Østre Rosten, nord for John Aaes veg, Metrobuss strekningstiltak, detaljregulering r20180022

Klagefrist: 28.10.2018

Østre Rosten, nord for John Aaes veg, Metrobuss strekningstiltak, detaljregulering r20180022

Overnevnte plan er 06.09.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å etablere et nytt kollektivfelt for metrobuss i Østre Rosten, i nordgående retning mellom Sentervegen og Tonstad-rundkjøringen. Vegutvidelsen på østre side av Østre Rosten medfører justeringer i de tre kryssene, John Aas veg, Tonstadbrinken og Rostengrenda.
Tonstad-rundkjøringen foreslås utvidet for å oppnå to kjørefelt i sirkulasjonsarealene, for å lette framkommeligheten for Metrobussen

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart 
- Plankart  1 av 2
- Plankart  2 av 2
Planbestemmelser

Vedtak  og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/28478

Sist oppdatert: 04.10.2018

Gå til toppen

arrow_upward