Okstad skole

Okstad skole

Kontakt Okstad skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Skole

Okstad skole er en 1-7 skole som ligger landlig til i Kroppanmarka. Vi er ca. 200 elever, der ca. 100 har SFO-plass. Vår nærmeste barnehage er Kroppanmarka barnehager som består av Okstad barnehage og Okstadveien barnehage.

Vi tilbyr et variert og spennende SFO-tilbud, der leken står i sentrum. Vi har nyrenovert SFO-avdeling og et spennende og variert uteområde.

Skolen prioriterer uteskole og IKT høyt.I forbindelse med innføring av ny læreplan er vi med på prosjektet Skapende aktivitet i klasserommet.

Fravær på 3 dager eller mer søkes digitalt på denne nettsiden.

Okstad skole bruker meldeboka, og du finner den her.

Ferie og fridager

Siste skoledag før jul 2022 er onsdag 21. desember. Første skoledag i 2023 er mandag 2. januar.

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Pedagogisk profil

Grunntanker i hverdagen for oss som har tilknytning til Okstad skole

Overordna mål

Et godt sted å være – er et godt sted å lære

Okstad skole er en 1-7-skole. Skolen jobber etter læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 og de til enhver tid gjeldende fagplaner og føringer fra sentralt og lokalt hold. Dette gjelder så vel innhold som metode.

Det fysisk aktive barnet står sentralt. Av den grunn fokuseres det blant annet på Uteskolen som skal binde sammen fysisk aktivitet, opplevelse og kunnskapslæring gjennom utfordring og nysgjerrighet på ulike arena.

Skolen ser arena skole og SFO som viktige deler i en helhetstenkning. Ansattes samhandling blir derfor avgjørende i arbeidet med å nå oppsatte mål.

SFO

Åpningstid for SFO er kl. 07.15-16.30.

Planleggingsdager SFO skoleåret 2021/22: 12. og 13. august 2021, 28. januar og 27. mai 2022. Det vil i tillegg bli en dag til, men den er ikke datofestet enda.

Kontaktinformasjon Okstad SFO

SFO-basen, telefon 91 12 28 74

Avdelingsleder SFO

Therese Selbæk, 92 28 34 81 / 72 54 91 57

E-post: therese.selbek@ou.trondheim.kommune.no

Her kan du lese mer om hverdagen vår

Brio togbane som er lagt på gulvetFotballbane

Malt skilt med teksten vær forsiktig med kjøkkenhagen

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon skolehelsetjenesten ved Okstad

Helsesykepleier: Laila Krogstad, telefon 90 84 60 82
E-post: laila.krogstad@trondheim.kommune.no
Til stede på skolen tirsdag, onsdag og fredag

Fysioterapeut: Linda Sund, telefon 48 13 47 56
E-post: linda-sivertsen.sund@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut: Victoria Amalie Magne, telefon 94 79 55 85
E-post: victoria.amalie.magne@trondheim.kommune.no

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Utleie

Det er på grunn av korona-situasjonene begrenset utleie.

Leie av lokaler

Ved spørsmål om utleie kontakt Unni Amdal på tlf 72 54 91 50 eller okstad-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Nå som Okstad skole er 1-7 skole, spiller FAU en viktig rolle for å bidra til å utvikle nye tradisjoner som bidrar til trivsel og godt skolemiljø.

Typiske arbeidsoppgaver for FAU er:

 • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
 • Samarbeide med skolens ledelse og lærerne
 • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
 • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig
 • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Som FAU-representant ved Okstad skole sitter man for to år av gangen.

Kontaktinfo: fau.okstadskole@gmail.com

Det er mulig å søke midler fra FAU for gjennomføring av sosiale aktiviteter på trinnene. Fyll ut søknad og send til FAU.

1. trinn

 • Kenneth Dalbakk
 • Ørjan Strømme

2. trinn

 • Kine Holan Bjerkan
 • Mari Wendelborg Gil

3. trinn

 • Wenche Kristin Setten Werstad
 • Berit Stærkær

4. trinn

 • Anita Skyldstad
 • Silje Maria Eriksen

5. trinn

 • Bente Nordseth
 • Kine Selnes Mediaa

6. trinn

 • Ingunn Balstad
 • Arild Høydal

7. trinn

 • Janne Kulbrandstad
 • Amin Said

Nyttige lenker

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Okstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061060

Sist oppdatert: 15.11.2022

061060

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004