Sverresborg skole

Sverresborg skole

Kontakt Sverresborg skole

Se kart

Trinnenes hjemmesider

 

Hjemmeside 8.trinn

Hjemmside 9.trinn

Hjemmeside 10.trinn

Vigilo - digital meldebok

Fra 1. august 2022 bruker vi Vigilo som digital meldebok.

I det daglige kan du bruke appen til å sende meldinger, melde fravær og se nyheter som legges ut fra skolen.

Her er link til å laste ned appen på IOS-telefoner

Her er en link til å laste ned appen på Android-telefoner

Du må logge deg inn i Vigilo på datamaskin for å svare på samtykker, se fraværsoversikt og karakterer.

Hvis du ønsker å kun benytte nettportalen er det mulig og du finner alt du trenger der, det krever innlogging med MinID hver gang du logger inn.

For å logge inn på nettportalen bruk denne lenken: Vigilo Trondheim

Se denne linken for mer informasjon og veiledninger

Informasjon til nye elever på 8. trinn (valgfag og språk)

Ny i 8. klasse 2023/2024

Skolemelk

Bestilles av foresatte via Skolelyst.no

Kantina

Kantina er åpen for kjøp av mat. Matkort med 10 klipp koster 200 kr og kan kjøpes i skolens friminutt på kantina. Elevene kan også betale med bankkort. I kantina er det salg av baguetter, drikke, yoghurt med mer. Kantina er ment som et supplement til matpakken. Vi oppfordrer i hovedsak elevene til å ha med matpakke.

Miljøhandlingsplan

Skolen søker per mars 2023 om resertifisering av Grønt Flagg.  Vi har nå utarbeidet en ny miljøhandlingsplan.

8. trinn 2023/2024

Avdelingsleder Gøran Olsen 41353420

Kontaktlærere

8A

Astrid Valheim, Stian Kristengård, Vibeke Rokseth

8B

Hedda Kaarstad Sjong, Tobias Frydenlund, Frode Mikaelsen

8C

Ragnhild Eggan, Hilde Rotabakk, Jan Christian Sørli

8D

Børge Sundsfjord, Lise Møller-Holst, Hanne Berg Envik

 

9. trinn 2023/2024

Avdelingsleder Espen Mokkelbost, telefon 95 78 63 83.

Kontaktlærere

9A

Ingrid Balstad, Johan Kjølstad, Guro Sørumshaugen

9B

Henning Waage, Marlene Holden, Ida Tevik Haugen, Anne Tingstad Skjevik

9C

Paal Andreas Bøe, Odd Moten Fiskum, Nina Moen

9D

Bjørn Skar, Erlend Mørkve, Stian Iversen

10. trinn 2023/2024

Avdelingsleder Marianne Fjellstad, telefon 47 60 39 39.

Kontaktlærere

10A

Eva Frisnes, Jostein Tronseth, Konrad Nordfjellmark

10B

Anne Grethe Mjønes, Mia Mjølhus, Nora Friis-Vollan, Erling Friedmann

10C

Ingrid Beate Jørstad, Helge Hestnes, Victoria Gartland Bauck

10. trinn eksamen

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Wenche Falck er å treffe på skolen fra 08.00-15.30. Skulle det være behov for kontakt utenom kontortid, er det bare å sende e-post.

Epost: wenche.falck@trondheim.kommune.no

Kontortelefon 72 54 69 60

FAU

FAU leder og brukerrådsrepresentant Christer Horgen mobil 99 59 48 93

Representanter i styret er:

  • 9. trinn Ane Cecilie Dale
  • 10. trinn Frode Lundgren
  • 10. trinn Julie Hoff

Presentasjon fra FAU møte november 2021

FAU jobber med
  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som fungerer som styre for Foreldrerådet. FAU skal sikre at foresatte har innvirkning på skolen og har medansvar til at elevenes læringsmiljø er godt og trygt.

Lederen representerer FAU i Brukerråd.

Planer og prosjekter

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sverresborg skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 041070

Sist oppdatert: 19.09.2023

041070

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3