Rosenborg skole

Rosenborg skole

Kontakt Rosenborg skole

Se kart

TK-kode: 011060

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Informasjon om skolen

Rosenborg skole er en ungdomsskole med rundt 500 elever. Skolen er delt i tre trinn 8., 9. og 10. trinn. Vi har også en egen klasse for mottakselever, som nettopp har kommet til Norge.

Trinnene er delt i tre store klasser. Hver storklasse har tre kontaktlærere. Under finner du en oversikt over kontaktlærerne i de ulike klassene, og andre funksjoner.

Rosenborg skole på Facebook

Kontaktinformasjon

Klasse 8A

Lise Wang Eriksen

Tonje Forbord

Aurora Damstuen

Klasse 8B

Frode Sæther

Trine Elisabeth Larsen

Odd Andrè Moe

Klasse 8C

Marianne Warvik

Tonje Nyheim Rusti

Håvard Sandvik

Klasse 9A

Arild Gunnes

Sigrun Hassel Pedersen

Vegard Moe

Klasse 9B

Hilde Grande

Alexander Øverås Karlsen

Kenneth Warmøy

Klasse 9C

Siri Larsen

Silja Kønig

Knut-Even Bergstad

Klasse 10A

Øyvind Dalehaug

Stine Børø Szell

Trude Nerland

Jannicke Gaustad Hanssen

Klasse 10B

Hans Kristian Sæterbakk

Anja Vasseljen

Ole Martin Glørstad Meisdal

Klasse 10C

Amanda Kvaal

Ingunn Sollie

Marte Silje Karset

Mottak - kontaktinfo

Ida Muren Olsen

Katja Lach

Elever som kommer ny til landet, begynner i mottaksgruppa og skal som oftest være der 1-1,5 år. Mottaksgruppa har 2-3 lærere avhengig av antallet elever til enhver tid, og om gruppa har illiterate elever. Vi har fire hovedmålsettinger i mottaksfasen:

 • Elevene skal lære å snakke, lese og skrive norsk språk.
 • Elevene skal lære om norsk skole og norsk samfunn samtidig som de lærer norsk.
 • Opplæringen i fag og norsk kombineres straks det er mulig.
 • Elevene skal integreres sosialt på Rosenborg skole og i nærmiljøet.

Opplæringa i mottaksfasen følger fase A i Læreplan for tospråklige elever i ungdomsskole. Rapport på opplæringen lages ut fra mål i denne læreplanen.

Ordinær storgruppe

Også når elevene går i mottaksgruppa, har de formell tilhørighet til en vanlig storgruppe ved skolen og har sin kontaktlærer som andre elever. Nyankomne minoritetsspråklige elever får så snart det er mulig tilbud i praktiske estetiske fag sammen med sin vanlige elevgruppe. Det oppnevnes faddere i storgruppa, som har ansvar for at elevene finner seg til rette i de timene de er sammen.

Overgangsplan finner du her

Tospråklig fagopplæring og andre fremmedspråk

Trondheim kommune har tospråklige lærere i de fleste språk det er behov for. Minoritetsspråklige elever ved Rosenborg skole får tilbud med tospråklige lærere et visst antall timer i uka avhengig av hvor mange elever det er i språkgruppa.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier

8B + 9. trinn og velkomstklassen:

Monica Ervik Momyr, mobil - 94 81 27 62

8A + 10. trinn:

Synnøve Myhr, mobil - 91 67 22 49

8C og velkomstklassen:

Marthe Christin Aavik, mobil - 90 06 43 95

Helsesykepleier er til stede alle dager unntatt tirsdag.

Kontakinformasjon

Kontaktinfo rådgivere

Lise Kirknes, rådgiver

Trude Jørgensen, rådgiver

Ole Øystein Fosnes, sosialpedagogisk rådgiver

Kim Holm, spesialpedagogisk rådgiver

Kontaktinfo skolesekretær

Katrine Hoaas Røkke, telefon 72 54 21 06

Kontaktinfo rektor

Siv Mari Forsmark, telefon 48 07 45 14

Kontaktinfo avdelingsledere

Solveig Sletvold, avdelingsleder 8. trinn og mottak telefon 72 54 21 05/92 29 95 08

Lise Kirknes, avdelingsleder 10. trinn og mottak telefon 72 54 21 04/92 66 88 66

André Johnsen, avdelingsleder 9. trinn telefon 72 54 21 11/95 40 08 65

Kontaktinfo FAU/Brukerråd og møtereferat

Leder av Brukerråd - Maria Therese Hånes

Leder av FAU - Trude Berg

FAU-representanter 21/22

Møtereferat FAU 6.10.21

Møtereferat utvidet FAU 3.11.21

Møtereferat FAU 1.12.21

Møtereferat FAU 5.1.22

Møtereferat FAU 2.2.22

Møtereferat FAU 2.3.22

Møtereferat FAU 4.5.22

Skolens ordensreglement

Ordensreglement Rosenborg skole

Valgfag 2021/22

8. trinn
 • Design- og redesign
 • Produksjon for scene
 • Media og kommunikasjon
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Friluftsliv
9. trinn
 • Fysisk akt. og helse
 • Design/redesign
 • Friluftsliv
 • Produksjon for scene
 • Demokrati i praksis
10. trinn
 • Fysisk akt. og helse
 • Design/redesign
 • Friluftsliv
 • Produksjon for scene
 • Programmering

Skolebiblioteket

Biblioteket er skolens kunnskapsbase og et stille arbeidsrom for både elever og ansatte. Skolen har et rimelig stort utvalg av både faglitteratur og skjønnlitteratur, med egne avdelinger for litteratur på nynorsk, engelsk og i form av lydbøker. Noen filmer fins også.

Alle utlån registreres på data. Dette gjelder også skolebøker, som den enkelte elev er personlig ansvarlig for.

I de fleste skoletimene vil det være betjening til stede, slik at enkeltelever kan komme og arbeide, låne bøker eller finne informasjon. Alle som ønsker å forlate timen for å gå til biblioteket, skal ha med tillatelse fra lærer.

Velkommen til biblioteket!

SOS-barnebyer

Klassene ved skolen er SOS-faddere.

Alle klasser ved Rosenborg skole har fadderbarn i Tblisi, Georgia. Vi har til sammen 18 fadderbarn og er Norges største enkeltgiver til SOS barnefadder.

Fadderskapet finansieres av den årlige ”Aksjonsdagen”, som skjer i desember hvert år. Alle elevene ved skolen er ute og jobber en skoledag.

Kort info om SOS Barnebyer

Stiftelsen SOS Barnebyer Norge er del av den internasjonale paraplyorganisasjonen SOS-Kinderdorf International, som har hovedkontor i Innsbruck, Østerrike. Organisasjonen er politisk og religiøst nøytral, og gir langsiktig hjelp til barn, uavhengig av nasjonalitet, kultur og religion.

SOS Barnebyer gir foreldreløse og forsømte barn en familie og et trygt hjem, hjelper dem til å skape sin egen fremtid og tar del i utviklingen av deres lokalsamfunn.

Kantina og frukt

Kantina er åpen hver dag fra kl. 11.35-12.00.

Skolen har foreldrebetalt skolefrukt gjennom skolefrukt.no. Påmelding gjøres digitalt og elevene får utdelt 1 frukt i dagens andre pause hver dag. Her finner du en beskrivelse av hvordan du bestiller skolefrukt.

Klubben

KLUBBEN på Rosenborg skole er primært for elevene ved skolen. Vi er tre voksne som jobber der på fast basis, pluss at foreldre bidrar til god voksendekning. Vi har i mellom 40-70 ungdommer som bruker tilbudet. Klubben på Rosenborg skole

På KLUBBEN kan du blant annet: Være i trygge omgivelser, spille biljard, bordtennis, PlayStation, kortspill, høre musikk, være DJ, treffe andre ungdommer, ha gode samtaler med trygge voksne, lage mat, være med å bestemme hva slags aktiviteter som skal være der og VÆRE DEG SELV :)

Vi har åpent onsdager kl 18.00-22.00.

Vi serverer mat som ungdommene er med å lager og serverer. Maten er gratis, og vi spiser sammen. Om det er spesielle behov i matveien, strekker vi oss langt for å møte disse. Hjertelig velkommen.

Vektorprogrammet

Vektorprogrammet er Norges største organisasjon som arbeider for å øke interessen for matematikk og realfag blant elever i grunnskolen. Det er en studentorganisasjon som sender ut dyktige og motiverte studenter til ungdomsskoler i Norge.

Studentene fungerer som lærerens assistenter og kan dermed bidra til at elevene raskere får hjelp i timen, og at undervisningen blir mer tilpasset de ulike elevgruppene.

Alle assistentene har vært gjennom en intervjuprosess som gjør oss sikre på at de vil passe som assistentlærere og kan være gode forbilder for elevene. Dette er en unik mulighet til å få inn rollemodeller i klasserommet som kan være med å gi elevene mer motivasjon.

Assistentene blir brukt på følgende måter:

 • Hjelpe til med oppgaveløsing i klasserom
 • Utfordre de sterkeste elevene med vanskeligere oppgaver
 • Engasjere elever med matteleker, gåter og spill
 • Arbeid med elever på grupperom

Handlingsplan psykososialt miljø

Skolen har utarbeidet en handlingsplan for skolens psykososiale miljø i henhold til opplæringsloven § 9 A-3.

Handlingsplanen for skolens psykososiale miljø

Eksamen 2022

Skriftlig eksamen 2022 - 10. trinn 

AVLYST

12. mai 2022 - trekkdag for skriftlig eksamen

19. mai 2022 - skriftlig eksamen i engelsk

20. mai 2022 - skriftlig eksamen i norsk hovedmål

23. mai 2022 - skriftlig eksamen i norsk sidemål

24. mai 2022 - skriftlig eksamen i matematikk

Elevene på 10. trinn skal kun ha eksamen i ett av disse fagene. Opplysning om hvilket fag man kommer opp i skjer 12. mai klokken 09.00. Det er ikke mulig å få opplyst hvilket fag man er trukket opp i før dette tidspunktet!

Muntlig eksamen 2022 - 10. trinn

       AVLYST

 • Muntlig eksamen: Uke 23

Søknadsfrist videregående skole

Søknadsfristen er 1. mars 2022.

Søknadsfristen er 1. februar 2022 ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling.

Søknadsfrist minoritetsspråklige elever som har vært i Norge i mindre enn 5 år er 1. februar

Ta kontakt med rådgiver Trude eller Lise om du har spørsmål.

Se mer informasjon om søknadsprosessen til videregående

Viktige datoer

 • Kulturdag 02. desember 2021.
 • Aksjonsdag SOS Barnebyer: 14. desember 2021.
 • Karakteroppgjør, 1. termin: Januar
 • Nyttårsball 26.01.22

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Rosenborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Parkering Rosenborg skole

 • 6 kortidsparkeringsplasser (med p-skive) utenfor hovedinngang (max 2 timer)

TK-kode: 011060

Sist oppdatert: 18.05.2022

011060

A03-P1-EPI006