Hjem Charlottenlund ungdomsskole
Charlottenlund ungdomskole

Charlottenlund ungdomsskole

Kontakt Charlottenlund ungdomsskole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Charlottenlund ungdomsskole er stengt

Charlottenlund ungdomsskole er stengt fra og med i dag, torsdag 12.03.20 kl. 18.00, i første omgang i to uker til torsdag 26. mars 2020.

Elevene vil få hjemmebaserte opplegg organisert av sine lærere, og dette vil bli kommunisert på de ulike basenes informasjonsside/kanal/plan.

Kommunen har opprettet en egen informasjonsside hvor man kan holde seg oppdatert med tanke på koronaviruset. Informasjonssiden om koronaviruset finner du her.

Åpningstider

Skolen er åpen på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. Ved besøk henvend deg i administrasjonen. Du kan også henvende deg per telefon 72 54 89 60 eller på e-post.

Om skolen 

Charlottenlund ungdomsskole ligger i den østlige delen av Trondheim. Skolen har ca. 500 elever på 8.-10. trinn og 67 ansatte, blant annet også M-basen, som er tilrettelagt skoletilbud på ungdomsskoletrinnet for elever med ulike funksjonsnedsettelser.

Skolen vår er en universitetsskole og driver sammen med NTNU forskning og utviklingsarbeid.

Skolen har også siden 1999 vært en MOT-skole.

Vi har en egen Facebook-side. Lik oss på Facebook her.

Skolens visjon og verdier

Skolens visjon og verdier Rom for kunnskaping Samarbeide Utforske Medvirke

Administrasjon og ledelse

Oversikt over skolens administrasjon og ledelse

Administrasjonen

Konsulent:
Ellen Holmes Indahl
Telefon: 72 54 89 60
E-post: ellen-holmes.indahl@ou.trondheim.kommune.no

Konsulent:
Tove Bomberg
Telefon: 72 54 89 60
E-post: tove.bomberg@ou.trondheim.kommune.no

Ledelsen

Rektor: 
Bjørn Ivar Midjo
Telefon: 924 54 591
E-post: bjorn-ivar.midjo@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 8. trinn:
Ingrid Hertzberg Vestgøte
Telefon: 72 54 89 54
E-post: ingrid.vestgote@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 9. trinn:
Rune Flatås
Telefon: 72 54 89 54
E-post: rune.flatas@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 10. trinn:
Hanne Kvam
Telefon: 72 54 89 54
E-post: hanne.kvam@ou.trondheim.kommune.no 

Spesialpedagogikk og rådgivning

Spesialpedagogisk rådgiver:
Sara Ollestad
Telefon: 72 54 89 53
E-post: sara.ollestad@ou.trondheim.kommune.no

Rådgiver:
Siri Schefte
Telefon: 72 54 89 55
E-post: siri.schefte@ou.trondheim.kommune.no

Avdelinger/trinn

8. trinn

Telefon til trinnkontor: 73 54 89 62

Avdelingsleder: Ingrid Hertzberg Vestgøte

8A: Espen Wangen, Line Strømsvik Kristiansen og Marianne Ilstad

8B: Ingrid Solem, Amund Sand Semmingsen og Mari Ytterhus Utengen

8C: Mari Løkken Erichsen, Øystein Fareth, Mathias Finanger Øverdal (vikar for Trude Stokkan Haugen) og Siri Hamnes

9. trinn

Telefon til trinnkontor: 73 54 89 67

Avdelingsleder: Rune Flatås

9A: Ola Fossum, Geir Gangstad og Aino Indergård

9B: Bjarte Mongstad, Gunvor Wendel og Åshild Tungen

9C: Jarl Henrik Larsen, Jon Erik Skjulsvik, Ane Opdøl Kopreitan

10. trinn

Telefon til trinnkontor: 73 54 89 64

Avdelingsleder: Hanne Kvam

10A: Anne Grøntvedt, Rita Gjersvold Hage og John Dinesen

10B: Odin Lein Strand, Solfrid Mohn Johansen og Sigrid Leraand

10C: Monica Sæther og Ingjerd Fiskvik

10D: Joakim Høyland og Christoffer Hansen

M-basen

M-basen

M-basen er et tilrettelagt undervisningstilbud på ungdomsskoletrinnet for inntil fire elever med ulike funksjonsnedsettelser. M-en i navnet står for begrepet mangfold. Tilbudet er åpent for elever fra hele Trondheim som har behov for særskilt tilrettelegging hele eller deler av skoledagen.

M-basen har et utvidet skoletilbud med åpningstid mellom klokka 07.30 og 16.30, med blant annet tilbud om ledsaging i drosje dersom det er behov for det. Kjernetiden for undervisning er mellom klokka 09.00 og 15.00.

Ansatte ved basen har høyskoleutdanning eller fagarbeiderutdanning innenfor helse og pedagogikk, flere med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Baseleder er Mette Sørensen Stordahl.

 

Nyheter

Her finner du nyheter fra det som skjer på skolen

Nyheter fra skoleåret 2019/2020 kan du finne på vår Facebook-side.

Informasjon fra skolen

 Dokumenter, skriv og informasjon

Ordensreglement

Trondheim kommunes ordensreglement

Skolens ordensregler

Handlingsplan for elevenes skolemiljø

Skolens handlingsplan for ivaretakelse av elevenes psykososiale skolemiljø.

Handlingsplan for elevens psykososiale læringsmiljø

Føring av fravær på vitnemålet

Informasjon om føring av fravær på vitnemålet

 Søknad om permisjon

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom.

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

1-2 dager: Søknad sendes inn i Meldeboka, og kontaktlærer kan innvilge permisjonen.

3-10 dager: Søknad sendes skolen på dette skjemaet.

Skolehelsetjenesten

 Skolehelsetjenesten på Charlottenlund 

Skolehelsetjenesten er underlagt Barne- og familietjenesten (BFT) i Østbyen bydel i Trondheim kommune. 

Helsesykepleier ved Charlottenlund ungdomsskole er Tuva Kjelsrud Kulvik, telefon 916 72 225

Kontortid er mandager, torsdager og fredager fra klokka 09.00 til 15.00. Helsesykepleier er tilgjengelig på e-post og telefon alle dager.

Fysioterapeut: Anne Ragna Aarli

Ergoterapeut: Grethe Ulvik

Skolelege:

Program for 2019/2020:

8. trinn:

 • Klasseseminar med tema God Helse.
 • Utfylling av helseskjema og individuell måling av vekt og høyde.
 • Tilbud om individuell oppfølgingssamtale. 

Informasjon om oppstart blir gitt foresatte via Meldeboka.

9. trinn:

 • Helsesykepleier har helseopplysning om seksuell helse.

10. trinn:

 • Boostrix poliovaksine
  • Påfyll av kombinasjonsvaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
  • Gjennomføres i nov 2019.
  • Informasjon blir gitt til foresatte på forhånd.

FAU

 Møtereferater og info fra FAU

Leder for FAU ved Charlottenlund ungdomsskole er Nina Giorgia Skaugstad.

Møtereferater: 6. november 2018

FAU er tilsluttet FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, som er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Charlottenlund ungdomsskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006