Hjem Lade skole

Lade skole

Kontakt Lade skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Trondheimsskolene

Skolen vår

Lade skole ligger i den østlige delen av Trondheim, på Ladehalvøya. Skolen har for tiden 547 elever fordelt på 1.-10. trinn.

Vi er for tiden lokalisert på tidligere Ringve v.g.s. mens bygging av nye Lade skole skjer på vår opprinnelig adresse i Ladehammerveien.

Nyheter

Leverandør av Meldebok har noen utfordringer

Mottaksskole

Informasjon om oppstart av mottaksskole på Lade

Rett før vinterferien ble Lade skole forespurt om å ta imot ei mottaksgruppe for barn i skolealder som nettopp har kommet til Norge. Den opprinnelige planen var oppstart til høsten, men på grunn av manglende kapasitet på de andre skolene som har mottaksgrupper, var det et sterkt behov for å få etablert en gruppe her ved Lade allerede nå.

Med god hjelp av koordinatorer fra Fagenhet for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, fikk vi etablert et undervisningsrom i de gamle tannlegelokalene ved 9. trinn. I tillegg fikk vi rekruttert lærer internt: Lena Sæter, som har vært faglærer på 3. og 4. trinn, gikk inn i stillinga som kontaktlærer for mottakselevene fra uke 9. Vi har også fått mye god hjelp av rektor og avdelingsleder på Kattem skole. De er veilederskole for oss, og skal gi oss det vi måtte trenge av støtte og hjelp på veien. De har lang erfaring med mottaksgrupper, og sitter med verdifull kompetanse som de deler med oss. I tillegg har vi etablert et samarbeid med http://dembra.no/ : demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og utenforskap i skolen.

Til sammen er det 12 elever i mottaksgruppa: 5 på 2. trinn, 1 på 3. trinn, 2 på 4. trinn, 2 på 5. trinn og 2 på 7. trinn. Fire av elevene kommer fra Eritrea, resten fra Syria. Elevene skal ha ca. halvparten av undervisninga si i mottaksgruppa, og hovedfokus vil da være norskopplæring. De resterende timene skal de være sammen med trinnet sitt. Normalt vil de gå i mottaksgruppa i 1 år, eller så lenge som det er nødvendig for at de lærer seg språket godt nok til å følge ordinær undervisning (maksimum 2 år).

4 av elevene hører til Lade skolekrets, og skal fortsette å gå her etter at de er ferdige i mottaksgruppa. De resterende hører til Lilleby skolekrets.

Så langt har dette vært en veldig positiv opplevelse for oss som har vært involvert i prosessen. Familiene er glade og takknemlige for å få muligheten til å starte på nytt i fredelige Norge, og vi på Lade skole føler oss privilegerte som får lov til å gjøre en forskjell for disse menneskene. Elevene har vært positive fra første stund (de syns dette er veldig spennende), og har tatt imot de nyankomne på en forbilledlig måte.

Når det gjelder hva dere foreldre kan bidra med, så har saken vært oppe i FAU, hvor det kom mange konstruktive og positive innspill. I tillegg er også samarbeidsgruppa for trygt oppvekstmiljø på Lade kobla på. Ellers oppfordrer vi alle til å bidra til inkludering på de arenaene der det er naturlig. Inviter gjerne barna hjem på besøk etter skoletid!

Avdelingslederne vil ellers informere om mottaksgruppa på vårens foreldremøter.

Skolens administrasjon

Skolens administrasjon

Sentralbord 72 54 49 00

Rekor: Bente Moholt - e-post, telefon 72 54 49 02 / 952 63 914

Telefon til avdelingsledere er 72 54 49 03
Avdelingsleder 1.- 4. trinn: Lene skjølsvik - e-post 
Avdelingsleder 5.- 7. trinn Torunn Singstad- e-post
Avdelingsleder 8.- 10. trinn: Marius Bjerkaas - e-post
Avdelingsleder SFO: Iren Steinsvik - e-post Tlf. 91760259

Merkantil:

  • Hanne Malmo Blomberg - e-post
  • Ellen Holmes Indahl - e-post

Nye Lade skole

 

Bygging av nye Lade skole

Vi tok i bruk vår splitter nye skole høsten 2018. 

Utsmykking av Lade skole - kunst og kunstnere

Planer og rutiner

Råd og Utvalg

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fremmer foreldrenes felles interesser ovenfor skolen. Hva vi jobber med kan du se i referatene og vedtektene nederst på siden. Har du barn ved skolen og ønsker å engasjere deg så ta kontakt med oss. FAU består av minimum en klassekontakt fra hvert trinn, andre foreldre som velger å engasjere seg, samt FAU-styret.

 Møtereferat FAU

 

Navn

Epost

Rolle

Håvard Skrogstad

hs@imaginer.no

Leder FAU

Karina Lund

kp.massasje@gmail.com

Nestleder FAU

Berit Dahl

berit_dahl@hotmail.com

 

Christer Sandvik

csnd@me.com

 

Dina Hestnes

d_i_hestnes@hotmail.com

 

Egil Stenhaug Strand

egil.stenstrand@gmail.com

 

Iuliana Mariana Hussein

iuliana.hussein@ntnu.no

 

Katrine Bjørlo Antonsen

katanton@hotmail.com

 

Kristel Antine Helland-Hansen

kristel.helland.hansen@coperio.no

 

Marthe Juliussen

marthe.juliussen@gmail.com

 

Ottar Dahle

odahle@online.no

 

Ragnhild Elisabeth Nedland

ragnhild.nedland@gmail.com

 

SFO

SFO har sommerstengt i uke 28 og 29.

 Se egen side for SFO

Eksamen, sluttvurdering og fravær

Se egen side om eksamen, sluttvurdering og fravær

Skolekorps og idrettslag

Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleiere (tidl. helsesøster)

1.-7. trinn

Tilstedeværelse på onsdag i like uker, og hver torsdag og fredag.

8.-10. trinn

Tilstedeværelse hver mandag.

 

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lade skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 14.01.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?