Barne- og familietjenesten Lerkendal

Barne- og familietjenesten Lerkendal

Kontakt Barne- og familietjenesten Lerkendal

Finn ansatt og se kart

Barne- og familietjenesten (BFT) tilbyr tjenester til gravide, barn og unge mellom 0-24 år, og deres familier. Vi består av ulike tjenesteområder

På denne siden finner du informasjon om de forskjellige avdelingene hos oss, og hva vi kan hjelpe med. 

Til samlesiden om barne- og familietjenesten.

Våre avdelinger

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten tilbyr helsetjenester til gravide og barn 0–5 år. Helsestasjonen tilbyr et planlagt program for helseopplysning, veiledning, helseundersøkelse og vaksinasjon. Noen familier får tilbud om individuell oppfølging utover program. Vi er en gratis tjeneste.

I Lerkendal bydel har vi tre helsestasjoner:

Nidarvoll tilbyr jordmortjenester til alle gravide i bydelen

Mer informasjon om helsestasjonstjenesten her: Helsestasjonstjenestens nettsider,

Avdelingsleder:
Helene Beitnes Clamen
Telefon: 47 63 87 93
E-post:

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Alle elever får tilbud etter et fast program, og enkeltelever følges opp etter behov. Vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser. Vi deltar også på enkelte foreldremøter. Ved akutt sykdom må fastlege kontaktes. Tjenesten er gratis.

Les mer om skolehelsetjenesten.

Avdelingsleder:

Nina Sagmoen Høvde
Telefon: 90 08 66 58
E-post:

Trondheimshjelpa Lerkendal

Trondheimshjelpa er et forebyggende og helsefremmende tilbud for barn, ungdom, deres familie og øvrige nettverk. Vi tilbyr foreldreveiledning, både individuelt og i grupper. I tillegg gir vi individuell psykisk helsehjelp, ved lette til moderate psykiske helseplager hos barn og unge

Trondheimshjelpa jobber både individrettet og ut mot barnehagen og skolen. Tilbudet er frivillig og man kan ta kontakt med oss direkte eller via helsestasjon, barnehage/skole, fastlege og skolehelsetjenesten.

Her kan du lese mer om Trondheimshjelpa.

Avdelingsleder:
Merete Bach
Telefon: 90 53 21 87
E-post:

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en rådgivende og sakkyndig instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PP-tjenesten er til for å hjelpe, bistå og veilede barnehager og skoler slik at alle barn med behov for hjelp og støtte får ta del i gode utviklings- og læringsprosesser. PP-tjenesten skal også sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering.

Les mer om PP tjenesten her: Informasjonsside om spesialpedagogisk hjelp og andre tilretteleggingsbehov.

Avdelingsleder:
Liv Paula Iversen
Telefon: 90 27 69 18
E-post:

Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten jobber for at barn skal leve under trygge og gode forhold. Barnevernstjenesten kan sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien ved særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. 

Du kan ta kontakt med barnevernstjenestens mottak for å få råd og veiledning eller drøfte eventuelle problemstillinger på telefon 72 54 06 00. Ønsker du å melde bekymring for et barn eller har behov for bistand, kan du melde i fra til barnevernet her

Utenom våre åpningstider kan du ta kontakt med Barnevernsvakta.

Les mer om barneverntjenesten her: Barnevernstjenestens nettside

Barnevernsleder:
Camilla Kristiansen-Wahl
Telefon: 90 80 66 17
E-post:

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Barne- og familietjenesten Lerkendal, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 037600

Adresse: Klæbuveien 194, 7037 TRONDHEIM

Leder

Trine Ustad
Enhetsleder

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Torill Sæther Ahlstrøm

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Tone Andersen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Britt Anne Arntzen

Miljøterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Stine Aursøy

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Merete Bach

Avdelingsleder I

Direktetelefon:

E-post:

Luis Barrera

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Kari Klungervik Berdal

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Bergmann

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Eva Cecilie Bjerkhoel

Helsesykepleier II

Telefon:

E-post:

Torstein Bjørnåvold

Ped.psyk.rådg. III

Direktetelefon:

E-post:

Anita Bogen

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Siv Hege Borgen

Helsesykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Marit Bruvoll

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Marit Gudrun Brødreskift

Ped.psyk.rådg. III

Direktetelefon:

E-post:

Helene Beitnes Clamén

Avdelingsleder IV

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Valstad Dahl

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Linda Elisabeth Heimdal Drivenes

Helsesykepleier m/master I

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Dyrhaug

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Elvrum

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Maiken Bergmann Engen

Barnevernsped. m/master

Direktetelefon:

E-post:

Rannveig Kroglund Fiskum

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Ingrid Lunde Frellumstad

Sosionom

E-post:

Merete Fuglem

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Simona Adriana Georgescu

Miljøterapeut VII

Direktetelefon:

E-post:

Bente Gilje

Ped.psyk.rådg. III

Direktetelefon:

E-post:

Patrick Godoy de Pano

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Sigrun Grande

Miljøarbeider II

Telefon:

E-post:

Brit Graneggen

Helsesykepleier I

E-post:

Julie Marit Granlund

Psykologspesialist

Direktetelefon:

E-post:

Linn Skatvold Grøntvedt

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Mathias Aasmundrud Gulbrandsen

Miljøterapeut II

Direktetelefon:

E-post:

Ellen Katrine Hagen

Barnevernspedagog VI

Direktetelefon:

E-post:

Anita Oline Hammer

Miljøterapeut m/master II

Direktetelefon:

E-post:

Karina Hansen

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Wenche Hassel-Vangen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Karoline Lindstad Haug

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Haugen

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Kathrine Haugseth

Jordmor II

Direktetelefon:

E-post:

Sissel Hegdalsaune

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Ellen Hektoen

Helsesykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Ann-Karin Henriksen

Sosionom II

Direktetelefon:

E-post:

Ellinor Hermo-Johansen

Spesialpedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Anette Indergård Hermstad

Barnevernsped. m/master

Direktetelefon:

E-post:

Julie Katharina Knotten Hervik

Sykepleier II

Telefon:

E-post:

Elin B. Hellesfjord Hidle

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Maren Selnes Hjellen

Førstesekretær

E-post:

Maiken Holst-Jenson

Jordmor I

E-post:

Nina Sagmoen Høvde

Avdelingsleder II

Direktetelefon:

E-post:

Lillian Håbrekke

Økonomikonsulent

Direktetelefon:

E-post:

Liv Paula Fossdal Iversen

Avdelingsleder IV

Direktetelefon:

E-post:

Alisa Jansen

Sykepleier II

E-post:

Caroline Janson

Helsesekretær vikar

E-post:

Sissel Katrine Jenssen

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Siv Jensø

Ped.psyk.rådg. III

Direktetelefon:

E-post:

Hege Almaas Jerner

Spesialkonsulent

Telefon:

E-post:

Hill Karin Johansen

Sosionom IV

Telefon:

E-post:

Ellen Midtsian Johnsen

Helsesykepleier I

Telefon:

E-post:

Karoline Justad

Sosionom m/master IV

Direktetelefon:

E-post:

Randi-Lise Jørgensen

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Thea Karoline Ness Kjørsvik

Barnevernspedagog

Direktetelefon:

E-post:

Torunn Kløften

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Ann Christin S. Korsnes

Spesialpedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Kristiansen-Wahl

Barnevernleder

Direktetelefon:

E-post:

Laila Krogstad

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Ann Irene Kvam

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Helgen Kaasin

Helsesekretær

E-post:

Rita Langmo

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Hege Ler

Ped/ps.rådg.II

Direktetelefon:

E-post:

Cathrine Sanderød Leraand

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Lene Ryen Loe

Logoped m/master IV

Direktetelefon:

E-post:

Marit Okan Lossius

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

May Elisabeth Lund

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Rebekka Svardal Lund

Teamleder

Direktetelefon:

E-post:

Linn Høiås Lundereng

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Sølvi Lyngvær

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Addchayi Mahalingam

Helsesykepleier VI

Direktetelefon:

E-post:

Lise Fossum Mathisen

Kontorfagarbeider I

Direktetelefon:

E-post:

Tone Melting

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Meyer

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Kakuua Halima Mfutakamba

Spesialpedagog m/master

Direktetelefon:

E-post:

Hege Midtli

Psykolog

Direktetelefon:

E-post:

Trine Marie Mikalsen

Spesialpedagog III

Telefon:

E-post:

Rikke Ervik Mikkelsen

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Hege Mo

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Helge Myklebust

Teamleder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mari Storm Myrmæl

Ped/ps.rådg.I

Direktetelefon:

E-post:

Kine Kolstad Mæhle

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingebjørg Nes

Jordmor III

Direktetelefon:

E-post:

Lisa Bolognesi Nilsson

Sosionom I

Direktetelefon:

E-post:

Silje Mari Njuolla

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Cecilie Nordahl

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Hilde Taarneby Nordstrand

Psykologspesialist II

Telefon:

E-post:

Marianne Nygård

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Stine Ohnstad

Ped.psyk.rådg. III

Telefon:

E-post:

Tone Lise Wikdahl Opheim

Helsesykepleier m/master

Direktetelefon:

E-post:

Siv Beate Brenne Ravnæs

Helsesykepleier

Direktetelefon:

E-post:

Pia-Cathrine Reitan

Barnevernspedagog I

Direktetelefon:

E-post:

Mari Wang Rhoden

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Gøril Rognes

Miljøterapeut IV

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Raaen

Jordmor III

Direktetelefon:

E-post:

Trude Sandø

Ped.psyk.rådg. III

Direktetelefon:

E-post:

Anders Grinaker Sirnes

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Marita Sivertsen

Helsesykepleier I

Direktetelefon:

E-post:

Gunhild Skjærvø

Jordmor III

Direktetelefon:

E-post:

Tone Merete H Skogås

Ped.psyk.rådg. III

Telefon:

E-post:

Mia Welle Soknes

Barnevernspedagog III

Direktetelefon:

E-post:

Eldri Bakken Sperstad

Jordmor

E-post:

Nina Mari Staulen

Barnevernspedagog III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ragna Lill Stavnes

Ped.psyk.rådg. III

Direktetelefon:

E-post:

Anette Storvik

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Karina Lund Sumstad

Helsesykepleier II

Direktetelefon:

E-post:

Lisa-Marie Sund

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Inger Lise Tangstad

Helsesykepleier III

Direktetelefon:

E-post:

Anne Tøndel

Miljøterapeut III

Direktetelefon:

E-post:

Toril Mari Tårnesvik

Barnevernspedagog IV

Direktetelefon:

E-post:

Birgit Valla

Psykologspesialist

Telefon: (+47) 95444646

E-post:

Ellen Kristine Valvåg

Miljøterapeut m/master IV

Direktetelefon:

E-post:

Andrea Valør

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Lars Roar Wold

Sosionom III

Direktetelefon:

E-post:

Anja Wammer Østgaard

Ped/ps.rådg.II

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 08.05.2024

037600

Fant du det du lette etter?