Hoeggen skole

Hoeggen skole

Kontakt Hoeggen skole

Se kart

TK-kode: 031020

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om Hoeggen skole

Hoeggen skole er en ungdomsskole som ligger på Vestlia i bydelen Nardo/Lerkendal. Skolen ble bygget i 1982 og inneholder både små og store undervisningsarealer.

Skolen har i dag 404 elever og 43 ansatte. Skolen har spesielt fokus på elevmiljø og kultur som drivkraft for læring, grunnleggende ferdigheter samt klasseledelse.

Bestilling av skolemelk og -frukt

Foresatte kan gå inn på lenkene under her, logge seg inn og legge inn bestilling for skoleåret 2021-2022.

Trinnene

8. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Trinnleder: Rikart Nyheim

Kontaktlærere:

 • 8A: Synne Hångmann, Martine Ranum Lehn, Knut Ledang
 • 8B: Eirik Nerland, Andrea Elman, Bjarte Eliassen
 • 8C: Ann-Helen Kjøde, Øivind Estensen, Espen Granaune
9. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Avdelingsleder: Håvard Kløften

Kontaktlærere:

 • 9A: Bjørn Owe Ytterhaug, Elin Ludvigsen, Roberta Grønningen
 • 9B: Mari Baustad, Astrid Hamarheim, Leif Rune Pedersen
 • 9C: Anine Harila, Christer Brå Johansen
10. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Avdelingsleder: Liv Bergliot Olsen

Kontaktlærere:

 • 10A: Ida Sofie Johansen, Liv Bergliot Olsen, Amund Vingelen
 • 10B: Jens Winsnes, Lisa Greger Hagen, Hannah Regine Width
 • 10C: Ingunn Selseth Landrø, Marit Melhuus, Nina Hafsmo

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste på Hoeggen skole

Helsesykepleier

Ingvild Meyer

Helsesykepleier er tilgjengelig for elevene på skolen

 • Mandag kl. 08.00-15.30
 • Tirsdag kl. 08.00-15.30
 • Torsdag kl. 08.00-15.30
 • Fredag i partallsuker kl. 08.00-15.30

Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Hoeggen skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Skolehelsetjenestens faste oppgaver og tilbud

 • 8. trinn: Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt) Helseopplysning i klasse
 • 9. trinn: Psykisk helsedag
 • 10. trinn: Vaksinasjon mot difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV), Ung i dag - Temadag seksuell helse
 • Deltagelse, veiledning og informasjon på foreldremøter.

Terskelen for å ta kontakt er lav og målet er et godt samarbeid til elevenes beste. Det er mulig å legge igjen beskjed i administrasjonen på skolen hvis helsesøster ikke er til stede.

Ved flytting eller bytte av skole er rutinen at barnets helsejournal følger barnet til ny skole. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål knyttet til dette.

FAU

Møtereferater

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hoeggen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 031020

Sist oppdatert: 29.04.2022

031020

A03-P1-EPI006