Nardo skole

Nardo skole

Kontakt Nardo skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Foreldresamarbeid

Nardo skole har et engasjert FAU og et Brukerråd.

Inneområdet på NardoHovedinngang Nardo skoleInne på NardoSofa på Nardo skole

Informasjon om Nardo skole

Informasjonshefte Nardo skole

SFO ved Nardo skole

Avdelingsleder: Vera Setsaas

Åpningstider: kl. 07.15-16.30

 • Telefon til 1. trinnsbase: 95 26 39 01
 • Telefon til 2.-4. trinnsbase: 91 67 28 13

Planleggingsdager SFO skoleåret 2023/2024:

 • 16. august 2023
 • 17. august 2023
 • 18 .august 2023
 • 26. januar 2024
 • 10. mai 2024

Plandager SFO skoleåret 2024/2025:

 12.,13.,14. august 2024. 31.januar 2025 og 30.mai 2025.

 Sommerferiestengt de to første ukene av fellesferien, uke 28 og 29.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Nardo skole

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, rådgivende skolelege, fysioterapeut og ergoterapeut. Tjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold, og forebygge sykdom og skade. Gjennom undersøkelser, råd og veiledning skal den bidra til at elevene får best mulig utbytte av skolegangen og samvær med andre.

Skolehelsetjenesten har faste opplegg med vaksinasjon og helseopplysning, samt en “åpen dør” for alle barn, og foresatte som ønsker råd og veiledning knyttet til elevenes helse og trivsel. Det kan være relatert til skole eller hjemmeforhold. Helsesykepleier tilbyr individuelle samtaler, grupper eller klasseundervisning på bakgrunn av at eleven selv, foresatte eller lærer tar kontakt.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne -og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune, og Nardo skole tilhører Lerkendal bydel. Skolehelsetjenesten samarbeider med de øvrige faggruppene i BFT, som psykolog, familieterapeut, barnevern, PP-rådgiver og logoped. Andre samarbeidspartnere: fastleger, BUP og St. Olavs hospital.

Ved flytting eller bytte av skole er rutinen at barnets helsejournal følger barnet til ny skole. Ta kontakt dersom det skulle være spørsmål knyttet til dette.

Skolehelsetjenesten

 • Helsesykepleier: Siv Ravnæs, telefon 90 11 32 34, e-post:
  Til stede alle dager på skolen
 • Helsesykepleier: Ellen Midtsian Johnsen, telefon 90 81 82 99, e-post:
  Til stede på skolen tirsdager
 • Fysioterapeut: Linda Sivertsen Sund, telefon 48 13 47 56, e-post:
 • Ergoterapeut: Hedda Elverland Lyng, telefon 91 66 65 76, e-post:

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensensitiv informasjon per e-post.

 

Skolehelsetjenestens faste tilbud og oppgaver

1. trinn:

 • Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte.
 • Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt), hørsel, evt. syn. Legeundersøkelse

2. trinn:

 • Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

 • Høyde- og vektmåling
 • Helsedag - helseopplysning i grupper, med tema: kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. Trinn:

 • Helseopplysning i grupper med tema: pubertet.

6. trinn:

 • Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR).

7. trinn:

 • Vaksinasjon: Humant papillomavirus(HPV). 2 doser (høst/vår)
 • Deltagelse/veiledning/informasjon på foreldremøter ved behov.

Vi håper at terskelen for å ta kontakt er lav, og ser frem til et godt samarbeid til barnets beste. Det er mulig å legge igjen beskjed til helsesykepleier hos sekretær ved skolen, hvis dere ikke får tak i helsesykepleier.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nardo skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 031030

Adresse: Sørenga 2, 7032 TRONDHEIM

Leder

Bjørn Jacobsen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Maher Alojime

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Mattis Mikalsen Amundsen

Adjunkt

E-post:

Melissa Janemyr Andersen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Tomas Andersen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Tone Arntsen

Barne/ung.arb. I

E-post:

Tone Arntsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Tove Aunaas

Avdelingsleder skole III

E-post:

Trude Haagensen Bakken

Barne/ung.arb. II

E-post:

Trude Haagensen Bakken

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Cicelie Vågnes Bunes

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Hanna Døsrønningen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Jonas Eggen

Lektor

Telefon:

E-post:

Irina Bekh Eian

Miljøterapeut

E-post:

Oda Sofie Engesbak

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Vetle Fiskerstrand

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ingrid Fjelltun

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Tonje Eide Fjærli

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Oddveig Johanne Vågshaug Foslie

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Irene Fritz

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Aksel Olsen Gotvassli

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Tobias Aasen Gulbrandsen

Barne/ung.arb.

E-post:

Jørgen Rannem Halse

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Sara Hansen

Assistent skole

E-post:

Anja Holmsen

Barnevernspedagog IV

Telefon:

E-post:

Anja Holmsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Gunnar Huseby

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Iren B Hårstad

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Kajsa Hårstad

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Sakuntaladevy Jeyarajah

Assistent (sfo)

E-post:

Khadra Jimale

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Marit Kristiansen

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Andreas Bergo Krokbø

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Andreas Bergo Krokbø

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Bente Matzow Kvithyll

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Silje Letnes

Adjunkt

E-post:

Gunn-Lillian Lindemark

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

M. Janette Lipiec

Assistent (sfo)

E-post:

M. Janette Lipiec

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Thea Christine Lundemo

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Giovanna Minhaqui Bernardo De Moraes

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Janniche Moen

Barne/ung.arb. II

E-post:

Marius Næsgaard Myhre

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Sharareh Heidarieh Müller

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Maren Kathinka Mongstad Myrmel

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Sverre Narum

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Bo Solum Ness

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Grethe-Hilde Nilsen

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Vad Nilsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Marianne Næsgaard Nygren

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Magnus Falch Nymo

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Anita Synnøve Nøstan

Adjunkt I

E-post:

Gina Onsrud

Adjunkt I

E-post:

Lene Quille

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Lene Quille

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Jon Andreas Vidar Rosling

Adjunkt I

E-post:

Nora Margrethe Sandaa

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Vera Setsaas

Avdelingsleder skole III

Direktetelefon:

E-post:

Berit Sivertsen

Hjelpepleier II

E-post:

Kristin Fladmark Skarbøvik

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Elisabeth Skoog

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Solveig Slåen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Sandra Lindseth Stenersløkken

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Marie Stordal

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Marie Stordal

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Kristin Eggen Storliløkken

Barne/ung.arb.

E-post:

Kristin Eggen Storliløkken

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Eirik Korssjøen Storløkken

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Guro Strandbråten

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Ingrid Glørstad Strøm

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Direktetelefon:

E-post:

Steinar Homberset Taklo

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Hanne Roxana Nicolaisen Trymer

Barne/ung.arb.

E-post:

Hanne Roxana Nicolaisen Trymer

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Tobias Rønning Tysnes

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Morten Tørstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Frida Othilie Ulvund

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Frida Othilie Ulvund

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Ane Amalie Strandli Vie

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

John Idar Vildåsen

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Hanne Skjervold Wist

Adjunkt I

E-post:

Ole Martin Drege Wågbø

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Elin Østgaard

Prosj.l - Områdeløft Tempe/Sor

Telefon:

E-post:

Roberth Åsenhus

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 05.03.2024

031030

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward