Hjem Dragvoll helse- og velferdssenter
Dragvoll helse- og velferdssenter

Dragvoll helse- og velferdssenter

Kontakt Dragvoll helse- og velferdssenter

Se kart

Hvem er vi?

Dragvoll helse- og velferdssenter ligger i flotte omgivelser på Dragvoll med utsikt utover Strinda og fjorden. Senteret åpnet i august 2013.

Det er to sykehjemsavdelinger ved senteret; 1. etg og 2. etg. Her bor  32 beboere i hver etasje. Beboerne hos oss har langtidsplasser med vedtak om heldøgns omsorg. Alle beboerne har ferdig møblerte enerom med eget bad. Takheis i alle rom.

Hver avdeling er inndelt i 4 fløyer med 8 beboere i hver fløy. Hver fløy har egen felles stue og kjøkken.

Hver beboer har egen primærkontakt.

Hvor er vi?

Besøksadressen vår er: Gamle Jonsvannsveg 51 på Dragvoll

Bussforbindelser: Fra sentrum kan du ta buss nummer 24 til14 og gå av på holderplass Høiseth buss nummer 3 holdeplass Edvard Bulls veg ved Dragvoll NTNU på Dragvoll.

Velkommen til oss!

Hva kan vi tilby?

 • 2 sansehager og egen tursti rundt senteret
 • ett sanserom i hver etasje
 • sertifisert livsgledehjem
 • velferdsteknologi
 • felles storstue: "Opplevelsesrommet" som også kan leies. Ta kontakt på e-post for mer informasjon om utleie: dragvoll-helse.postmottak@trondheim.kommune.no
 • frisør og fotpleie på faste dager
 • helhetlig pasientforløp (felles kvalitetsstandard i Trondheim kommune)
 • engasjerte og kompetente ansatte

Informasjon til pårørende og beboere

Smittevern

Smittevernrutiner ved besøk hos Dragvoll og Charlottenlund HVS pga Covid-19 pr 02.09.20:
 
Etter litt prøving fram og tilbake og manglende gode besøksrom, velger vi nå følgende retningslinjer for besøk ved Dragvoll og Charlottenlund hvs.
 1. Besøkende (max 2 personer - dersom det ikke foreligge veldig god grunn til annet) kan komme på besøk uten å avtale på forhånd. Men før man slipper inn skal man bli spurt om

  1. har du symptomer som kan ligne på Covid-19, eks vond hals, rennende nese, hoste m.m.?

  2. har du vært å reist i utlandet siste 14 dager?

  3. Har du vært i indre Østfold eller Oslo de siste 14 dagene? (Hvis ja ved dette, men nei på symptomer kan man slippe inn - men skal da bruke munnbind)

  4. Har du siste 14 dager vært sammen personer som har mistanke om at de kan være smittet?

  5. Hvis nei på disse spørsmålene kan man komme inn på besøk.

 2. Hvis man slipper inn skal man skrive seg inn i loggboken som ligger rett innenfor hovedinngangen, i tilfelle behov for smittesporing, og man skal sprite hender godt før man går rett til rommet til den man skal besøke. Det er selvfølgelig også mulig å ta med beboerne ut, men vi ønsker da at man unngår steder hvor det er risiko for smitte.

 3. Vi som bistår beboerne ønsker å ha et godt samarbeid med alle besøkende og vi har tillit til at dere følger retningslinjene som er anbefalt med 1 meters avstand og god håndhygiene ved hele besøket.

 4. Vi har også tillit til at dere avslutter besøket hvis beboer blir sliten eller på annen måte trenger å være alene.

Beboerkonto og praktisk informasjon

Enheten oppretter en konto til beboeren ved Dragvoll helse- og velferdssenter. En konto på beboer søkes opprettet i DnB som disponeres av fullmaktshavere på kontoret ved Dragvoll helse- og velferdssenter. Kontoen skal erstatte kontantbruk for småhandel til beboere. Den kan brukes for eksempel til frisør, fotpleie, samt ved klessalg og lignende.

Praktisk bruk av konto avtales mellom beboer/pårørende/verge og fullmaktshavere på kontoret.

For at enheten skal kunne forestå disponering har beboer/pårørende/verge ansvar for at det alltid finnes tilgjengelige midler til det løpende behovet. Det føres eget regnskap på beboerkontiene.

Ved spørsmål angående beboerkonto, ta kontakt med Eva Lagodmos på tlf 95 00 31 00 eller på epost:eva.lagodmos@trondheim.kommune.no

Velkomsthefte med praktisk informasjon vedrørende merking av klær, vasking av tøy, primærkontakt, daglige rutiner osv. på Dragvoll helse- og velferdssenter.

Aktiviteter på Dragvoll helse- og velferdssenter

Vi har underholdning og aktiviteter gjennom hele året for våre beboere. Dette blir organisert av våre to aktivitører. De fleste arrangementer vil foregå på dagtid. Pårørende som ønsker å delta på tilstelninger og arrangementer er hjertelig velkommen til det. Informasjon om aktiviteter vil komme på informasjonstavler på avdelingene, i inngangspartiet og vi sender ut sms til alle hovedpårørende om juletreff og sommerfest.

Informasjon om dødsfall

I henhold til Trondheim kommunes regelverk skal rommet, som hovedregel, være tilgjengelig for ny beboer innen 24 timer etter dødsfall. Vi ber derfor om at alle eiendeler blir hentet og rommet ryddet så fort som mulig.

Skifteattest må foreligge før sykehjemmet kan utlevere den avdødes verdisaker (penger, smykker). Unntak er ektefelle.

Pårørende bestemmer selv hvilket begravelsesbyrå de vil benytte.

Lyst til å være frivillig hos oss? Du er velkommen

Vi trenger frivillige! Er du glad i å lese for andre? Har du lyst på en turvenn? Trives du med å gi til noen som trenger det?

Hvis du har lyst eller du vet om noen; ta kontakt på 
epost: dragvoll-helse.postmottak@trondheim.kommune.no eller telefon 72 54 84 40

Brukerrådet vårt

Medlemmer i brukerrådet ved Dragvoll HVS

Serviceerklæring

Serviceerklæring-hva kan du forvente av oss

Se Facebook-siden vår

Vår facebook side

Bilder

Dragvoll helse- og velferdssenterPasient maler naturbildeTur på LianvannetDans på OpplevelsesstuaUng i jobb, på turTur til Voll GårdLivsgelde for eldreStiftelsen Livsglede for EldreLivsglede på OpplevelsesstuaPasient spiller shuffelboardBlomster i sansehagenPasienter maler påskeegg til påske Fra sansehagenKunst i det offentlige romBlomster utenfor Dragvoll HVSSansehageSykkeltur for ansatt og pasient

Besøksrutiner under korona

Les våre besøksrutiner som er utarbeidet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret? 

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde. 

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.  

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag. 

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Dragvoll helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon administrasjon: 72 54 84 40

Telefaks: 72 54 84 41

Epost: dragvoll-helse.postmottak@trondheim.kommune.no

Kontakt informasjon 1. etg:
Telefon: 72 54 84 44/ 958 40 096
Avdelingsleder Tone Cecilie Lund
E-post: tone-cecilie.lund@trondheim.kommune.no

Kontakt informasjon 2. etg:
Telefon: 72 54 84 50/ 920 32 308
Vikarierende avdelingsleder Ellen Sofie Persen
E-post: ellen.persen@trondheim.kommune.no

Besøksadresse: 
Gamle Jonsvannsveien 51
7048 Trondheim

Postadresse:
Trondheim kommune
Dragvoll helse- og velferdssenter
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Org.nr.
942110464

Bedriftsnr.
899072162

Tk org.kode
053750

Enhetsleder: Asbjørn Strømmen
Telefon: 911 12 786
E-post: asbjorn.strommen@trondheim.kommune.no

Administrasjonen: 
Eva Lagodmos - konsulent
Telefon: 950 03 100
E-post: eva.lagodmos@trondheim.kommune.no

Tonje Fagervoll - sekretær
E-post: tonje.fagervoll@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 24.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006