Brundalen helse- og velferdssenter

Inngangsparti og fasade av Brundalen helse- og velferdssenter

Kontakt Brundalen helse- og velferdssenter

Se kart

Velkommen til Brundalen helse- og velferdssenter

Brundalen er et stort helse- og velferdssenter med 80 beboere fordelt på fire etasjer, som igjen er delt opp i ti mindre enheter med tilhørende kjøkken, spiseplass og stue med utgang til en trivelig overbygd terrasse.

Vi ligger idyllisk plassert i enden av en vei, omgitt av en frodig hage med turstier, lysthus, blomster, busker og frukttrær.

Brundalen er et godt etablert og veldrevet helse- og velferdssenter med mange dyktige og dedikerte ansatte som har vært her over tid, og i den grad det lar seg gjøre, forsøker vi å sette sammen de ulike fløyene med beboere som vi håper kan finne glede i hverandre.

Brundalen helse- og velferdssenter har tilbud om frisør på faste dager og fotpleie etter avtale.

Vi er en godkjent lærebedrift.

Livsgledehjem

Vi er et livsgledehjem, dette innebærer at den enkelte beboers kulturelle, åndelige og sosiale behov er satt i system på lik linje med medisinering, ernæring og andre fysiske behov. Ukentlig arrangerer vi ulike sosiale aktiviteter som konserter og utflukter mm. Det er en stor fellesstue i hver etasje som benyttes til felles aktiviteter og de ukentlige arrangementer. Vi har to aktivitører på huset.

Praktisk informasjon

Bussen stopper rett utenfor og vi kan tilby gratis parkeringsplass til de som har behov for det.

Benytt hovedinngangen ved ekspedisjonen. Døren er åpen fra 08.00-15.30 mandag til fredag. Ellers bruk porttelefonen til høyre for hovedinngang, så åpner personalet til dere.

Har du lyst eller vet om noen som ønsker å bidra som frivillig her på Brundalen, så tar vi med glede imot flere. Ta kontakt på e-post.

Følg oss på Facebook, Brundalen helse- og velferdssenter.

Brukerråd

Brukerrådet er en arena for dialog, et sted for fruktbart samarbeid mellom ansatte og pårørende. Her kan det utveksles synspunkter, erfaringer, verdier og fagkunnskap for at tjenestekvaliteten skal bli basert på et bredest mulig grunnlag. Veien til kommunens øverste ledelse skal være kort.

Brukerrådet på Brundalen HVS har møter 4-6 ganger per år, og arrangerer blant annet et pårørendemøte en gang i året. Medlemmene i brukerrådet for 2018 er:

Sommerfest 2017Mozell i fin stettglass til sommerfesten SommerblomsterBeboer nyter sol og sommerSykkeltur med beboereTur til Voll gård med livsgledeelever og beboereSittegruppe i en av fellestuene våreEn av våre tre fellesstuerFellesstueSittegruppe ved hovedinngangen

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

  • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
  • Tilrettelegge for større arrangement
  • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
  • Arrangere aktivitet i fellesareal
  • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Brundalen helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Kontaktpersoner

  • Enhetsleder Astrid Lidbom, telefon 95 26 37 36
  • Avdelingsleder Elisabeth Ler Støland, telefon 97 99 62 70
  • Avdelingsleder May Helen Solum, telefon 47 51 85 98
  • Konsulenter Kristin Markussen og Jannicke Williamssen, telefon 72 54 12 00/02/32.

TK-kode: 023710

Sist oppdatert: 20.09.2022

023710

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI004