Kommuneplanens arealdel Trondheim 2012-2024

Kommuneplanens arealdel Trondheim 2012-2024

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal.

Hovedgrep i planen: Vi må bygge tettere. Da kan flere ta buss, sykle eller gå i stedet for å kjøre bil. Vi sparer dyrkamark og grønne områder.

Andre momenter: Strengere parkeringspolitikk. Satsing på lokalsentra med mangfoldige tilbud.

Vi jobber med å lage ny arealdel for 2022-2034

Plankart

Digitalt plankart

Veiledning til plankart (PDF)

Bestemmelser

Sak om endring av bestemmelser om uterom, byggverk og parkeringsplasser
Sak om endring av bestemmelser om oppdeling av bolig til hybler

Fra vedtaket: "Innenfor områdene Rosenborg, Møllenberg, Singsaker, Kalvskinnet, Øya, Elgeseter, Lademoen, Berg, Bakklandet, Ila og Midtbyen, nærmere avgrenset på vedlagt kart som viser virkeområdet, kreves tillatelse fra kommunen for å dele opp bolig til hybler."

Planbeskrivelse og veiledere

Utredninger

Vedtak og historikk

Lenke til første gangs behandling (høring)

Planen ble vedtatt i Bystyret 21.03.2013 med unntak av områder med innsigelser.

Bystyreprotokoll 21.03.2013 (Vedtaket står på side 18-22) (PDF)

Saksframlegg til bygningsrådet 08.01.2013 (PDF)

Departementet godkjente i sitt brev 20.12.2013 boligområdene 35 og 38 på Rotvoll, 12 Foldal gård, 39 Kastbrekka, 46 Charlottenlund østre, 18 og 55 på Reppe. Departementet godkjente ikke område 36 på Rotvoll.

Miljøverndepartementets brev av 20.12.2013 (PDF)

Planen var sist oppe til behandling i Bystyret 24.04.2014. Hensikten med dette var å oppdatere planen etter Miljøverndepartementets behandling av områder med innsigelser, samt korreksjon av en teknisk feil i plankartet og behov for en presisering av hvilke reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel 2012-2024.

Oppdatering etter sluttbehandling, vedtak 24.04.2014 (PDF)

Oppdatering etter sluttbehandling, saksfremlegg 24.04.2014 (PDF)

Sist oppdatert: 22.04.2024

Fant du det du lette etter?