Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter

Fargerike trehus med inngangspartiet til Ilevollen HVS og inngangspartiet til Ilsvika HVS

Kontakt Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter

Se kart

Telefonnummer Ilevollen og Ilsvika

Ilevollen helse- og velferdssenter: telefon 72 54 43 50

Ilsvika helse- og velferdssenter: telefon 72 54 47 00

Ilevollen helse- og velferdssenter

Besøksadresse: Ilevollen 28

Ilevollen helse- og velferdssenter har plass til 51 beboere, 40 langtidsplasser og 11 korttidsplasser. Leilighetene er plassert i 1. og 2. etasje.

I 2. etasje er det en svalgang hvor beboerne kan sitte ute i varme sommerdager og nyte sola. I 1. etasje har vi fellesareal for beboere og pårørende. Fellesarealene består av stue/glassgård med postkjøkken som er oppgradert høst/vinter 2015/2016. Sykehjemmets 3. etasje har lokaler for resepsjon, personale, kontor for enhetsleder og fagleder.

Sykehjemmet disponerer et fint uteområde som er godt egnet til enkle aktiviteter, samt hygge og avslapping for beboere og pårørende. Sykehjemmet ligger også flott til med Ilaparken, Skansen og Nidelva like i nærheten.

Ilevollen helse- og velferdssenter er sertifisert som livsgledehjem. Se video av Karin på Ilevollen for et innblikk i livsgledeaktivitet ved sykehjemmet.

Ilevollen helse- og velferdssenter

Ilsvika helse- og velferdssenter

Besøksadresse: Mellomila 82

Ilsvika helse- og velferdssenter ligger sentrumsnært og idyllisk til i Ilsvika med sjøutsikt. Vi har en stor og solfylt takterrasse som gjerne brukes i vår- og sommerhalvåret. Det er et trivelig nærmiljø med butikker, bakeri, og restauranter med uteservering. Parkeringsplasser finnes i nærheten av Helse og velferdssenteret.

Ilsvika helse- og velferdssenter har 28 langtidsplasser i 2. og 3. etasje og 15 omsorgsboliger i 4. og 5. etasje.

Ilsvika HVS

Tjenester vi tilbyr

For brukere og pårørende

Hjertelig velkommen til Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter!

Se vår Informasjonsbrosjyre  Ilevollen HVS og Info nye beboere Ilsvika HVS, samt serviceerklæring om tilbud og tjenester vi har ved helse- og velferdssenteret. Viser også til brosjyren Når et dødsfall inntreffer.

Ilevollen og Ilsvika har Facebook-sider hvor det legges ut bilder av aktiviteter ved helse- og velferdssenteret.

Brukerråd

Brukerrådsmedlemmer Ilevollen og Ilsvika HVS.pdf

Månedsplan for aktiviteter ved Ilevollen HVS

Månedsplan januar 2023.pdf

Månedsplan februar 2023.pdf

Månedsplan mars 2023.pdf

Månedsplan april 2023.pdf

Månedsplan mai 2023.pdf

Månedsplan juni 2023.pdf

 

Tilbud og aktiviteter

Frisør og fotterapeut ved Ilevollen HVS

Frisør kommer annenhver uke (lik uke) og er lokalisert i 3. etasje. Time bestilles ved å henvende seg til personalet. Fotterapeut kommer etter avtale.

Aktiviteter ved Ilevollen HVS

Vi har to miljøarbeidere på huset. I forkant av hver måned lager de en oversikt over hva som skjer av aktiviteter i kommende måned. Denne oversikten ligger på leiligheten til beboerne. Siste onsdag i måneden er det andakt kl. 12.00, og siste tirsdag i måneden er det åpen kaffebar for beboerne og deres pårørende. Om lag to ganger i året kommer det et klesfirma og viser utvalg av klær som beboerne kan kjøpe. Ved enkelte anledninger arrangeres det ekstra underholdning med innleide kunstneriske utøvere, der pårørende også er hjertelig velkommen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen, og håper du vil trives hos oss!

Person som trilles i rullestolEldre dame leiesEldre mennesker som holder henderDame står å ser utover fjordenUteområdet på Ilevollen om kveldenUteområdet på IlevollenUteområdet på IlevollenBrukere sitter utendørsBrukere sitter å soler segKenneth Vilstrand spiller gitarLivsglede på sykkelturHund på besøk på IlevollenSykkelsimulatorInneområdet på IlevollenVolleyballspill med ballongBruker plukker kirsebærBruker er ute å spasererBrukere blir kjørt i rullestol

Søk om plass

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Priser helse- og velferdssenter

Priser for å bo på helse- og velferdssenter

Hvilke tilbud får du på helse- og velferdssenteret?

Felles for alle helse- og velferdssenter i Trondheim kommune.

Behandlingstilbud

For deg som er avhengig av regelmessig tilsyn eller døgnkontinuerlig hjelp, kan det være aktuelt å bo ved et av våre helse- og velferdssenter. Her er det flere alternativ: Sykehjem, omsorgsbolig eller bokollektiv. Enkelte helse- og velferdssenter gir særskilte tilbud til blant annet eldre innvandrere, yngre demente, personer med psykiske lidelser, psykisk utviklingshemmede og døvblinde.

Hvis du har behov for korttidsopphold, kan helsehus være noe for deg. Snakk med helse- og velferdskontoret for å få tjenester tilpasset deg.

Dine rettigheter 

Du kan innrede med egne møbler og private gjenstander samt installere din egen telefon dersom du skal bo ved ett av våre helse- og velferdssenter over lengre tid.

Du kan forme din tilværelse som du ønsker så lenge det ikke det ikke går utover den behandlingen du får. Du må også ta hensyn til de andre som bor og oppholder seg i sykehjemmet.

Taushetsplikt

Alle ansatte ved sykehjemmet har taushetsplikt. Det vil si at de ikke kan gi informasjon om deg og din sykdom til utenforstående, dersom du ikke har gitt samtykke.  

Du har som hovedregel rett til å få vite hva legen skriver om deg i sykejournalen.

Klage

Dersom du mener det er kritikkverdige forhold ved sykehjemmet, kan du klage til fylkeslegen. Klagen skal først sendes til sykehjemmet og dersom du ikke får medhold, oversendes klagen til fylkeslegen.

Du har anledning til å be andre utenfor sykehjemmet om hjelp til å formulere klagen. Da må du i så fall gi et skriftlig samtykke som vedlegges klagen. Du kan også få hjelp og råd om dine rettigheter av ombud for helse, omsorg og oppvekst

Brukerråd

Alle enheter i Trondheim kommune har brukerråd. Les mer om generelle retningslinjer for brukerråd.

Aktvitører

Aktivitørene gir tilbud om aktivitet til brukere i kommunens helse- og velferdssenter og brukere i omsorgsboliger med utvidet hjelpebehov.

Aktiviteter:

 • Tilrettelegge for daglige/ukentlige aktiviteter
 • Tilrettelegge for større arrangement
 • Arrangere aktivitet i brukeres hjem/bolig
 • Arrangere aktivitet i fellesareal
 • Boveiledning

Aktivitørene samarbeider med blant annet aktivitetskoordinatorer, kulturverter, ansatte i helsehus, helse- og velferdssenter og omsorgsboliger, frivillige lag og organisasjoner og Trondheim Folkebibliotek.

Bydelskafé

Flere av byens helse- og velferdssenter har egne bydelskaféer. Disse er åpne for alle. Her får du kjøpt god og rimelig mat; alt fra en enkel kopp kaffe med litt å bite i til en skikkelig middag.

Infosenteret for seniorer

Infosenteret for seniorer er et tilbud for deg som er senior. Her vil du få informasjon om muligheter i seniortilværelsen, eller samtale om hverdagsliv og helse. Pårørende og helsepersonell kan også ta kontakt for råd, veiledning og informasjon.

Infosenteret for seniorer

Hjelp og støtte til deg som er pårørende

Jobb i helse

logo jobb i helse

Helsevesenet i kommunen byr på spennende jobbmuligheter. Kommunen trenger spesielt sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Les mer om Jobb i helse

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ilevollen og Ilsvika helse- og velferdssenter, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Ilevollen helse- og velferdssenter

 • Vaktansvarlig sykepleier dag/kveld/natt, telefon 72 54 43 50
 • Konsulent: Hildgunn Vassli Aasbø, telefon 72 54 43 35 / 95 26 37 70
 • Avdelingssykepleier 1. etasje: Vibeke Ansnes, telefon 41 31 39 13
 • Avdelingssykepleier 2. etasje: Svein Olav Kiplesund, telefon 95 26 37 10

Ilsvika helse- og velferdssenter

 • Telefon Ilsvika helse- og velferdssenter, 72 54 47 00.
 • Driftskoordinator: Ann- Helen Karlsen, telefon 90 26 54 88
 • Avdelingssykepleier omsorgsboliger: Petter Carlsson tlf 95 03 18 12
 • Avdelingssykepleier sykehjemsavdelingen: Therese Flatnes tlf 92 04 75 48

TK-kode: 043710

Sist oppdatert: 31.05.2023

043710

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242