Solbakken skole

Solbakken skole

Kontakt Solbakken skole

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Galleri Solbakken skole

Solbakken skoleInne på Solbakken skoleKlasserom på Solbakken skoleInne på Solbakken skoleKlasserom på Solbakken skoleAkvarieSolbakken skole på vinterenStatue på utsiden av SolbakkenLærerområdetFargerik benkGymsalToalettKlasseromSløydsalGangGarderobeAkvarieBibliotekKjøkkenKlasserom

SFO

SFO er åpen fra 07.00-08.15 og 13.15-16.30.

Planleggingsdager Høst 2024:

  • 12. august
  • 13. august
  • 14. august

Telefon SFO: 95 40 68 30.

SFO-leder:

Planer for SFO

Rammeplan SFO Solbakken skole 2020-2021

Rammeplan SFO Solbakken skole 2021-2022

Fremgangsmåte ved søknad om plass på Solbakken SFO

Alle oppsigelser og endringer skal gjøres digitalt gjennom Trondheim kommunes nettsider. Også søknad om ny plass.

Oppsigelser og endringer:

Det er to måneders varsel fra den 1. og 15. hver måned. Endringer fra den 1. i hver måned med en måneds varsel.

Skolefritidsordningen er et tilbud til barn ved Solbakken skole, fra 1.- 4. trinn. Barn med særskilte behov, kan søke om plass på mellomtrinnet.

Skolefritidsordningen er åpen fra og med klokka 07.00 og til og med 16.30.

Målsetting for skolefritidsordningen

Tilbudet gjelder barn på 1.-4. trinn ved Solbakken skole før og etter skoletid. Vi arbeider med følgende: lekens betydning, barns medvirkning over egen fritid, hele barnet hele dagen og relasjonskompetanse. Foreldrene skal ha aktiv medvirkning og medbestemmelse. Barn med særskilte behov skal ha integrerte og tilpassede tilbud. Tilbudet skal være helhetlig og med utgangspunkt i barnas totale behov, med vekt på trygghet, trivsel, tilhørighet og lek. Rektor er ansvarlig leder.

Rutiner

Morgen

SFO åpner 07.00, og de barna som kommer til SFO før skolen begynner, får servert frokost. Frokosten må være ferdig 07.45, så de som vil ha frokost må komme i god tid før denne tiden. Det blir servert frokost på basen. Etter frokost kan de som vil være inne til 08.15. Deretter skal alle ut en tur for å få frisk luft før første time starter 08.30.

Etter skoletid

SFO åpner 13.15/14.00 (for de største elevene).

Barna blir tatt imot av de voksne. De får servert mat når de kommer ned, og Foreldreportalen blir gått igjennom slik at vi får sjekke at alle barna er på plass.

Det legges stor vekt på frilek. Etter endt skoledag har barna behov for å leke på egne premisser. Uteområdet rundt skolen er unikt, og barna er flinke til å benytte det. Begrensningene er å ikke gå lengre bort fra skolen enn at de ser skolebygningen. Vi foretrekker å være mest mulig ute om ettermiddagene. Månedsplaner sendes med skolens ukeplan.

Sommer på SFO

Før sommerferien sender SFO ut påmeldingsskjema via Foreldreportalen, hvor barna meldes på de dagene de skal være på SFO. Solbakken skole SFO, følger kommunens regler for ferieavvikling.

Det er veldig viktig at det er jevnlig kontakt mellom foreldre/foresatte og SFO. SFO er helt avhengige av å få beskjeder dersom det skulle være forandringer angående tiden barnet skal være der.

Målet for skolefritidsordningen er å være så fleksibel og brukervennlig som mulig.

Dersom foreldre/foresatte har spesielle ønsker eller forslag for sitt barn, kan dette drøftes med daglig leder slik at ønsker kan ivaretas.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier:

Tlf: 90 87 33 57
Til stede på skolen på mandager.

Fysioterapeut:

Tlf: 91 67 27 99

Ergoterapeut:

Tlf: 94 16 61 49

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Trinnene

1.trinn

Kontaktlærer:

2. trinn

Kontaktlærer:

3. trinn

Kontaktlærer:

4. trinn

Kontaktlærer: 

5. trinn

Kontaktlærer:

6. trinn

Kontaktlærere:

7. trinn

Kontaktlærer:

Schivevollen Naturskole

Hva er Schivevollen Naturskole?

Solbakken og Bratsberg skole driver Schivevollen sammen. Skolene har siden 2001 leid Schivevollen i Selbu kommune i fellesskap. Dette er en felles naturskole og tenkt som et alternativ til den tradisjonelle klasseromsundervisning og et supplement til uteskolen. Naturen er her den naturlige læringsarenaen.

Prosjektet ”Schivevollen naturskole – naturen som læringsarena” har tre hovedfokus:

  1. Videreutvikling av uteskolen som læringsarena
  2. Bevaring av miljø, biologisk mangfold og kulturminner
  3. Felles arena for natur- og friluftsopplevelser for barn og ungdom

På Schivevollen får barna og de unge mange utfordringer, gode opplevelser og gode læreprosesser. De får kunnskaper om hvordan livet på et vei- og strømløst småbruk artet seg. De lærer seg å ta vare på et historisk sted for ettertiden, ta vare på kulturlandskapet, masse kunnskap og erfaringer om miljø og biologisk mangfold.

Her er også en unik mulighet til bruk av feltarbeid i uteskolen og dets påvirkning på læringsresultatet. På Schivevollen får barn og unge erfaringer med friluftsliv og positive og varige naturopplevelser sammen med andre.

Skolene er på grunn av dette samarbeidet blitt tildelt prisen "Det Gode Eksempels pris" på kr 10 000. av Utdanningsforbundet i Trondheim ved leder Helga Hjetland under Trøndsk 26. november 2004.

Om skolen

Historien til Solbakken skole

Solbakken skole er en 1.-7. trinns barneskole som ligger i naturskjønne omgivelser på Jonsvatnet. Skolen har i dag ca. 115 elever.

Høsten 2014 kunne elever og ansatte ved skolen flytte inn i nyoppussede flotte lokaler. Vinteren 2013/14 ble skolen totalrenovert. Alt innvendig ble pusset opp i tillegg til at det ble satt inn nytt ventilasjonsanlegg. Skolens uteområde ble også oppgradert slik at skolen nå fremstår som ny.

Solbakken er en miljø og kulturskole. Skolen har grønt flagg for sitt miljøarbeid og har i tillegg vunnet flere miljøpriser, blant annet for byens reneste skole.

Solbakken skole har siden 1866 vært barneskolen for det nordlige Jonsvatn-området. Det nåværende skolebygget ble tatt i bruk i 1977. Skolen flyttet da fra Solbakken på eiendommen Flaten, til Fredrikkested. Navnet på skolen, Solbakken skole, ble beholdt. Skolens beliggenhet i direkte tilknytning til naturområdet Vikåsen - Jonsvatnet - Stokkanmarka, gir store muligheter til utendørs aktiviteter og natur/miljøundervisning.

Skolekretsen er byens største i utstrekning og omfang, og har hatt skoleskyssordning siden 1964. Lengste skoleskyssrute er til Dragsten. Solbakken skole har lange og gode tradisjoner som et sentrum for kulturlivet i lokalsamfunnet. Skolebygget har samfunnshusfunksjon, der gymnastikksal, musikk-/møterom, skolekjøkken og rom for skolefritidsordning gir rom for stor aktivitet.

Skolen har utleie hver dag fra skoleslutt til kl. 22.00 på kvelden. Jonsvatnet idrettslag og andre organisasjoner leier gymsal med mer for sine aktiviteter. Skolen leier også ut rom til konfirmasjoner og andre private arrangementer. I tillegg er skoleområdet utgangspunkt for flere årlige idretts- og trimarrangementer, konserter og kulturkvelder med utstillinger.

Ved utbyggingen av Vikåsen-området fra 1988 og fram til Vikåsen oppvekstsenter åpnet høsten 1993, tok Solbakken skole imot barneskole-elevene fra dette området. Siste kull med elever fra Vikåsen gikk ut 6. klasse våren 1996.

Solbakken skole fikk høsten 2002 en paviljong, slik at undervisningsarealet ble økt med blant annet to store undervisningsrom og to grupperom.

Solbakken skole har en skolefritidsordning som er åpen fra kl. 07.00 til kl. 16.30 hver dag.

Solbakken skole har de siste årene samarbeidet med Bratsberg skole om å skape liv i Schivevollen husmannsplass. Plassen ligger ca. 14 km fra Solbakken skole i retning Dragsten. Skolene har søkt om støtte fra både Selbu og Trondheim kommune for å få satt i stand bygningene, og skape gode sanitære forhold for å kunne bruke stedet som en læringsarena for friluftsliv, fysisk aktivitet og praktisk utprøving av realfagene. Dette har lykkes, og fra våren 2005 begynte utviklingen av Schivevollen til å bli en naturskole.

Planer og prosjekter

Planer

Plan for elevenes psykososiale miljø

Handlingsplan for fravær

Sorgplan

Miljøhandlingsplan

Miljøregler

Brukerråd og FAU

Brukerråd

Referat Brukerråd 10. januar 2022

Referat Brukerråd 1. november 2021

Referat Brukerråd 6. september 2021

Referat Brukerråd 8. februar 2021

Referat Brukerråd 14. desember 2020

Referat Brukerråd 16. november 2020

Referat Brukerråd 12. oktober 2020

FAU

Referat FAU 24. mars 2022

Referat FAU 17. februar 2022

Referat FAU 13. januar 2022

Årsmelding FAU for året 2020/21

Referat FAU 26. oktober 2021

Referat FAU 28. september 2021

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Solbakken skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021080

Adresse: Vikelvvegen 151, 7054 RANHEIM

Leder

Vegard Andersen
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Turid Brattland

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Gunvor Eidsaunet

Barne/ung.arb.

E-post:

Tove Gevoll

Assistent (sfo)

E-post:

Tove Gevoll

Assistent skole

E-post:

Marit Helland Grønningsæter

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Mari Haugen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Emil Haugseth

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Maria Hjelmeland

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Simen Grøtting Husmoen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Toril Dølvik Johansen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Tor-Håkon Jøssund

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Hege Krangnes

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Thomas Lomundal

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Robert Bergh Sandnes

Barne- og ung.arb m/fags 2 år

Telefon:

E-post:

Kjersti Elise Valstad

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Marit Valstad

Barne/ung.arb.

E-post:

Christina Nordtvedt Aarønes

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 26.06.2024

021080

Fant du det du lette etter?