Tonstad skole

Tonstad skole

Kontakt Tonstad skole

Finn ansatt og se kart

Vår visjon

"Vi ROR sammen mot målet" Relasjoner - Omsorg - Raushet

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Utviklingsplan

Utviklingsplan 2021-2024

Åpningstider

Skolen sin administrasjon er åpen på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. I sommerhalvåret (mai - august) har vi åpent kl. 08.00-15.00.

 • SFO har åpent mellom kl. 07.15-16.30
 • Undervisningen starter kl. 08.15 for alle trinn og avsluttes mellom kl. 13.15-15.30 avhengig av dag og trinn.

Ved besøk, henvend deg i administrasjonen. Du kan også henvende deg på telefon 72 54 97 00 eller på .

Sommerferie og oppstart nytt skoleår

SFO er stengt i ukene 28 og 29

Skolestart for skoleåret 2024/2025 er torsdag 15. august kl. 08.15, 1. trinn møter 08.45

Tonstad skole SFO

Velkomstbrev til Tonstad SFO.

Rammeplan for Tonstad SFO.

Åpningstiden er 07.15-16.30.

SFO kontaktes på telefon:

 • 1. trinn - 97 19 59 85
 • 2.-4. trinn - 90 17 69 67

Ved spørsmål, kontakt leder Grethe Mardal Tharalsen, telefon: 990 41 681 eller e-post: 

Om Tonstad SFO

SFO skal gi tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for barn i 1.-4. klasse. Vi ønsker å legge til rette for at barna kan utnytte tiden hos oss til lek-, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser.

Vi har fem planleggingsdager i året, dato for disse er:

 • 12. august
 • 13. august
 • 14. august
 • 31. januar
 • 30. mai

Ungdomstrinn

Valgfag

Fagene tildeles ved skolestart i august

 • Fysisk aktivitet og helse
 • Friluftsliv
 • Medier og kommunikasjon
 • Innsats for andre
 • Produksjon for scene (kun 9. og 10. trinn)
Tilvalgsfag

Fagene tildeles ved skolestart i august

 • Tysk
 • Spansk
 • Engelsk fordypning
 • Arbeidslivsfag
Eksamen

Publiseres ved offentliggjøring av datoene

Ledelse og administrasjon

Administrasjonen

Konsulent Camilla Lysø
Telefon 72 54 97 00
E-post:

Ledelsen

Rektor Jannike Strugstad
Telefon 90 84 69 64
E-post:  

Avdelingsleder 1.-2. og SFO Grethe Mardal Tharalsen
Telefon 99 04 16 81
E-post:

Avdelingsleder 3.-7. Antonios Isaksen
Telefon 48 22 75 97
E-post:

Avdelingsleder 8.-10. Kjersti Venås
Telefon 41 40 29 99
E-post:

Avdelingsleder A-team Eli Værdal
Telefon 92 81 73 38
E-post:

Spesialpedagogikk og rådgivning

Spesialpedagogisk rådgiver 1.-5. trinn, Ingeborg Åsen Nygaard
Telefon 72 54 97 04
E-post:

Spesialpedagogisk rådgiver 6.-10. trinn og sosialrådgiver, Kjersti Venås
Telefon 72 54 97 04
E-post:

Om skolen

Tonstad skole ble åpnet høsten 1981, og er en kombinert (1-10) skole med cirka 490 elever. Skolen har en egen avdeling for barn og unge med utfordringer innenfor autismespekteret. SFO gir et tilbud til cirka 150 barn. Skolen er åpen fra 07.00-23.00 og er en av de mest brukte til organisert fritidsaktiviteter og til tilbud innen den kommunale kulturskolen.

Reglement

Informasjon til foresatte

Erstatningsansvar i skolen

Avtale om lån av Chromebook

Gratisprinsippet i skolen

Autismeavdeling

Om autismeavdeling

Visjon og mål - Vi ROR sammen mot målet

 • Maksimal individuell faglig og sosial utvikling
 • Å høre til et fellesskap av andre elever på samme alder

Overordna målsetting for opplæringa ved autismetilbudet.

Elevene skal ha mulighet for deltakelse i fellesskapet ved skolen.

Elevene skal delta i fellesskapet med trinnet eller resten av skolen på områder eller aktiviteter de har forutsetning for, og muligheter til.

Opplæring i å kunne delta i sosiale aktiviteter på og utenfor for skolen er like viktig som individuelle, faglige læringsmål

Helhetlig opplæringstilbud med utgangspunkt i elevenes framtid.

 • Livskvalitet og trivsel for elevene tillegges stor vekt.
 • Opplæring som bygger på elevenes interesser, sterke sider og mestringskompetanse.
 • Aktiviteter i skoledagen som gir mening nå og i framtida.
 • Opplæringsmål og metoder utarbeides individuelt.
 • Rammer og skolemiljø tilpasses elevene.

Vi ønsker å etablere ferdigheter som styrker elevenes muligheter til:

 • Forutsigbare dager preget av oversikt og trygghet.
 • Funksjonell kommunikasjon for å kunne påvirke eget liv.
 • Selvstendighet i størst mulig grad.
 • Samarbeid om daglige oppgaver der ikke selvstendighet er realistisk
 • Varierte opplevelser og aktiviteter i og utenfor nærmiljø.

Deltakelse i sosiale sammenhenger med adekvat atferd.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

 

Helsesykepleier barneskole: Cassandra Egeland
Telefon: 94 82 20 58
E-post:

Fysioterapeut: Cecilie Mariko Hara
Telefon: 97 02 37 18
E-post:

Ergoterapeut: Anne Mette Hagen
Telefon: 99 11 73 55
E-post:

Det presiseres at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post

FAU

 • Leder: Marit Cecilie S. Elvebakk
 • Kasserer: Marte Sommer
 • Sekretær: Andrea Sølberg

Foreldre kan ta direkte kontakt med sin FAU-representant eller sende en mail til

Håndbok for FAU

Referat FAU

Fra FAU er følgende valgt til å sitte i Brukerråd:

 • Marit Cecilie S. Elvebakk - Brukerråd/FAU - Leder
 • Cathrine Larsen - Brukerråd/FAU
 • Jannike Strugstad - Rektor
 • Kirsti Berg - Avdelingsleder SFO
 • Eli Værdal - Avdelingsleder autismetilbudet
 • To representanter fra elevråd

Rådgiving

Rådgiver ved Tonstad skole er Kjersti Venås.

Telefon: 72 54 97 04.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tonstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061120

Adresse: Torvmyra 4, 7091 TILLER

Leder

Jannike Strugstad
enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Anders Neverdal Almvik

Barne/ung.arb.

E-post:

Helene Amundøy

Lektor

E-post:

Alice Krogdal Berge

lektor

E-post:

Ole Magnus Richardsen Berntsen

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Anna Sylvi Bjørkedal

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Erik Christoffer Bjørnstad

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Magnus Waaler Bowitz

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Bjørn Otto Bragstad

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Bjørn Otto Bragstad

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Audhild Bredeli

Vernepleier IV

E-post:

Frida Catrin Brennodden

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Anne Grete Buan

Adjunkt I

E-post:

Marte Busch

Adjunkt

E-post:

Kari Skei Eian

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Andrine Nordfjærn Eide

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

E-post:

Marita Eide

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Ruth Fagernes

Adjunkt

E-post:

Elisabeth Fagervold

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Solveig Fiske

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Bård Stian Gartland

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Maren Kristine Sagmo Gulstad

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Ståle Furunes Gundersen

Adjunkt I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristian Mogseth Gylland

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Kristin Høgsteggen Gylland

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Stine Thrane Hansen

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Christina Helden Helberg

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Børge Hilstad

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Anne Karin Hinsverk

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Siri Hulsund

Adjunkt

E-post:

Line Husby

Miljøveileder

E-post:

Liv Sissel Høgsand

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Antonios Xepapadakis Isaksen

Avdelingsleder skole V

Direktetelefon:

E-post:

Sarah Patricia Jaeckel

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Morie James

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Meyer Jensen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Jeyanthiny Jeyakaran

Barnepleier II

E-post:

Lars Rekkebo Johannessen

Adjunkt

E-post:

John-Anders Johansen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Martin Rønning Johansen

Assistent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Martine Tidemann Karlsen

Barne- og u.arb m/fags 1,5 år

Telefon:

E-post:

Iver Andreas Klingenberg

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Direktetelefon:

E-post:

Mariell Klo

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anita Marken Kristiansen

Miljøterapeut I

E-post:

Mona Ruud Krogh

Adjunkt I

E-post:

Ingunn Kroken

Lektor m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Kai-Arild Kvam

Helsefagarbeider

E-post:

Jacquelean Lilleby

Helsefagarbeider

Telefon:

E-post:

Kjersti Lillefloth

Miljøveileder

E-post:

Erlend Linløkken

Lektor

Telefon:

E-post:

Sissel Kattem Lunde

Miljøterapeut I

E-post:

Helle Sletbak Lundemo

adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Camilla Lysø

Førstesekretær

E-post:

Elodie Miswald

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Hilde Følstad Myhre

Miljøveileder

E-post:

Sondre Moen Nilsen

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Torunn Schei Nilsen

Miljøterapeut II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingeborg Åsen Nygaard

Lektor

E-post:

Maia Næss

Miljøveileder

E-post:

Fredrik Olufsen

Assistent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Halldis Austad Opsal

Lektor I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Pedersen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Christoffer Gjengseth Redergård

Underv.st. u/godkj utdannelse

Direktetelefon:

E-post:

Tanja Rotabakk

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Kjersti Røe

Miljøterapeut II

Telefon:

E-post:

Ove Røen

Barne/ung.arb. III

E-post:

Markus Oliver Gimse Schrøder

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Markus Oliver Gimse Schrøder

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Annebeth Jacobsson Skjegstad

Assistent

E-post:

Kristin Skånøy

Adjunkt

E-post:

Grethe Stendahl

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Grethe Stendahl

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Ingrid Bondø Stene

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kristian Stuevold

Assistent

Telefon:

E-post:

Hanne Ottemo Stølen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Størseth

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Telefon:

E-post:

Anders Tandberg

Adjunkt

E-post:

Joakim Storjord Tevik

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jonas Jan Tevik

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Grethe Mardal Tharalsen

Avdelingsleder III

Direktetelefon:

E-post:

Theeraphat Thepthiam

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Eirik Kristiansen Thune

Adjunkt

Telefon: 948036543

Direktetelefon:

E-post:

Arve Thom Tiller

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Tobias Rønning Tysnes

Lektor

Telefon:

E-post:

Kenneth Mantalaba Tølløfsen

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Jannicke Ulvesten

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Ole Martin Vang

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Lena A Vegger

Vernepleier

E-post:

Jan Egil Venås

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Kjersti Venås

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Jorun Lise Volden

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Gøril Sæther Vollan

Vernepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Eli Værdal

Avdelingsleder skole II

Telefon:

E-post:

Jannicke Walstad

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Andrea Wanvik

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ken Remi Weire

Miljøterapeut

E-post:

Geir Wevang

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Geir Wevang

Lærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Hege Wang Wold

Lektor I

E-post:

Camilla Wærøe

Miljøterapeut I

E-post:

Lena Kristin Wåden

Vernepleier I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lill Kristin Øien

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Katrin Marie Moksnes Øwre

Adjunkt m/tilleggsutd. III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 09.07.2024

061120

Fant du det du lette etter?