Hjem Tonstad skole
Tonstad skole

Tonstad skole

Kontakt Tonstad skole

Se kart

Visjon

Vår visjon: "Vi ROR sammen mot målet" Relasjoner - Omsorg - Raushet

VIKTIG INFO FØRSKOLEDAGEN!

Førskoledagen vil bli ytterligere nedkortet grunnet koronasituasjonen. Den vil kun foregå utendørs og den starter kl. 09.00. Vi antar den er ferdig kl. 10.00.

Velkommen!

Info førskoledag/foreldremøte 

Foreldremøte blir utsatt til høsten 2021.

Infoskriv førskoledag

Infoskriv foreldremøte

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til Tonstad SFO

Velkomstbrev til Tonstad SFO

Tonstad skole SFO

Åpningstiden er 07.00-16.30.

SFO kontaktes på telefon:

 • 1.-2. trinn - 97 19 59 85
 • 3.-4. trinn - 90 17 69 67

Ved eventuelle spørsmål, kontakt leder Kirsti Berg, telefon 93 49 98 21 eller e-post: kirstia.berg@ou.trondheim.kommune.no

Om Tonstad SFO

SFO skal gi tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for barn i 1.-4. klasse. Vi ønsker å legge til rette for at barna kan utnytte tiden hos oss til lek-, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser.

Vi har fem planleggingsdager i året, dato for disse blir sendt ut i eget skriv. På skolen fridager er SFO åpent etter behov, det vil bli sendt ut behovsspørreskjema i forkant av disse dagene.

Ledelse og administrasjon

Administrasjonen

Konsulent Margaret Smistad
Telefon 72 54 97 08
E-post: margaret.smistad@ou.trondheim.kommune.no

Konsulent Camilla Lysø
Telefon 72 54 97 00
E-post: camilla.lyso@ou.trondheim.kommune.no

Ledelsen

Rektor Jannike Strugstad
Telefon 97 65 58 67
E-post: jannike.strugstad@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 1.-5. Lill-Anita Øien Bensvik
Telefon 40 24 31 47
E-post: lill-anita.oien.bensvik@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 6.-10. Sverre Vikhammermo
Telefon 94 86 49 70
E-post: sverre.vikhammermo@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder SFO Kirsti Berg
Telefon 93 49 98 21
E-post: kirstia.berg@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder A-team Elisabet Rø Jevne
Telefon 95 82 89 35
E-post: elisabet-ro.jevne@ou.trondheim.kommune.no

Spesialpedagogikk og rådgivning

Spesialpedagogisk rådgiver 1.-5.trinn Ingeborg Åsen Nygaard
Telefon 72 54 97 04
E-post: ingeborg.nygaard@ou.trondheim.kommune.no

Spesialpedagogisk rådgiver 6.-10. trinn og sosialrådgiver Kjersti Venås
Telefon 72 54 97 04
E-post: kjersti.venas@ou.trondheim.kommune.no

Skolebehovsplan - områdevurdering Hårstad-Okstad

Formannskapet har behandlet rådmannens innstilling for skolebehovsplan. Rådmannen innstiller på alternativ 2: "Rosten som eneste skole med elever på ungdomstrinnet, tilbygg på skolene Hårstad og Tonstad". Det er ikke tatt stilling til hvordan autismetilbudet skal tilrettelegges ved en slik organisering. Saken skal til bystyret i juni og behandlingen i formannskapet.

Om skolen

Tonstad skole ble åpnet høsten 1981, og er en kombinert (1-10) skole med cirka 450 elever. Skolen har en egen avdeling for barn og unge med utfordringer innenfor autismespekteret. SFO gir et tilbud til cirka 150 barn. Skolen er åpen fra 07.00-23.00 og er en av de mest brukte til organisert fritidsaktiviteter og til tilbud innen den kommunale kulturskolen.

Autismeavdeling

Om autismeavdeling

Visjon og mål - Vi ROR sammen mot målet

 • Maksimal individuell faglig og sosial utvikling
 • Å høre til et fellesskap av andre elever på samme alder

Overordna målsetting for opplæringa ved autismetilbudet.

Elevene skal ha mulighet for deltakelse i fellesskapet ved skolen.

Elevene skal delta i fellesskapet med trinnet eller resten av skolen på områder eller aktiviteter de har forutsetning for, og muligheter til.

Opplæring i å kunne delta i sosiale aktiviteter på og utenfor for skolen er like viktig som individuelle, faglige læringsmål

 • Helhetlig opplæringstilbud med utgangspunkt i elevenes framtid.
 • Livskvalitet og trivsel for elevene tillegges stor vekt.
 • Opplæring som bygger på elevenes interesser, sterke sider og mestringskompetanse.
 • Aktiviteter i skoledagen som gir mening nå og i framtida.
 • Opplæringsmål og metoder utarbeides individuelt.
 • Rammer og skolemiljø tilpasses elevene.

Vi ønsker å etablere ferdigheter som styrker elevenes muligheter til:

 • Forutsigbare dager preget av oversikt og trygghet.
 • Funksjonell kommunikasjon for å kunne påvirke eget liv.
 • Selvstendighet i størst mulig grad.
 • Samarbeid om daglige oppgaver der ikke selvstendighet er realistisk
 • Varierte opplevelser og aktiviteter i og utenfor nærmiljø.

Deltakelse i sosiale sammenhenger med adekvat atferd.

Tverrfaglig skolehelsetjeneste

Helsesykepleier Nina Tranmæl
Telefon: 97 09 06 38
Mail: nina.tranmel@trondheim.kommune.no

Helsesykepleier Tina Tollan
Telefon: 92 80 03 93
Mail: tina.tollan@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut Stina Solberg
Telefon: 90 26 50 34
Mail: stina.solberg@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut Margrethe Lian
Telefon: 90 22 36 84
Mail: margrethe.lian@trondheim.kommune.no

Skolelege Tonje Hjemås
Telefon: 97 09 77 39

FAU

 • Leder: Stine Vinsnes
 • Kasserer: Marte Sommer
 • Sekretær: Helle Hoston

Foreldre kan ta direkte kontakt med sin FAU-representant eller sende en mail til fautonstadskole@gmail.com

Håndbok for FAU

Referat FAU:

Brukerråd

Fra FAU er følgende valgt til å sitte i Brukerråd:

Stine Vinsnes - Brukerråd/FAU - Leder

Cathrine Larsen - Brukerråd/FAU

Jannike Strugstad - Rektor

Kirsti Berg - Avdelingsleder SFO

Elisabet R. Jevne - Avdelingsleder autismetilbudet

To representanter fra elevråd

Respekt

Prinsippet i Respekt er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle lærerne og ledelsen sin handlingskompetanse. Utvikling av kunnskap og ferdigheter i klasseledelse er en bærebjelke i programmet. En viktig målsetting er utvikling av kollektivt autoritative voksne.

Respekttiltak Tonstad skole

Handlingsplan mot mobbing

Rådgiving

Rådgiver ved Tonstad skole er Kjersti Venås.

Telefon: 72 54 97 04.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tonstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 08.06.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004