Huseby barnehage

Vårtur i skogen

Kontakt Huseby barnehage

Finn ansatt og se kart

Velkommen til Huseby barnehage - en barnehage med små avdelinger og nærhet til naturen - og vi bruker naturen mye!

Følg oss gjerne på Facebook

Praktisk informasjon

Åpningstider

 • Vi har åpent kl. 07.00-16.30
 • Barnehagen er sommerstengt i uke 28, 29 og 30
 • Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, onsdagen i stille påskeuke.

Kostpriser

Kostprisen er kr.400,- og inkluderer:

 • Havregrynsgrøt til frokost to dager i uka
 • Smøremåltid med variert og godt utvalg av pålegg til lunsj hver dag
 • Frukt/grønt og knekkebrød på ettermiddagen hver dag
 • Varmt måltid to ganger i måneden
 • Melk
 • Biola-is på barnas bursdag

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Kontaktinformasjon
 • Konstituert enhetsleder: Monica Gravås
 • E-post:
 • Mobil: 93 03 24 93

Avdelingstelefoner

 • Kråa: 90 17 45 93
 • Løkka: 90 10 91 28
 • Tunet: 97 99 62 66
 • Trøa: 90 18 35 18
 • Randa: 90 08 75 69

Hvem er vi?

Vi er en avdelingsbarnehage. Vi har to småbarnsavdelinger (ett-to år) med 14 barn og tre storbarnsavdelinger (tre-fem år) med 18 barn. Småbarnsavdelingene heter Kråa og Løkka, storbarnsavdelingene heter Tunet, Trøa og Randa. I tillegg har vi Huseby åpen barnehage som holder til i Kolstad Klubbhus. Personalet utgjør et mangfold av kulturelle bakgrunner, menn og kvinner, unge og godt voksne. Vi tar imot lærlinger og barnehagelærerstudenter for praksis.

Fra høsten 2024 slås vi sammen med Saupstadringen barnehager - og får da felles ledelse.

Våre planer

Årsplan

Vi har en årsplan som følger barnehageåret. Vi har valgt ut noen fagområder som vi legger ekstra vekt på: Natur og helse, Språk og kommunikasjon og Kunst og kreativitet. I tillegg vektlegger vi flerkulturelt mangfold og skolegruppa vår. Under følger noen bilder og stikkord fra årsplanen.

Progresjon i aktiviteter og hyppig bruk av gruppedeling er sentralt i hvordan vi jobber.

Mobbeplan

Huseby barnehage har som visjon at samspill, respekt, lek og læring skal være i fokus. Vi utarbeidet i 2020 en egen plan mot mobbing.

Månedsplaner og månedsrapporter

Månedsplaner for hver avdeling som konkret forteller hva som skal skje fra dag til dag - innholdet er i tråd med årsplanen.

Månedsrapporter for hver avdeling som forteller hva som er gjort og hvordan, og hvorfor noe av planen eventuelt ikke ble gjennomført. Rapportene legger vekt på billeddokumentasjon av aktiviteter. Noen avdelinger sender også ut ukesbrev.

Barn på tur i skogenIMG_1828.JPGBarn som ser på et tre med påtegnet ansiktBarn som akerGryte med matBarn på skøyter

Våre satsingsområder

Natur og helse

 • Vi har fantastisk beliggenhet nær marka
 • Eget aktivitetsrom for fysisk aktivitet
 • I februar til mars har vi vinteraktivitetsuker med ski, aking og andre snøaktiviteter
 • Fokus på sunt kosthold med tre måltider daglig.
 • Stor vekt på utetid og turer. Progresjon i turer fra nærmiljø til andre deler av byen ut fra alder.
 • Grønt flagg (miljøsertifisering): Aktivitetsplan for Grønt flagg
 • Turutstyr som for eksempel bålpanne og ski
 • Egen grønnsakshage og kompostering

Kunst og kreativitet

 • Sang, musikk, dans og drama - med spesiell vekt på sang.
 • Mye utstyr som instrumenter, formingsmateriale, høyttalere
 • Besøke eller få besøk av konserter, teater og utstillinger
 • Formingsaktiviteter knyttet til tema og høytider

Språk og kommunikasjon

 • Språkarbeid gjennom temaarbeid, spill, sang m.m.
 • Temakasser og eventyrkofferter
 • Smartboard og digitale verktøy for språklæring

Skolegruppe

 • Ukentlig opplegg for femåringene på tvers av avdelingene
 • Vekt på fysisk aktivitet, kulturelle og sosiale opplevelser
 • Eksempler på aktiviteter er klatring, skiturer, lommelykttur, hundekjøring, kino og korsang.

Barn som klatrerBarn som kryper i et rør

Oppstart i barnehagen

 

Vi er med i prosjektet Foreldreaktiv tilvenning i barnehagen (tidligere kalt Liten og ny). Dette er en forskningsbasert modell for tilvenning i barnehagen. Foreldreaktiv tilvenning innebærer at dere foreldre har en aktiv rolle overfor eget barn i tilvenningsperioden. Det er dere som representerer trygghet for barnet og som derfor er best egnet til å støtte barnet når det nå skal bli kjent i et nytt miljø. Det er dere som kjenner barnets rutiner og vet når barnet trenger trøst og nærhet eller når barnet er klar for lek og utforskning. I løpet av tilvenningsdagene har dere mulighet til å dele denne kunnskapen om barnet med de ansatte. Med foreldreaktiv tilvenning i barnehagen legges det vekt på at dere foreldre får anledning til å hjelpe barnet med å bli kjent med ansatte og andre barn. Målet er at barnet gradvis erfarer at også barnehagen er et fint og trygt sted å være. 

Rent praktisk innebærer dette 4-8 besøksdager i løpet av april, mai og juni, samt  foreldremøte og foreldresamtale før oppstart. I selve oppstarten deltar foreldrene aktivt og er med barnet de fem første dagene i barnehagen. Dere kan lese mer om prosjektet her: Foreldreaktiv tilvenning 

Vi har derfor laget et eget informasjonsskriv for nye foreldre på småbarnsavdelingene - mye her er også relevant for oppstart på storbarnsavdeling. Du kan lese om oppstarten her: Informasjon til nye foreldre

FAU og samarbeidsutvalg

Oversikt over medlemmer i FAU og samarbeidsutvalget

Hva er FAU?

FAU står for foreldrenes aktivitetsutvalg. Hver høst velges det 3-4 representanter fra hver avdeling hvorav 1-2 er vara. Oppgavene er først og fremst å arrangere ulike tilstelninger, som juletrefest, skidag og sommerfest. FAU kan også komme med, eller etterspørres på uttalelser når det gjelder saker som skal opp i Samarbeidsutvalget. Hos oss er de fleste medlemmene i Samarbeidsutvalget også med i FAU.

Hva er samarbeidsutvalg?

Samarbeidsutvalg er et rådgivende organ for enhetslederen, og er et virkemiddel for å gi brukere og ansatte større innflytelse på driften av barnehagen. Medlemmene skal kunne påvirke til å bedre kvaliteten på tjenesten.

Medlemmene kan gi enhetsleder råd og være med i diskusjoner rundt alle spørsmål som gjelder drift av barnehagen, unntatt i saker som omfatter enkeltpersoner. Dette skjer stort sett i egne møter, som vi har 3-4 av i året på Huseby. I samarbeidsutvalget sitter tre foreldrerepresentanter, tre ansatterepresentanter og enhetsleder. Enhetsleder er sekretær, og har ikke stemmerett.

Hvis råd som er gitt via samarbeidsutvalget ikke følges av enhetsleder, må det gis en meget god begrunnelse.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

06.02.2023: Tilsyn etter lov om barnehager - Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

25.11.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 052103

Adresse: Nordre Husebytun 2, 7097 SAUPSTAD

Leder

Monica Gravås
kst. enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Laila Dagsvik Adsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Soraya Mohammed Ahmad

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingun Bjørnerud

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Gro Evenås

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Per Martin Folde

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kristin Frostad

Konsulent m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Magnar Grongstad

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Marit Høgsten

Spesialpedagog

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Tuula Isaksen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Berthe Kanutte Meek

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Danka Milovanovic

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Gerd Irene Nilsen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Samantha Njoki

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Marthe K. Onsøien-Simonsen

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Sughra Rahimi

Barne/ung.arb.

E-post:

Danhui Shi

Assistent(barnehage)

Telefon:

E-post:

Janne Solheim

Spesialpedagog

E-post:

Andrea Johansen Sundberg

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Barbro Tangstad

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Jannicke Elisabeth Vornes

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Agneta Wallenius

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Waade-Eriksen

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 11.03.2024

052103

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward