Inngang på Klæbu helsestasjon

Klæbu helsestasjon

Kontakt Klæbu helsestasjon

Se kart

Helsestasjonstilbudet under koronautbruddet

Helsestasjonsvirksomheten i Trondheim kommune er berørt av Covid og andre luftveisinfeksjoner. Dette påvirker tjenesten vår. For å kunne ivareta de mest sårbare, de aller yngste og barn i risiko, må vi i en periode endre på tilbudet vårt. Grupper på 4 mnd og 8 mnd utgår og blir erstattet av et digitalt tilbud. Dersom familier avlyser avtaler/timer på grunn av sykdom kan vi, der det er hensiktsmessig, tilby video eller telefonkonsultasjon. I perioder vil nyfødte og deres familier få tilbud om å komme til helsestasjonen for oppfølging etter fødsel istedenfor hjemmebesøk.

De som kommer til helsestasjonen må være friske og vanlige smitteverntiltak som god håndhygiene og bruk av munnbind er viktig.

Hvilke smittevernregler gjelder for helsestasjonen og hva er viktig å vite om driften ?

På grunn av økende smittetall både av covid-19 og RS virus har vi noen endringer for helsestasjonsdriften.

  • Søsken kan ikke bli med på helsestasjonen.
  • 4 og 8 måneders gruppe avlyses. Vi har et digitalt tilbud der helsesykepleier og fysioterapeut snakker om de tema som tas opp i gruppe. Du finner det digitale tilbudet her
  • Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å gjennomføre hjemmebesøk som normalt, men i perioder vil familier få tilbud om å komme til helsestasjonen for oppfølging etter fødsel istedenfor hjemmebesøk. Dette avtales individuelt med de nybakte foreldrene.

Det er samtidig grunn til å minne om de grunnleggende smittevernreglene som vi alle kjenner. Ved enkle grep kan du bidra til å forhindre smitte:

  • Ikke møt på helsestasjonen dersom du er syk!
  • Vær nøye med håndhygiene - sprit og/eller vask hendene
  • Hold avstand. Bruk munnbind i fellesareal som ventesone og dersom avstand ikke kan opprettholdes.

Hvem kan ikke komme på helsestasjonen?

  • Gravide, barn eller foreldre som er i karantene, isolasjon eller som har symptomer på covid-19 skal ikke komme på helsestasjon. Ring, eller send en e-post, så gjør vi ny avtale. Vi kan tilby konsultasjon via telefon eller video.

Ved spørsmål om korona må dere bruke koronatelefonen.

Ofte stilte spørsmål om timer og drift ved helsestasjonen under koronautbruddet

Jeg har født et barn, men vi har koronasmitte i familien, hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Alle nyfødte blir godt ivaretatt. Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de første dagene etter hjemreise fra føde-/barselavdelingen. Dersom dere er i karantene/ har koronasmitte i familien vil dere bli fulgt via telefon og videokonsultasjoner. Dere vil også få låne en vekt og få veiledning for hvordan veie barnet.

Jeg har spørsmål om min eller mitt barns helse knyttet til koronasmitte, kan jeg kontakte helsestasjonen?

Dersom du har spørsmål om ditt eller ditt barns oppfølging på helsestasjonen kan du kontakte oss. Dersom du har spørsmål om koronasmitte: Kontakt koronatelefonen.

Råd til gravide og ammende

Oppdatert vaksineanbefaling for gravide

Råd til foreldre, barn og unge

Råd og informasjon om spørsmål som berører barn og unge i forbindelse med det nye koronaviruset (covid-19)

Oversikt over ulike støttetjenester

Åpningstider 0-5 år

Mandag-fredag kl. 08.30-14.00 ved timeavtaler.

Åpen helsestasjon onsdager kl. 12.30-14.00.

Enkelte fredager kan helsestasjonen være stengt på grunn av møter.

Sentralbord helsestasjon, telefon 97 77 28 52

Helsesykepleier Kristin Berg: 92 80 54 50

Helsesykepleier Tone Postholm: 90 79 01 46

E-post: klabu.helsestasjon@trondheim.kommune.no

Tjenester

Helsestasjon 0-5 år

Vi tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5 år i Klæbu.

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebook-side

Jordmor

Fra 1. april 2020 må gravide kontakte Saupstad helsestasjon for å få time til jordmor Eila Løvold.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim

Informasjon om endringer for time til jordmor

Klæbu helsestasjon ble fra 1. januar 2020 en del av barne- og familietjenesten i Heimdal bydel. Svangerskapsoppfølging i Heimdal bydel er på Saupstad helsestasjon.

Når barnet er født vil det bli oppfølging av helsesykepleiere ved Klæbu helsestasjon.

Jordmor vil være på Klæbu helsestasjon en dag per uke for å ivareta de som har vansker med å forflytte seg til Saupstad.

Telefonnummer: 72 54 79 70

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen.

Her finner lenker til gode nettsider og anbefalte brosjyrer.

Ansatte

Sekretær: Kerstin Danielsen

Jordmor: Eila Løvold

Helsesykepleiere: Kristin Berg og Tone Postholm

Fysioterapeuter tilknyttet tjenesten
  • Kristin Dyrud
  • Brage Fjærvik-Braa

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Klæbu helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004