Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg, detaljregulering, r20140021

Klagefrist: 04.02.2018

Rv 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg, detaljregulering, r20140021

Overnevnte plan er 07.12.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny hovedvegstrekning Rv706 Osloveien Sluppen – Sivert Dahlens veg som følger fremtidig behov for standard for alle trafikantgrupper. Planen skal sikre krav til miljø- og trafikksikkerhet langs Osloveien og Nidelvkorridoren.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart:

Plankart over grunnen

Plankart på grunnen

Plankart under grunnen

Bestemmelser

 

Vedlegg til bestemmelsene: 

Formingsveileder

Landskapstegninger

Ytre miljøplan

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

12/17283

Sist oppdatert: 31.01.2018

Gå til toppen

arrow_upward