Charlottenlund ungdomsskole

Charlottenlund ungdomskole

Kontakt Charlottenlund ungdomsskole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstider

Skolen er åpen på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. Ved besøk henvend deg i administrasjonen. Du kan også henvende deg per telefon 72 54 89 60 eller på e-post.

Om skolen

Charlottenlund ungdomsskole ligger i den østlige delen av Trondheim. Skolen har ca. 500 elever på 8.-10. trinn og 67 ansatte, blant annet også M-basen, som er tilrettelagt skoletilbud på ungdomsskoletrinnet for elever med ulike funksjonsnedsettelser.

Skolen er en universitetsskole og driver sammen med NTNU forskning og utviklingsarbeid, i tillegg til å være en lærerutdanningsarena for lektorstudenter.

Skolen har siden 1999 vært MOT-skole og er med i MOT-programmet Skolen som samfunnsbygger, som har som mål å skape en fellesforstått ansvarlighet for å utvikle ungdoms robusthet og livsmestring.

Vi har en egen Facebook-side hvor du kan se nyheter fra skolehverdagen. Lik oss på Facebook her.

Skolens visjon og verdier

Skolens visjon og verdier Rom for kunnskaping Samarbeide Utforske Medvirke

Skolens visjon er Rom for kunnskaping. Skolens verdier er samarbeide, utforske og medvirke.

Administrasjon og ledelse

Oversikt over skolens administrasjon og ledelse

Administrasjonen

Konsulent:
Ellen Holmes Indahl
Telefon: 72 54 89 60
E-post: ellen-holmes.indahl@ou.trondheim.kommune.no

Ledelsen

Rektor/enhetsleder:
Bjørn Ivar Midjo
Telefon: 92 45 45 91
E-post: bjorn-ivar.midjo@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 8. trinn:
Ingrid Hertzberg Vestgøte
Telefon: 72 54 89 54
E-post: ingrid.vestgote@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 9. trinn:
Rune Flatås
Telefon: 72 54 89 54
E-post: rune.flatas@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 10. trinn:
Hanne Kvam
Telefon: 72 54 89 54
E-post: hanne.kvam@ou.trondheim.kommune.no

Spesialpedagogikk og rådgivning

Spesialpedagogisk rådgiver:
Ina Nonstad Rismark
Telefon: 72 54 89 53
E-post: ina.rismark@trondheim.kommune.no

Rådgiver:
Siri Schefte
Telefon: 72 54 89 55
E-post: siri.schefte@ou.trondheim.kommune.no

Avdelinger/trinn

8. trinn

Telefon til trinnkontor: 72 54 89 67

Avdelingsleder: Ingrid Hertzberg Vestgøte

Kontaktlærere:

8A: Marianne Ilstad, Øystein Fareth, Vilde Sandbu (vikar for Mia Stubhaug) og Siri Hamnes

8B: Mari Løkken Erichsen, Gunvor Wendel og Espen Wangen

8C: John Dinesen, Mari Ytterhus Utengen, Martina Lindgren Kristoffersen

9. trinn

Telefon til trinnkontor: 72 54 89 64

Avdelingsleder: Rune Flatås

Kontaktlærere:

9A: Ola Fossum, Amund Sand Semmingsen og Line Strømsvik Kristiansen

9B: Jon Erik Skjulsvik, Elise Myklebust og Sigrid Leraand

9C: Jarl Henrik Larsen, Trude Stokkan Haugen og Ane Opdøl Kopreitan

9D: Geir Gangstad og Hedvig Meisfjord

10. trinn

Telefon til trinnkontor: 72 54 89 62

Avdelingsleder: Hanne Kvam

Kontaktlærere:

10A: Anne Grøntvedt, Solfrid Mohn Johansen og Odin Lein Strand

10B: Rita Gjersvold Hage, Åshild Tungen og Bjarte Mongstad

10C: Monica Sæther, Ingjerd Fiskvik, Lars Korbøl Nordtveit og Christoffer Hansen

M-basen

M-basen

M-basen er et tilrettelagt undervisningstilbud på ungdomsskoletrinnet for inntil fire elever med ulike funksjonsnedsettelser. M-en i navnet står for begrepet mangfold. Tilbudet er åpent for elever fra hele Trondheim som har behov for særskilt tilrettelegging hele eller deler av skoledagen.

M-basen har et utvidet skoletilbud med åpningstid mellom klokka 07.30 og 16.30, med blant annet tilbud om ledsaging i drosje dersom det er behov for det. Kjernetiden for undervisning er mellom klokka 09.00 og 15.00.

Ansatte ved basen har høyskoleutdanning eller fagarbeiderutdanning innenfor helse og pedagogikk, flere med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Baseleder er Mette Sørensen Stordahl.

Bilde av sanserommet

Elev og lærer utforsker fjæra

Gangen er pyntet

Stemning på sanserommet

Ballbinge

Trampoline

Ridetur

Nyheter

Her finner du nyheter fra det som skjer på skolen

Nyheter fra skoleåret 2021/2022 kan du finne på vår Facebook-side.

Informasjon fra skolen

Dokumenter, skriv og informasjon

Skoleregler

Forskrift om skoleregler for Trondheim kommune

Trondheim kommunes ordensreglement

Skoleregler Charlottenlund ungdomsskole

Handlingsplan for elevenes skolemiljø

Skolens handlingsplan for ivaretakelse av elevenes psykososiale skolemiljø.

Handlingsplan for elevens psykososiale læringsmiljø

Føring av fravær på vitnemålet

Informasjon om føring av fravær på vitnemålet

Søknad om permisjon

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom.

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

Inntil tre dager: Søknad sendes i Vigilo til kontaktlærer, og kontaktlærer kan innvilge permisjonen.

Mer enn tre dager: Søknad sendes skolen via skjema i Vigilo.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Charlottenlund

Skolehelsetjenesten er underlagt Barne- og familietjenesten (BFT) i Østbyen bydel i Trondheim kommune.

Helsesykepleier ved Charlottenlund ungdomsskole er Tuva Kjelsrud Kulvik, telefon 91 67 22 25

Helsesykepleier har tilstedeværelse på skolen alle dager fra kl. 09.00-15.00, unntatt tirsdager.

Fysioterapeut: Anne Ragna Aarli,

Ergoterapeut: Sandra Charlotte Karlsen

Skolelege: Sebastian André Thun

FAU, Brukerråd og Elevråd

FAU

Leder for FAU ved Charlottenlund ungdomsskole er Ingrid Handå Bysveen.

FAU er tilsluttet FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, som er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen.

Brukerråd

Brukerråd består av rektor, representanter fra FAU og Elevrådet.

Elevråd

Kontaktlærer for elevrådet skoleåret 2022/2023 er Siri Ludvigsen.

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Charlottenlund ungdomsskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021050

Sist oppdatert: 07.09.2022

021050

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006