Hallset skole

Hallset skole

Kontakt Hallset skole

Finn ansatt og se kart

Velkommen til nytt skoleår

Informasjonsskriv fra skolen

Informasjon om SFO-plass for høstens skolestartere

Fagenheten for oppvekst og utdanning har følgende orientering:

På grunn av overgangen til nytt datasystem er det pr i dag ikke mulig å søke om plass til høstens førsteklassinger.

Det er ingen frist for å søke om plass i SFO. Alle som søker får plass.

Følg med på Trondheim kommune sine hjemmesider for nærmere informasjon. Vi har dessverre ingen nye opplysninger pr dags dato.

Informasjonshefte til hjemmet

I dette informasjonsheftet finner du informasjon om Hallset skole. (PDF-fil)

SFO

Hallset skole SFO

Trondheim kommune har videreført prosjektet Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim, les om "En sjanse til å skinne" her.

Kontaktinformasjon:

SFO-leder: May Tolnes
Tlf: 98 67 42 28

Baseleder SFO Snute: Line Bye Rosvoldaune
Tlf: 90 19 77 58

Ved behov for kontakt utenom SFO sin åpningstid, kontakt gjerne skoleadministrasjonen på 72 54 53 00.

SFO sin side

Lokal rammeplan Hallset SFO

Rammeplan

Ordensreglement

Ordensreglement for skoler i Trondheim kommune

Brukerråd

Brukerråd

Brukerrådet er kommunens formelle organ for brukermedvirkning. Representantene for brukerne skal behandle og gi råd i saker vedrørende tjenestens kvalitet og innhold.

Retningslinjer:

 • Skal bestå av fem brukerrepresentanter.
 • Foreldrerepresentantene velges av FAU.
 • Elevrepresentantene velges av elevråd.
 • På møtene deltar enhetsleder sammen med en eller flere av sine medarbeidere.
 • Brukerråd kan fatte rådgivende vedtak.
 • Bare brukerrepresentantene har stemmerett.
 • Enhetsleder gir brukerråd jevnlig tilbakemeldinger om hvordan de rådgivende vedtakene blir fulgt opp.
 • Samspillet mellom brukerråd og enhetsleder bygger på likeverdighet og gjensidig respekt.
 • Brukerråd kan ta opp ethvert tema til diskusjon, unntatt individsaker.

FAU

Formål med FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes talerør overfor skolen.

Økt foreldremedvirkning i skolen er et mål for Trondheim kommune. FAU har som en av sine oppgaver å bidra til dette.

FAU skal

 • fremme fellesinteressene til foreldrene
 • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • bidra til gjennomføring av sosiale aktiviteter (17. mai og liknende)
 • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Hallset skole

Kontaktinformasjon skolehelsetjenesten
(helsesykepleier, skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut)

 • Marit D. Berg, helsesykepleier. Tlf. 94 85 70 37
  Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl.08.30-15.00

 • Ragnhild B. Reiten, helsesykepleier. Tlf. 90 99 51 98
  Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl.08.30-15.00

 • Andrea Gardeman, skolelege

 • Marie Dalen, fysioterapeut. Tlf. 94 85 26 46

 • Siri Bævre-Brøttemsmo. Tlf. 95 26 37 86

Satsingsområder og prosjekter

1+1-prosjektet

Hallset skole deltar i det nasjonalt matematikkprosjekt «1+1 prosjektet».

Målet er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper.

80 skoler i landet får et ekstra lærerårsverk (per skole) i fire år til å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk. Dette skoleåret er det 3. og 4. trinn som får ekstralærer. Her kan dere lese mer om 1+1 prosjektet.

Bibliotek

Hallset skole har et velfungerende bibliotek. Biblioteket drives av skolens biblioteksansvarlig med god hjelp fra skolens elever.

Utleie

Hallset skole leier ut enkelte av skolens lokaler til frivillige lag og foreninger. Her finner du nyttig informasjon.

Ønskes lån/leie av skolens lokale kan dette gjøres gjennom Trondheim kommunes bookingsystem

Gjeldende utleiereglement for Hallset skole bygger på de kommunale regler for utleie.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hallset skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041030

Adresse: Østre Hallsetvangen 8, 7027 TRONDHEIM

Leder

Karen Kjos-Hanssen Husøy
Rektor mod IV

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Fatima Omer Alibakheit

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Benedikte Almlie

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Eivind Alvestad

Lektor

Telefon:

E-post:

May-Linn Amundsen

Student

Telefon:

E-post:

Elisabeth Vinje Andreassen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Anders Asphjell

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Laila Aune

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Silja Gärtner Bandlien

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Magnus Røkke Bangstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Nina Bergset

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Kine Bjerkan

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Nina Blomsköld

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Kjell Arne Bolkan

Vernepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Kindra Lynn Braunn

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Bente-Anita Brovold

Avdelingsleder skole III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Nina Carlsson

Adjunkt

E-post:

Siri De La Cruz

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Stine Døsvik

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Jens Anders Eriksen

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Ida Karina J. Flakk

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marte Frivold

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Emma Nergaard Føll

Student

E-post:

Gro Jeanette Gjørsvik

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Kathrine Tørstad Hansen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Ingrid Brevik Hegle

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Christina Leirvik Hestad

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Kari Hoel

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Marianne Holden

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Guro Barelie Hollinger

Student

Telefon:

E-post:

Morten Hølås

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Anne Marie Haarberg

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Malene Hauan Jensen

Student

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Arve Morkemo Johansen

Barne/ung.arb. IV

E-post:

Arve Morkemo Johansen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Karen Hess Johnsen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Karen Hess Johnsen

Spesialpedagog m/master

Direktetelefon:

E-post:

Martin Alexander Blikeng Johnsen

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Jasna Kartalija

Barne/ung.arb.

E-post:

Aylin Kaya

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Roger Kvannli

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Iselin Haukaas Larsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Jan Robert Larsen

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Larsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Kristin Larsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Marthe Liland

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Lindsetmo

Lektor

E-post:

Andrea Lindtveit

Student

Telefon:

E-post:

Camilla Liset Hoff

Barne/ung.arb.

E-post:

Christina Løndal

Student

Telefon:

E-post:

Kristoffer Onarheim Martens

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Kristian Moen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Christina Mosti

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Åke Myhr

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Mira Nes

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Nora Nes

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Eric William Nevin

Adjunkt

E-post:

Eric William Nevin

Miljøterapeut I

E-post:

Anita Nordtømme

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Ida Mariann Bolland Ohlsson

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kaja Olafsen

Lærer

Telefon:

E-post:

Vilde Opsalhagen

Student

E-post:

Kornelia Si Høydalsvik Osen

Lærer

Telefon:

E-post:

Lindis Gaustad Osland

Spesialpedagog m/master

E-post:

Bente Revdahl

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Benedikte Rasmussen Riise

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Line K Bye Rosvoldaunet

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Tyra Espvik Rosvoll

Student

Telefon:

E-post:

Josefine Sundet Ruud

Student

Telefon:

E-post:

Ine Rømma

Student

Telefon:

E-post:

Lena Martine Sagen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Jan Andreas Salvesen

Student

Telefon:

E-post:

Marco San Martin

Omsorgsarb.I

Direktetelefon:

E-post:

Kamilla Sandvik

Student

Telefon:

E-post:

Stine Englund Sandvik

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tordis Schei

Adjunkt I

E-post:

Mats Selboe

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Marthe Skjetne

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Mette Skjetne

Barne/ung.arb. I

E-post:

Pål Skogli

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Leah Agnethe Småvik

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Kenneth Frantz Stagl

Avdelingsleder skole V

Telefon:

E-post:

Maria Steinhovden

Student

Telefon:

E-post:

Ørjan Stokland

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Camilla Strøm

Barne/ung.arb. IV

Telefon:

E-post:

Siv Veronika Sætern

Fagleder skole III

Direktetelefon:

E-post:

Celine Sæther

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Sigmund Juel Tangen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Torstein Bentesønn Thorsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Torstein Bentesønn Thorsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Karin Synnøve Toften

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

May Tolnes

Avdelingsleder skole II

Telefon:

E-post:

Hanne Vangen

Student

E-post:

Hanna Vegge

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Adrian Vighi

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Franziska Walter

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Trine Brå Wang

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Danayt Binyam Weldemichael

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Erik Wibe

Miljøterapeut I

Telefon:

E-post:

Eli Iren Øie

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 05.03.2024

041030

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward