Lade skole

Lade skole i solnedgang

Kontakt Lade skole

Se kart

Skolen vår

Lade skole ligger i den østlige delen av Trondheim, på Ladehalvøya. Skolen har for tiden 614 elever fordelt på 1.-10. trinn.

Skolens administrasjon

Skolens administrasjon
 • Sentralbord 72 54 49 00/91 76 00 66
 • Rektor: Lars Petter Eggesbø, e-post, telefon 72 54 49 02/99 02 77 60
 • Avdelingsleder 1.-4. trinn: Lill-Anita Bensvik, e-post, telefon 40 24 31 47
 • Avdelingsleder 5.-7. trinn: Eirik Hansen, e-post, telefon 41 65 56 72
 • Avdelingsleder 8.-10. trinn: Erlend Skjærseth Stensø, e-post, telefon 95 10 43 10
 • Avdelingsleder SFO: Iren Steinsvik, e-post, telefon 91 76 02 59

Merkantil:

Kontaktinformasjon SFO

(telefon kun tilgjengelig i SFOs åpningstid)

 • 1. trinn: 91 67 27 17
 • 2. trinn: 91 67 22 12
 • 3. trinn: 91 67 23 36
 • 4. trinn: 48 11 58 31

Skolestarter 2023

Vi sender i disse dager ut vårt nyhetsbrev Førsteklassingen. Der vil dere finne informasjon om skolestart 2023.

Viktige datoer fremover:

 • 6. eller 7. februar: Innskriving (se førsteklassingen for når ditt barn skal)
 • Besøksdager i april (Her kommer barnehagene på besøk til oss)
 • Bli-kjentdager: 1 og 2. juni 2023. Begge dager 09.00-12.00

Vigilo

Alle foreldre har mistet tilgangen til meldeboka. Vi har gått over til Vigilo. (Trykk på navnet for å komme til informasjonssiden) All informasjon fremover vil vi sende gjennom Viglio. Sjekk infoside for informasjon om app og nettside.

 

Oversikt over start og sluttider ved Lade skole

 

Informasjon fra AtB skoleskyss

SFO

Se egen side for SFO

Planer og rutiner

Råd og Utvalg

FAU

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) fremmer foreldrenes felles interesser ovenfor skolen. Hva vi jobber med kan du se i referatene og vedtektene nederst på siden. Har du barn ved skolen og ønsker å engasjere deg så ta kontakt med oss. FAU består av minimum en klassekontakt fra hvert trinn, andre foreldre som velger å engasjere seg, samt FAU-styret.

Har du en sak du ønsker håndtert i FAU, ta kontakt med en av deltagerne i FAU-styret.

 • Lars Magnussen, leder FAU
 • Siw Iren Følstad, nestleder FAU
 • Ellen Bugen, kasserer
 • Cathrine S. Leraand, sekretær

Neste FAU-møte finnes i møtereferat

Referat fra siste FAU-møte finner dere her:

FAU har utarbeidet en oversikt over ulike tilbud som finnes i bydelen, med kontaktinformasjon til de mange ulike aktørene.

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø?

Eksamen, sluttvurdering og fravær

Se egen side om eksamen, sluttvurdering og fravær

 

Skolekorps og idrettslag

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon til helsesykepleiere

1.-6. trinn alle dager unntatt tirsdager

Kirsti Berg Jensen, telefon 90 26 53 07
E-post: kirsti.berg.jensen@trondheim.kommune.no

7.-10. trinn

Ingvild Rønning, telefon 97 97 04 10
E-post: ingvild.ronning@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut

Iris Skirstad
Tlf: 94 16 61 49
E-post: iris.skirstad@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut

Anya Karin Rønning Almenning
Tlf: 91 67 23 54
E-post: anya-karin.almenning@trondheim.kommune.no

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Nye Lade skole

Bygging av nye Lade skole

Vi tok i bruk vår nye skole høsten 2018.

Utsmykking av Lade skole - kunst og kunstnere

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Lade skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 011040

Sist oppdatert: 07.08.2023

011040

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M