Hjem Hjorten helse- og velferdssenter
Hjorten helse- og velferdssenter

Hjorten helse- og velferdssenter

Kontakt Hjorten helse- og velferdssenter

Se kart

Aktuelt

For å søke om plass ved Hjorten helse- og velferdssenter henvender du deg til helse- og velferdskontoret i din bydel.

Hjorten helse- og velferdssenter er todelt og består av en sykehjemsavdeling og aktivitetssenter i samme bygning. Sykehjemsavdelingen har 38 store rom med egne bad fordelt på 2., 3. og 4. etasje. En egen heis sørger for lett adkomst til etasjene. I 4. etasje har vi takterrasse/sansehage og hage i bakgården med frukttrær.

Vi har vært Livsgledehjem siden 2015.

Hjorten aktivitetssenter for seniorer har lokaler i 1. etasje. Dette er et dagsenteret med tilbud til hjemmeboende.

Vi har lokaler til utlån for mindre arrangementer for beboerne ved sykehjemmet.

Hjorten HVS har 2 sykehjemsleger som er her hver onsdag. Vi har vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, aktivitør, servicemedarbeider.

Hjortens historie

Les historien til Hjorten HVS

Ilen Menighets Alders- og Sykehjem ble bygget i årene 1966-1967 på initiativ fra Ilen menighet, frivillige lag og organisasjoner i bydelen.

Sykehjemmet ble total renovert og ombygget i 2004-2005. Navnet ble da også endret til IMS Hjorten Omsorgssenter. Navneendringen er begrunnet kulturelt og historisk da trebygningene som sto på tomta inntil de ble revet i 1961, rommet "forlystelsesstedet Hjorten".

Hjorten Omsorgssenter ble åpnet igjen i september 2005 og ligger vakkert til ved enden av Ila parken. Senteret er integrert i den omliggende bebyggelsen på en fin måte og har kort gangavstand til blant annet Ilaparken, matvarebutikk og legekontor. Hjorten Omsorgssenter eies av Stiftelsen Ilen menighet. Trondheim kommune tok over driften i 2012 og navnet ble da Hjorten helse- og velferdssenter. Målsettingen for institusjonen var å drive et hjem for eldre i Ilen menighet. Institusjonen er nå åpen for alle byens innbyggere.

For brukere og pårørende

Besøk og adgang

Besøk: Pårørende er velkommen på besøk når de måtte ønske det. Vi har ingen besøkstid. Gi beskjed til betjeningen om du drar fra sykehjemmet med pårørende. Vi vil kunne være behjelpelig med eventuell praktisk hjelp.

Adgang: Ved besøk til sykehjemmet skal hovedinngang benyttes. Dørene vil av sikkerhetsmessige hensyn alltid være låst. Porttelefonen er til enhver tid betjent.

Her finner du vår serviceerklæring og informasjon om Hjorten HVS

Brukerråd

Medlemmer
 • Trine Lund (pårørende)
 • Sven Olav Kolstad
 • Ellen Ravndal (pårørende)
 • Berit Møller (enhetsleder)
 • Monika Aftret (avdelingssykepleier)
 • Rigmor Kvande (ansatterepresentant)
Referat

Kopi av brukerrådsmøte 5. mars 2018.pdf

Møtereferat.pdf

brukerrådsmøte 31.01.2019.pdf

brukerrådsmøte 9.april2019.pdf

Møtereferat brukerråd.10.09.19 pdf

brukerrådsreferat 28.nov. 2019.docx

Møtereferat brukerråd 18.02.2020.pdf

Møtereferat 29.04.2021.pdf

Besøksrutiner under korona

Les våre besøksrutiner som er utarbeidet på bakgrunn av Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Finn informasjon om omsorgsstønad, avlastning, veiledning eller noen å snakke med.

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hjorten helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefon sentralbord: 72 54 46 20

Telefon Avd 2. etg.: 72 54 44 43

Telefon Avd 3. etg.: 72 54 44 44

Telefon Avd 4. etg.: 72 54 44 45

Sist oppdatert: 08.07.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004