Trondheim i tall

Trondheim i tall

Trondheim kommune tilrettelegger statistikk og prognoser til bruk i kommunens planlegging.

I menyen under finner du temasidene for de mest etterspurte temaene.

Befolkningsstatistikk

Trondheim er Norges tredje mest folkerike kommune, og det er over 200 000 innbyggere i Trondheim. Les mer om befolkningsstatistikk her.

Befolkningsprognoser

Trondheim kommune lager årlig en egen befolkningsprognose for Trondheim på skolekretsnivå. Trondheim forventes å ha befolkningsvekst, også i framtida, men lavere enn kommunen har i dag. Les mer om befolkningsprognosen her.

Bolig- og bygningsstatistikk

Trondheim kommune lager sin egen bolig- og bygningsstatistikk, hvor studentboliger skilles ut som sin egen boligtype. For mer om bolig- og bygningsstatistikk, les mer her.

Andre sider

Handelsstatistikk

Trafikktall

Levekår

Husleiepriser

Det er også mulig å lage egne tabeller i Statistisk sentralbyrås statistikkbank, eller sjekke ut Statistisk sentralbyrås kommunefakta som oppdateres hvert 3. kvartal.

Sist oppdatert: 12.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward