Kontaktinfo
Telefon
72543640
Adresse
Olava Skomakers veg 3
Epost
kattem-helse.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Kattem Helse- og velferdssenter ble åpnet i august 2010. De fleste av personalet og pasientene kom den gang fra Persaunet Helse- og velferdssenter som da ble lagt ned.  Kattem Helse- og velferdssenter ble et pilotprosjekt når det gjaldt velferdsteknologi i sykehjem.

 

Kattem helse- og velferdssenter 01

 

På Kattem Helse- og velferdssenter har vi en bred kompetanse og flere ulike yrkesgrupper. Her jobber både sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, aktivitører, lærlinger, studenter og elever.

Hver fløy har sin egen gruppesykepleier og alle pasientene har hver sin primærkontakt.

Servicetilbud

Aktivitør - jobber i 50 % stilling ved sykehjemmet, i tillegg til en miljøarbeider som jobber i 80 % stilling. I samarbeid med personalet i avdelingene, kulturenheten og frivillige, tilrettelegger de daglig aktivitet individuelt og i grupper.

Frisør – Vi har egen frisør på huset som er her 1 dag i uken.

Fotpleie – Vi har fotpleier her, hun er her minimum 1 dag i uken, ellers ved behov. 

Bydelskafé -  Onsdag og fredag kl 10-14 er kafeen vår åpen. Det er Anne Lise Thomassen som driver kafeen. Hun driver også med catering, og kan levere mat til ulike selskap, også de som arrangeres her på huset.

Dagsenter – På Kattem HVS har vi dagsenter i 2 etg. Hver dag kommer 12 hjemmeboende som har vedtak om opphold på dagsenter til Kattem HVS for å være på dagsenteret.

Besøkstid

Alle er hjertelig velkommen på besøk, og besøkstiden vår er kl.11.00 – 20.00.  Ved spesielle tilfeller vil besøkstiden selvfølgelig bli vurdert utvidet.

bp1010_Kattem5_jpg

Kattem helse- og velferdssenter

Om helse- og velferdssenteret

For bruker og pårørende