Hjem Charlottenlund ungdomsskole
Charlottenlund ungdomskole

Charlottenlund ungdomsskole

Kontakt Charlottenlund ungdomsskole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Covid 19-informasjon til besøkende

Besøkende må registrere seg i administrasjonen ved ankomst og være symptomfrie, praktisere god hånd- og hostehygiene, og holde minst 1 meter avstand til ansatte og elever. 

Se koronainformasjon fra Trondheim kommune.

Åpningstider

Skolen er åpen på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. Ved besøk henvend deg i administrasjonen. Du kan også henvende deg per telefon 72 54 89 60 eller på e-post.

Om skolen 

Charlottenlund ungdomsskole ligger i den østlige delen av Trondheim. Skolen har ca. 500 elever på 8.-10. trinn og 67 ansatte, blant annet også M-basen, som er tilrettelagt skoletilbud på ungdomsskoletrinnet for elever med ulike funksjonsnedsettelser.

Skolen er en universitetsskole og driver sammen med NTNU forskning og utviklingsarbeid, i tillegg til å være en lærerutdanningsarena for lektorstudenter.

Skolen har siden 1999 vært MOT-skole og er med i MOT-programmet Skolen som samfunnsbygger, som har som mål å skape en fellesforstått ansvarlighet for å utvikle ungdoms robusthet og livsmestring.

Vi har en egen Facebook-side hvor du kan se nyheter fra skolehverdagen. Lik oss på Facebook her.

Skolens visjon og verdier

Skolens visjon og verdier Rom for kunnskaping Samarbeide Utforske Medvirke

Skolens visjon er Rom for kunnskaping. Skolens verdier er samarbeide, utforske og medvirke

Administrasjon og ledelse

Oversikt over skolens administrasjon og ledelse

Administrasjonen

Konsulent:
Ellen Holmes Indahl
Telefon: 72 54 89 60
E-post: ellen-holmes.indahl@ou.trondheim.kommune.no

Ledelsen

Rektor/enhetsleder: 
Bjørn Ivar Midjo
Telefon: 924 54 591
E-post: bjorn-ivar.midjo@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 8. trinn:
Hanne Kvam
Telefon: 72 54 89 54
E-post: hanne.kvam@ou.trondheim.kommune.no 

Avdelingsleder 9. trinn:
Ingrid Hertzberg Vestgøte
Telefon: 72 54 89 54
E-post: ingrid.vestgote@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 10. trinn:
Rune Flatås
Telefon: 72 54 89 54
E-post: rune.flatas@ou.trondheim.kommune.no

Spesialpedagogikk og rådgivning

Spesialpedagogisk rådgiver:
Sara Ollestad
Telefon: 72 54 89 53
E-post: sara.ollestad@ou.trondheim.kommune.no

Rådgiver:
Siri Schefte
Telefon: 72 54 89 55
E-post: siri.schefte@ou.trondheim.kommune.no

Avdelinger/trinn

8. trinn

Telefon til trinnkontor: 73 54 89 64

Avdelingsleder: Hanne Kvam

Kontaktlærere:

8A: Anne Grøntvedt, Solfrid Mohn Johansen og Odin Lein Strand

8B: Rita Gjersvold Hage, Åshild Tungen og Henrik Josef Schwarz (vikar for Sigrid Leraand)

8C: Monica Sæther, Ingjerd Fiskvik, Martina Lindgren Kristoffersen og Christoffer Hansen

9. trinn

Telefon til trinnkontor: 73 54 89 62

Avdelingsleder: Ingrid Hertzberg Vestgøte

Kontaktlærere:

9A: Espen Wangen, Line Strømsvik Kristiansen og Steffen Skrogstad Hanssen (vikar for Marianne Ilstad)

9B: Ingrid Solem, John Dinesen og Mari Ytterhus Utengen

9C: Mari Løkken Erichsen, Øystein Fareth, Trude Stokkan Haugen, Mia Stubhaug og Siri Hamnes

10. trinn

Telefon til trinnkontor: 73 54 89 67

Avdelingsleder: Rune Flatås

Kontaktlærere:

10A: Ola Fossum, Geir Gangstad og Aino Indergård

10B: Bjarte Mongstad, Gunvor Wendel og Amund Sand Semmingsen

10C: Jarl Henrik Larsen, Jon Erik Skjulsvik og Ane Opdøl Kopreitan

M-basen

M-basen

M-basen er et tilrettelagt undervisningstilbud på ungdomsskoletrinnet for inntil fire elever med ulike funksjonsnedsettelser. M-en i navnet står for begrepet mangfold. Tilbudet er åpent for elever fra hele Trondheim som har behov for særskilt tilrettelegging hele eller deler av skoledagen.

M-basen har et utvidet skoletilbud med åpningstid mellom klokka 07.30 og 16.30, med blant annet tilbud om ledsaging i drosje dersom det er behov for det. Kjernetiden for undervisning er mellom klokka 09.00 og 15.00.

Ansatte ved basen har høyskoleutdanning eller fagarbeiderutdanning innenfor helse og pedagogikk, flere med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Baseleder er Mette Sørensen Stordahl.

 

Nyheter

Her finner du nyheter fra det som skjer på skolen

Nyheter fra skoleåret 2020/2021 kan du finne på vår Facebook-side.

Informasjon fra skolen

 Dokumenter, skriv og informasjon

Ordensreglement

Trondheim kommunes ordensreglement

Skolens ordensregler

Handlingsplan for elevenes skolemiljø

Skolens handlingsplan for ivaretakelse av elevenes psykososiale skolemiljø.

Handlingsplan for elevens psykososiale læringsmiljø

Føring av fravær på vitnemålet

Informasjon om føring av fravær på vitnemålet

 Søknad om permisjon

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom.

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

Inntil tre dager: Søknad sendes inn i Meldeboka til kontaktlærer, og kontaktlærer kan innvilge permisjonen.

Mer enn tre dager: Søknad sendes skolen på dette skjemaet.

Skolehelsetjenesten

 Skolehelsetjenesten på Charlottenlund 

Skolehelsetjenesten er underlagt Barne- og familietjenesten (BFT) i Østbyen bydel i Trondheim kommune. 

Helsesykepleier ved Charlottenlund ungdomsskole er Tuva Kjelsrud Kulvik, telefon 916 72 225

Helsesykepleier har tilstedeværelse på skolen alle dager fra kl. 09.00-15.00, unntatt tirsdager.

Fysioterapeut: Anne Ragna Aarli

Ergoterapeut: Grethe Ulvik

Skolelege: Sara T Lundseng

Program for 2020/2021:

8. trinn:

 • Klasseseminar med tema God Helse.
 • Utfylling av helseskjema og individuell måling av vekt og høyde.
 • Tilbud om individuell oppfølgingssamtale. 

Informasjon om oppstart blir gitt foresatte via Meldeboka.

9. trinn:

 • Helsesykepleier har helseopplysning om seksuell helse.

10. trinn:

 • Boostrix poliovaksine
  • Påfyll av kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
  • Gjennomføres i høstsemesteret.
  • Informasjon blir gitt til foresatte på forhånd.

FAU, Brukerråd og Elevråd

 FAU

Leder for FAU ved Charlottenlund ungdomsskole er Nina Giorgia Skaugstad.

Møtereferater:

FAU er tilsluttet FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, som er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen.

Brukerråd

Brukerråd består av rektor, representanter fra FAU og Elevrådet.

Brukerråd 2020/2021:

 • Rektor: Bjørn Ivar Midjo
 • Foreldrerepresentant:
 • Foreldrerepresentant:
 • Elevrådsrepresentant:
 • Elevrådsrepresentant:
Elevråd

Kontaktlærer for elevrådet skoleåret 2020/2021 er Lars Korbøl Nordtveit

Elevrådsleder er...

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Charlottenlund ungdomsskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 05.10.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006