Sverresborg skole

Sverresborg skole

Kontakt Sverresborg skole

Se kart

Vigilo - ny digital meldebok

Fra 1. august bruker vi Vigilo som digital meldebok.

I det daglige kan du bruke appen til å sende meldinger, melde fravær og se nyheter som legges ut fra skolen.

IOS

Android

Du må logge seg inn i nettportalen for å svare på samtykker, se fraværsoversikt og karakterer.

Hvis du ønsker å kun benytte nettportalen er det mulig og du finner alt du trenger der, det krever innlogging med MinID hver gang du logger inn.

For å logge inn på nettportalen bruk denne lenken: Vigilo Trondheim

For mer informasjon og veiledninger

Informasjon til nye elever på 8. trinn (valgfag og språk)

Ny i 8. klasse 2022/2023

Skolemelk

Bestilles av foresatte via Skolelyst.no

Kantina

Kantina er åpen for kjøp av mat. Matkort med 10 klipp koster 200 kr og kan kjøpes i skolens friminutt på kantina. Elevene kan også betale med bankkort. I kantina er det salg av baguetter, drikke, yoghurt med mer. Kantina er ment som et supplement til matpakken. Vi oppfordrer i hovedsak elevene til å ha med matpakke.

Miljøhandlingsplan

Skolen søker pr mars 2023 om resertifisering av Grønt Flagg.  Vi har nå utarbeidet en ny miljøhandlingsplan og du kan gå inn her for å se på den.

 

8. trinn 2022/2023

Ukeplaner og organisering av 8.trinn finner du her

Avdelingsleder Espen Mokkelbost, mobil 95 78 63 83

Kontaktlærere

8A

Ingrid Balstad, Johan Kjølstad, Guro Sørumshaugen

8B

Henning Waage, Marlene Holden, Ida Tevik Haugen

8C

Paal Andreas Bøe, Ruben Engen, Nina Moen

8D

Bjørn Skar, Erlend Mørkve, Stian Iversen

9. trinn 2022/2023

Arbeidsuke for 9.trinn blir gjennomført i uke 6 (6-9 februar). Skriv til arbeidsgiver er levert ut på skolen.

Ukeplaner og organisering av 9.trinn finner du her

Avdelingsleder Marianne Fjellstad, mobil 47 60 39 39

Kontaktlærere

9A

Eva Frisnes, Therese Tveita Kvendbø, Jostein Tronseth

9B

Anne Grethe Mjønes, Mia Mjølhus, Erling Friedmann

9C

Helge Hestnes, Eli Marie Syversen, Victoria Bauck

10. trinn 2022/2023

Avdelingsleder Gøran Olsen, mobil 41 35 34 20

Kontaktlærere

10AB

Frode Mikaelsen, Sissel Tronseth, Lise Møller-Holst

10CD

Børge Sundsfjord, Vibeke Rokseth, Stian Kristengård, Viggo Skarby

10EF

Tobias Frydenlund, Jan Christian Sørli, Ragnhild Eggan

10. trinn eksamen

Skriftlig eksamen 2023

12. mai kunngjøres trekk til skriftlig eksamen. Elevene blir trukket i ett av eksamenfagene,  norsk, engelsk eller matematikk.

 • 22. mai eksamen i matematikk
 • 22. mai obligatorisk forberedelsesdag engelsk
 • 23. mai eksamen i engelsk
 • 23. mai obligatorisk forberedelsesdag norsk
 • 24. mai eksamen norsk hovedmål
 • 25. mai eksamen i norsk sidemål

Muntlig eksamen 2023

Trekk av eksamensdag og fag kunngjøres mandag 5.juni. Alle må møte denne dagen. De som skal ha eksamen 7.juni blir igjen og får vite sitt fag. De som skal opp 9.juni kommer tilbake for kunngjøring av sitt fag 7.juni.

 • 6. juni: Obligatorisk forberedelsesdag for de med eksamen den 7. juni
 • 7. juni: Muntlig eksamen
 • 8. juni: Obligatorisk forberedelsesdag for de med eksamen den 9.juni
 • 9. juni: Muntlig eksamen

 

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Wenche Falck er å treffe på skolen fra 08.00-15.30. Skulle det være behov for kontakt utenom kontortid, er det bare å sende e-post.

Epost: wenche.falck@trondheim.kommune.no

Kontortelefon 72 54 69 60

FAU

FAU leder og brukerrådsrepresentant Christer Horgen mobil 99 59 48 93

Representanter i styret er:

 • 9. trinn Ane Cecilie Dale
 • 10. trinn Frode Lundgren
 • 10. trinn Julie Hoff

Presentasjon fra FAU møte november 2021

FAU jobber med
 • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
 • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Planer og prosjekter

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sverresborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041070

Sist oppdatert: 08.03.2023

041070

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006