Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22, detaljregulering, r20150044

Klagefrist: 15.07.2018

Mellomila 79 og 81 og Ilsvikveien 22, detaljregulering, r20150044

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å regulere eksisterende bebyggelse på eiendommene Mellomila 79 og 81 (gnr/bnr 417/100 og 417/98)og Ilsvikveien 22 (gnr/bnr 417/94) til boligformål, med tilhørende arealer for uteopphold og trafikkareal. Planforslaget er utredet for 62 leiligheter. Det er i planarbeidet lagt stor vekt på å sikre byggets antikvariske verdier, samtidig som nye boliger i de eksisterende byggene sikres gode støyforhold.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/40135

Sist oppdatert: 20.06.2018

Gå til toppen

arrow_upward