Hjem Hoeggen skole
Hoeggen skole

Hoeggen skole

Kontakt Hoeggen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om Hoeggen skole

Hoeggen skole er en ungdomsskole som ligger på Vestlia i bydelen Nardo/Lerkendal. Skolen ble bygget i 1982 og inneholder både små og store undervisningsarealer. I skoleåret 2020-2021 er vi på interimskole på Brøset da Hoeggen er under rehabilitering. Skolen har i dag 400 elever og 43 ansatte. Skolen har spesielt fokus på elevmiljø og kultur som drivkraft for læring, grunnleggende ferdigheter samt klasseledelse. Uttrykksfag som drama, dans, nysirkus, teatersport, film/foto, webdesign og andre kunstfag er høyt prioritert. 

Bestilling av skolemelk og -frukt 

Foresatte kan gå inn på lenkene under her, logge seg inn og legge inn bestilling for  skoleåret 2020-2021.

 

Trinnene

8. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Trinnleder: Rikart Nyheim

Kontaktlærere:

8A: Bjørn Owe Ytterhaug, Eiri Sve, Roberta Grønningen

8B: Astrid Lothe, Thomas Viken, Espen Nyberg Granaune (for Astrid Hamarheim)

8C: Christer Brå Johansen, Anine Harila

9. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Avdelingsleder: Liv Bergliot Olsen

Kontaktlærere:

9A: Liv Bergliot Olsen, Ida Sofie Johansen, Amund Bollingmo Vingelen

9B:Jens Winsnes, Hannah Regine Width, Lise Greger Hagen

9C: Marit Melhuus, Eirik Klakegg Thorsen, Kristian Sandkjernan

10. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Avdelingsleder: Håvard Kløften

Kontaktlærere:

10A: Ann-Karin Nikolaisen, Nina Hafsmo, Bjarte Eliassen, Anette Greger Norheim

10B: Mari Elise Baustad, Leif Rune Pedersen, Eirik Nerland

10C: Ingunn Selseth Landrø, Øivind Estensen, Knut Eirik Ledang

Rådgivningstjeneste
Skolehelsetjeneste på Hoeggen skole

Helsesykepleier: Ingvild Meyer

Arbeidstider Hoeggen skole: mandag, tirsdag og torsdag kl. 08.00 - 15.30

Telefonnummer: 416 46 492

E-post: ingvild.meyer@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Hoeggen skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Skolehelsetjenestens faste oppgaver og tilbud

8. trinn:
Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt) Helseopplysning i klasse

9. trinn:
Psykisk helsedag

10. trinn:
Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV)
Ung i dag - Temadag seksuell helse

Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

Terskelen for å ta kontakt er lav og målet er et godt samarbeid til elevenes beste. Det er mulig å legge igjen beskjed i administrasjonen på skolen hvis helsesøster ikke er til stede.

Ved flytting eller bytte av skole er rutinen at barnets helsejournal følger barnet til ny skole. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål knyttet til dette.

FAU

Møtereferater

06.03.2019

12.02.2019

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hoeggen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004