Hoeggen skole

Hoeggen skole

Kontakt Hoeggen skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om Hoeggen skole

Hoeggen skole er en ungdomsskole som ligger på Vestlia i bydelen Nardo/Lerkendal. Skolen ble bygget i 1982 og inneholder både små og store undervisningsarealer.

Skolen har i dag 450 elever og 42 ansatte. Skolen har spesielt fokus på elevmiljø og kultur som drivkraft for læring, grunnleggende ferdigheter samt klasseledelse.

Bestilling av skolemelk og -frukt

Foresatte kan gå inn på lenkene under, logge seg inn og legge inn bestilling for skoleåret 2023-2024.

Trinnene

8. trinn

Trinnkalender med periodeplaner

Avdelingsleder: Ann-Karin Nikolaisen

Kontaktlærere:

 • 8A: Amund Bollingmo Vingelen, Petter Prestvik Knutsen, Terese Amalie Wendelborg
 • 8B: Bjørn Owe Ytterhaug, Liv Hege Hasfjord, Bertine Louise Vik
 • 8C: Christer Brå Johansen, Leif Rune Pedersen, Andre Olafsen Elman
9. trinn

Trinnkalender med periodeplaner

Trinn: Ida Sofie Johansen til og med 30.09.2023

Avdelingsleder fra og med 01.10.2023: Sverre Vikhammermo

Kontaktlærere:

 • 9A: Ida Sofie Johansen, Ingunn Selseth Landrø, Kenneth Fossbakken Jakobsen
 • 9B: Hannah Regine Width, Thomas Viken, Anne Lotte Ringstad
 • 9C: Marit Melhuus, Katrine Søvik Rødseth, Lise Greger Hagen
10. trinn

Trinnkalender med periodeplaner

Avdelingsleder: Liv Bergliot Olsen

Kontaktlærere:

 • 10A: Synne Hångmann, Martine Ranum Lehn, Knut-Eirik Ledang
 • 10B: Nina Hafsmo, Bjarte Eliassen, Eirik Nerland
 • 10C: Ann-Helen Kjøde, Espen Nyberg Granaune, Øivind Estensen

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste på Hoeggen skole

Helsesykepleiere

Nye helsesykepleier fra og med mandag 28.08. Vi har nå helsesykepleier til stede hver dag. 

Linn Skatvold Grøntvedt, telefon 90 03 67 53, e-post  linn.skatvold@trondheim.kommune.no 
 
Torill Ahlstrøm, telefon 90 03 67 53, e-post: torill.ahlstrom@trondheim.kommune.no 

Helsesykepleier er tilgjengelig for elevene på skolen

 • Mandag kl. 08.00-15.30
 • Tirsdag kl. 08.00-15.30
 • Onsdag kl. 08.00-15.30
 • Torsdag kl. 08.00-15.30
 • Fredag  kl. 08.00-15.30

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Hoeggen skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Skolehelsetjenestens faste oppgaver og tilbud

 • 8. trinn: Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt) Helseopplysning i klasse
 • 9. trinn: Psykisk helsedag
 • 10. trinn: Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV), Ung i dag - Temadag seksuell helse
 • Deltagelse, veiledning og informasjon på foreldremøter.

Terskelen for å ta kontakt er lav og målet er et godt samarbeid til elevenes beste. Det er mulig å legge igjen beskjed i administrasjonen på skolen hvis helsesøster ikke er til stede.

Ved flytting eller bytte av skole er rutinen at barnets helsejournal følger barnet til ny skole. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål knyttet til dette.

FAU

Leder for FAU inneværende skoleår er Malin Lyngstad.

FAU kan kontaktes på e-post: hoeggenfau@gmail.com

Møtereferater

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hoeggen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 031020

Sist oppdatert: 28.08.2023

031020

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M