilhørende anlegg og funksjoner.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/35186

Sist oppdatert: 03.12.2020