Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten
Kontaktnummer:
Marit Dybdahl Berg: 94857037 Mandag,tirsdag,torsdag og fredag.
 
Ragnhild Benum Reiten: 90995198 Mandag,tirsdag,onsdag og annenhver torsdag. 08.15 - 15.00.
 

Målet for skolehelsetjenesten er at barn og unge får økt motivasjon til å ta vare på egen helse og miljøet rundt seg, og å fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna. Skolehelsetjenesten ønsker samarbeid med foreldre eller foresatte.

Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og er en videreføring av helsestasjonstilbudet. Vi har et statlig program for helsetjenesten med helseundersøkelse, helseopplysning og gruppesamtaler. Vaksinering skjer etter anbefalt vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil helsetjenesten følge opp ved behov og i samråd med foreldre/foresatte. Skolehelsetjenesten har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og pedagogisk-psykologisk faglige i enheten på generelt grunnlag og ved behov. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4. Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Skulle det oppstå forhold vedrørende barnets helse og trivsel som ikke dekkes av rutineprogrammet, og som dere ønsker å få drøftet, tar skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Lover og retningslinjer skolehelsetjenesten jobber etter blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene. Forskrift om helsetjenester i skolene. Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Statens helsetilsyn). Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

Helsesøster tar imot alle henvendelser for skolebarn i ordinær skole mandag til fredag 08.15-14.30

Elever kan ta kontakt med helsesøster dersom de trenger noen å snakke med om:

  • kropp og helse
  • vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida
  • seksualitet og prevensjon
  • tobakk/alkohol eller andre rusmidler
  • andre ting