Jordmor

Gravide i Lerkendal følges opp ved Nidarvoll helsestasjon. Ta kontakt der for timebestilling.

Informasjonsside om svangerskapsomsorgen i Trondheim

Helsestasjon 0-5

Helsestasjonen yter helsestasjonstjenester til alle barn mellom 0-5 år og deres familier i deler av Lerkendal bydel. Det finnes tre helsestasjoner i bydelen: Nidarvoll, Romolslia og Blussuvoll.