Hjem Tonstad skole

Tonstad skole

Kontakt Tonstad skole

Se kart og finn ansatt

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

Info

Her er info om 17. mai-arrangementet på Tonstad skole

Om skolen

Tonstad skole ble åpnet høsten 1981, og er en kombinert (1-10) skole med ca 450 elever. Skolen har en egen avdeling for barn og unge med utfordringer innenfor autismespekteret. SFO gir et tilbud til ca. 150 barn.
Skolen er åpen fra kl. 07.00 - 23.00 og er en av de mest brukte til organisert fritidsaktiviteter og til tilbud innen den kommunale kulturskolen.

Tonstad skole SFO

Åpningstiden er kl. 7 - 17
SFO kontaktes på telefon:
1. - 2. trinn - 971 95 985
3. - 4. trinn - 901 76 967
Ved eventuelle spørsmål, kontakt leder Kirsti Berg, tlf: 974 82 285
epost: kirstia.berg@ou.trondheim.kommune.no

Om Tonstad SFO

SFO skal gi tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for barn i 1. - 4. klasse. Vi ønsker å legge til rette for at barna kan utnytte tiden hod oss til lek-, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser.
Vi har 5 planleggingsdager i året, dato for disse blir sendt ut i eget skriv. På skolen fridager er SFO åpent etter behov, det vil bli sendt ut behovsspørreskjema i forkant av disse dagene. Vi har åpent hele sommeren.

Autismeavdeling 

Om autismeavdeling

Visjon og mål
Individuelle utfordringer innen et opplevd fellesskap

 • Maksimal individuell faglig og sosial utvikling
 • Å høre til et fellesskap av andre elever på samme alder

Overordna målsetting for opplæringa ved autismetilbudet
Elevene skal ha mulighet for deltakelse i fellesskapet ved skolen
Elevene skal delta i fellesskapet med trinnet eller resten av skolen på områder eller aktiviteter de har forutsetning for, og muligheter til.
Opplæring i å kunne delta i sosiale aktiviteter på og utenfor for skolen er like viktig som individuelle, faglige læringsmål

 • Helhetlig opplæringstilbud med utgangspunkt i elevenes framtid.
 • Livskvalitet og trivsel for elevene tillegges stor vekt.
 • Opplæring som bygger på elevenes interesser, sterke sider og mestringskompetanse.
 • Aktiviteter i skoledagen som gir mening nå og i framtida.
 • Opplæringsmål og metoder utarbeides individuelt.
 • Rammer og skolemiljø tilpasses elevene.

Vi ønsker å etablere ferdigheter som styrker elevenes muligheter til:

 • Forutsigbare dager preget av oversikt og trygghet.
 • Funksjonell kommunikasjon for å kunne påvirke eget liv.
 • Selvstendighet i størst mulig grad.
 • Samarbeid om daglige oppgaver der ikke selvstendighet er realistisk
 • Varierte opplevelser og aktiviteter i og utenfor nærmiljø.

Deltakelse i sosiale sammenhenger med adekvat atferd.

Helsesøster

Nina Tranmæl er helsesøster ved skolen. Hun er tilstede ved Tonstad hver dag.
Telefon: 970 90 638
Mail: nina.tranmel@trondheim.kommune.no

 

FAU

Kjersti Mølmann - leder
Torunn Tømmervold - sekretær
Isabell Ohlen - kasserer
Lina Marie Rimol - brukerråd
Therese Selbekk - brukerråd
Kontakt FAU

FAU - kontakter 17/18

 

Brukerråd

Lina Marie Rimol - Brukerråd/FAU
Therese Selbekk - Brukerråd/FAU
Kjersti Mølmann - Leder FAU
Bjørnar Fjellhaug - Rektor
Kirsti Berg - Avdelingsleder SFO
Elisabet R. Jevne - Avdelingsleder autismetilbudet
To representanter fra elevråd

Respekt

Prinsippet i Respekt er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle lærerne og ledelsen sin handlingskompetanse. Utvikling av kunnskap og ferdigheter i klasseledelse er en bærebjelke i programmet. En viktig målsetting er utvikling av kollektivt autoritative voksne.

Respekttiltak Tonstad skole

Rådgiving 

Rådgiver ved Tonstad skole er Kjesti Venås.

Telefon: 72 54 97 04

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tonstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 20.04.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css