Tonstad skole

Tonstad skole

Kontakt Tonstad skole

Se kart

Vår visjon

"Vi ROR sammen mot målet" Relasjoner - Omsorg - Raushet

Ny foreldreportal (fra Meldeboka til Vigilo)

Fra 1. august går vi over til ny foreldreportal. Mer info her:

Trondheim kommune

Utviklingplan

Utviklingsplan 2021-2024

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Tonstad skole SFO

Velkomstbrev til Tonstad SFO

Rammeplan for Tonstad SFO.

Åpningstiden er 07.00-16.30.

SFO kontaktes på telefon:

 • 1. trinn - 97 19 59 85
 • 2.-4. trinn - 90 17 69 67

Ved spørsmål, kontakt leder Kirsti Berg, telefon 93 49 98 21 eller e-post: kirstia.berg@ou.trondheim.kommune.no

Om Tonstad SFO

SFO skal gi tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for barn i 1.-4. klasse. Vi ønsker å legge til rette for at barna kan utnytte tiden hos oss til lek-, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser.

Vi har fem planleggingsdager i året, dato for disse blir sendt ut i eget skriv. På skolen fridager er SFO åpent etter behov, det vil bli sendt ut behovsspørreskjema i forkant av disse dagene.

Ledelse og administrasjon

Administrasjonen

Konsulent Camilla Lysø
Telefon 72 54 97 00
E-post: camilla.lyso@ou.trondheim.kommune.no

Ledelsen

Rektor Frode Bjørgmo Strømsvik
Telefon 90 08 45 17
E-post: frode.stromsvik@trondheim.kommune.no 

Avdelingsleder 1.-5. Anne Mette Nilsen
Telefon 95 84 20 81
E-post: anne-mette.nilsen@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 6.-10. Kjersti Venås
Telefon 41 40 29 99
E-post: kjersti.venaas@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder SFO Kirsti Berg
Telefon 93 49 98 21
E-post: kirstia.berg@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder A-team Eli Værdal
Telefon 92 81 73 38
E-post: eli.vaerdal@ou.trondheim.kommune.no

Spesialpedagogikk og rådgivning

Spesialpedagogisk rådgiver 1.-5. trinn, Ingeborg Åsen Nygaard
Telefon 72 54 97 04
E-post: ingeborg.nygaard@ou.trondheim.kommune.no

Spesialpedagogisk rådgiver 6.-10. trinn og sosialrådgiver, Kjersti Venås
Telefon 72 54 97 04
E-post: kjersti.venas@ou.trondheim.kommune.no

Om skolen

Tonstad skole ble åpnet høsten 1981, og er en kombinert (1-10) skole med cirka 490 elever. Skolen har en egen avdeling for barn og unge med utfordringer innenfor autismespekteret. SFO gir et tilbud til cirka 150 barn. Skolen er åpen fra 07.00-23.00 og er en av de mest brukte til organisert fritidsaktiviteter og til tilbud innen den kommunale kulturskolen.

Reglement

Informasjon til foresatte

Erstatningsansvar i skolen

Avtale om lån av Chromebook

Autismeavdeling

Om autismeavdeling

Visjon og mål - Vi ROR sammen mot målet

 • Maksimal individuell faglig og sosial utvikling
 • Å høre til et fellesskap av andre elever på samme alder

Overordna målsetting for opplæringa ved autismetilbudet.

Elevene skal ha mulighet for deltakelse i fellesskapet ved skolen.

Elevene skal delta i fellesskapet med trinnet eller resten av skolen på områder eller aktiviteter de har forutsetning for, og muligheter til.

Opplæring i å kunne delta i sosiale aktiviteter på og utenfor for skolen er like viktig som individuelle, faglige læringsmål

 • Helhetlig opplæringstilbud med utgangspunkt i elevenes framtid.
 • Livskvalitet og trivsel for elevene tillegges stor vekt.
 • Opplæring som bygger på elevenes interesser, sterke sider og mestringskompetanse.
 • Aktiviteter i skoledagen som gir mening nå og i framtida.
 • Opplæringsmål og metoder utarbeides individuelt.
 • Rammer og skolemiljø tilpasses elevene.

Vi ønsker å etablere ferdigheter som styrker elevenes muligheter til:

 • Forutsigbare dager preget av oversikt og trygghet.
 • Funksjonell kommunikasjon for å kunne påvirke eget liv.
 • Selvstendighet i størst mulig grad.
 • Samarbeid om daglige oppgaver der ikke selvstendighet er realistisk
 • Varierte opplevelser og aktiviteter i og utenfor nærmiljø.

Deltakelse i sosiale sammenhenger med adekvat atferd.

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

 

Helsesykepleier: Ruth Kari Skjetne Holmli
Telefon: 46 81 48 72
E-post: ruth.kari.skjetne.holmli@trondheim.kommune.no

Fysioterapeut: Stina Solberg
Telefon: 90 26 50 34
E-post: stina.solberg@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut: Anette Grønhovd
Telefon: 91 66 65 31
E-post: anette.gronhovd@trondheim.kommune.no

Skolelege: Tone Hjemås
Telefon: 97 09 77 39

Det presiseres at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post

FAU

 • Leder: Marit Cecilie S. Elvebakk
 • Kasserer: Marte Sommer
 • Sekretær: Andrea Sølberg

Foreldre kan ta direkte kontakt med sin FAU-representant eller sende en mail til fautonstadskole@gmail.com

Håndbok for FAU

Referat FAU

Fra FAU er følgende valgt til å sitte i Brukerråd:

 • Marit Cecilie S. Elvebakk - Brukerråd/FAU - Leder
 • Cathrine Larsen - Brukerråd/FAU
 • Jannike Strugstad - Rektor
 • Kirsti Berg - Avdelingsleder SFO
 • Eli Værdal - Avdelingsleder autismetilbudet
 • To representanter fra elevråd

Rådgiving

Rådgiver ved Tonstad skole er Kjersti Venås.

Telefon: 72 54 97 04.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tonstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061120

Sist oppdatert: 11.09.2023

061120

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0004W9