Øvre del av Blusuvollsbakken og Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Kong Inges gate - Harald Bothners veg, detaljregulering, r20210018

Klagefrist: 09.12.2023

Øvre del av Blusuvollsbakken og Sigurd Jorsalfars veg, strekningen Kong Inges gate - Harald Bothners veg, detaljregulering, r20210018

Overnevnte plan er 19.10.2023 vedtatt av Bystyret

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en hovedrute for sykkel samt fortau på en strekning som starter ved toppen av Blusuvollsbakken og fortsetter i Sigurds Jorsalfars veg fram til Harald Bothners veg, for tilkobling til sykkelveg med fortau ved Strinda videregående skole.

I tillegg til sykkelveg og fortau omfatter planen midlertidig anleggsbelte for å kunne bygge tiltakene.

Strekningen er en av flere delstrekninger som utgjør Brøsetruta, som strekker seg fra Øvre Bakklandet til Dragvoll, og som er en akse mellom Estenstadmarka og sentrum med mange målpunkt, det vil si arbeidsplasser, skoler og idrettsanlegg.

Saksdokumenter

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist, se kontaktinfo til byplankontoret i eget felt nederst på siden.

Klagerett

Innløsning/erstatning

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, og sendes skriftlig til .

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

2023/11705

Sist oppdatert: 23.11.2023

Gå til toppen

arrow_upward