Kart over naturmangfold i Trondheim

Kart over naturmangfold i Trondheim

På denne siden finner du en oversikt over alle kartlag i Trondheim kommunens temakart "Biomangfold og naturverdier".

Utsnitt fra temakartet "Biomangfold og naturverdier".
Utsnitt fra temakartet "Biomangfold og naturverdier".

Kartet viser de viktigste stedfestede naturdata for Trondheim. Det skal bidra til å ivareta truede, sårbare arter og viktige naturområder. Kartet er et støtteverktøy for saksbehandlere og konsulenter i plan- og byggesaker. Kartverktøyet gir også god informasjon til naturinteresserte personer i Trondheim.

Lenke til kartet og tegnforklaring

Kartet inngår i kommunens kartløsning på nett. Velg først karttypen “Biomangfold og naturverdier” i nedtrekksmenyen til venstre, deretter kan du velge tegnforklaringen for “natur og miljø” som vist under. De ulike temalagene i kartet velges gjennom å hake av eller fjerne haker i tegnforklaringen.

Forklaring for bruk av kart over naturmangfold

Kartets temalag

Kartet inneholder følgende temalag:

Kontakt

Ta kontakt med naturforvaltninga hvis du har spørsmål om innholdet av kartet og hvordan det kan tas hensyn til naturverdier.

Spørsmål om selve kartverktøyet kan rettes til Enhet for kart og arkitektur.

 

Sist oppdatert: 06.09.2023

Fant du det du lette etter?