Områdeplan for Brøset

Områdeplan for Brøset

Områdeplan for Brøset ble vedtatt av Trondheim bystyre 13. juni 2013. 

Områdeplanen trekker opp de store linjene for arealbruk og transportløsninger. I tråd med en rekke politiske vedtak skal Brøset utvikles til å bli en fremtidsrettet miljøbydel som danner skole for fremtidig byutvikling i Trondheim.

Flyer som beskriver planen i korte trekk

Planen legger blant annet opp til:

  • Inntil 1 800 boliger, som tilsvarer ca 4 000 innbyggere
  • Gjennomgående gate for kollektivtrafikk med næring og servicefunksjoner langs gata
  • Gjennomgående grøntdrag og et sentralt parkanlegg
  • Tre barnehager, en barneskole og et helse- og velferdssenter
  • Idrettshall og mulighet for svømmehall
  • Totalt ca 1 300 parkeringsplasser for hele området

Prosess

Områdeplanen var ute til offentlig ettersyn sommeren 2012. Etter noe bearbeiding gikk planen til politisk sluttbehandling våren 2013. Se protokoll fra bystyret 13.6.2013

Plandokumenter

Saksframlegg

Vedlegg 1 - planbeskrivelse

Vedlegg 2a - plankart

Vedlegg 2b - plankart

Vedlegg 3a - reguleringsbestemmelser

Vedlegg 3b - vedlegg 1 til bestemmelsene

Vedlegg 3c - vedlegg 2 til bestemmelsene

Vedlegg 4 - illustrasjonsplan

Vedlegg 5 - illustrasjoner fra 3D-modell

Vedlegg 6 - prinsipplan tetthet

Vedlegg 7 - prinsipplan kjøreadkomst

Vedlegg 8 - skyggediagrammer

Vedlegg 9a - prinsippsnitt grøntdrag

Vedlegg 9b - prinsippsnitt kollektivtrase

Vedlegg 10 - tall og beregninger for planforslaget

Vedlegg 11 - liste over innspill ved offentlig ettersyn

Vedlegg 12 - sammenstilling av boligtall fra parallelloppdag og planforslag

Vedlegg 13 - klimagassutslipp fra norske husholdninger i dag

Vedlegg 14 - boligtetthet i andre områder i Trondheim

Vedlegg 15 - oppfølging av innspill fra parallelloppdraget

Vedlegg 16 - trafikkberegninger

Vedlegg 17 - støyberegninger

Vedlegg 18 - Overordnet VA-plan

Vedlegg 19 - energiløsninger

Vedlegg 20 - eksisterende bygninger

Sist oppdatert: 31.10.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward