Klæbu helsestasjon

Inngang på Klæbu helsestasjon

Kontakt Klæbu helsestasjon

Se kart

Viktige nyheter

Informasjon om 2 og 4 års konsultasjoner ved Falkenborg helsestasjon

Flere to- og fireåringer som tilhører Falkenborg helsestasjon får, grunnet en vanskelig ressurssituasjon, time til konsultasjoner ved Heimdal bydel. De dette gjelder vil få beskjed om hvor de skal møte på besøksmelding.

Forsinkelser i helsestasjonsprogrammet

Noen helsestasjoner i Trondheim kommune har dessverre fortsatt forsinkelser på 2 og 4 års konsultasjonene. Ingen konsultasjoner er avlyst, så alle vil etter hvert få tilbud om time. Er du/dere bekymret, eller har spørsmål angående ditt barn, ta kontakt med din helsestasjon på telefon eller e-post. 

Alle gruppekonsultasjoner går nå som vanlig. Dere som ikke kan delta kan se et digitalt tilbud, som inneholder video med helsesykepleiere og fysioterapeuter som tar opp aktuelle tema. Her finner dere også informasjonsbrosjyrer og små videosnutter som passer til barnets alder.

Åpningstider 0-5 år

Mandag-fredag kl. 08.30-14.00 ved timeavtaler.

Enkelte fredager kan helsestasjonen være stengt på grunn av møter.

Sentralbord helsestasjon, telefon 97 77 28 52

Telefontid: 8.15-11 og 12.30-14.00

Helsesykepleier Kristin Berg: 92 80 54 50

Helsesykepleier Tone Postholm: 90 79 01 46

E-post: klabu.helsestasjon@trondheim.kommune.no

Tjenester

Helsestasjon 0-5 år

Vi tilbyr helsestasjonstjenester til barn 0-5 år i Klæbu.

Helsestasjonene i Trondheim har egen Facebook-side

Jordmor

Gravide kan kontakte Saupstad helsestasjon for å få time til jordmor.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim

Følg oss på Facebook, Trondheim helsestasjon, for fortløpende oppdateringer og annen nyttig informasjon.

Informasjon om endringer for time til jordmor

Klæbu helsestasjon ble fra 1. januar 2020 en del av barne- og familietjenesten i Heimdal bydel. Svangerskapsoppfølging i Heimdal bydel er på Saupstad helsestasjon.

Når barnet er født vil det bli oppfølging av helsesykepleiere ved Klæbu helsestasjon.

Jordmor vil være på Klæbu helsestasjon en dag per uke for å ivareta de som har vansker med å forflytte seg til Saupstad.

Telefonnummer: 72 54 79 70

Hva kan vi hjelpe deg med?

Gode nettsider og brosjyrer for foreldre

Lurer du på noe om barns behov og utvikling eller foreldrerollen.

Her finner lenker til gode nettsider og anbefalte brosjyrer.

Bilde av diverse brosjyrer

Ansatte

Sekretær: Kerstin Danielsen

Jordmor: Eila Løvold

Helsesykepleiere: Kristin Berg og Tone Postholm

Fysioterapeuter tilknyttet tjenesten
  • Kristin Dyrud
  • Brage Fjærvik-Braa

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Klæbu helsestasjon, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 047624

Sist oppdatert: 02.01.2023

047624

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242