Hjem Huseby barnehage

Huseby barnehage

Kontakt Huseby barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Ledige plasser fra august 21

 • Vi vil ha ledige plasser for barn både over og under 3 år!

Hvem er vi?

 • Vi er 82 barn fordelt på fem avdelinger.
 • Vi har tre storbarnsavdelinger med 18 barn per avdeling, og to småbarnsavdelinger med 14 barn per avdeling.
 • Personalet utgjør et mangfold. Vi er kvinner, menn, norsk-etniske, flerspråklige, unge og godt voksne.
 • I tillegg har vi lærlinger, studenter, voksne i arbeidspraksis og elever fra skoler.

Hva gjør vi?

 • Vi er mye ute og mye på turer.
 • Vinteraktiviteter ute fra januar ut mars måned (vær- og føreavhengig).
 • Allidrett i regi av Kolstad fotballklubb.
 • Spennende, utadrettet tilbud til 5-åringene med fokus på vennskap, turer og opplevelser
 • Fokus på sunt kosthold med fire daglige måltider, hvorav havregrøt til frokost to dager i uka, varmt måltid på fredager, variert påleggsorter og brød til lunsj fire dager i uka. Vi har også frukt og grønnsaker hver dag.
  • Under koronapandemien, fra april fram til september, har vi ikke servert eller laget mat - barna får drikke i barnehagen. Ellers har de med seg matpakker hjemmefra, og foreldrene betaler ikke for kost.
 • Barna er mye ute på barnehagens uteområde - og på turer.
 • Barna får kreative inntrykk gjennom besøk på konserter, teater og utstillinger. Dette er det svært lite av under koronatiden.
 • Barna får uttrykke seg kreativt gjennom ulike materialer, bruk av sang, musikk, dans og drama, med spesielt vekt på sang.
 • Tilpassede aktiviteter til barna hvor vi deler gruppene etter alder og modenhet.
 • Vi samarbeider til vanlig på tvers av avdelingene. Hver avdeling er for tiden en kohort og det er ikke noe samarbeid mellom kohortene.
 • Vi bruker bøker, spill, sang, rim og regler samt at vi har egne språkkasser for god språkutvikling.

Hva har vi?

 • Aktivitetsrom for fysisk aktivitet, musikk utfoldelse og bruk av Smartboard. For tiden brukes rommet til språkinnlæring og til barn som skal ha særlig oppfølging.
 • Fantastisk beliggenhet nært opptil marka.
 • Egne språkgrupper for barn som trenger ekstra oppfølging på språk.
 • Kildesortering og kompostering.
 • Egen grønnsakshage.
 • Grønt flagg - vi tar vare på naturen.
 • Digitale verktøy til bruk i dokumentasjon og læring.
 • Turutstyr.
 • Egne språkkasser og eventyrkofferter, med materiale for bruk i språklæringen.
 • Mye utstyr til bruk i formingsaktiviteter, drama, dans og musikk.
 • Sist, men ikke minst: Engasjerte voksne!

Åpningstider og måltider

 • Åpner kl. 07.00
 • Frokost i perioden 07.30-09.00
 • Lunsj mellom kl. 11.00-12.00
 • Hvile for de minste 12.30-14.00 (lengden på hvilen er individuell)
 • Ettermiddagsmåltid ca. 14.30.
 • Stenger kl. 16.30.
 • OBS! Fra sommeren 2021 vil barnehagen være stengt i 3 uker - uke 28, 29 og 30.

Småbarnsavdelingene er ute etter frokost og fram til lunsj. Barna på storbarnsavdelingene er gjerne inne på formiddagen og går ut etter lunsj. De minste barna har derfor uteområdet for seg selv på formiddagen i vinterhalvåret. Sommerhalvåret er alle ute større deler av dagen. I tillegg kan dagene variere litt med deling av gruppa på den enkelte avdeling (hvor en del av barna er ute og en del inne).

For å bli ordentlig kjent med oss, før dere søker om plass for barnet deres, kom og vær sammen med oss, gjerne inntil en hel dag!

Kontakt oss gjerne på telefon.

 • Fellesnummer, 90 25 91 09
 • Styrer Torill Husvik, 95 75 51 48
 • Fagleder Monica Gravås, 97 99 61 05

Oppstart i barnehagen

For de barna som starter i august, får foreldrene tilbudet på e-post i mars/april. Takker noen nei, får andre foreldre tilbud senere.

I mai får de som har fått tilbud om plass, brev med tilbud om informasjonsmøte/samtale og dato satt av på avdelingene for å ta imot besøk. Under koronaen har vi ikke hatt mulighet til å ta imot barna på besøk før de starter i barnehagen.

På møtet/samtalen får foreldrene blant annet informasjon og forklaringer om:

 • Forespørsel om ulike samtykker
 • Erklæring om helsetilstand for barnet
 • Oversikt over planleggingsdager
 • Eget skriv til barnet med oversikt over hvilke voksne som er på avdelingen og hvem som er kontaktperson til barnet/foreldrene.
 • Oppstartsdato for det enkelte barnet

For de som datoen for informasjonsmøte ikke passer for, kan foreldre få informasjon på samtale i etterkant.

Hvis datoen for oppstart ikke passer, kan pedagogisk leder vurdere om det lar seg gjøre endre dato for oppstart.

Utenom besøksdagen må foreldre og barn gjerne komme på besøk i barnehagen før barnet starter!

Tilbud til foreldre og barn som får plass i resten av året:

 • Velkomstbrev
 • Mulighet for besøk før oppstart.

P.s. Under koronatiden fra mars 2020 har det vært lite besøk i barnehagen av nye barn og foreldre.

Selve oppstarten

Vi legger vekt på at barn og foreldre skal oppleve at de er godt ivaretatt, at vi opparbeider tillitt med foreldrene og at barnet etter hvert føler seg trygg på voksne og de andre barna på avdelingen. Foreldrene setter av minimum 3 dager til å følge opp barnet på barnehagen i oppstarten, og i løpet av de dagene kan tiden sammen med barnet i barnehagen reduseres for hver dag. En del barn trenger mer tid med foreldre i oppstarten. Husk at barnehagen kan besøkes før oppstart! Kontaktpersonen på avdelinga har ansvar for oppfølging av barnet og foreldrene.

Oppstartsamtale

I dagene etter oppstart avtales en samtale mellom kontaktpersonen og foreldrene for å få og gi informasjon; for å bli bedre kjent. Kontaktpersonen ønsker informasjon om barnet, spesielt om barnets behov og vaner.

Tilbakemeldinger

Personalet stiller seg åpen for alle typer tilbakemeldinger fra dere foreldre; det gir oss muligheten til å bli enda bedre.

FAU og brukerråd

Hva er FAU?

FAU står for foreldrenes aktivitetsutvalg. Hver høst velges det 3-4 representanter fra hver avdeling hvorav 1-2 er vara. Oppgavene er først og fremst å arrangere ulike tilstelninger, som juletrefest, skidag og sommerfest. FAU kan også komme med, eller etterspørres på uttalelser når det gjelder saker som skal opp i Brukerråd. Hos oss er de fleste medlemmene i Brukerråd også med i FAU.

Under koronatiden har vi ikke hatt disse arrangementene. FAU vil da være et kontaktpunkt mellom alle foreldrene og foreldrenes brukerrådsmedlemmer.

Hva er brukerråd?

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetslederen, og er et virkemiddel for å gi brukere og ansatte større innflytelse på driften av barnehagen. Medlemmene skal kunne påvirke til å bedre kvaliteten på tjenesten.

Hva skjer i brukerråd?

Medlemmene kan gi enhetsleder råd og være med i diskusjoner rundt alle spørsmål som gjelder drift av barnehagen, unntatt i saker som omfatter enkeltpersoner. Dette skjer stort sett i egne møter, som vi har 3-4 av i året på Huseby. I brukerråd sitter tre foreldrerepresentanter, tre ansatterepresentanter og enhetsleder. Enhetsleder er sekretær, og har ikke stemmerett.

Hvis råd som er gitt via brukerråd ikke følges av enhetsleder, må det gis en meget god begrunnelse.

Våre planer

Hvordan planverket er bygd opp og oversikt over planer

Styrers/enhetsleders tanker rundt planverket

Som leder ønsker jeg å skape en dynamisk barnehage; dvs. en barnehage som er tilpasset dagens og samfunnets behov, i samsvar med lov og rammeplan. Det betyr at noe vil være stabilt over tid, mens andre ting vil forandres. Herunder kan barn, foreldre og personal påvirke mye!

Hvilke ulike planer benytter vi?

 • Årsplan- som gjelder for høsthalvår og påfølgende vårhalvår.
 • Månedsplaner for hver avdeling som konkret forteller hva som skal skje fra dag til dag - innholdet er i tråd med årsplanen.
 • Månedsrapporter for hver avdeling som forteller hva som er gjort og hvordan, og hvorfor noe av planen eventuelt ikke ble gjennomført.

Hva er planverket vårt bygd på?

 • Barnehageloven
 • Rammeplanen - som er en forskrift til barnehageloven.
 • Enhetsavtale som gjelder fra 2019-2022.

Så legger vi vekt på de muligheter området, naturen og kompetansen i personalet gir oss.

Oversikt over planer:

Årsplan for Huseby barnehage høst 2020 - vår 2021.

Hver avdeling gir ut månedsplaner og månedsrapporter på e-post eller på papir til foreldrene.

Les mer:

Barnehageloven

Rammeplanen

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

13.11.2014: Lovlighet.pdf

29.10.2015, rettet 15.01.2016: Tilsynsrapport.pdf

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Huseby barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 19.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004