Strandveien 75, Lade allé 3,9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, detaljregulering, r20150036

Klagefrist: 15.07.2018

Strandveien 75, Lade allé 3,9 og 9B, Ladebekken 11 og 15, detaljregulering, r20150036

Overnevnte plan er 31.05.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Formålet med planarbeidet er å omregulere området fra industriformål til boligformål. Planen åpner for ca. 520 boliger og minimum 1500 m2 forretning eller tjenesteytende virksomhet i deler av bebyggelsens gateetasje mot Ladebekken og i første og andre etasje mot Jarleveien.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/18315

Sist oppdatert: 21.06.2018

Gå til toppen

arrow_upward