Arnt Smistads veg, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180007

Klagefrist: 28.10.2018

Arnt Smistads veg, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180007

Overnevnte plan er 06.09.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av Metrobusstasjon i Arnt Smistads veg på Munkvoll. Planen omfatter holdeplasser på hver side av Arnt Smistads veg utformet som kantstopp med tilhørende plattform, fortau, kjøreveg og annen veggrunn.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/29442

Sist oppdatert: 04.10.2018

Gå til toppen

arrow_upward