Lade skole

Lade skole i solnedgang

Kontakt Lade skole

Finn ansatt og se kart

Skolen vår

Lade skole ligger i den østlige delen av Trondheim, på Ladehalvøya. Skolen har for tiden 614 elever fordelt på 1.-10. trinn.

Skolens administrasjon

Skolens administrasjon
 • Sentralbord 72 54 49 00/91 76 00 66
 • Rektor: Lars Petter Eggesbø, , telefon 72 54 49 02/99 02 77 60
 • Avdelingsleder 1.-4. trinn: Lill-Anita Bensvik, , telefon 40 24 31 47
 • Avdelingsleder 5.-7. trinn: Eirik Hansen, , telefon 41 65 56 72
 • Avdelingsleder 8.-10. trinn: Erlend Skjærseth Stensø, , telefon 95 10 43 10
 • Avdelingsleder SFO: Iren Steinsvik, , telefon 91 76 02 59

Merkantil:

 • Hanne Malmo Blomberg -
 • Finn Henriksen -

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

SFO

Se egen side for SFO

Kontaktinformasjon SFO

(telefon kun tilgjengelig i SFOs åpningstid)

 • 1. trinn: 91 67 27 17
 • 2. trinn: 91 67 27 17
 • 3. trinn: 91 67 23 36
 • 4. trinn: 48 11 58 31

Skolestarter 2024

Vi sender i disse dager ut vårt nyhetsbrev Førsteklassingen. Der vil dere finne informasjon om skolestart 2024.

Viktige dager og datoer fremover

Innskriving

Tirsdag  6. februar

 • kl. 09.00-10.30: Stabburet barnehage

Onsdag 7. februar

 • kl. 09.00-10.30: Ladesletta bhg, Svartlamon bhg, Rotnissen bhg, Aurora bhg, Fjøraskogen bhg, Sjøskogbekken bhg
 • kl. 11:00-12.30: Tiriltoppen bhg, SIT bhg, Rønningen bhg, Lerkendal bhg, Lademoen bhg, Birralee bhg, Domkirken bhg.  

Besøksdager

Gjennom barnehagene blir barna invitert til å komme på besøk 10. april eller 17. april.

Bli-kjentdager

Vi har to bli-kjent dager; 6. juni og 7. juni. Barna skal delta på begge dager. Foreldre må bringe og hente. Begge dager varer skoledagen fra 09.00-12.00.

Skoleskyss

Enkelte elever kan få godkjent skoleskyss. For mer informasjon om dette sjekk ut fylkeskommunens nettsider.

Planer og rutiner

Råd og Utvalg

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fremmer foreldrenes felles interesser ovenfor skolen. Hva vi jobber med kan du se i referatene og vedtektene nederst på siden. Har du barn ved skolen og ønsker å engasjere deg så ta kontakt med oss. FAU består av minimum en klassekontakt fra hvert trinn, andre foreldre som velger å engasjere seg, samt FAU-styret.

Har du en sak du ønsker håndtert i FAU, ta kontakt med en av deltagerne i FAU-styret.

 • , leder FAU
 • Siw Iren Følstad, nestleder FAU
 • Ellen Bugen, kasserer
 • Cathrine S. Leraand, sekretær

Neste FAU-møte finnes i møtereferat

Referat fra siste FAU-møte finner dere her:

FAU har utarbeidet en oversikt over ulike tilbud som finnes i bydelen, med kontaktinformasjon til de mange ulike aktørene.

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø?

Eksamen, sluttvurdering og fravær

Se egen side om eksamen, sluttvurdering og fravær

Skolekorps og idrettslag

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleiere

1.-6. trinn alle dager unntatt tirsdager

Kirsti Berg Jensen, telefon 90 26 53 07
E-post:

7.-10. trinn

Ingvild Rønning, telefon 97 97 04 10
E-post:

Ergoterapeut

Iris Skirstad
Tlf: 94 16 61 49
E-post:

Fysioterapeut

Anya Karin Rønning Almenning
Tlf: 91 67 23 54
E-post:

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Nye Lade skole

Bygging av nye Lade skole

Vi tok i bruk vår nye skole høsten 2018.

Utsmykking av Lade skole - kunst og kunstnere

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lade skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011040

Adresse: Ladehammerveien 45, 7040 TRONDHEIM

Leder

Lars Petter Eggesbø
Rektor

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Ibrahim Mohamad Al-Sallal

Barne/ung.arb.

E-post:

Thomas Albertsen

Barne- og u.arb m/fags 1,5 år

E-post:

arwa alhindi

Barne/ung.arb.

E-post:

Karen Amb

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Linn-Cecilie Aronsen

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Lovise Ness Aunan

Lektor

E-post:

Julie Bakke

Adjunkt

E-post:

Margrethe Bakken

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Hans-Fredrik Barstad

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

E-post:

Lill-Anita Øien Bensvik

Avdelingsleder skole V

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Arne Julius Berdal

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Johanne Berg

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Sigri Bergum

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Elise-Marie Bildøy

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Jorunn Bjerk

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Sara Margrethe Hoftun Bjerksæter

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

E-post:

Hanne Malmo Blomberg

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Kari-Mette Storvoll Botn

Adjunkt

E-post:

Henriette Hildonen Brustad

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Silje Marie Børresen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ramla Hassan Caroole

Assistent (sfo)

E-post:

Torbjørn Haddeland Dahl

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Sivert Kristoffer Baterna Drage

Assistent (sfo)

E-post:

Karoline Gillebo Dragvoll

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Marianne Herland Eikås

Miljøterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Linda Einvik

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Hans Eirik Ellingsen

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Bay Mathias Hvaal Engebråten

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Maren Engh

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Kristoffer Fagereng

Assistent (sfo)

E-post:

Martin Fillingsnes

Assistent skole

E-post:

Solveig Fiske

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Randi Fladby

Assistent (sfo)

E-post:

Mathias Flotve

Lærer

E-post:

Ingrid Frost-Nielsen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Silje Furre

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Harald Alexander Gåsvær

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Eirik Hansen

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Erlend Hansen

Adjunkt

E-post:

Ida Hansen

Miljøterapeut

E-post:

Line Eithun Hauge

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Nora Helland

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Ingrid Therese Hestnes

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Monica Hildrum

Adjunkt

E-post:

Michelle Bjerkli Hilmarsen

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Helene Rødal Høgseth

Lektor

E-post:

Henning Tevye Spangrud Hågensen

Assistent (sfo)

E-post:

Lill Jacobsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Julie Sletten Johannessen

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Terje Johnsen

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

E-post:

Ingrid Kirkholt

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Petter Krogstad

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Rita Helen Langmo

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Andreas Hauge Larsen

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Silke Leismann

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Gunnhild Nakken Lervik

Miljøveileder

E-post:

Siv Lillefjell

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Linnea Lundström

Kokk m/fagbrev

E-post:

Lena Th Løvø

Barne/ung.arb

Direktetelefon:

E-post:

Sandra Bram Buschmann Madsen

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Kristine Marken

Adjunkt

E-post:

Jeanette Lisseth Mauricio Becerra

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Øyvind Moldestad

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Jens Petter Myhra

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Ragne Myklestad

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Mia Rose Maanum

Assistent (sfo)

E-post:

Kristin Moe Neiman

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Mona Møgster Nermark

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Othilie Nordfjæren

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Nora Elise Råen Nordgård

Adjunkt

E-post:

Linn Marte Norum

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Gaute Sløgedal Nørve

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Mahnaz Parakand

Assistent (sfo)

E-post:

Ronja Mørch Petersen

Barne/ung.arb.

E-post:

Yngve Rasdal

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Anniken Rødset

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Isak Røen

Assistent (sfo)

E-post:

Ludvig Johan Rølvåg

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Kristian Harald Sandland

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Janne Sandmark

Lektor m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Anne Marie Sandvik

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Anna Evjen Seim

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Fabienne Benedicte Georgette Simon

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Nicolai Misfjord Sivertsen

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Mona Henrikke Skarsmo

Adjunkt

E-post:

Frida Skjevik

Lektor

E-post:

Karina Birkeland Skorgenes

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Ingrid Smidesang

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Niklas Danielsen Solem

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Anne Christin Spangrud

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Iren Steinsvik

Avdelingsleder skole II

Telefon:

E-post:

Erlend Skjærseth Stensø

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Rasmus Strand

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Mats Sveinhaug

Lektor

E-post:

Thomas Sylte

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Tor Henning Sylte

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Heidi Sørmeland

Lektor

E-post:

Trine Thorvaldsen

Lektor

E-post:

Kathinka Torjusen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Stine Marie Trulsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Tor-Olav Andre Ulvik

Barnevernspedagog

E-post:

Anniken Hagen Wiggen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 08.07.2024

011040

Fant du det du lette etter?