Hjem Tonstad skole

Tonstad skole

Kontakt Tonstad skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Velkommen til nytt skoleår - skolestart 2018-2019

Da nærmer sommerferien slutten og skolen starter opp igjen. Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår mandag 20.august. 2.-10. trinn starter kl 0815 og vi møtes på skoleplassen foran amfiet. 1.trinn møter kl 0900 ved amfiet. Alle elever er ferdig kl 1200 første skoledag. Sfo er åpen til vanlig tid denne dagen. Vi ser frem til å møte alle igjen og ser frem til et nytt og spennende skoleår.

Infoskriv - sommerhilsen

Infoskriv - sommerhilsen er i dag sendt i meldeboka. Her står det litt om de siste dagene før sommeren, hva som har skjedd de siste ukene og litt om neste skoleår. 

Kontaktlærere skoleåret 2018-2019

Kontaktlærere for neste skoleår er nå klart. 

Kontaktlærere 2018-2019

1.trinn

Anna Bjørkedal

Johnny Aakvik

Lill Kristin Edvardsen

2.trinn

Helene Amundøy

Kristian M. Gylland

Marit Kirknes

3.trinn

Mona R. Krogh

Toril Horgmo

Oda Sørvik

4.trinn

Morten Djupdal

Liv Sissel Høgsand

Elisabeth Rimol Krogstad

5.trinn

Berit Halvorsen 

Børge Hilstad

Joakim Tevik

6.trinn

Åke Myhr

Mats Ulseth Ramo

7.trinn

Kari Lånke Solbu

Ingunn Kroken

8.trinn

Iver Klingenberg

Heidi Pedersen

9.trinn

John-Anders Johansen

Kjerstin Eithun Vang

Kari Domaas

10.trinn

Jonas Tevik

Anne Karin Hinsverk

Info fra FAU vedr. skolestruktur

Infoskrifra FAU om skolestruktur

17.mai program for Tillerbyen

17.mai-programmet for Tillerbyen. FAU melder om en feil i programmet: Det blir ingen tale på Tonstad skole etter toget. Vi ønsker alle en riktig fin nasjonaldag og en god feiring.

Magne Mølmann Følstad på 8.trinn ble vinner av skrivekonkurranse i Cappelen Damm forlag

Før jul ble elevene på 8.trinn påmeldt på en skrivekonkurranse i Cappelen Damm forlag. De trengte elevtekster til de nye fagbøkene som skal lages i forbindelse med ny læreplan og elevene deltok i sjangeren moderne eventyr. To av elevene våre, Christian og Magne ble med i finalerunden og blant alle som deltok, gikk Magne av med seieren! Det var i overkant av 170 tekster som ble sendt inn i sjangeren og over 1000 tekster til sammen i konkurransen.

Vinner: Magne Mølmann Følstad, 8. trinn,Tonstad skole

Juryens begrunnelse

Denne teksten var den som i aller størst grad maktet å formidle en handling fra vår egen tid gjennom et språk som veldig gjennomført var hentet fra den tradisjonelle eventyrsjangeren. Forfatteren blander moderne og tradisjonelle elementer med stor stilsikkerhet og skaper et humoristisk moderne eventyr med snert og et tydelig poeng. Vi ble alle svært begeistret for Espen Kroknakke, en morsom representant for hele mobilgenerasjonens kroknakker.

Vi er enormt stolt og gratulerer Magne så mye med seieren! Eventyret vil bli å lese i det nye læreverket Norsk 8-10 og vil bli lest av fremtidens ungdommer! Vi gratulerer også Christian med finaleplass!

Skolebehovsplan - områdevurdering Hårstad-Okstad

Formannskapet har behandlet rådmannens innstilling for skolebehovsplan. Rådmannen innstiller på alternativ 2: "Rosten som eneste skole med elever på ungdomstrinnet, tilbygg på skolene Hårstad og Tonstad". Det er ikke tatt stilling til hvordan autismetilbudet skal tilrettelegges ved en slik organisering. Saken skal til bystyret i juni og behandlingen i formannskapet.

Foreldreundersøkelsen

Vi minner om at frist for foreldreundersøkelsen er 01. mai og er kun for foreldre på 2., 5. og 10.trinn.  

Info

Her er info om 17. mai-arrangementet på Tonstad skole

Om skolen

Tonstad skole ble åpnet høsten 1981, og er en kombinert (1-10) skole med ca 450 elever. Skolen har en egen avdeling for barn og unge med utfordringer innenfor autismespekteret. SFO gir et tilbud til ca. 150 barn.
Skolen er åpen fra kl. 07.00 - 23.00 og er en av de mest brukte til organisert fritidsaktiviteter og til tilbud innen den kommunale kulturskolen.

Tonstad skole SFO

Åpningstiden er kl. 7 - 17
SFO kontaktes på telefon:
1. - 2. trinn - 971 95 985
3. - 4. trinn - 901 76 967
Ved eventuelle spørsmål, kontakt leder Kirsti Berg, tlf: 934 99 821
epost: kirstia.berg@ou.trondheim.kommune.no

Om Tonstad SFO

SFO skal gi tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for barn i 1. - 4. klasse. Vi ønsker å legge til rette for at barna kan utnytte tiden hod oss til lek-, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser.
Vi har 5 planleggingsdager i året, dato for disse blir sendt ut i eget skriv. På skolen fridager er SFO åpent etter behov, det vil bli sendt ut behovsspørreskjema i forkant av disse dagene. Vi har åpent hele sommeren.

Autismeavdeling 

Om autismeavdeling

Visjon og mål
Individuelle utfordringer innen et opplevd fellesskap

 • Maksimal individuell faglig og sosial utvikling
 • Å høre til et fellesskap av andre elever på samme alder

Overordna målsetting for opplæringa ved autismetilbudet
Elevene skal ha mulighet for deltakelse i fellesskapet ved skolen
Elevene skal delta i fellesskapet med trinnet eller resten av skolen på områder eller aktiviteter de har forutsetning for, og muligheter til.
Opplæring i å kunne delta i sosiale aktiviteter på og utenfor for skolen er like viktig som individuelle, faglige læringsmål

 • Helhetlig opplæringstilbud med utgangspunkt i elevenes framtid.
 • Livskvalitet og trivsel for elevene tillegges stor vekt.
 • Opplæring som bygger på elevenes interesser, sterke sider og mestringskompetanse.
 • Aktiviteter i skoledagen som gir mening nå og i framtida.
 • Opplæringsmål og metoder utarbeides individuelt.
 • Rammer og skolemiljø tilpasses elevene.

Vi ønsker å etablere ferdigheter som styrker elevenes muligheter til:

 • Forutsigbare dager preget av oversikt og trygghet.
 • Funksjonell kommunikasjon for å kunne påvirke eget liv.
 • Selvstendighet i størst mulig grad.
 • Samarbeid om daglige oppgaver der ikke selvstendighet er realistisk
 • Varierte opplevelser og aktiviteter i og utenfor nærmiljø.

Deltakelse i sosiale sammenhenger med adekvat atferd.

Helsesøster

Nina Tranmæl er helsesøster ved skolen. Hun er tilstede ved Tonstad hver dag.
Telefon: 970 90 638
Mail: nina.tranmel@trondheim.kommune.no

 

FAU

Gry Elise Nilsen (6. trinn) - Leder
Jan-Åge Heggvik (4. trinn) - Sekretær
Lina Marie Rimol (2. trinn) - Kasserer
Silje Olsen - (1. trinn)
Elisabeth Thorbjørnsen - (3. trinn)
Bjørn Flemming Iversen - (5. trinn)
Jeanette Kirknes - (7. trinn)
Torunn Tømmervold - (8. trinn)
Wenche Bringsli - (9. trinn)
Jan Kåre Olsen - (10. trinn)

 

Foreldre kan ta direkte kontakt med sin FAU-representant eller sende en mail til fautonstadskole@gmail.com 

Brukerråd

Fra FAU er følgende valgt til å sitte i Brukerråd:
Gry Elise Nilsen - Brukerråd/FAU
Lina MarieRimol - Brukerråd/FAU
Bjørn Flemming Iversen - Brukerråd/FAU
Bjørnar Fjellhaug - Rektor
Kirsti Berg - Avdelingsleder SFO
Elisabet R. Jevne - Avdelingsleder autismetilbudet
To representanter fra elevråd

Respekt

Prinsippet i Respekt er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle lærerne og ledelsen sin handlingskompetanse. Utvikling av kunnskap og ferdigheter i klasseledelse er en bærebjelke i programmet. En viktig målsetting er utvikling av kollektivt autoritative voksne.

Respekttiltak Tonstad skole

Rådgiving 

Rådgiver ved Tonstad skole er Kjesti Venås.

Telefon: 72 54 97 04

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tonstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?