Hjem Hoeggen skole

Hoeggen skole

Kontakt Hoeggen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Om Hoeggen skole

Hoeggen skole er en ungdomsskole som ligger på Vestlia i bydelen Nardo/Lerkendal. Skolen ble bygget i 1982 og inneholder både små og store undervisningsarealer. Skolen har i dag 412 elever og 43 ansatte. Skolen har spesielt fokus på elevmiljø og kultur som drivkraft for læring, grunnleggende ferdigheter samt klasseledelse. Uttrykksfag som drama, dans, nysirkus, teatersport, film/foto, webdesign og andre kunstfag er høyt prioritert. Skolen har årlig en kulturfestival som er et resultat av satsingen på kulturfag.

Bestilling av skolemelk og -frukt 

Foresatte kan gå inn på lenkene under her, logge seg inn og legge inn bestilling for  skoleåret 2019-2020.

Eksamen

Forberedelsesdager til eksamen er obligatoriske

Datoer skriftlig eksamen:

 • Mandag 18.05.: Forberedelse matematikk
 • Tirsdag 19.05.: Matematikk
 • Tirsdag 19.05.: Forberedelse engelsk
 • Onsdag 20.05.: Engelsk
 • Mandag 25.05.: Forberedelse norsk
 • Tirsdag 26.05.: Norsk hovedmål
 • Onsdag 27.05.: Norsk sidemål

Datoer muntlig eksamen:

 • Tirsdag 02.06.: Forberedelse gruppe 1
 • Onsdag 03.06.: Muntlig eksamen gruppe 1
 • Torsdag 04.06.: Forberedelse gruppe 2
 • Fredag 05.06.: Muntlig eksamen gruppe 2

Trinnene

8. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Trinnleder: Hillevi Stavnes

Kontaktlærere:

8A: Liv Bergliot Olsen, Ida Sofie Johansen, Bjørn Owe Ytterhaug

8B: Per Wangen, Jens Winsnes, Hannah Regine Width

8C: Kristian Sandkjernan, Marit Melhuus, Andrea Olafsen Elman

9. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Avdelingsleder: Rikart Nyheim

Kontaktlærere:

9A: Ann Karin Nikolaisen, Bjarte Eliassen, Nina Hafsmo

9B: Leif Rune Pedersen, Mari Baustad, Eirik Nerland

9C: Ingunn Selseth Landrø, Øivind Estensen, Knut Eirik Ledang

10. trinn

Trinnkalender med ukeplaner

Avdelingsleder: Håvard Kløften

Kontaktlærere:

10A: Synne Hångmann, Thomas Viken, Christer Brå Johansen

10B: Astrid Hamarheim, Eiri Sve, Anne Lotte Ringstad

10C: Elin Elvebakk Ludvigsen, Lise Greger Hagen

Rådgivningstjeneste
Skolehelsetjeneste på Hoeggen skole

Helsesykepleier: Ingvild Meyer

Arbeidstider Hoeggen skole: mandag, tirsdag og fredag kl. 08.00 - 15.30

Telefonnummer: 416 46 492

E-post: ingvild.meyer@trondheim.kommune.no

Skolehelsetjenesten består av helsesøster, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesøster tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Hoeggen skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Skolehelsetjenestens faste oppgaver og tilbud

8. trinn:
Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt) Helseopplysning i klasse

9. trinn:
Psykisk helsedag

10. trinn:
Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV)
Ung i dag - Temadag seksuell helse

Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

Terskelen for å ta kontakt er lav og målet er et godt samarbeid til elevenes beste. Det er mulig å legge igjen beskjed i administrasjonen på skolen hvis helsesøster ikke er til stede

FAU

Møtereferater

06.03.2019

12.02.2019

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hoeggen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 21.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006