Hjem Nardo skole
Nardo skole

Nardo skole

Kontakt Nardo skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Foreldresamarbeid

Nardo skole har et engasjert FAU og et Brukerråd.

Inneområdet på NardoHovedinngang Nardo skoleInne på NardoSofa på Nardo skole

Informasjon om Nardo skole

Informasjonshefte Nardo skole og SFO

SFO ved Nardo skole

Avdelingsleder SFO: Vera Setsaas

Åpningstider: kl. 7.15-16.30

 • Telefon til 1. trinnsbase: 95 26 39 01
 • Telefon til 2.-4. trinnsbase: 91 67 28 13
 • Telefon SFO administrasjon: 72 54 17 10

Du kan lese mer om SFO i informasjonshefte Nardo skole og SFO.

Planleggingsdager SFO:

 • 13. august 2020
 • 14. august 2020
 • 29. januar 2021
 • 14. mai 2021
 • 18. juni 2021

Sommerferiestengt de to første ukene av fellesferien, uke 28 og 29.

Helsesykepleier

Skolehelsetjenesten ved Nardo skole

Helsesykepleier: Laila Krogstad

 • Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
 • Sted: Nardo skole, skolehelsetjenesten
 • Mobil: 90 84 60 82

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn og foreldre som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foreldrene eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Nardo skole tilhører Lerkendal distrikt. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver

1. trinn:

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte

Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel eventuelt syn.

2. trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

Høyde- og vektmåling

Helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. trinn:

Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

Vaksinasjon: Humant papillomavirus (HPV)

PIS- grupper:

Samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd.

Deltagelse/ veiledning/ informasjon på foreldremøter.

Jeg håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnets beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesykepleier hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesykepleier.

Satsingsområder

Relasjonsprosjekt

Prosjektet startet i 2015 under ledelse av RKBU og Dagskolen og har utgangspunkt i May Brit Druglis forskning omkring lærer-/elevrelasjonen. Prosjektets overordnede målsetting er at det skal bidra til et positivt læringsmiljø og god psykisk helse for elevene. Virkemidlet for å nå dette målet er å gjennomføre utviklingsarbeid for å fremme kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev. God kvalitet på lærer-elev relasjon virker inn på elvenes læringsprosesser, samt sosiale fungering og psykiske helse på kort og lang sikt i skolen.

1+1 matematikkprosjekt

Nardo skole deltar i et nasjonalt matematikkprosjekt. Målet med 1+1 prosjektet er å undersøke hva som skjer med elevenes matematikkferdigheter dersom de får en ekstralærer som brukes til å gi elevene undervisning i smågrupper. 80 skoler i landet får et ekstra lærerårsverk (per skole) i fire år til å gjennomføre smågruppeundervisning i matematikk. Det er 2. og 3. trinn som får ekstralærer i matematikk dette skoleåret.

IKT - prosjekt

IKTplan.no er et 3-årig utviklingsprosjekt som startet høsten 2015 med mål om å øke ikt-kompetansen blant lærere og elever.

Meldeboka er tatt i bruk og fungerer fint – tips til skolen er å ikke bruke vedlegg, men mest mulig korte beskjeder i e-post.

Skole felleslenker ferie, fridager, sfo

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nardo skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004