Hjem Okstad skole

Okstad skole

Kontakt Okstad skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Skole

Okstad skole ligger i Kroppanmarka og har elever fra 1. til 4. klassetrinn. Fra 5. klassetrinn forflyttes elevene til Sjetne skole for å fullfører sitt 10 årige skoleløp i  Trondheim kommune. Vi er inne i en utbyggingsprosess, og fra høsten 2020 vil skolen ha elever fra 1. til 7.trinn.

Skolen ligger ikke langt fra Nedre Leirfoss og Nidelva.

Vår nærmeste barnehage er Kroppanmarka barnehager som består av to barnehager: Okstad barnehage og Okstadveien barnehage.

Fravær på 3 dager eller mer søkes digitalt på denne nettsiden. 

Okstad skole bruker meldeboka, og du finner den her. 

Pedagogisk profil

Grunntanker i hverdagen for oss som har tilknytning til Okstad skole

OVERORDNA MÅL

Et godt sted å være – er et godt sted å lære

Okstad skole er en 1 - 4 skole som skal ha arbeidsfokus på begynneropplæring med utgangspunkt i Opplæringsloven L-06 og de til enhver tid gjeldende fagplaner og føringer fra sentralt og lokalt hold. Dette gjelder så vel innhold som metode.

Det fysisk aktive barnet står sentralt. Av den grunn fokuseres det bl.a. på Uteskolen som skal binde sammen fysisk aktivitet, opplevelse og kunnskapslæring gjennom utfordring og nysgjerrighet på ulike arena.

Skolen ser arena skole og SFO som viktige deler i en helhetstenkning. Ansattes samhandling blir derfor avgjørende i arbeidet med å nå oppsatte mål.  

Nyheter

Her finner du presentasjonen om Nettvett  fra Storforeldremøtet.

SFO

Åpningstid for SFO er kl 07.15 – 16.30.

Kontaktinformasjon Okstad SFO:

SFO-basen 72 54 91 57

Turtelefon 911 22 874

Avdelingsleder SFO:

Bente Petersen 72 54 91 53/971 86 968

E-post: bente.petersen@ou.trondheim.kommune.no 

Her kan du lese mer om hverdagen vår

Helsesøster

Helsesøster: Laila Krogstad

Kontortid: Onsdager kl 08.30 -15.00

Telefon: 908 46 082

E-post: laila.krogstad@trondheim.kommune.no

NB! For å ivareta personvern/taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss. 

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver
 • Førskole/1.trinn:

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte. 
Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel evt. syn.

 • 2.trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

 • 3.trinn:

Høyde- og vektmåling
Helseopplysning i gruppermed tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, hygiene, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep

 • 5. Trinn:

Helseopplysning i grupper med tema: pubertet. 

 • 6.trinn:

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR). 

 • 7.trinn:

Vaksinasjon: HPV (mot livmorhalskreft, jenter).
Deltagelse på foreldremøter, ansvarsgruppemøter og andre møter etter behov, ønske og kapasitet.

 Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av Barne-og familietjenesten (BFT). Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og evt. videre henvisning.

Skolehelsetjenesten har et tverrfaglig samarbeid med skole, rådgivende skolelege, BFT tiltak/forvaltning, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, fastlege og 2.linjetjenesten der det er behov for det.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter)i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i skolehelsetjenesten. 

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten  
 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

FOR-2003-04-03-450

 • Veileder for helsestasjon - og skolehelsetjenesten:

Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

 • Kommunedelplan for helsefremmende og forebyggende arbeid, barn og unge, Folkehelseplan 2012-2016.
 • Pasient- og brukerrettighetsloven:

Pasient- og brukerrettighetsloven

FAU

1.trinn:

Jannike Olufsen Granamo

Jenny Caroline Wusthoff Linder

2.trinn:

Wenche Kristin Setten Werstad

Torill Grønmo

3.trinn:

Silje Merethe Hansen

Sveinung Sexe

4.trinn:

Helene Kirkhus Lian

Barbara Graczyk

Nyttige lenker

Salaby

Multi

Salto

Mylder

Quest (Lokus)

Kor'Arti

Elle Melle

Skolefrukt

Skolemelk

Utleie

Det er mulig å leie SFO og storsal. Lokalene egner seg til: 

 • Dans
 • Kor
 • Kurs, undervisning
 • Idrett, trening
 • Filmvisning

Leie av lokaler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Okstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 11.09.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?