Hjem Lade skole

Lade skole

Foto: Benjamin Gjermstad

Kontakt Lade skole

Se kart

Skolen vår

Lade skole ligger i den østlige delen av Trondheim, på Ladehalvøya. Skolen har for tiden 614 elever fordelt på 1.-10. trinn.

Kontaktinformasjon skole og SFO

 • Lade skole 72 54 49 00/917 60 066
 • Rektor, Lars Petter Eggesbø, mobil 990 27 760
 • Avdelingsleder SFO, Iren Steinsvik, telefon 917 60 259

Hver base på SFO har sitt eget mobilnummer: (kun tilgjengelig i SFO sin åpningstid)

 • 1. trinn:  916 72 717
 • 2. trinn: 916 72 212
 • 3. og 4. trinn: 916 72 336

Skolestartere høsten 2020

Innskriving er satt til 5.mars 2020.

Barna vil bli delt inn i 3 ulike grupper fordelt på etternavn.

09.00-10.00: Skolestartere med etternavn på N - Å

10.30-11.30: Skolestartere med etternavn på H - M

12.30 – 13.30: Skolestartere med etternavn på A - G

Mer info vil bli sendt ut til alle skolestartere.

Mottaksskole

Informasjon om mottaksskole på Lade  

SFO

 Se egen side for SFO

Skolens administrasjon

Skolens administrasjon
 • Sentralbord 72 54 49 00
 • Rekor: Lars Petter Eggesbø - e-post, telefon 72 54 49 02 / 990 27 760
 • Avdelingsleder 1.- 4. trinn: Lene Skjølsvik - e-post 
 • Avdelingsleder 5.- 7. trinn Torunn Singstad- e-post
 • Avdelingsleder 8.- 10. trinn: Marius Bjerkaas - e-post
 • Avdelingsleder SFO: Iren Steinsvik - e-post, telefon 917 60 259

Merkantil:

Planer og rutiner

Råd og Utvalg

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fremmer foreldrenes felles interesser ovenfor skolen. Hva vi jobber med kan du se i referatene og vedtektene nederst på siden. Har du barn ved skolen og ønsker å engasjere deg så ta kontakt med oss. FAU består av minimum en klassekontakt fra hvert trinn, andre foreldre som velger å engasjere seg, samt FAU-styret.

Har du en sak du ønsker håndtert i FAU så ta kontakt med en av deltagerne i FAU-styret.

Navn

Epost

Rolle

Siw Iren Følstad

leder@ladefau.no

Leder FAU

Eli Ystad   

eliystad123@gmail.com

Nestleder FAU

Ellen Bugen

ellen.bugen@regnskap-kontor.no

Kasserer

Cathrine Leraand       cathrine_leraand@hotmail.com

Sekretær

Neste møter i FAU:  

 • 23.03.20 kl 18.30
 • 25.05.20 kl 18.30

Møtereferat FAU

Eksamen, sluttvurdering og fravær

Se egen side om eksamen, sluttvurdering og fravær

Skolekorps og idrettslag

Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleiere (tidligere helsesøster)

For 1.-10. trinn: Ingvild Rønning, tlf 979 70 410

E-post: ingvild.ronning@trondheim.kommune.no

Til stede på mandag, onsdag, torsdag og fredag

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Nye Lade skole

Bygging av nye Lade skole

Vi tok i bruk vår splitter nye skole høsten 2018. 

Utsmykking av Lade skole - kunst og kunstnere

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lade skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 27.02.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004