Charlottenlund ungdomsskole

Charlottenlund ungdomskole

Kontakt Charlottenlund ungdomsskole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstider

Skolen er åpen på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. Ved besøk henvend deg i administrasjonen. Du kan også henvende deg per telefon 72 54 89 60 eller på .

Om skolen

Charlottenlund ungdomsskole ligger i den østlige delen av Trondheim. Skolen har ca. 500 elever på 8.-10. trinn og 67 ansatte, blant annet også M-basen, som er tilrettelagt skoletilbud på ungdomsskoletrinnet for elever med ulike funksjonsnedsettelser.

Skolen er en universitetsskole og driver sammen med NTNU forskning og utviklingsarbeid, i tillegg til å være en lærerutdanningsarena for lektorstudenter.

Skolen har siden 1999 vært MOT-skole og er med i MOT-programmet Skolen som samfunnsbygger, som har som mål å skape en fellesforstått ansvarlighet for å utvikle ungdoms robusthet og livsmestring.

Vi har en egen Facebook-side hvor du kan se nyheter fra skolehverdagen. Lik oss på Facebook her.

Skolens visjon og verdier

Skolens visjon og verdier Rom for kunnskaping Samarbeide Utforske Medvirke

Skolens visjon er Rom for kunnskaping. Skolens verdier er samarbeide, utforske og medvirke.

Administrasjon og ledelse

Oversikt over skolens administrasjon og ledelse

Administrasjonen

Konsulent:
Ellen Holmes Indahl
Telefon: 72 54 89 60
E-post:

Ledelsen

Rektor/enhetsleder:
Ingrid Hertzberg Vestgøte
Telefon: 72 54 89 60
E-post:

Avdelingsleder 8. trinn:
Hanne Kvam
Telefon: 72 54 89 54
E-post:

Avdelingsleder 9. trinn:
Håvard Kløften
Telefon: 72 54 89 54
E-post:

Avdelingsleder 10. trinn:
Rune Flatås
Telefon: 72 54 89 54
E-post:

Spesialpedagogikk og rådgivning

Spesialpedagogisk rådgiver:
Ina Nonstad Rismark
Telefon: 72 54 89 53
E-post:

Rådgiver:
Siri Schefte
Telefon: 72 54 89 55
E-post:

Avdelinger/trinn

8. trinn

Telefon til trinnkontor: 72 54 89 64

Avdelingsleder:

Kontaktlærere:

8A: Åshild Tungen, Rita Gjersvold Hage og Christoffer Hansen

8B: Ingjerd Fiskvik, Solfrid Mohn Johansen og Mikael Aasnes Torseth

8C: Mari Løkken Erichsen, Monica Sæther og Rudi Lassesen

9. trinn

Telefon til trinnkontor: 72 54 89 67

Avdelingsleder:

Kontaktlærere:

9A: Marianne Ilstad, Øystein Fareth, Lars Korbøl Nordtveit og Siri Hamnes

9B: Anne Grøntvedt, Gunvor Wendel og Fredrik Weiseth

9C: John Dinesen, Mari Ytterhus Utengen og Jørgen Kvassheim 

10. trinn

Telefon til trinnkontor: 72 54 89 62

Avdelingsleder:

Kontaktlærere:

10A: Vilde Sandbu (vikar for Ola Fossum), Amund Sand Semmingsen og Line Strømsvik Kristiansen

10B: Jon Erik Skjulsvik, Elise Myklebust og Sigrid Leraand

10C: Jarl Henrik Larsen, Trude Stokkan Haugen og Ane Opdøl Kopreitan

10D: Geir Gangstad og Odin Lein Strand

M-basen

M-basen

M-basen er et tilrettelagt undervisningstilbud på ungdomsskoletrinnet for inntil fire elever med ulike funksjonsnedsettelser. M-en i navnet står for begrepet mangfold. Tilbudet er åpent for elever fra hele Trondheim som har behov for særskilt tilrettelegging hele eller deler av skoledagen.

M-basen har et utvidet skoletilbud med åpningstid mellom klokka 07.30 og 16.30, med blant annet tilbud om ledsaging i drosje dersom det er behov for det. Kjernetiden for undervisning er mellom klokka 09.00 og 15.00.

Ansatte ved basen har høyskoleutdanning eller fagarbeiderutdanning innenfor helse og pedagogikk, flere med videreutdanning i spesialpedagogikk.

Baseleder er .

Bilde av sanserommet

Elev og lærer utforsker fjæra

Gangen er pyntet

Stemning på sanserommet

Ballbinge

Trampoline

Ridetur

Nyheter

Her finner du nyheter fra det som skjer på skolen

Nyheter fra skoleåret 2021/2022 kan du finne på vår Facebook-side.

Informasjon fra skolen

Dokumenter, skriv og informasjon

Skoleregler

Forskrift om skoleregler for Trondheim kommune

Trondheim kommunes ordensreglement

Skoleregler Charlottenlund ungdomsskole

Handlingsplan for elevenes skolemiljø

Skolens handlingsplan for ivaretakelse av elevenes psykososiale skolemiljø.

Handlingsplan for elevens psykososiale læringsmiljø

Føring av fravær på vitnemålet

Informasjon om føring av fravær på vitnemålet

Søknad om permisjon

Ditt barn har møteplikt til alle skoletimer. Dokumentert fravær i grunnskolen er enten permisjon innvilget av skolen, eller sykdom.

Skolen kan gi en ditt barn permisjon fra opplæringen i inntil to uker sammenhengende. Forutsetningen er at det er pedagogisk forsvarlig å gi barnet ditt fri. I denne vurderingen kan det være relevant å legge vekt på om barnet ditt får opplæring i permisjonstiden.

Inntil tre dager: Søknad sendes i Vigilo til kontaktlærer, og kontaktlærer kan innvilge permisjonen.

Mer enn tre dager: Søknad sendes skolen via skjema i Vigilo.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten på Charlottenlund

Skolehelsetjenesten er underlagt Barne- og familietjenesten (BFT) i Østbyen bydel i Trondheim kommune.

Helsesykepleier ved Charlottenlund ungdomsskole er , telefon 91 67 22 25

Helsesykepleier har tilstedeværelse på skolen alle dager fra kl. 09.00-15.00, unntatt tirsdager.

Fysioterapeut: Anne Ragna Aarli,

  • E-post:
  • Telefon: 48 20 21 12

Ergoterapeut: Sandra Charlotte Karlsen

  • E-post:
  • Telefon: 91 11 29 54

Skolelege: Sebastian André Thun

FAU, Brukerråd og Elevråd

FAU

Leder for FAU ved Charlottenlund ungdomsskole er Hilde Thorgaard.

FAU er tilsluttet FUG, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, som er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen.

Brukerråd

Brukerråd består av rektor, representanter fra FAU og Elevrådet.

Elevråd

Kontaktlærer for elevrådet skoleåret 2022/2023 er .

 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Charlottenlund ungdomsskole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021050

Adresse: Tunvegen 17, 7058 CHARLOTTENLUND

Leder

Ingrid Hertzberg Vestgøte
enhetsleder

Direktetelefon:

E-post:

Finn ansatt

search

Ingrid Alstad

Lektor m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Celine Myhre Andersen

Adjunkt (underv.st. u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Beate Roald Aune

Lærer

E-post:

Ahmed Awad Ibrahim Mohamed

Miljøterapeut

E-post:

Marie Barlaup

Vernepleier II

Telefon:

E-post:

Sindre Kristensen Bjørnaali

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Tone Brandhaug

Miljøveileder m/fagskole 1 år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lisa Fangyang Christensen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Hilde Elisabeth Dahl

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

John Dinesen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Bjørn David Dolmen

Musikk og kulturskolelære XIII

E-post:

Ida Marie Drøivoldsmo

Underv.st. u/godkj utdannelse

Direktetelefon:

E-post:

Thea Toll Engebretsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Håkon Undheim Engelstad

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Mari Løkken Erichsen

Adjunkt

E-post:

Øystein Fareth

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Ingjerd Munkvold Fiskvik

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Rune Flatås

Avdelingsleder

Direktetelefon:

E-post:

Ola Fossum

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Geir Gangstad

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Anne Grøntvedt

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Direktetelefon:

E-post:

Mathilde Johansen Guttormsen

Adjunkt (underv.st. u/g.u.)

Direktetelefon:

E-post:

Rita Gjersvold Hage

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Siri Hamnes

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Christoffer Hansen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Ida Skotte Hansen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Renate Haug

Helsefagarbeider I

E-post:

Trude Stokkan Haugen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Astrid Vedvik Havstein

Miljøarbeider

Telefon:

E-post:

Emilie Holmestrand

Adjunkt

E-post:

Marianne Ilstad

Adjunkt

E-post:

Ellen Holmes Indahl

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Aino Kristel Indergård

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Direktetelefon:

E-post:

Kevin Sundet Isaksen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Melinda Jayesingha

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Solfrid Mohn Johansen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Mathias Karlsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Therese Bragstad Kjesbu

Lektor

E-post:

Håvard Klette

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Håvard Kløften

Avdelingsleder skole III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Frode Aleksander Knudsen

Miljøterapeut II

E-post:

Linda Wærøe Koksæther

Miljøveileder m/fagskole 1 år

E-post:

Ane Opdøl Kopreitan

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Tuva Kristine Brandli Korsnes

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Line Strømsvi Kristiansen

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Hanne Kvam

Avdelingsleder skole V

Telefon:

E-post:

Jørgen Holmen Kvassheim

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Linda Christin Kåsbøl

Vernepleier IV

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Bjørklund Larsen

Sosionom

E-post:

Jarl Henrik Overå Larsen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Rudi Lassesen

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Sigrid Leraand

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Sebastian Gundrosen Lilleby

Adjunkt

E-post:

Enya Trast Lillevik

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Siri Ludvigsen

Vernepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Anna Sagmo Melhus

Adjunkt

E-post:

Sara Mestvedthagen

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Sondre Mikalsen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Ann-Sissel Ervik Mikkelsen

Miljøarbeider

E-post:

Elise Myklebust

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Helén Nerland

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Hanne Dyrseth Nilsen

Omsorgsarbeider

E-post:

Arnstein Røskar Nisja

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Sigrid Nordbotten

Vernepleier

E-post:

Lars Korbøl Nordtveit

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Direktetelefon:

E-post:

Sander Villtun Næss

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Trine Wu Olsen

Vernepleier

E-post:

Wiktor Bernhard Pedersen

Miljøarbeider

E-post:

Teresa Maria Pirela

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Vetle Knardahl Rem

Adjunkt (underv.st. u/g.u.)

E-post:

Ina Nonstad Rismark

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Tordis Vinje Roaldseth

Adjunkt I

E-post:

Kristine Rokke

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Lisa Gundersen Rosmo

Barne/ung.arb.

E-post:

Andreas Weigner Rye

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Vilde Sandbu

Lektor

E-post:

Siri Schefte

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Direktetelefon:

E-post:

Amund Sand Semmingsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Jon Erik Skjulsvik

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Anne Bredal Steinmo

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Odin Lein Strand

Lektor

E-post:

Monica Sæther

Adjunkt I

E-post:

Steffen Harang Sæther

Vernepleier

E-post:

Mikael Aasnes Torseth

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Åshild Tungen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Mari Ytterhus Utengen

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Elvin Anders Venæs

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Fredrik Weiseth

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Gunvor Wendel

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Sist oppdatert: 27.10.2023

021050

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward