Gnr/bnr 16/374 og del av 16/418, Svenskjordet, detaljregulering, r20210012

Klagefrist: 18.05.2024

Gnr/bnr 16/374 og del av 16/418, Svenskjordet, detaljregulering, r20210012

Overnevnte plan er 04.04.2024 vedtatt av Bystyret

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å utvikle næringsområde mellom E6 i nord og FV950 i sør, mellom bydelene Jakobsli/Charlottenlund og Nedre Charlottenlund. Planen legger til rette for næringsbebyggelse for virksomheter som omfatter lager/logistikk, lett industri, håndverksbedrifter og lokalservice, herunder blant annet bygg- og anleggsvirksomheter, verksted og servicefunksjoner, agentur/engros samt tilhørende kontorer for disse virksomhetene.

Saksdokumenter

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til Byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/9904

Sist oppdatert: 26.04.2024